Overslaan en naar de inhoud gaan

Oud Veendam

Advertentie

Beneden Oosterdiep, deel 2

Door op zondag, 17 februari, 2013 - 06:16

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze foto geeft prachtig weer hoe de situatie was vlak voor dat men over ging tot demping. De ophaalbrug is halverwege de jaren zestig gebouwd ter vervanging van de basculebrug die na de oorlog de vernielde brug verving. Het zou toch uniek zijn als men de situatie van nu terug zou kunnen draaien maar het zal wel altijd een droom blijven.

Een werkelijk prachtige foto waar de nostalgie vanaf spat. Het mooie oude brugwachtershuisje is reeds lang verdwenen en ook de het water en de brug zal men nu niet meer aantreffen.

Deze foto genomen vanaf de stationsbrug geeft een mooi overzicht in de richting van het Ben. Oosterdiep. Het winkelpand aan de linkerzijde behoorde ooit toe aan slager Bendik. Dit pand is na de oorlog vervangen door nieuwbouw. De foto dateert van 1914 en bestaat het verkeer zoals men ziet voornamelijk uit fietsers en voetgangers.

Op deze foto een nog ruimer zicht op het diep in de richting van het Egypteneinde. Het Postkantoor werd gebouwd rond 1920 en verving het postkantoor dat zich eerst aan het Bocht Oosterdiep bevond.

Op deze foto een uniek zicht op de redelijk goed behouden villa van de vermaarde Veendammer familie van Heiningen Bosch De woning is aan de binnenzijde uniek behouden gebleven. Dit komt doordat, hoe gek het ook klinkt, de laatste bewoner nauwelijks onderhoud pleegde aan de woning waardoor alles bij het oude bleef. Door de demping en verlies van de nodige ornamenten aan de buitenzijde heeft het pand veel van zijn rijke uitstraling verloren.

Deze foto toont een ruim overzicht van het kanaal in de richting van het centrum. Het betreft een foto uit 1913 en het is vooral de paardentram die de foto een historisch uitstraling geeft. Het vijfde pand verdween voor de doorbraak van de van Beresteynstraat.

Advertenties

Beneden Oosterdiep, deel 1

Door op zondag, 10 februari, 2013 - 06:00

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Op deze foto ziet u de situatie in het begin van de vorige eeuw, het kruispunt van twee waterwegen nl. het Oosterdiep en het zijkanaal richting Ommelanderwijk. Op de achtergrond het befaamde hotel van de gebroeders Doewes. Het hotel kon uiteindelijk de concurrentie met het tegenoverliggende Veenlust niet aan en werd gesloten.

Hier een foto uit het begin van de vijftiger jaren van de Postweg. Een prachtige blik op de Veenlustbrug die nu te bewonderen in het recreatiepark Borgerswold. Nu klaagt men over de eenrichtingssituatie op het Bocht Oosterdiep maar ook toen bestond deze situatie op de postweg gezien het verkeersbord.

Op de plaats waar vroeger de pastorie was gevestigd van de Ned. hervormde kerk zijn na afbraak de twee linker panden gebouwd. In het pand links was jaren de bekende winkel van de familie Theiken gevestigd. In het derde pand van rechts, dat in de Jugendstil stijl gebouwd is, heeft tot de sluiting een bankgebouw gezeten. Een foto uit 1909

Hier een foto genomen vanaf de andere zijde. Goed te zien is het monumentale pand dat zich op de rechterzijde van de foto bevind. Het pand is jaren in gebruik geweest door Avebe. Het derde pand is helaas gesloopt en het had niet veel gescheeld of de twee panden waren ook gesloopt doch door vasthoudendheid van enkele burgers is dit voorkomen.

Een uniek uitzicht op de Stationsstraat in de richting van het station, dat op het eind waarneembaar is. De brug is in de oorlog vernield. De middenberm die nog zichtbaar is in de straat is verdwenen.

Het eerste flatgebouw van Veendam op de hoek van de huidige van Beresteinstraat. Ooit bevond zich hier de winkel van Doewes maar na de oorlog is het winkeltje gesloopt en vervangen door de nieuwbouw.

Advertenties

Bocht Oosterdiep, deel 3

Door op zondag, 3 februari, 2013 - 06:00

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze foto uit 1905 laat het Bocht Oosterdiep zien zoals men dat destijds kon zien als men op de Sarabrug stond. De klapbrug op de achtergrond is de Veenlustbrug. Het straatbeeld werd destijds nog niet bepaald door het autoverkeer.

Hier ziet men de hoek van Kerklaan met op de hoek de kledingwinkel van de familie Doornbosch. Ook op deze foto prachtige voorbeelden van de kleding die destijds gedragen werd.

Tussen het tweede en derde huis bevindt zich de ingang van de huidige Kerkstraat. Vanaf het huis aan de rechterzijde van de Kerklaan ging de naam Bocht Oosterdiep over in Postweg. In het tweede winkelpand bevonden zich ooit een wijnhandel, drogisterij en sigarenmagazijn. In het eerste pand bevond zich de boekhandel van dijkhuis. Let ook eens op het beurtschip op de voorgrond.

Deze foto van de boekhandel van Dijkhuis dateert uit 1936. Het winkelpand aan de linkerzijde zal later afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw. Links ziet men de lindeboom die vroeger naast Veenlust stond.

Dat het vroeger een drukte van belang was in de veenkoloniale kanalen laat deze foto goed zien. Vele goederen werden vroeger per schip vervoerd en door het uitgebreide kanalenstelsel waren de meeste plaatsen per schip bereikbaar. Op dit kruispunt van waterwegen, hier kwam het Ommelanderwijk uit in het Ben. Oosterdiep, was het hier altijd een drukte van komende en gaande schepen. Vele winkels in de Kerklaan werden van hieruit bevoorraad. Het moet destijds een prachtig gezicht zijn geweest al deze drukte op het water.

Advertenties

Bocht Oosterdiep, deel 2

Door op zondag, 27 januari, 2013 - 06:00

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een foto van een prachtig stukje Veendam. Het huis aan de linkerzijde is helaas afgebroken om een doorbraak te creëren naar het Julianapark.

Misschien wel de bekendste brug van Veendam. De brug en het achterliggende straatje zijn vernoemd naar ‘ol Soartje' die in het straatje woonde. De brug is nu bekend als Sarabrug.

Deze prachtige foto is genomen in 1905 ter gelegenheid van het landbouwkundig congres dat destijds plaatsvond in Veendam. Op de foto is te zien dat het huis van ‘Klein Engbert Duintjer' wordt gebouwd. Het feit dat er destijds een internationaal congres plaatsvond toont aan dat Veendam destijds een voorname gemeente was die tot ver over de landsgrenzen bekend was.

Dit betreft een van de oudste foto's van Veendam. De foto dateert van voor 1878. Het pand met de vlaggenstok is het voormalige hotel De Leeuw. Tot voor de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis vergaderde de gemeenteraad in dit hotel. Het hotel is later afgebroken en staat nu bekend als Pand 49. Het kleine pandje aan de linkerzijde was destijds een bakke-rij, café en diende tevens als veerhuis. Op de plaats van de van de naaimachinewinkel van Sinnege bouwde Engbert Duintjer zijn ‘Klein Engbert'. Ook dit pand werd opgetrokken in de befaamde Jugendstil. Het is een prachtige foto en toont goed hoe Veendam er voor 135 jaar geleden uit moet hebben gezien.

Dit zullen we nooit meer zien. Op deze foto ziet u een van de laatste turfschepen die de Sarahbrug passeerde. Het is een beeld dat vele oudere bewoners van de veenkoloniën zich nog goed kunnen herinneren. Het was tot voor vijftig jaar een veel voorkomend beeld in de veenkoloniale kanalen.

Deze foto uit 1903 toont het Bocht Oosterdiep in de richting van Wildervank. Het grote huis rechts is het huidige Pand 49 dat in de plaats kwam van het voormalig hotel De Leeuw. Het tweede huis werd in 1895 gebouwd voor de fabrikant Meihuizen en is nu in gebruik bij de gemeente.

Advertenties

Bocht Oosterdiep, deel 1

Door op zondag, 20 januari, 2013 - 06:09

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze foto toont een straatbeeld rond de begin twintiger jaren. De weg is nog onverhard en in de weg zijn de rails van de paardentram zichtbaar. De klapbrug van destijds is nu de Julianabrug. Let ook eens op de klederdracht die destijds gedragen werd. Vooral de kinderkleding is prachtig.

Hierbij een foto uit de jaren twintig. De winkel rechts heeft oa. dienst gedaan als muziekwinkel, een zaak in galanterieën en als drukkerij. Het tweede pand behoorde toe aan dokter van Heuveln. Let ook hierbij eens op de kledij van de poserende mensen wat een mooi tijdsbeeld geeft van de kleding van toen.

Een mooie ingekleurde foto uit 1906 van de landszijde van het kanaal. Vele van deze oude huizen zijn nog steeds aanwezig en vormen met zijn allen een prachtig geheel.

Op deze foto een zeer bekend pand. Bij velen zal het bekend zijn als ‘De Veilige Bocht' van het Leger des Heils. Van oorsprong was dit de villa van Engbert Duintjer. Hij liet dit pand in 1903 bouwen op de plaats van het ouderlijk huis. Het pand, gebouwd in Jugendstil, had de bijnaam ‘Groot Engbert. Achter de villa bevond zich een grote tuin die later voor een groot deel werd geschonken aan de gemeente en maakt nu deel uit van het Julianapark.

Een prachtig straatbeeld aan het eind van de 19e eeuw van het Bocht Oosterdiep. Het kleine huisje aan de rechterzijde is het voormalige tolhuisje dat door inzet van de eigenaar behouden is gebleven. Het grote pand rechts is het voormalige postkantoor dat later naar de Postweg is verhuisd. Helaas zijn door verbouw vele van de oorspronkelijke ornamenten verdwenen en zou het uitdaging zijn het pand in oorspronkelijke staat terug te brengen. Het vijfde pand rechts is destijds afgebroken om plaats te maken voor de monumentale villa van Engbert Duintjer.

Hier ziet u een foto van het voormalige tolhek wat hoorde bij het tolhuisje dat nu nog steeds terug te vinden is aan het Bocht Oosterdiep. Deze foto dateert uit het begin van de vorige eeuw. De kapitale herenhuizen aan de linkerzijde vormden destijds nog een lang gestrekt geheel doch helaas zijn er door afbraak en brand gaten in gevallen. Let ook eens op het grote vrachtschip op de foto.

Advertenties

Boven Oosterdiep, deel 1

Door op zondag, 13 januari, 2013 - 06:00

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een prachtige foto van de katholieke kerk met pastorie rond 1905. Geheel links het mooie goudsmeden huisje met het zadeldakje. Aan de rechterzijde de kosterswoning met het daarbij behorende café. De kerk dateert uit 1845 en stond voorheen aan de Willemsstraat. De pastorie is jammer genoeg afgebroken.

Hierbij een prachtige overzichtsfoto van de katholieke kerk en omgeving. Geheel rechts het kostershuis dat stond op de hoek van de Schoolstraat. Wat opvalt is de verplaatsing van het torentje dat zich nu midden op de kerk bevindt.

Het vermaarde en ‘beroemde' Hotel De Unie. Aan de rechterzijde de voormalige paardenstallen waar de paarden van de gasten werden gestald. Het hotel was in het bezit van een prachtige tuin waarin de zomer vele feesten werden gegeven. Alle panden rechts van het hotel zijn in de loop der jaren verdwenen. De bomen geheel rechts behoorden toe aan een van de mooiste villa's die Veendam heeft gehad. Het was de kapitale villa, in de volksmond ‘Klein Soestdijk' genoemd van de familie Scholtens. Het blijft tot op de dag van vandaag een schande dan er ooit een sloopvergunning is afgegeven voor dit unieke pand. Het had bewaard moeten blijven het was één der mooiste villa's in Veendam.

Een unieke foto waarop een prachtig overzicht over het Bov. Oosterdiep. De draaibrug links werd later vervangen door een basculebrug en vormt nu de toegang naar de Van Stolbergweg. De weg aan de linkerzijde van het witte huis gaf toegang tot de Schippersstraat. Let ook eens op de man met de handkar die zich tussen het verkeer manoeuvreert. En dan te bedenken dat dit alles nog maar vijftig jaar geleden is.

Aan de rechterzijde de Julianabrug. Vanaf dit punt gaat het Boven Oosterdiep over in het Bocht Oosterdiep. Aan de wegzijde bevinden zich nog een aantal goed bewaarde herenhuizen en het is jammer dat men niet in staat is geweest om ze allen te bewaren. Het Bocht Oosterdiep had de bijnaam de Keizersgracht van het noorden te zijn.

Hier een foto waarop de prachtige panden van de familie Wilkens te zien zijn. Helaas is het tweede monumentale pand door na verpaupering en een verwoestende brand uit het straatbeeld verdwenen. Ook een aantal naastgelegen panden verdwenen onder de slopershamer. Het is doodzonde dat vele van dit soort monumentale panden omwille van het geld vernield of gesloopt zijn. Te zien is tevens de paardentram die in de richting van de Kerklaan rijdt.

Op deze foto een straatbeeld richting het Boven Oosterdiep. Het vierde ‘huis' is de boerderij van de familie Doornbosch. De boerderij heeft moeten wijken voor de doorbraak van de Julianalaan. Het huis links behoorde toe aan dr. Van Heuveln. Op de foto zijn duidelijk de rails te zien van de voormalige paardentram. Nog is de weg niet verhard en ziet men een geparkeerde handkar in plaats van een auto. Het geheel geeft een prachtig rustiek beeld weer waar rust nog de overhand had.

Advertenties

Midden Verlaat, deel 2

Door op zondag, 6 januari, 2013 - 05:55

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Het waarschijnlijk oudste stukje van Veendam is de Molenwijk op de grens van Veendam en Wildervank. Het was hier dat de stichter van Veendam en Wildervank, A.G. Wildervank, zijn 53 raadsakkers kocht, wat het begin vormde van de ontginning van het veen in deze regio. Het is des te jammer dat het nu een vergeten stukje van Veendam vormt.

De kruising van het Bov. Oosterdiep met de Bendikstraat. Het eerste huis na de kruising was het rabbinaathuis van de joodse gemeenschap. Achter de woningen die op de doorbraak stonden bevond zich de synagoge. Hiervan rest slechts de stenen plaat die zich in de oostzijde van de buitenmuur bevond en nu een onderdeel vormt van het herdenkingsmonument.

Een zeer oude foto van het Boven Oosterdiep ter hoogte van de huidige kruising met de Bendikstraat aan de landzijde. Op de achtergrond ziet u een schip geladen met turf.

Een sleepbootje met boomstammen voor de Firma Meihuizen in Wildervank. Het passeert hier de brug die vroeger toegang gaf naar de Willemsstraat. De foto dateert van halverwege de jaren zestig. De Willemsstraat bestaat niet meer.

Hier ziet u de voormalige kerk en naastgelegen pastorie van doopsgezinde gemeente. Hier was het dat ds. Winkler Prins zijn eerste druk van zijn beroemde encyclopedie voltooide. De pastorie dateert van na 1906 daar de eerdere pastorie tijdens de grote brand in 1906 afbrandde. Kerk en pastorie zijn verdwenen en op deze plaats is nu een monument geplaatst.

Een foto uit 1930 van de voormalige Ambachtsschool. Na de verhuizing van de school, in 1959 naar de Pinksterstraat, is het in gebruik geweest als kantoor van Avebe. De school dateert van 1902.

Advertenties

Midden Verlaat

Door op zondag, 30 december, 2012 - 06:10

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Het Midden Verlaat op de grens van Veendam en Wildervank. Het toont de situatie zo als die was aan het eind van de negentiende eeuw. De klapbrug links lag over het Westerdiep aan zijde van Wildervank. Direct naast de sluis de sluiswachterwoning en daarachter het grote witte herenhuis dat later door Duintjer als kantoor werd gebruikt. Het prachtige huis werd later door brand verwoest. Het was op deze plaats dat de heer Sichterman zijn buiten bouwde. Het geheel moet destijds een waar paleis zijn geweest met grote tuinen die zich tot ver richting Borgercompagnie uitstrekten. De naam van deze borg was Woellust. Het enige wat er rest van dit rijke buiten is een pentekening. De beide klapbruggen in de hoofdweg zijn, door de demping van het Bov. Dwarsdiep en het leggen van een dam in het Westerdiep aan Wildervankszijde, verdwenen.

Een prachtig beeld van het oude Midden Verlaat uit de tijd dat het hier nog een drukte van belang was. Op de foto oa. een beurtschip dat goederen vervoerde tussen Veendam-Wilder-vank en Groningen. Veel van de goederen werden in die tijd nog over het water vervoerd. Veel van de nostalgie op deze foto is heden ten dage niet meer terug te vinden. De gebouwen op de achtergrond zijn, op het voormalige hotel Panman, allen verdwenen. De foto dateert uit 1903

Hier een foto van het voormalige hotel Panman zoals het hier ooit stond. De klapbrug rechts vormt de verbinding over het Bov. Dwarsdiep. Het hotel is in de jaren twintig aan de firma Duintjer verkocht die het achtereenvolgens als kantoor, personeelskantine en tekenkamer gebruikte.

Een van de zeer schaarse foto's die er bekend zijn van de Bov. Dwarsdiep. Een schip komende van het Westerdiep draait hier het Oosterdiep in. De klapbrug die hier eens lag is dan vervangen door een basculebrug. Op de achtergrond de boerderij die later moest wijken voor de nieuwe toegang van de firma Duintjer. Helaas is er van deze boerderij tot op heden geen foto bekent.

Op deze foto ziet u een straatbeeld uit het eind van de negentiende eeuw in de richting van Wildervank. Het bekende hotel Panman is dan nog niet gebouwd. Op de foto ziet u tevens de paardentram, die met zijn 41 km de langste paardentramlijn van europa vormde. De lijn liep van het station van Zuidbroek naar Ter Apel. De woningen hier zijn allen weg.

De ‘vroegere' toegang van Veendam vanuit de richting Wildervank. Het betreft hier een foto uit de jaren vijftig. Het pand aan linkerzijde behoorde toe aan de breierij van de firma Suurmeier. Helaas zijn ook hier geen beelden van.

We zij alweer bij het laatste weekend van het jaar beland. Nog even en ook het jaar 2012 is voor altijd geschiedenis. Weer een jaar om te archiveren. Ook in 2013 zal ik weer proberen om mijn omvangrijke archief kan uitbreiden dus kunt u mij helpen laat het me weten. Van hieruit wil ik u als kijker en lezer een goed uiteinde en een voorspoedig 2013 wensen en voor degene die het Gronings nog machtig is (zoals ikzelf)

Veul haail en zegen in t nijjoar.

Advertenties

Boven Westerdiep, deel 2

Door op zondag, 23 december, 2012 - 07:00

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Drank maakt meer kapot dan je lief is tegenwoordig een en veel gebezigde uitspraak in actie tegen drankmisbruik. Maar ook vroeger konden ze er wat van. Menig loonzakje verdween door het keelgat. Dit leidde natuurlijk tot nog meer armoede en er werd dan ook vanuit diverse ,vooral kerkelijke, instanties actie gevoerd om het drankgebruik te verminderen. Hier zien we een versierede boot gelegen in het Westerdiep bij de Schoolstraat. De teksten op de spandoeken laten niets te raden over. ‘Drank moet weg' ‘Sluit Schiedam' en de slogan Als elke borrel een steen werd zou menigeen zijn eigen huis bouwen. Of de protesten altijd veel uithielden valt te betwijfelen.

Deze unieke foto zal voor velen een raadsel zijn terwijl die voor anderen vele herinneringen naar boven haalt. Het is de ‘Oorburgsklabbe'. Aan de overzijde liep een laantje achteruit waaraan zich ook nog woningen bevonden. De foto is genomen vanaf het dak van de bakkerij van Hoven. De bakkerij en omliggende huizen zijn afgebroken voor de doorbraak van de Bendikstraat richting de dan nieuwe woonwijk Sorghvliet. Het laantje werd later het Skagerak. Wanneer u ter plaatse gaat kijken zult u niets herkenbaars meer aantreffen.

Waarschijnlijk de bekendste voddenkoopman en oud ijzerhandelaar, jeude Polak aan het Boven Oosterdiep. De naam is nog steeds bekend in Vendam doch wordt niet meer gedreven door nazaten van de familie Polak. De gehele familie Polak werd in de 2de WO weggevoerd en overleefden de oorlog niet. Polak woonde zelf niet bij het bedrijf aan het Boven Oosterdiep, het huis werd bewoond door de bedrijfsleider. Polak handelde in allerhande goederen zoals oud ijzer, papier, vodden, dierenhuiden en ook je mollenvelletje kon je bij Polak kwijt. Het bedrijf verliet in de tachtiger jaren de locatie om verder te worden doorgezet aan de Zwaaikom. De locatie aan het Boven Westerdiep werd later onderdeel van het buitenterrein van tuincentrum Rob de Tuinman

Een unieke foto van het ‘bovenste' gedeelte van het Boven Westerdiep. Het diep maakte hier een bocht om over te gaan in het Boven Dwarsdiep. Aan de linkerzijde bevonden zich vroeger boerderijen en woningen. Deze zijn allen ten offer gevallen aan de uitbreidingen van Duintjer. Het diep ter plaatse is reeds lang geleden gedempt en er rest slechts een slecht onderhouden groenstrook.

Het Boven Dwarsdiep. Dit dwarsdiep vormde de zuidelijkste verbinding van het Ooster- en Westerdiep. Het is een van de schaarse plaatjes van het Boven Dwarsdiep. Er bijna geen beeldmateriaal van dit gedeelte van Veendam te vinden. Aan de linkerzijde poseert de Familie Cohen. Het was een van de joodse families die hier destijds woonden. Het gebouw rechts was hotel Panman. Het diep vormde tevens de grens tussen de plaatsen Veendam en Wildervank. De foto dateert ui 1903.

Van het Boven Westerdiep is naar verhouding weinig fotomateriaal bekend. Ik zoek nog steeds beeldmateriaal van bepaalde gedeeltes van het Boven Westerdiep en het Boven Dwarsdiep. Kunt u mij helpen dan houd ik mij gaarne aanbevolen

Advertenties

Boven Westerdiep

Door op zondag, 16 december, 2012 - 06:00

Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze foto toont een straatbeeld van het Bov. Westerdiep 1930. De boerderij aan rechterzijde werd als de mooiste beschouwd van het Bov. Westerdiep. Het heeft tot aan de afbraak rond nog dienst gedaan als gemeentelijke manege. Na de afbraak werd hier een school gebouwd. De schoorsteenpijp op de achtergrond behoorde toe aan de aardappelmeelfabriek van D.W.M. Het diep is in de zestiger jaren gedempt en veranderd in een groenstrook.

Deze foto toont de Julianabrug aan het Bov. Westerdiep. Deze voor deze omgeving bijzondere brug, het was een hefbrug, werd aangelegd om een verbinding te vormen tussen het Bov. Wester-diep en de nieuw aangelegde Veendammmerweg. Deze Veendammer- weg werd aangelegd als ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, plan zuid, in de richting van Borgercompagnie. Om deze doorbraak te realiseren moesten er vele woningen wijken aan de landszijde van het kanaal. De brug heeft eigenlijk nauwelijks functie gehad daar het Westerdiep bij het Prins Hendrikplein dood liep. De brug had dan ook allen maar functie voor een aantal boeren die aan de noordzijde van de brug zaten, doch toen de brug klaar was werden de agrarische producten reeds per auto vervoerd en werd er geen gebruik meer gemaakt van het kanaal als vervoermiddel.

De fabriek van D.W.M. aan het Bov. Westerdiep aan het eind van de negentiende eeuw. Deze fabriek werd gesticht in 1878 door Kaiser en V. Linge. Na de afbraak in 1935 is het terrein volgebouwd met burgerwoningen en zal men ook tevergeefs zoeken naar overblijfselen.

Deze foto is iets zuidelijker genomen. De tweede woning aan de linkerzijde was de opzichterwoning van de aardappelmeelfabriek en tot op heden nog steeds terug te vinden. Op de foto is links een reeds lang vervlogen beroep te zien. Het betreft hier het zgn. laiken wat inhield dat men hier het kanaal uitbaggerde doormiddel van handarbeid. Het geheel biedt een prachtig nostalgisch plaatje waarvan heden ten dage niets meer is terug te vinden.

Hierbij een prachtig plaatje van het Bov. Westerdiep uit 1905. De foto is genomen ter hoogte van de voormalige kerk van de Vrij-Evangelische gemeente. Aanwezig. Let ook eens op de heren die voor de fotograaf poseren. Het geheel vormt toch een prachtig historisch plaatje? De kerk is reeds afgebroken doch de voormalige pastorie is nog steeds aanwezig.

Op deze foto ziet u de aansluiting van de Schoolstraat met het Bov. Westerdiep. De schoolstraat was een verbindingslaan tussen het Ooster- en Westerdiep. De naam dankt het aan de aanwezigheid van een openbare school die zich daar bevond. Rechts op de hoek ziet u de contouren van de voormalige katholieke school. De school werd afgebroken en herbouwd in de Schoolstraat. Deze ‘nieuwe' school is reeds lang weer vervangen door een nieuwe aan de Prins Bernardlaan. Het torentje behoort aan de katholieke kerk aan het Bov. Oosterdiep.