Oud Veendam

Boven Westerdiep, deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Drank maakt meer kapot dan je lief is tegenwoordig een en veel gebezigde uitspraak in actie tegen drankmisbruik. Maar ook vroeger konden ze er wat van. Menig loonzakje verdween door het keelgat. Dit leidde natuurlijk tot nog meer armoede en er werd dan ook vanuit diverse ,vooral kerkelijke, instanties actie gevoerd om het drankgebruik te verminderen. Hier zien we een versierede boot gelegen in het Westerdiep bij de Schoolstraat. De teksten op de spandoeken laten niets te raden over. ‘Drank moet weg' ‘Sluit Schiedam' en de slogan Als elke borrel een steen werd zou menigeen zijn eigen huis bouwen. Of de protesten altijd veel uithielden valt te betwijfelen.

Deze unieke foto zal voor velen een raadsel zijn terwijl die voor anderen vele herinneringen naar boven haalt. Het is de ‘Oorburgsklabbe'. Aan de overzijde liep een laantje achteruit waaraan zich ook nog woningen bevonden. De foto is genomen vanaf het dak van de bakkerij van Hoven. De bakkerij en omliggende huizen zijn afgebroken voor de doorbraak van de Bendikstraat richting de dan nieuwe woonwijk Sorghvliet. Het laantje werd later het Skagerak. Wanneer u ter plaatse gaat kijken zult u niets herkenbaars meer aantreffen.

Waarschijnlijk de bekendste voddenkoopman en oud ijzerhandelaar, jeude Polak aan het Boven Oosterdiep. De naam is nog steeds bekend in Vendam doch wordt niet meer gedreven door nazaten van de familie Polak. De gehele familie Polak werd in de 2de WO weggevoerd en overleefden de oorlog niet. Polak woonde zelf niet bij het bedrijf aan het Boven Oosterdiep, het huis werd bewoond door de bedrijfsleider. Polak handelde in allerhande goederen zoals oud ijzer, papier, vodden, dierenhuiden en ook je mollenvelletje kon je bij Polak kwijt. Het bedrijf verliet in de tachtiger jaren de locatie om verder te worden doorgezet aan de Zwaaikom. De locatie aan het Boven Westerdiep werd later onderdeel van het buitenterrein van tuincentrum Rob de Tuinman

Een unieke foto van het ‘bovenste' gedeelte van het Boven Westerdiep. Het diep maakte hier een bocht om over te gaan in het Boven Dwarsdiep. Aan de linkerzijde bevonden zich vroeger boerderijen en woningen. Deze zijn allen ten offer gevallen aan de uitbreidingen van Duintjer. Het diep ter plaatse is reeds lang geleden gedempt en er rest slechts een slecht onderhouden groenstrook.

Het Boven Dwarsdiep. Dit dwarsdiep vormde de zuidelijkste verbinding van het Ooster- en Westerdiep. Het is een van de schaarse plaatjes van het Boven Dwarsdiep. Er bijna geen beeldmateriaal van dit gedeelte van Veendam te vinden. Aan de linkerzijde poseert de Familie Cohen. Het was een van de joodse families die hier destijds woonden. Het gebouw rechts was hotel Panman. Het diep vormde tevens de grens tussen de plaatsen Veendam en Wildervank. De foto dateert ui 1903.

Van het Boven Westerdiep is naar verhouding weinig fotomateriaal bekend. Ik zoek nog steeds beeldmateriaal van bepaalde gedeeltes van het Boven Westerdiep en het Boven Dwarsdiep. Kunt u mij helpen dan houd ik mij gaarne aanbevolen