Colofon

parkstadveendam.nl

De domeinnaam parkstadveendam.nl bestaat sinds 31 december 2003. Deze was eerst bedoeld voor het "Forum van het Noorden". De oprichter van het forum vond eigenlijk ook dat sinds de verdwijning van de website veendam.org er weinig informatie was te verkrijgen over Veendam. Dit is de reden voor ons geweest om een site te bouwen waar je alle informatie kan vinden over Veendam. Wij hopen dit doel te bereiken met medewerking van vrijwilligers.

Persberichten

Parkstadveendam.nl plaatst in principe persberichten die betrekking hebben op Veendam en de directe omgeving. Persberichten kunnen aangeboden worden op het algemene e-mailadres welke hieronder vermeld staat. Graag aanleveren in een (niet opgemaakte) tekstbestand met eventuele afbeeldingen in e-mail of als word document. Liever geen ingescande affiches. De redactie bepaald of een persbericht al dan niet geplaatst wordt, het aanleveren is geen garantie van plaatsing.

Activiteiten Agenda

Parkstadveendam.nl bied de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen in onze agenda. Deze activiteiten moeten plaats vinden in Veendam of in de directe omgeving en moeten publiekelijk toegangkelijk zijn. Aanbieden van activiteiten voor vermelding in de agenda kan op het algemen e-mailadres. Ook hierbij bepaald de redactie of een activiteit al dan niet geplaatst wordt.

Advertenties

Als u wilt adverteren op parkstadveendam.nl stuur dan een e-mail naar het reclame e-mailadres hieronder vermeld. Wij nemen dan contact met u op om u te informeren over de mogelijkheden en prijzen. Advertentieovereenkomsten gelden per jaar. Parkstadveendam.nl heeft tot doelstelling om de kosten van het exploiteren van de site te dekken met de advertentieinkomsten, niet om winst te maken.

Disclaimer en Copyright 2004 - 2017

De website Parkstadveendam.nl is de officiële website van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, Aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Tevens is stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ) en de eigenaar van parkstadveendam.nl niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in teksten of foto`s die geplaatst zijn op deze website. (VPS).

Contact

Algemeen: parkstadveendam@gmail.com
info@parkstadveendam.nl
Webmaster: webmaster@parkstadveendam.nl
Reclame: reclame@parkstadveendam.nl
Telefoon: 06 422 399 88
Tiplijn: 06 422 399 88
Medewerkers

Willem van der Werf

afbeelding van Willem van der Werf

Gert Jan Kruizinga

afbeelding van Gert Jan Kruizinga

Sinds 2005 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij Parkstad Veendam. Mijn bijdrage bestaat uit het onderhouden van de servers waarop deze site draait en het ontwikkelen van de software waarmee parkstadveendam.nl getoond wordt. 

Redactie

afbeelding van Redactie

Henk Gibcus

afbeelding van Henk Gibcus

Michael Huising

afbeelding van Michael Huising

Gerard Martens Videos

afbeelding van Gerard Martens Videos

Ik ben Gerard Martens en (werk) sinds 2014 als vrijwilliger voor Parkstad Veendam. Dat is begonnen met fotograferen maar maak nu alleen nog maar video's. Deze videos worden opgenomen met een 4K camera en worden door mijzelf gemonteerd.

Henk Drenth

Bianca Zijlstra-Kor

Jans Meijer

Jacob Kuipers

afbeelding van Jacob Kuipers

Sinds 2006 ben ik vrijwilliger bij Parkstadveendam. Mijn favoriete onderdeel is sportverslaggeving.  En verder het lokale nieuws plus fotograferen. In de jaren 90 heb ik nog gewerkt voor de  toenmalige Groninger Dagblad (Het huidige Dagblad van het Noorden). Ik ben een geboren en getogen Veendammer en ben op de wereld gekomen in 1953. 

Eindredactie

afbeelding van Eindredactie

Akram Darwish

afbeelding van Akram Darwish

Ik ben Akram Darwish en ik woon nu 5 jaar in Nederland. In mijn geboorteland Syrië had ik een eigen fotozaak. Ik ben blij dat ik nu in Veendam foto’s voor u mag maken.

Hans van Noort

afbeelding van Hans van Noort

Elza Dijk

afbeelding van Elza Dijk