Nieuws, Sport

Samen aan de slag met Lokaal SportakkoordSport- en beweegorganisaties in Veendam gaan samen werken aan het lokale Sportakkoord. Het Lokale Sportakkoord omschrijft de ambitie om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Het heeft als doel nog meer mensen in beweging te krijgen, zodat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Organisaties die mee willen denken over het Sportakkoord kunnen zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Sportieve ambitie
Tijdens de kick-off bijeenkomst op donderdag 30 januari 2020 werd de sportieve ambitie uitgesproken door wethouder Henk Jan Schmaal. “Het is van belang te investeren in de preventieve werking van sport. Dit levert een grote gezondheidswinst op. Het Sportakkoord kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren zodat we de kracht van sport nóg beter kunnen benutten.”

Aan de slag 
Het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke sportformateur, Edith Frijlink. Zij gaat de komende periode in gesprek met zoveel mogelijk betrokken partijen om zo tot een breed gedragen Sportakkoord te komen. Betrokken organisaties kunnen ideeën indienen die in overleg worden meegenomen in het Sportakkoord. 

Denk mee en doe mee!
Sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties die te maken hebben met sport en bewegen kunnen meewerken aan de vorming van het sportakkoord. De  volgende bijeenkomst over (de inhoud van) het lokale sportakkoord wordt georganiseerd op donderdag 27 februari 2020 om 19.30 uur in Veendam. Aanmelden kan via een e-mail aan edith@sportsparkz.nl 

Nationaal Sportakkoord 
Het lokale Sportakkoord is een verdere uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationaal Sportakkoord kent zes deelakkoorden met ieder hun eigen ambitie. De ambities van het lokale Sportakkoord sluiten aan bij de uitgangspunten van het Nationaal Sportakkoord. Meer informatie over het Sportakkoord: www.allesoversport/sportakkoord

Nieuws

Ontwerpbestemmingsplan Leer- en sportpark Veendam
en ontwerp-omgevingsvergunningGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

Ontwerpbestemmingsplan Leer- en sportpark en
ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van
twee schoolgebouwen aan de Raadsgildenlaan

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 6 februari 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Leer- en Sportpark” en het ontwerp voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee schoolgebouwen aan de zuidzijde van de Raadsgildenlaan ter inzage liggen. Op de voorbereiding van het bestemmingsplan en de vergunningverlening is de coördinatieregeling van toepassing.

Planinhoud
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van het sportpark rond het stadion aan de Langeleegte, het voormalige voetbalveld van Veendam 1894 en het techniekgebouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Het plan is bedoeld om de gebruiksfuncties op de stadionlocatie te verbreden met diverse sport- en spelvoorzieningen en om op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894 nieuwbouw mogelijk te maken ten behoeve van de Scholengemeenschap Winkler Prins. Deze plannen zijn onderdeel van de realisatie van een Leer- en sportpark (LSP).

Het ontwerp voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op twee nieuw te bouwen schoolgebouwen op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden.

Plan inzien
Met ingang van 6 februari a.s. liggen het ontwerpbestemmingsplan “Leer- en Sportpark” en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 Veendam. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.veendam.nl/lsp. De ID-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0047.08BPLeerSport-0301.

Reageren?
Wilt u reageren? U kunt tot 19 maart 2020 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg.

Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Nieuws

Samen aan de slag in Veendam
met Lokaal SportakkoordGemeentehuis_IMG-20160622-WA0002.jpg

Sport- en beweegorganisaties in Veendam gaan samen werken aan het lokale Sportakkoord. Het Lokale Sportakkoord omschrijft de ambitie om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Het heeft als doel nog meer mensen in beweging te krijgen, zodat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Organisaties die mee willen denken over het Sportakkoord kunnen zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Sportieve ambitie
Tijdens de kick-off bijeenkomst op donderdag 30 januari 2020 werd de sportieve ambitie uitgesproken door wethouder Henk Jan Schmaal. “Het is van belang te investeren in de preventieve werking van sport. Dit levert een grote gezondheidswinst op. Het Sportakkoord kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren zodat we de kracht van sport nóg beter kunnen benutten.”

Aan de slag 
Het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke sportformateur, Edith Frijlink. Zij gaat de komende periode in gesprek met zoveel mogelijk betrokken partijen om zo tot een breed gedragen Sportakkoord te komen. Betrokken organisaties kunnen ideeën indienen die in overleg worden meegenomen in het Sportakkoord. 

Denk mee en doe mee!
Sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties die te maken hebben met sport en bewegen kunnen meewerken aan de vorming van het sportakkoord. De  volgende bijeenkomst over (de inhoud van) het lokale sportakkoord wordt georganiseerd op donderdag 27 februari 2020 om 19.30 uur in Veendam. Aanmelden kan via een e-mail aan edith@sportsparkz.nl 

Nationaal Sportakkoord 
Het lokale Sportakkoord is een verdere uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationaal Sportakkoord kent zes deelakkoorden met ieder hun eigen ambitie. De ambities van het lokale Sportakkoord sluiten aan bij de uitgangspunten van het Nationaal Sportakkoord. Meer informatie over het Sportakkoord: www.allesoversport/sportakkoord. 

Nieuws

Helpt u stichting Mo(o)i in Veendam de Nationale Vrijwilligersprijs winnen?!068EC595-079D-4605-B5FB-129D19764B7D.png

Mo(o)i in Veendam is een van de 114 kandidaten voor de Publieksprijs van de Nationale Vrijwilligersprijs 2020. De Nationale Vrijwilligersprijs is de prijs die vrijwilligersinitiatieven waardeert voor hun inzet voor de samenleving. 

Publieksprijs
Mo(o)i in Veendam  maakt kans op een prijs van € 2.500,- om in te zetten voor hun organisatie. Van 18 februari tot 22 maart kan iedereen stemmen op www.vrijwilligersprijzen.nl om Mo(o)i in Veendam te helpen om in de schijnwerpers gezet te worden.

Mo(o)i in Veendam is een stichting voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Veendammers, die als doel heeft de integratie van inwoners van verschillende nationaliteiten in Veendam en omstreken te bevorderen en de inwoners van Veendam kennis te laten maken met andere culturen en gebruiken.

Dit doen wij door maandelijks een taalcafé te organiseren in het Noorderpoort in Veendam (waar ook de inburgeringslessen worden gegeven) en het organiseren van excursies naar musea, fabrieken en interessante locaties. Op deze manier laten wij de inwoners van verschillende nationaliteiten kennis maken met de Nederlandse samenleving en worden onderlinge contacten bevorderd.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is op 28 maart 2020 in de Prodentfabriek in Amersfoort. Irene Moors heeft de presentatie in handen. Dan wordt ook de Gouden Venus van Milo uitgereikt, voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet. En is er ook de Prominentprijs voor een landelijke vrijwilligersorganisatie. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers die zijn genomineerd voor de VriendenLoterij Passieprijs een verrassing.  

Organisatie
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en worden ondersteund door de VNG en de VriendenLoterij, die onder meer de prijzen beschikbaar stelt. De organisatie is in handen van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Nieuws

Gezicht strak houden bij Pokerkampioenschap VeendamIMG_0058.jpg

Zaterdag heeft in de Borgerswoldhoeve de zesde editie van het Pokerkampioenschap van Veendam plaatsgevonden. Het kampioenschap in Veendam is onderdeel van 150 landelijke voorrondes van het Nationale Pokerkampioenschap in Ermelo.

Winnaar Harold Groenhagen uit Groningen mag een jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampioen van Veendam’ dragen. En hij mocht een mooie beker in ontvangt nemen. Daarnaast heeft hij zich gekwalificeerd voor de landelijke finale dat op de eerste zaterdag in juli in Ermelo wordt gehouden. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker maakt het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een laagdrempelig toernooi. 

Aan de landelijke voorrondes doen op zo’n 150 locaties een kleine 10.000 pokerspelers mee. Ongeveer 180 tot 190 van hen zullen met het deelnemen aan de landelijke finale het ultieme doel halen. En krijgen spelers de kans om een sponsorcontract te verdienen. De organisatie loopt rond om spelers te “scouten” die met Team ONK Poker mooie (inter)nationale toernooien kunnen spelen. Zo wist Ruurd Nauta vorig jaar meer dan €30.000 te winnen door het sponsorcontract.

IMG_0009.jpg

Organisator ONK Poker heeft al vanaf het begin in 2015 de speellocatie in de Borgerswoldhoeve omgetoverd tot een ware pokerroom. Ongeveer 49 deelnemers hebben aan 6 tafels meegedaan. Met de meesten uit de regio waaronder ook Veendam.

Maar sommigen willen er ook best wel een stukje voor rijden. Voor Jesper van der Heijde uit Zoetermeer was een dag eerder de locatie in Rotterdam een stuk dichterbij geweest. “Maar toen kon ik niet. Voor de zaterdagavond waren er toch geen plannen en ik rij wel effe. Gewoon een avondje lekker pokeren. Eerste keer hier.” Het is een hobby waarmee hij 15 jaar geleden op zijn 18de was begonnen.

Vorig jaar had hij zich tijdens een voorronde in Hillegom gekwalificeerd voor de landelijke finale. Twee keer werd de halve finale bereikt. Ook de finale winnen zou heel gaaf zijn. De winnaar krijgt dan een sponsordeal gesponsord door het ONK. “Je mag dan op jaarbasis met het toernooi meedoen en mag je ruiken aan hoe het op professionele toernooien er aan toegaat.”

IMG_0029.jpg

Poker is voornamelijk een mannenspel, maar er hebben ook 4 vrouwen meegedaan. Organisator Evert-Jan van IJzendoorn: “Aan het pokerspel doen ongeveer 8% aan vrouwen mee. We proberen dat wat hoger te maken. Sinds drie jaar hebben we ook elk jaar een ladiesevent waar alleen maar dames aan mee mogen doen. We proberen trentsetter te zijn. Nederlands oud-hockeyspeelster Fatima Moreira de Melo is tegenwoordig professioneel pokeraar en speelt voor Team PokerStars Sportstars. Zij ondersteund ons ladiesevent.”    

Evert-Jan van IJzendoorn heeft vroeger ook veel gepokerd, maar heeft het tegenwoordig heel druk met het organiseren. Dat hij eigenlijk nog leuker vindt om te doen. Eens per jaar zoekt hij in de zomervakantie ergens in een casino een pokertoernooi uit.

“Wat is er aan pokeren zo leuk is? Er zit heel veel in. Het is rekenvaardigheid en je moet spelers kunnen inschatten. Het is een behendigheidsspel. Degene die alle facetten van het pokeren het beste beheerst, het gezicht goed strak houden en snel ontdekken hoe de tegenstander speelt, heeft daar voordeel bij. Een Amerikaans spreekwoord is, ‘if you can’t see the soccer in the first half over, you are the soccer’. Een pokerwedstrijk is altijd uniek. De ene keer is het anders dan de andere keer.”

IMG_0012.jpg

De uitslagen van het ONKP in Veendam zijn als volgt:

1   Harold Groenhagen, Finale 
2   Almar de Bruijn, Halve Finale
3   Mark Winter, Halve Finale
4   Dennis van Dalen, Halve Finale
5   Harold Wijngaard, Wildcard
6   Nick van Dalen, Wildcard
7   Michael Kragt, Wildcard

Nieuws

Het nieuwe boek van Sharlina Poelstra uit Veendam
is verschenen9789463899918_resize.jpg

Met je hoofd in de jungle
Op vrijdag 14 februari is het nieuwe boek 'Met je hoofd in de jungle' van Sharlina Poelstra verschenen. Deze gedichtenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
We verdwalen allemaal zo nu en dan in de jungle van het dagelijks leven. We voelen ons allemaal in de war, boos, verdrietig en onrustig. En daarnaast voelen we ons allemaal opgelucht, blij, ontspannen en gelukkig. We zijn dus allemaal soms te vinden met ons hoofd in de jungle. Sharlina Poelstra heeft met haar woorden niet alleen de emoties uit deze jungle weten te beschrijven, maar schrijft ook over de reis, dwars door de jungle heen. Haar gedichten zijn voor iedereen te herkennen. Daarnaast bieden de woorden een mogelijkheid om te ontsnappen aan de jungle. Ga mee op reis langs het bos, richting de waterval en eindig rustend op het gras. 

Over de auteur
Sharlina Poelstra (1997) heeft een onbeschrijfbare passie voor poëzie. Ze weet al van jongs af aan dat schrijven bij haar hoort en een manier is om te denken over wat er gebeurd is of wat er gaat gebeuren. Haar gedachten en gevoelens gaan over duizend dingen. Deze gedichtenbundel is haar tweede bundel, waarbij ze op reis gaat door de jungle. Tijdens een onzekere en onstabiele periode uit haar leven heeft ze dit geschreven. Want Sharlina weet heel goed dat we altijd eerst boos en negatief zijn voordat we het positieve eruit weten te halen. In haar ogen is dit gelijk aan verdwalen in het bos, mee stromen naar de waterval en rusten in het gras.

Boekgegevens
Titel: Met je hoofd in de jungle 
Auteur: Sharlina Poelstra 
Verschijningsdatum: 14-02-2020
Aantal pagina's: 42 
ISBN: 9789463899918
Geïllustreerd: nee 
Verkoopprijs: € 14,99 *
Uitvoering Paperback 

* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België 

Nieuws

Taxatiemiddag in het kader van 'Noordewerk'Persbericht taxatiemiddag Noordewerk vrijdag 19 februari 2020.jpeg

Altijd al willen weten waar dat bordje aan de wand van de woonkamer nu precies vandaan komt? Of wat de herkomst is van het 'servies van grotmoeder'? Of hoe oud de vaas is die al jaren op de schoorsteenmantel staat? Op vrijdag 21 februari zit Friggo Visser van Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen in het Veenkoloniaal Museum om gemerkt aardewerk en plateel te taxeren.

De taxatiemiddag wordt gehouden van 13.00 tot 16.30 uur.
Entree: 3,00 euro per persoon voor alleen de taxatie.
Museumkaart, ICOM, Vereniging Rembrandt en Vrienden van het Museum gratis.

Maximaal drie (gemerkte!) objecten per persoon.

Veenkoloniaal Museum | Museumplein 5 | Veendam

Nieuws

Motorliefhebbers halen hun hart op
bij Mulders Motoren Veendam_DSC5393.jpg

Vrijbuiters, avonturiers, crossers, racers en “gewone”
motorliefhebbers halen hun hart op bij Mulders Motoren!

Tekst Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ]

Mulders Motoren is voor velen een begrip. Anderen rijden langs en zien vol be- en verwondering naar al die prachtig blinkende motoren en scooters in de showroom. Een klein aantal personen weet niet dat een van de grootste bedrijven van het noorden op  het gebied van motoren in Veendam gevestigd is. Mulders Motoren staat in de gehele regio en ver daarbuiten bekend om zijn in de branche onderscheidende unieke én gevarieerde aanbod. Want… motoren zijn er in velerlei uitvoeringen, typen en soorten zoals: cross-, street-, race- en tour motoren en motoren die speciaal gemaakt zijn voor de combinaties van genoemde gebruiksdoeleinden. Je praat dan over bijvoorbeeld Enduro motoren of een Supermoto. De nieuwe eigenaar, Martin Hoving (36), vertelt gepassioneerd, ambitieus en vol enthousiasme over zijn bedrijf en wat hij met motoren heeft. Hij raakt er niet over uitgepraat…

_DSC5377.jpg

Sinds oktober vorig jaar zwaait hij de scepter daar aan de Vrijheidsweg 19. Hij was geen onbekende die plotsklaps het bedrijf overnam. Neen, al vanaf 2010 maakte hij deel uit van het personeel. Eerst in het magazijn, daarna de verkoop en later in 2015 als bedrijfsleider en rechterhand + sparringpartner van Jan Renken, de vorige eigenaar. Al in 2016 bespraken Jan en Martin de mogelijkheid van overname van Mulders Motoren. Zoiets gaat uiteraard niet zomaar. De droom van Martin, een eigen bedrijf én van je werk je hobby maken, werd langzaam maar zeker werkelijkheid. Eind 2018 neemt de overname een meer serieuze wending en gaan Jan en Martin het bedrijf hierop voorbereiden. Martin schrijft een eigenzinnig en uniek bedrijfsplan en gaat daarmee naar de geldschieters (banken). Hij krijgt positieve reacties, maar zijn motivatie en energie zijn leidend voor een succesvolle overname. “Dat was al met al best wel een spannend jaar,” aldus Martin. “De gewone werkzaamheden liepen natuurlijk gewoon door. Er moest een nieuwe collega ingewerkt worden én we draaiden een goed jaar – een mooie opsteker! Met het bedrijf neem je ook het team van personeel over. Dat bestaat uit maar liefst 16 personen, die verdeeld over allerlei functies als werkplaats, verkoop, magazijn, backoffice, administratie e.d. Mulders Motoren samen verder uitbouwen. Een prachtige uitdaging voor de komende jaren.

_DSC5405.jpg

Bij Mulders Motoren doen ze meer. Wil je professioneel leren motorcrossen, dan kun je je inschrijven voor de MXperience. Die wordt gehouden op het crossmotorcircuit aan de Jan Kokweg in samenwerking met MCVeendam. Je moet wel met minimaal 8 personen zijn en minimaal 18 jaar! “Het afgelopen jaar hebben steeds meer bedrijven, maar ook vriendenclubs en families ons gevonden voor zo’n sportieve uitdaging. De dag wordt dan ingevuld als teambuilding voor het managementteam of personeelsuitje. Wij zorgen voor de motoren, kleding en de deskundige begeleiding (erkende en gekwalificeerde motorcross trainer). Indien gewenst regelen we ook de catering met zelfs een BBQ aan het einde. We garanderen een superleuke dag,” vertelt Martin. www.mxperience.nl

_DSC5400.jpg

Onderhoud
Alles wat gebruikt wordt slijt en heeft onderhoud nodig. Zo ook bij motoren. De geavanceerde en technisch hoogstaande werkplaats van Mulders Motoren uitgerust met o.a. een testbank en diagnose apparatuur. “Zelfs vanuit Brabant komen klanten hierheen om hun motor te laten testen,” verklapt Martin ons met enige trots. Dit gedeelte van de werkplaats, je zou bijna zeggen atelier, is voorzien van geluidsisolerende muren. De uitlaatgassen worden aangezogen en naar buiten uitgeblazen. Bij een werkplaats behoren ook onderdelen. Veel hebben ze bij Mulders Motoren op voorraad. Maar wat is veel, vragen we. Martin maakt een grove schatting: “We hebben wel zo’n 30.000 onderdelen op voorraad. Krijgt een crosser op zondag tijdens een training of wedstrijd problemen, dan kan hij/zij zich hier ’s maandags melden. Dinsdagochtend repareren we en op dinsdagavond kan de training hervat worden! Sneller kan niet. Kasten vol met bougies, stellingen vol met olie- en luchtfilters, talloze kettingen, allerlei parts van de verlichting en noem maar op. Voor de webshop (sinds 2016), ook motorkleding, helmen en accessoires, is het handig dat we veel op voorraad hebben. Vandaag besteld is vaak morgen al in huis.” De webshop groeit jaarlijks met wel 20%!

_DSC5374.jpg

Showroom
Daar staan ze allemaal nieuw te stralen. De Honda’s, de KTM’s met hun opvallende oranje “outfit” en de Husqvarna’s. Van deze merken is Mulders Motoren officieel dealer. Voor de scooters zijn dat de merken: Sym, Yamaha, Peugeot en Derbi. We staan voor een Honda Enduro motor CRF450L in Extreme Red. De Enduro is gebouwd voor zand, bochtige bergpassen en lange onverharde wegen. Daar heb je natuurlijk wel een comfortabele zithouding bij nodig! Dat is er ook aan af te zien! Een KTM Enduro 300 EXC TPI staat in het vak van de KTM’s. Enduro motoren hebben een vlak zadel, zijn minder agressief dan crossmotoren, hebben een perfecte vering - kunnen meer klappen opvangen als je bijvoorbeeld over een boomstammetje rijdt - en zijn sterker. Ook hebben ze andere banden/wielen dan de crossmotoren. Ze zijn gebouwd voor zowel de geasfalteerde weg als het ruige terrein met extremen. Daarom moeten ze ook voorzien zijn van verlichting, snelheidsmeter e.d. Het design is werkelijk verbluffend. Honda bouwt géén kant en klare wedstrijdmotoren. RedMoto (Italië) bouwt in licentie van Honda Enduro en Supermoto motoren. Wij zijn als exclusief importeur blij met dit dealerschap.” Verderop staan een aantal motoren uit de klasse touring, het customsegment, te stralen. De Honda Goldwing bijvoorbeeld en enkele Harley-Davidsons. “Sommige beschouwen deze motoren als een ware troetelbeer en hebben hem zelfs in de huiskamer staan,” vertelt Martin. “Deze zijn wel 25 jaar oud en hebben de nodige kilometer er al op zitten, maar ze zijn tijdloos en je ziet geen verschil. Het gewicht loopt wel op tot 450 kg! Momenteel bouwen we in de werkplaats aan zo’n giga motor een trekhaak voor een aanhangertje! De duurste motor die ik ooit heb afgeleverd ging voor € 55.000,00 de deur uit!”

_DSC5387.jpg

Evenementen
Mulders Motoren organiseert jaarlijks diverse evenementen. Op 2e Kerstdag is er een Kerstshow, waarbij het personeel zelf voor de versieringen en catering zorgt. Lekkere gehaktballen vinden dan gretig aftrek. Op 5 juli vindt de traditionele BBQ-rit plaats. Dit is een tourrit door de noordelijke provincies en een stukje Duitsland. Bij de aanvang is er een soort brunch en na afloop wacht de BBQ – € 7,50 p.p.  Vorig jaar deden meer dan 100 mensen mee! Dan zijn er nog de testdagen van Honda en KTM vanaf de Vrijheidsweg. De testdag voor de Enduro motoren vindt plaats op de crossbaan aan de Jan Kokweg. De klanten van Mulders Motoren komen overal vandaan. Uiteraard is het gros uit de noordelijke provincies, maar ook de rest van het land doet van zich spreken. “Internationaal spreken we ook een woordje mee,” glimlacht Martin Hoving. “Polen, Belgen, Duitsers, Zweden, Engelsen en we hebben zelfs klanten uit Oekraïne in de zaak verwelkomt.”

_DSC5406.jpg

Zoals u ziet zitten ze niet stil bij Mulders Motoren. Het elektrisch rijden (vooral scooters) komt eraan. Bovendien hebben ze nog de nodige activiteiten en renovatie van de showroom voor de toekomst op het programma staan. Dat belooft wat…

Meer informatie: 0598.614506 of www.muldersmotoren.nl of loop gewoon eens binnen in de showroom. Zeker weten dat je hartelijk wordt verwelkomd.


 
Fotoalbum: 
Nieuws

Werktoren bij Aardgasbuffer Zuidwending:
een maand 24/7 werkzaamhedenworkover.jpg

Begin 2018  Aardgasbuffer Zuidwending gestart met de uitbreiding van de aardgasbuffer door het aanleggen van een zesde caverne voor gasopslag. Vanaf oktober 2020 zal deze caverne onderdeel uitmaken van de gasopslaginstallatie. De werkzaamheden zijn bijna zo ver gevorderd dat we de basisvoorraad gas in de caverne kunnen brengen. Daarvoor moet  Aardgasbuffer Zuidwending een van de laatste stappen een gaspijp aanbrengen binnen de boorpijp die in het voorjaar van 2018 al is aangebracht.

Het aanbrengen van deze gaspijp zal plaatsvinden tussen 19 februari en 21 maart 2020. Hiervoor wordt een werktoren opgesteld die ongeveer even hoog is als zes op elkaar gestapelde zeecontainers. Een soortgelijke installatie heeft vaker bij de installatie gestaan, onder andere een blauwe variant, toen in 2013 caverne A7 in gebruik werd genomen. Op 17 en 18 februari zal er meer verkeer zijn bij de aardgasbuffer dan u gewend bent. Dan bouwen we de toren op. Volgens planning breken we hem op 22 en 23 maart weer af. In de tussentijd wordt er nagenoeg 24 uren per dag gewerkt aan het inbrengen van de gaspijp. Naast meer verkeersbewegingen, zult u in deze periode wellicht meer licht en geluid ervaren dan u van de installatie gewend bent.  

Aardgasbuffer Zuidwending doen hun uiterste best de overlast te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder geven. Ervaart u overlast, schroom dan niet contact met Aardgasbuffer Zuidwending  op te nemen.

Nieuws

Het centrum Veendam en de BIZIMG_0021.jpg

Door Hans Schreurs [hansschreurs@parkstadveendam.nl]​​

De laatste dagen heeft u waarschijnlijk het nodige nieuws vernomen over de zogenaamde Bedrijven Investerings Zone, kortweg de BIZ.

Wat is nu eigenlijk BIZ?
Het is een onderdeel van een groter plan om het centrum van Veendam aan te pakken en aantrekkelijker te maken en de leegstand terug te dringen. Dit alles naast de verbeteringen die de gemeente nu reeds gerealiseerd heeft. Allemaal bedoelt om de achteruitgang en de verpaupering van het centrum te keren. Om u een indruk te geven hoe snel het minder wordt: Tien jaar geleden stonden er 23 winkelpanden leeg met een oppervlakte van ruim 2.300 m² en in 2019 waren dat al 46 panden met een oppervlakte van ruim 6.300 m²

In het verleden zijn er natuurlijk genoeg initiatieven geweest om het probleem aan te pakken, maar het ontbrak aan een professionele samenwerking en aan voldoende geld om een en ander te financieren. Met de komst van BIZ kunnen nu allerhande activiteiten gefinancierd worden in de openbare ruimte die in het verleden niet - of minder mogelijk waren.

Waar het toe moet leiden in het kort

  • Het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het centrum van Veendam, de vastgoedeigenaren en de gemeente.
  • Vermindering van de leegstand en verbetering van het voorzieningenaanbod in een compact centrum.
  • Het creëren van een prettig verblijfsklimaat in het centrum door te investeren in de inrichting en uitstraling van het centrum.
  • Het verbeteren van de  veiligheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
  • Aandacht voor een optimale bereikbaarheid en parkeervoorzieningen.
  • Het vergroten van het rendement van evenementen.

Over welke Zone praten we eigenlijk?
Beneden Oosterdiep 1-39
Beneden Westerdiep 3-21
Bocht Oosterdiep 45- 57
J.G. Pinksterstraat 10-26
Kerkstraat 1-87, 2-76
Museumplein 1-5, 2-34
Prins Hendrikplein 5-27
Promenade 15-37, 20-36
Promenadepad 71-103
Raadhuisplein 1-11, 12
Van Beresteijnstraat 2-28
Veenlustpassage 1, 37, 8-20
Veenlustplein 1-13, 10-16
Verlengde van Beresteijnstraat, 5,9
Winkler Prins Passage 1-31, 2-58

IMG_0009.jpg

Wat kost het en wie gaat dat betalen?
De BIZ-gelden worden opgebracht door ondernemers en vastgoedeigenaren (geen woningen) uit het gebied dat valt binnen de Zone. De bijdrage is een vorm van belasting die voor deze ondernemers de bestaande Reclamebelasting vervangt. De voorlopige inschatting is dat het totale bedrag rond de € 150.000,- per jaar zal zijn.

Hieronder ziet u een overzicht van de begroting voor 2020

Samenwerking en organisatie
Inzet centrummanager                                                                €  35.000
Secretariële ondersteuning                                                          €    3.000
Communicatie                                                                            €    4.000

Thema Aanbodversterking en leegstandsvermindering

Ondersteunende acties nieuwe ondernemers aantrekken               €  10.000

Thema: Ontmoetings- en verblijfskwaliteit

Aankleding en sfeerverlichting                                                    €  20.000
Aanpak uitstallingen en rookbeleid                                              €    2.000

Thema: Evenementen
Evenementenbijdrage centrum                                                    €  55.000

Thema Marketing en promotie
Klantonderzoek, DNA en promotie                                               €  12.000

Bereikbaarheid en parkeren

Overige kosten
Perceptiekosten                                                                        €    9.000

Totaal                                                                                       € 150.000

Opvallend zijn de grote bedragen die gereserveerd zijn voor evenementen en voor de inzet van de centrummanager. Tezamen bijna tweederde van het totale budget, terwijl voor ondersteuning bij het aantrekken van nieuwe ondernemers slechts € 10.000 is gereserveerd.

IMG_0017.jpg

Gaat de BIZ werken?
Degene die dat met zekerheid kan beweren, moet zich direct melden dunkt me. Aangezien niemand een glazen bol heeft zal de praktijk moeten uitwijzen of dit initiatief de moeite waard wordt. Duidelijk is wel dat initiatieven als deze een krachtige impuls kunnen geven aan de verbetering van de situatie in het centrum. Iets dat we allemaal toejuichen.

De oorzaken van de teloorgang van het centrum zijn waarschijnlijk velerlei. Het is niet eenvoudig om daar de vinger op te leggen.  Is het een verandering in het winkelgedrag van mensen, is het de toenemende individualisering, is het de stormachtige opkomst van internetshoppen, hebben we het tegenwoordig allemaal te druk, wordt winkelen niet meer gezien als sociale bezigheid, is het aanbod niet divers genoeg om onze verwende smaken te bevredigen, is er geen lucratief verdienmodel meer voor ondernemers, etc.

Wat de oorzaken ook moge zijn, niets doen lijkt geen optie. Dat bleek ook wel uit de uitslag van de stemming van afgelopen dinsdag toen de ondernemers zich moesten uitspreken voor of tegen de instelling van de BIZ. Een grote meerderheid stemde voor. Op de bijeenkomst bij Henry’s eten en drinken aan de Promenade was het dan ook tijd voor champagne. Opvallend daarbij was de gedrevenheid van de aanwezigen om hier een succes van te maken. Met de ondernemendheid van de ondernemers lijkt het dus wel goed te zitten.

We zijn benieuwd hoe een en ander in de toekomst gaat uitwerken. ParkstadVeendam.nl blijft het voor u volgen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws