Oud Veendam

Boven WesterdiepRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze foto toont een straatbeeld van het Bov. Westerdiep 1930. De boerderij aan rechterzijde werd als de mooiste beschouwd van het Bov. Westerdiep. Het heeft tot aan de afbraak rond nog dienst gedaan als gemeentelijke manege. Na de afbraak werd hier een school gebouwd. De schoorsteenpijp op de achtergrond behoorde toe aan de aardappelmeelfabriek van D.W.M. Het diep is in de zestiger jaren gedempt en veranderd in een groenstrook.

Deze foto toont de Julianabrug aan het Bov. Westerdiep. Deze voor deze omgeving bijzondere brug, het was een hefbrug, werd aangelegd om een verbinding te vormen tussen het Bov. Wester-diep en de nieuw aangelegde Veendammmerweg. Deze Veendammer- weg werd aangelegd als ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, plan zuid, in de richting van Borgercompagnie. Om deze doorbraak te realiseren moesten er vele woningen wijken aan de landszijde van het kanaal. De brug heeft eigenlijk nauwelijks functie gehad daar het Westerdiep bij het Prins Hendrikplein dood liep. De brug had dan ook allen maar functie voor een aantal boeren die aan de noordzijde van de brug zaten, doch toen de brug klaar was werden de agrarische producten reeds per auto vervoerd en werd er geen gebruik meer gemaakt van het kanaal als vervoermiddel.

De fabriek van D.W.M. aan het Bov. Westerdiep aan het eind van de negentiende eeuw. Deze fabriek werd gesticht in 1878 door Kaiser en V. Linge. Na de afbraak in 1935 is het terrein volgebouwd met burgerwoningen en zal men ook tevergeefs zoeken naar overblijfselen.

Deze foto is iets zuidelijker genomen. De tweede woning aan de linkerzijde was de opzichterwoning van de aardappelmeelfabriek en tot op heden nog steeds terug te vinden. Op de foto is links een reeds lang vervlogen beroep te zien. Het betreft hier het zgn. laiken wat inhield dat men hier het kanaal uitbaggerde doormiddel van handarbeid. Het geheel biedt een prachtig nostalgisch plaatje waarvan heden ten dage niets meer is terug te vinden.

Hierbij een prachtig plaatje van het Bov. Westerdiep uit 1905. De foto is genomen ter hoogte van de voormalige kerk van de Vrij-Evangelische gemeente. Aanwezig. Let ook eens op de heren die voor de fotograaf poseren. Het geheel vormt toch een prachtig historisch plaatje? De kerk is reeds afgebroken doch de voormalige pastorie is nog steeds aanwezig.

Op deze foto ziet u de aansluiting van de Schoolstraat met het Bov. Westerdiep. De schoolstraat was een verbindingslaan tussen het Ooster- en Westerdiep. De naam dankt het aan de aanwezigheid van een openbare school die zich daar bevond. Rechts op de hoek ziet u de contouren van de voormalige katholieke school. De school werd afgebroken en herbouwd in de Schoolstraat. Deze ‘nieuwe' school is reeds lang weer vervangen door een nieuwe aan de Prins Bernardlaan. Het torentje behoort aan de katholieke kerk aan het Bov. Oosterdiep.