Regio

Extra bussen Nacht van Zuidlaren en Zuidlaardermarkt20171017_084052.jpg

Voor bezoekers van de Nacht van Zuidlaren van maandag 15 op dinsdag 16 oktober en de Zuidlaardermarkt op 16 oktober rijden extra bussen op Q-link lijn 5 Annen – Zuidlaren – Groningen. Ook rijdt de speciale Zuidlaardermarkt lijn 48 tussen Veendam en Zuidlaren, en rijdt lijn 44 Hoogezand – Vries door naar Assen met grote bussen.

Q-link lijn 5 Annen – Zuidlaren – Groningen rijdt ’s nachts elk uur en overdag minimaal elk kwartier
Q-link lijn 5 rijdt tussen Gieten - Annen – Zuidlaren – P+R Haren – Hoofdstation Groningen tijdens de Nacht van Zuidlaren elk uur. Op de dag van de Zuidlaardermarkt rijdt Q-link lijn 5 minimaal elk kwartier tussen Annen, Zuidlaren en Groningen. Normaal rijdt Q-link lijn 5 ’s nachts niet en overdag minimaal twee keer per uur.

Speciale Zuidlaardermarkt lijn 48 Veendam – Zuidlaren rijdt dag en nacht
Voor bezoekers van de Nacht van Zuidlaren en de Zuidlaardermarkt rijdt extra Zuidlaardermarkt lijn 48 tussen Veendam en Zuidlaren. Deze lijn rijdt van maandagavond 21 uur tot dinsdagavond 18 uur elk uur. Ook ’s nachts rijdt deze lijn dus elk uur.

Lijn 44 rijdt van Hoogezand en Zuidlaren naar Assen dag en nacht
Normaal rijdt lijn 44 in de spits elk uur met een 8-persoonsbus op de route Harkstede – Hoogezand – Zuidlaren – Vries. Tijdens de nacht van Zuidlaren en de Zuidlaardermarkt rijdt lijn 44 dag en nacht elk uur met een grote bus op de route Hoogezand – Zuidlaren – Vries – Assen. Tussen Harkstede en Hoogezand rijdt in de spits aansluitend een 8-persoonsbus.

De vertrektijden van de (extra) bussen zijn beschikbaar op de website van Qbuzz (www.qbuzz.nl/gd).
Reizen met de (extra) bus kan met alle reguliere vervoersbewijzen, zoals de OV-chipkaart op saldo, of een papieren kaartje bij de chauffeur. Per volwassene mogen maximaal drie kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis meereizen.

Regio

Aanpassingen busvervoer tijdens 4-mijl van GroningenIMG_4120_2.JPG

Zondag 14 oktober vindt de 4-mijl van Groningen plaats. Voor de 23.000 lopers en tienduizenden toeschouwers zet Qbuzz extra bussen in en stoppen enkele lijnen extra bij P+R Haren. Ook is de route van veel buslijnen in de stad Groningen sterk aangepast.

Centrum bereikbaar via Hoofdstation, beperkt busvervoer UMCG
Vanwege de 4-mijl van Groningen zijn veel wegen afgesloten voor het verkeer. Voorgaande jaren is gebleken dat het busvervoer hierdoor veel vertraging heeft opgelopen en daardoor op veel lijnen meerdere ritten zijn uitgevallen. Om te zorgen dat de bussen in 2018 tijdens de 4-mijl gewoon door kunnen blijven rijden, zijn routes van veel lijnen tussen 12 en 18 uur aangepast. Buslijnen rijden hierdoor o.a. niet via het centrum, UMCG en Oosterparkwijk. Reizigers naar het centrum van Groningen kunnen reizen via het Hoofdstation, reizigers voor het UMCG met de extra buslijn 2 die is ingelegd van Zernike, Station Noord en UMCG naar Station Europapark.

Extra ritten Q-link 5 Annen – Groningen
Q-link lijn 5 rijdt op zondagen elk uur tussen Annen – Zuidlaren en P+R Haren – Groningen. Vanwege de 4-mijl rijdt Q-link lijn 5 op zondag 14 oktober van 11 tot 18 uur twee keer per uur op de route Annen – Zuidlaren – P+R Haren – Hoofdstation Groningen.

Qliner 300 uit Emmen en 309 uit Assen stoppen extra bij P+R Haren
Qliner 300 van Emmen via Borger en Gieten naar Groningen en Qliner 309 van Assen naar Groningen stoppen op zondag 14 oktober tot 14 uur extra bij P+R Haren. Lopers van de 4-mijl van Groningen kunnen hier uitstappen en naar de start van de 4-mijl lopen. Voor de terugreis kunnen de lopers van de 4-mijl weer opstappen bij het Hoofdstation van Groningen voor de reis met de Qliner naar huis.

Meer informatie over de aangepaste routes en extra bussen tijdens de 4-mijl is beschikbaar op de website van Qbuzz (www.qbuzz.nl/gd).
Reizen met de Qliners en extra ritten Q-link lijn 2 en 5 kan met alle reguliere vervoersbewijzen, zoals de OV-chipkaart op saldo, of een papieren kaartje bij de chauffeur.

Regio

Nedersaksisch erkend als actuele taal StatusRijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal

Het Rijk en de overheden in Noord-Oost Nederland gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. Op woensdag 10 oktober tekenden Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders in Zwolle daarvoor het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal. Daarmee spreken zij ook uit dat zij het Nedersaksisch erkennen als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland.

Secretaris-generaal Maarten Schurink van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekende namens minister Kajsa Ollongren. Daarnaast tekenden de gedeputeerden Sietske Poepjes (Fryslân), Henk Staghouwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe), Hester Maij (Overijssel), Josan Meijers (Gelderland), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf).

Samen optrekken
In het convenant is onder meer vastgelegd dat de overheden de inzet op de streektaal meer op elkaar gaan afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noordwest-Duitsland en de EU. Verder wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s.

Identiteit
Minister Kajsa Ollongren: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.”
Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen: "Streektaal zegt iets belangrijks over de identiteit van een gebied. Het is een taal waar mensen zich in kunnen uitdrukken en waar men zich plezierig bij voelt. Met het tekenen van dit convenant zeggen wij volmondig JA tegen het Gronings als volwaardige spreektaal. Als Groninger in hart en nieren vind ik dat een waardevolle erkenning en een geruststellende waarborg voor de toekomst van onze provincie."

Woordwaark
Naast de gezamenlijke inspanning voor het Nedersaksisch in het kader van het convenant stimuleren de regionale overheden ook via hun eigen cultuurbeleid het gebruik van het Nedersaksisch.  Sinds dit jaar kent de provincie Groningen één steunfunctie voor immaterieel erfgoed, het 'Centrum Groninger Taal en Cultuur'. Het centrum is aanspreekpunt, kennis- en adviescentrum en platform op het gebied van de Groninger taal, geschiedenis, tradities, gewoonten en muziek.
Zo doet het centrum wetenschappelijk onderzoek naar streektaalgebonden cultuur en heeft het een taak om het publiek actief te betrekken bij de Groningse taal. Een mooi voorbeeld daarvan is het project Woordwaark, een interactieve databank voor de Groninger taal die je kunt gebruiken als woordenboek, kennisdatabank en digitale bibliotheek tegelijk.

Nedersaksisch
Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordoost-Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Fryslân). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland.

Regio

De grens over en de geschiedenis in met
Nedersaksische muziektheatervoorstelling De GRUP111.jpg
De bezetting van De GRUP met  v.l.n.r.: Lex Koopmans, Otto Groote, Bert Hadders, Erik Harteveld, Marcel Wolthof, Hans Lass (foto Judith van der Meulen).

Een muzikale voorstelling over armoede en rijkdom, blijven of gaan, drank en arbeid. En dat in het Nedersaksisch, de streektaal die landsgrenzen overstijgt. De Veenkoloniale streektaalzanger Bert Hadders en Otto Groote uit het Duitse Emsland sloegen de handen ineen en maakten voor Iemandsland muziektheatervoorstelling De GRUP. Vanaf december 2018 tot en met maart 2019 is de voorstelling te zien in theaters en dorpshuizen in Drenthe, Groningen en het Emsland.

In De GRUP maakt het publiek in anderhalf uur tijd een muzikale reis de grens over en de geschiedenis in. De voorvaderen van zowel Bert Hadders als Otto Groote werden geboren in Drenthe, in de buurt van Westerbork. Beiden zónder gouden lepel in de mond. Otto's grootvader emigreerde naar Duitsland om te ontsnappen aan de armoede terwijl de grootvader van Bert in Nederland bleef. Als Otto en Bert elkaar per toeval tegen het lijf lopen, blijkt dat beide kleinzoons zich hebben toegelegd op het maken van muziek en liedjes in de eigen streektaal. Een taal die zoveel gelijkenissen kent dat zij landsgrenzen overstijgt.

Gouden lepel
"Er zijn mensen geboren met een gouden lepel in de mond. Zulke mensen hebben een grote voorsprong in het leven. Ze kunnen bijvoorbeeld naar het Conservatorium gaan om drums te spelen of elke dag champagne drinken en kaviaar eten. Zo was het eerder niet in Drenthe. Ja, eerder, wanneer is dat eigenlijk: eerder? Op een bepaald punt begint eerder, op een gegeven moment begint ons persoonlijke verhaal. Onze familiegeschiedenis."

Muzikale bezetting
Het zijn enkele van de woorden die Erik Harteveld schreef voor De GRUP. Harteveld verzorgt tijdens de voorstelling de inleiding, witze en accordeon- en gitaarspel. Naast de zanger-gitaristen Otto Groote en Bert Hadders bestaat de muzikale bezetting uit zanger-gitarist Lex Koopman, bassist Hans Lass en drummer Marcel Wolthof.

Meer informatie en de actuele speellijst zijn te vinden op www.iemandsland.com.

Regio

Groningse overheden: veiligheid van Groningers nog onvoldoende meegenomen bij gaswinningprovincie_groningen.png

De Groningse overheden vinden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het ontwerpbesluit voor de hoogte van de gaswinning 2018/2019, nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijk ontwrichtende effecten van de gaswinning. De veiligheid van de Groningers is hierin nog onvoldoende in beeld en gewaarborgd. Dit schrijven en onderbouwen de Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen (samen ‘de regio’) in hun zienswijze aan de minister.

Lees de volledige zienswijze hier.

Duidelijk maken
De regio is positief over het besluit van het kabinet om de gaswinning hier terug te brengen naar nul. Ze vinden echter wel dat de minister in zijn definitieve besluit duidelijk moet maken hoe hij de (sociale) (on)veiligheid, gezondheidseffecten, vertraagde schadeafhandeling en versterking concreet afweegt tegen de hoogte van de winning. Dit moet voor overheden en inwoners inzichtelijk en te volgen zijn. Ook moet de minister aangeven welke hoogte van de winning hij zelf aanvaardbaar vindt.

Zienswijze
De zienswijze is een reactie op het ontwerpbesluit dat de minister op 24 augustus publiceerde voor de hoogte van de gaswinning voor het komende gasjaar. Deze zienswijze is in nauwe samenwerking tussen de Groningse overheden tot stand gekomen. 

Advies
De adviezen die de regio op verzoek van minister Wiebes op 24 juli heeft gegeven, komen onvoldoende terug in het voorliggend ontwerpbesluit. Daarom heeft de regio dit advies opnieuw samen met de zienswijze verstuurd naar de minister, zodat hij de adviezen die hierin staan alsnog kan overnemen in zijn definitieve besluit.

Definitief besluit 
Op 15 november publiceert de minister het definitieve instemmingsbesluit op www.overheid.nl. Na 15 november kan er beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Regio

Jubileumconcert salonorkest Las Niñas y CompadresOp zondagmiddag 14 oktober viert salonorkest Las Niñas haar 15-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Binding in Oude Pekela.

Aan dit concert onder leiding van dirigent Jelte Duister werken maar liefst vijf zangers mee. Naast vaste solisten Hermien Cats en Bert Kraan, doen ook Nomi de Ridder, Hink Uil en Annechienus Pot mee. Zij brengen onder andere duetten ten gehore uit het populaire genre, uit musicals en operettes en er is een prachtig stuk voor drie tenoren.

Het orkest speelt instrumentale muziek van Lehar en Strauss, en een deel uit een fluitconcert van Mozart.

Het concert vindt plaats in de Binding in Oude Pekela, aanvang: 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur.

Entree 10 euro inclusief koffie/thee en een traktatie.

Kaarten reserveren bij Ali Wierth: wierth1@hetnet.nl of te koop aan de kassa, vanaf 13.30 uur.

Tevens zijn er kaarten te koop bij: Boetiek Fleur, De Helling 10, Oude Pekela en Juwelier Berwin Bijholt, Scheepshellingstraat 34, Oude Pekela.

 

 

Nieuws, Regio

Kom erbij in de bibliotheek!Kinderboekenweek.jpg

Van woensdag 3 tot en met zondag 14 oktober is het weer Kinderboekenweek, hét kinderfeest van het jaar. Dit jaar staan kinderboeken over vriendschappen centraal waarbij het motto is: Kom erbij! Het belooft een week met veel vrienden en vriendinnen te worden. Ook in de bibliotheken in de gemeente Stadskanaal en Veendam zijn er volop activiteiten.

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in kinderboeken. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen.

De bibliotheken in de gemeenten Stadskanaal en Veendam organiseren verschillende activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. Een overzicht van alle feestelijkheden tijdens de Kinderboekenweek staat op de website www.biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek .

Voorleesvoorstelling
Ook zo'n zin in een dikke knuffel? Dorus in elk geval wel! En dus gaat hij op zoek naar de allerfijnste berenknuffel. Kom kijken en luisteren naar de voorleesvoorstelling van Wapperkids. Ze lezen voor uit het boek ‘Geef me een knuffel’ van David Melling. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

 • Zaterdag 6 oktober, 11.00 – 11.45 uur in Bibliotheek Stadskanaal
 • Zaterdag 6 oktober, 14.00 – 14.45 uur in Bibliotheek Veendam
 • Woensdag 10 oktober, 13.30 – 14.15 uur in Bibliotheek Onstwedde
 • Woensdag 10 oktober, 15.30 – 16.15 uur in Bibliotheek Musselkanaal

Vriendschapsmiddagen
Armbandjes maken, sokpoppen versieren, dansen met boeken of meedoen aan een vriendschapsquiz. Kom tijdens de Kinderboekenweek met je beste vriend(in) naar de vriendschapsmiddag en doe mee met de activiteiten van die middag. Deelname aan deze vrije inloopmiddagen is gratis. 

 • Woensdag 3 oktober, 14.00 – 16.30 uur in Bibliotheek Stadskanaal
 • Woensdag 3 oktober, 14.00 – 16.30 uur in Bibliotheek Veendam
 • Woensdag 3 oktober, 14.00 – 16.30 uur in Bibliotheek Onstwedde
 • Vrijdag 5 oktober, 14.00 – 16.30 uur in Bibliotheek Musselkanaal
 • Woensdag 10 oktober, 14.00 – 16.30 uur in Bibliotheek Stadskanaal
 • Woensdag 10 oktober, 14.00 – 16.30 uur in Bibliotheek Veendam

Slaapfeest
Deze Kinderboekenweek kun je in Bibliotheek Veendam deelnemen aan een uniek feestje. Kom vrijdag 12 oktober met je beste vriend of vriendin slapen in de bibliotheek! Samen met Mijnnnn! kamer organiseert de bibliotheek dit gezellige slaapfeestje voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

Belangstelling? Stuur vóór 1 oktober een mail naar veendam@biblionetgroningen.nl en ontvang de voorwaarden voor dit bijzonder feestje!

Nieuws, Regio

Klik & Tik: computercursus voor beginnersKlik & Tik.jpg

Je kunt via de computer en op internet steeds meer regelen. Heel handig, maar juist lastig als je hier weinig ervaring mee hebt. Daarom biedt Biblionet Groningen in de bibliotheken de gratis cursus Klik & Tik aan. Met de cursus leer je de eerste stappen van werken met computers en internet.

Klik & Tik is een digitaal oefenprogramma. Je leert bijvoorbeeld zoeken met een zoekmachine, digitale formulieren invullen, e-mailen en programma’s downloaden. De cursus bestaat uit drie onderdelen, die je achter elkaar of los van elkaar kunt volgen. Je kunt de cursus zelf vanuit huis doen of onder begeleiding in de bibliotheek.

Klik & Tik in de bibliotheek

 • Bibliotheek Oude Pekela
  Elke maandag van 13.30 - 16.00 uur
  Bibliotheek Veendam
 • Elke dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
 • Bibliotheek Stadskanaal
  Elke maandag van 9.30 - 12.00 uur

Aanmelden voor Klik & Tik kan in de bibliotheken of bel naar 088 50 61 900.

Regio

Fietsers ervaren gevaren van afleiding op 3D-bikeFoto 3D Afleiding Bike.jpg

Slingeren, bijna-botsingen of echte ongelukken. Fietsers die appen in het verkeer zorgen vaak voor  gevaarlijke situaties. Om dat te ervaren konden voorbijgangers op het Hoofdstation virtueel de gevaren van afleiding op de fiets ervaren op de speciale '3D Afleiding Bike'. De virtuele fiets is door Verkeerswijzer Groningen ontwikkeld en wordt in de provincie Groningen ingezet als onderdeel van de landelijke verkeersveiligheidscampagne MONO, die half september landelijk werd gelanceerd. De 3D Afleiding Bike is een primeur in Nederland.  

Afleiding in het verkeer
De 3D Afleiding Bike wordt ingezet om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de provincie Groningen. Op de fiets ervaren deelnemers met behulp van een 3D-bril in een Virtual Reality-wereld wat het effect is van afleiding op de fiets. Doordat ze het zelf ervaren, is de kans het grootst dat ze in het vervolg niet meer appen op de fiets of hun telefoon op stil zetten. De 3D Afleiding bike wordt de komende weken ook nog ingezet in Leek, Bedum en Stadskanaal.

MONO-campagne
Half september presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de MONO-campagne  om minder fietsers en automobilisten sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Weggebruikers worden gestimuleerd om hun telefoon tijdens het rijden op stil te zetten of aan de kant te leggen. Ook worden mensen in hun omgeving ontmoetigd om berichten te sturen naar mensen waarvan ze weten dat ze onderweg zijn. Dit gebeurt onder meer met borden langs de weg en radio- en tv-spotjes. De boodschap van de campagne is: rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg. De campagne gaat meerdere jaren duren. De MONO-campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in samenwerking met VVN, ANWB, Flitsmeister, Fietsersbond, Nederland-ICT, TeamAlert en de gezamenlijke provincies.

VerkeerswijzerGroningen​
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en partners die zich onder meer inzetten voor de verkeersveiligheid in Groningen. Meer weten? www.verkeerswijzergroningen.nl

Regio

Regenboogweek in de gemeente OldambtRegenboogvlag.png

In de week van 7 tot 14 oktober wordt in de gemeente Oldambt een aantal activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (afgekort LHBTI). Aanleiding is de jaarlijkse viering van Internationale Coming-Outdag op donderdag 11 oktober.

Coming-Outdag verwijst naar het moment waarop LHBTI-ers “uit de kast” komen en zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel aan hun omgeving bekend maken. Voor velen was en is dit ook vandaag de dag nog niet vanzelfsprekend, maar beladen met angst om niet geaccepteerd en buitengesloten te worden.
Op Internationale Coming-Outdag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de positie van LHBTI-ers. De gemeente Oldambt wil zich inzetten voor de emancipatie en acceptatie van LHBTI, onder meer door uitvoering van de door de gemeenteraad unaniem aangenomen meerjarige LHBT-beleidsnota. Om een breed publiek te bereiken zullen gedurende de hele maand oktober tafels met informatie over LHBTI-activiteiten en LHBTI-organisaties in de bibliotheken worden ingericht.

In de gemeente Oldambt zullen gedurende de Regenboogweek de volgende activiteiten plaatsvinden.

Zondag 7 oktober 15.00 uur: Regenboogviering met het thema “Opdat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn” in “De Ontmoeting”, Kerklaan 32 in Scheemda. Kerk open: 14.45 uur.
Aan het begin van de Regenboogweek organiseert de "LHBT-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Oldambt" een Regenboogviering. In deze viering wordt met liederen, beelden en betekenisvolle teksten stil gestaan bij de situatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI).
Met als thema “Opdat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn” zal de viering in het teken staan van acceptatie en waardering van diversiteit in onze samenleving. Het “New Life Groningen Choir”, LGBT Asylum Support en Bianca Holst, stadsdichteres van de gemeente Oldambt, verlenen hun medewerking.
De Regenboogviering richt zich op iedereen. Iedereen is van harte welkom aan deze viering deel te nemen. Het openingswoord zal worden uitgesproken door wethouder Bard Boon.

Dinsdag 9 oktober 20.00 uur: Film in het Filmhuis in Cultuurhuis De Klinker Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten. In het Filmhuis wordt de film “The Happy Prince”, over de laatste jaren van de homoseksuele Ierse schrijver Oscar Wilde, vertoond. Rina Lakwijk van Roze 50plus Oldambt zal deze film kort inleiden.

Donderdag 11 oktober: “Internationale Coming-Outdag” 10.00 uur het hijsen van de Regenboogvlag door burgemeester Rika Pot bij het gemeentehuis aan de Langestraat in Winschoten. Voorafgaand aan het hijsen van de vlag zullen burgemeester Rika Pot en Marjet Bos van Roze 50plus Oldambt een korte toespraak houden. Stadsdichteres Bianca Holst zal een speciaal op het thema van de Regenboogweek “Opdat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn” door haar geschreven gedicht voordragen. Iedereen die diversiteit een warm hart toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en opleidingen voor zorg en welzijn zijn uitgenodigd om aansluitend met burgemeester Pot in de raadszaal van het gemeentehuis in gesprek gaan over LHBTI-vriendelijke zorgverlening.  Organisaties, bedrijven, winkeliers en inwoners worden opgeroepen blijk te geven van hun solidariteit door die dag de regenboogvlag uit te steken. LHBTI-inwoners van Oldambt zullen zich hierdoor zichtbaar gesteund voelen. Deze zes-kleurige vlag is het symbool van de LHBTI-emancipatiebeweging. De vrolijke kleuren van de regenboogvlag zullen in ieder geval wapperen aan meerdere gebouwen van de gemeente Oldambt.

Zaterdag 13 oktober vanaf 20.30 uur: LHBTI-feest “Out & Proud voor jong en oud!” met live muziek in de Harbour Club, Havenkade West 3 in Winschoten.
Ter afsluiting van de Regenboogweek organiseert LHBTI-organisatie Roze 50plus Oldambt onder het motto “Out & Proud voor jong en oud!” een LHBTI-ontmoetingsfeest. De band “Off stage” staat garant voor swingende live muziek; er is een leuke verrassing en ook komt er af en toe een bitterballetje langs. Iedere lesbische vrouw, homoseksuele man, biseksueel, transgender en interseksueel wordt van harte uitgenodigd om “Out & Proud” te vieren dat iedereen in de gemeente Oldambt zichzelf kan zijn! Het feest begint om 20.30 uur en de entree is € 5,-.

Voor informatie over de activiteiten in de Regenboogweek en de aanschaf van een regenboogvlag (€ 8,-) kan contact opgenomen worden met Marjet Bos roze50plusoldambt@xs4all.nl tel. 0597-421281.
Zie ook www.roze50plusoldambt.nl

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio