Nieuws

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
Waterstofopslag & waterstofvulpuntIMG_7199.JPG

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages 

Corona blijft de gemoederen helaas bezig houden. Het werk gaat door waar het veilig kan. De aangepaste maatregelen op onze locaties zijn nog steeds van kracht. In deze uitgave wil ik het hebben over een online bijeenkomst (webinar) die onlangs gehouden is waarin Gasunie belangstellenden heeft gevraagd naar hun behoefte aan waterstof in de komende tien jaren en daarna. Verder over de bijpraatsessie met de buurt die net voor de zomer werd gehouden, waar opslag van waterstof in cavernes het belangrijkste onderwerp was. Ook zeg ik iets over ons vulpunt voor waterstof en de onderhoudsstop die momenteel gaande is. Elders in deze uitgave vindt u, zoals beloofd, een update over de ingebruikname van het Micro Seismisch Meetnetwerk (MSM).

Marktconsultatie waterstof
Gasunie werkt aan de totstandkoming van een transportnet en opslagmogelijkheden voor waterstof. We denken dat waterstof, gemaakt met duurzame energie, voor 2030 al een rol zal spelen als brandstof en grondstof voor de industrie. In 2050 – wanneer er geen CO2 meer mag worden uitgestoten – zal die rol nog veel groter zijn.  Het bestaande aardgasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Daarnaast wordt ook de vraag naar opslag van waterstof in cavernes onderzocht. In beide wil Gasunie een rol gaan spelen. Onlangs werd een online bijeenkomst gehouden waaraan iedereen kon deelnemen. Dit was de start van een zogenoemde marktconsultatie waarin wordt onderzocht welke diensten leveranciers en afnemers van waterstof op termijn nodig hebben. Het webinar (in het Engels) is terug te kijken via www.gasunie.nl/webinar 

Bijpraatsessie
De plannen voor de ontwikkeling van cavernes voor de opslag van waterstof zijn voor de zomer ook besproken op de jaarlijkse bijpraatsessie. Op 2 juli vond deze plaats in “De Kiepe” in Nieuwe Pekela. We voeren een pilot uit waarbij een boorgat wordt gevuld met waterstof. Deze staat voor eind 2020, begin 2021 op de planning. En we zijn gestart met de voorbereiding voor de opslag van waterstof in zoutcavernes. Binnenkort zullen we er in het Tonckeltje eens iets meer over vertellen. En uiteraard gaan we – zoals u van ons gewend bent – met de omgeving en overheden in overleg over de waterstofopslag. Meer informatie hierover is te vinden op www.agbzw.nl/projecten.

Waterstofvulpunt
Het deel van ons wagenpark dat rijdt op waterstof, is uitgebreid en bestaat nu uit een VW Transporter en zes Toyota Mirai’s. Deze moeten ook getankt worden. Dit kan nu op onze eigen locatie. Ons vulpunt – voor eigen gebruik – is in staat om in een uur een Toyota Mirai te vullen met 4-5 kg waterstof waarop we  400-500 km kunnen rijden. 

Onderhoudsstop
Deze week, is een korte onderhoudsstop gepland. De plant moet daarvoor volledig uit bedrijf. U zult hier niets van merken als het goed is, er vinden geen grote transporten of werkzaamheden plaats die voor overlast kunnen zorgen.  Mocht u wel overlast ervaren, laat het ons weten!