Overslaan en naar de inhoud gaan

Colofon

parkstadveendam.nl

De domeinnaam parkstadveendam.nl bestaat sinds 31 december 2003. Deze was eerst bedoeld voor het "Forum van het Noorden". De oprichter van het forum vond eigenlijk ook dat sinds de verdwijning van de website veendam.org er weinig informatie was te verkrijgen over Veendam. Dit is de reden voor ons geweest om een site te bouwen waar je alle informatie kan vinden over Veendam. Wij hopen dit doel te bereiken met medewerking van vrijwilligers.

Persberichten

Parkstadveendam.nl plaatst in principe persberichten die betrekking hebben op Veendam en de directe omgeving. Persberichten kunnen aangeboden worden op het algemene e-mailadres dat hieronder vermeld staat. Graag aanleveren in een (niet opgemaakt) tekstbestand met eventueel met afbeeldingen in e-mail of als word-document. Liever geen ingescande affiches. De redactie bepaalt of een persbericht geplaatst wordt. Het aanleveren is geen garantie voor plaatsing.

Activiteiten Agenda

Parkstadveendam.nl biedt de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen in onze agenda. Deze activiteiten moeten plaatsvinden in Veendam of in de directe omgeving en moeten publiekelijk toegangkelijk zijn. Aanbieden van activiteiten voor vermelding in de agenda kan op het algemeen e-mailadres. Ook hierbij bepaalt de redactie of een activiteit al dan niet geplaatst wordt.

Advertenties

Als u wilt adverteren op parkstadveendam.nl, stuur dan een e-mail naar het hieronder vermelde reclame e-mailadres. Wij nemen dan contact met u op om u te informeren over de mogelijkheden en de prijzen. Advertentieovereenkomsten gelden voor één jaar. Parkstadveendam.nl heeft tot doelstelling om de kosten van de exploitatiekosten van de site te dekken met de advertentie-inkomsten, niet om winst te maken.
Disclaimer en Copyright 2004 - 2023
De website Parkstadveendam.nl is de officiële website van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Tevens is zijn de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ) en de eigenaar van parkstadveendam.nl niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele fouten in teksten of foto`s die geplaatst zijn op deze website.

Contact

Algemeen:    info@parkstadveendam.nl
Webmaster:    webmaster@parkstadveendam.nl
Reclame:    reclame@parkstadveendam.nl
Telefoon:    06 422 399 88
Tiplijn:    06 422 399 88

Privacy

Wij van ParkstadVeendam.nl hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van ParkstadVeendam.nl stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit beleid.

1. Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie
Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Dergelijke informatie kan uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens omvatten.

1.2 Niet-persoonlijke informatie
Tijdens uw bezoek aan ParkstadVeendam.nl kunnen bepaalde niet-persoonlijke informatie automatisch worden verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, uw besturingssysteem en de verwijzende website. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om onze website te verbeteren.

2. Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om:

U te voorzien van de gevraagde diensten en informatie;
Onze website te beheren en te verbeteren;
U te informeren over relevante producten, diensten of updates waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

3. Gegevensbescherming

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We hanteren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

4. Google Analytics en Google Tag Manager

Op ParkstadVeendam.nl maken we gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals paginaweergaven, verkeersbronnen en gebruikersgedrag. Deze tools helpen ons de website te analyseren en te verbeteren. De verzamelde informatie is geanonimiseerd en wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Google Analytics en Google Tag Manager gebruiken cookies om gegevens te verzamelen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij deze gegevens gebruiken en beschermen.

5. Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van deze websites. We raden u aan om het privacybeleid van deze externe websites te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

6. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan dit beleid worden vermeld.

7. Wijzigingen in dit beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden van kracht zodra het herziene privacybeleid op ParkstadVeendam.nl wordt geplaatst.

8. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de praktijken van ParkstadVeendam.nl, neem dan contact met ons op via info@parkstadveendam.nl