Oud Veendam

Borg Veenlust en omgeving, deel 2Deze foto is genomen vanaf de veranda van Veenlust. Het geeft het beeld weer dat men had vanuit Veenlust. Men kijkt hier richting Ommelanderwijk. Links ziet men de ophaalbrug met daarachter het hotel van Douwes. De pijp rechts van het midden is van de elektriciteitscentrale.

Deze foto geeft een beeld van Veenlust in de begin jaren veertig. Te zien is dat aan de linkerzijde een beheerderwoning is bijgebouwd. Ook ziet men dat de bewegwijzering in Veendam zijn intrede heeft gedaan. De veranda is dan dicht gemaakt met het plaatsen van grote glazen ruiten zodat men ook plaats kan nemen wanneer het weer wat slechter mocht zijn. De beheerderwoning is blijven bestaan tot aan de afbraak en kwam weer tevoorschijn toen het voorste gedeelte van het latere Veenlust werd gesloopt.

Een foto uit de beginjaren vijftig. Aan de linkerzijde staat nog een bunker als herinnering aan de tweede wereldoorlog. Op de foto een oude auto want de opmars van het autoverkeer gaat ook niet aan Veendam voorbij.

Hierbij nogmaals een foto uit de vijftiger jaren maar nu van bovenaf. Te zien is dat de decoratie van de veranda is verdwenen. Duidelijk ziet men de beheerderwoning achter de bunker. Rechts naast de bunker ziet men het reclamebord van Hilberdink deze beheerde een fietsenstalling onder het Veenlust en menig oud Veendammmer die naar de Veenlust ging of ging wandelen in het park heeft zijn fiets daar gestald.

Hier een foto genomen halverwege de jaren zestig. Het aanzien van Veenlust is rigoureus veranderd. In 1962/1963 werden de drie torentjes gesloopt en werd er een nieuw hotel voorlangs gebouwd. Hiermee verloor Veenlust voor het grootste deel haar uitstraling en charme. Het is een onvergefelijke fout geweest om Veenlust zo te verminken. De bioscoop werd in 1965 gesloten vanwege de grote verliezen die werden geleden. Nog is het kanaal open en is de Veenlustbrug aanwezig.

Veenlust verliest met de jaren steeds meer van zijn uitstraling. Het kanaal is er niet meer, deze is in 1967 gedempt, en de karakteristieke Veenlustbrug is verdwenen. Achter de Veenlust zijn nieuwe zalen en een nieuw theater bijgebouwd. Sinds 1969 bestaat de sociëteit niet meer en is het gebouw overgedragen aan de gemeente.

Hierbij een foto in de nadagen van Veenlust omstreeks de jaren tachtig. Nog bestaat het hotel en zalencentrum maar er pakken zich dreigende wolken samen boven het complex. Nogmaals gaat Veenlust over in andere handen, van der Valk werd de nieuwe uitbater maar ook deze kan het dreigende onheil niet keren. In 1999 ging men uiteindelijk over tot de sloop van het gebouw dat meer dan een eeuw heeft gedomineerd aan het Oosterdiep. Met het verdwijnen van Veenlust verdween een gebouw dat jaren achtereen het gezicht van Veendam is geweest. Op vele ansichtkaarten, promotiemateriaal en boeken stond Veenlust afgebeeld. Velen hebben Veenlust gekend en bezocht en hebben er dierbare herinneringen aan en het is heel erg jammer dat de gemeente niet wat meer zijn best heeft gedaan om Veenlust voor de Veendammers te behouden.

Het nieuwe Veenlust. Wie het mooi vindt mag het zeggen. Het is toch doodzonde dat dit op zo'n historische plek is gebouwd. Had hier niet wat beter over nagedacht moeten zijn en was er niets beter te bedenken geweest op deze plek. Dit gebouw zal nooit de allure en status krijgen die het oude Veenlust heeft gehad. Met het verdwijnen van het oude Veenlust werd een periode afgesloten van een van de markantste gebouwen die Veendam ooit gehad heeft.