Nieuws

VUK stelt vragen over verkeersbesluit Kerkstraat46523766_1824810194296943_1657833801180512256_o.jpg

Op 14 november 2018 werd het verkeersbesluit ten aanzien van het (als proef) toestaan van autoverkeer in de Kerkstraat, tussen het Bocht Oosterdiep en het Kerkplein, met bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Bezwaar tegen de plannen kon gemaakt worden tot 6 weken na de ter inzage legging. Die termijn eindigde op 26 december 2018. Echter op 19 november werd er al aangevangen met de werkzaamheden en op 14 december 2018 constateerden wij dat de werkzaamheden waren uitgevoerd/ afgerond.

20181119_124658.jpg

De fractie VUK vindt dat een op z’n minst bijzondere manier van uitvoering geven aan een besluit. Normaal zouden wij het vinden dat een uitvoering van een besluit plaatsvindt nadat iedereen zijn of haar zienswijze heeft kunnen indienen .Nu wordt de indruk gewekt dat aan de inhoud van het besluit geen wijzigingen meer kunnen worden toegekend. Met andere woorden de burger die een zienswijze had kunnen indienen wordt niet serieus genomen. Op deze manier omgaan met de uitvoering van besluiten werkt ontmoedigend ten aanzien van de betrokkenheid van burgers en schaadt volgens ons de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners. VUK heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Veendam aldus raadslid Lies Zondag namens VUK.


Gerelateerde artikel:
Nieuws

Vanaf maandag autoverkeer toegestaan
in de Kerkstraat Veendam20190104_160715.jpg

Maandag 7 januari 2019 start de proef voor het toestaan van autoverkeer in de Kerkstraat. Het gaat om een proef van één jaar. De Kerkstraat blijft een voetgangersgebied waar de auto “te gast’’ is.

Levendig centrum
De Kerkstraat vervult een belangrijke rol als winkelstraat. Om de leegstand aan te pakken en meer reuring te krijgen in de winkelstraat is er vorig jaar een actierapport opgesteld vanuit het platform, De Nieuwe Winkelstraat. Dit actierapport is na een onderzoek en een uitgebreide analyse samen met pandeigenaren, ondernemers, Rabobank en Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) tot stand gekomen. Een van de aanbevelingen uit dit rapport is: “te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om autoverkeer toe te laten in de Kerkstraat.” In overleg met bewoners en ondernemers is besloten tot een proef. Het gaat om een proef van één jaar, in deze periode wordt de proef gemonitord. Na afloop wordt de proef geëvalueerd. Daarna wordt besloten of de proef geslaagd is of niet.

20190104_162041.jpg

Verkeer
In een voetgangersgebied moet het verkeer de snelheid aanpassen aan de voetganger. Dat houdt in dat er alleen stapvoets gereden mag worden in de Kerkstraat. In de Kerkstraat gaat een verplichte rijrichting gelden (éénrichtingsverkeer). De rijrichting is van oost naar west, van het Bocht Oosterdiep richting Kerkplein. Tijdens evenementen en op zaterdagen zijn er geen auto’s toegestaan. De gemeentelijke handhavers worden ingezet om er op toe te zien dat de diverse verkeersdeelnemers zich houden aan de verkeersregels.

Parkeren
De Kerkstraat wordt onderdeel van de parkeerschijfzone (blauwe zone) in het centrum. Parkeren is daarbij alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. Parkeren kan met een parkeerschijf voor maximaal een half uur. Het is enkel bedoeld om even iets in of uit te laden en verder te gaan.

Nieuws

D’olle Grieze dit jaar gebrouwen in VeendamIMG_2350.jpg

Noordelijke brouwers gaan maandag 7 januari in Brouwhotel Parkzicht in Veendam voor de negende keer een typisch Gronings stadsbier brouwen: d’Olle Grieze. Het betreft een Brut I.P.A.

De brouwers brouwen samen één van de grootste collaboration brew van Nederland. Brut IPA is een opkomende bierstijl, een champagnebier. Het bier werd voor het eerste gebrouwen in San Francisco en verovert sinds 2017 mondjesmaat de rest van de wereld. Brut is een zeer droge champagne en bij de bierstijl Brut IPA gaat het dan om de combinatie van de hoppigheid van een IPA en de droge body van champagne.

Al negen jaar lang wordt er jaarlijks een d’Olle Grieze gebrouwen, waarbij de opbrengst van het bier naar het onderhoud van het orgel in de Martinikerk gaat. De voorgaande drie keren werd het bier in Groninger ketels gebrouwen, bij Martinus, Bax en Pivo. 

Voor het eerst wordt d’olle Grieze in de Ommelanden gebrouwen. Hotel Parkzicht is vorig jaar begonnen met het brouwen van eigen bier, Bogdike. Sindsdien is het de eerst Brouwhotel van Nederland. Het bier wordt gebrouwen in unieke glazen brouwketels, de enige in West-Europa.

Lokale producten
Samen met brouwers uit Drenthe, Friesland en Groningen wordt de expertise gedeeld en gezamenlijk een recept gemaakt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van lokale producten o.a. hop geteeld in Zuidbroek.
Ook Holland Malt uit de Eemshaven doneert een deel van de mout aan dat afkomstig is van boeren uit het noorden van Nederland.
Het bier wordt geschonken tijdens het grote bierdiner in de Martinikerk op 3 april. Voorafgaand aan het Bierfestival in deze Martinikerk.

Nieuws

Feestelijke lunchbijeenkomst voor vrijwilligersfoto vrijwilligers bedankt 2018.jpg

Record aantal aanmeldingen voor de Lokale complimenten

In Brouwhotel Parkzicht in Veendam wordt zaterdag 19 januari 2019 een feestelijke lunchbijeenkomst gehouden voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Veendam.

Deze dag wordt aangeboden door de gemeente Veendam, de Rabobank en welzijnsinstelling Compaen.

De vrijwilligers worden vanaf 11.00 verwacht, waar men verwelkomd wordt met een kopje koffie of thee. Om 11.30 uur begint het programma.

In 2017 trad Het Friese duo Djoeke en Wietske ook al op voor de vrijwilligers en dat was werkelijk hilarisch. De zaal stond op de kop en er werd een gezellig muzikaal feestje gebouwd met heerlijke meezingers en veel gekkigheid. Reden genoeg om de dames nogmaals uit te nodigen. Djoeke en Wietske bouwden de afgelopen jaren fanatiek aan hun repertoire. De dames staan op het podium als “levende jukebox” en met hun charmante presentatie weten ze in no-time een groot publiek van jong tot oud aan zich te binden met een hilarische act met repertoire van Engelse, Nederlandse, Friese en zelfs Groningse jukebox-hits. Het duo zorgt met haar programma voor 100% feestgarantie.

Aansluitend wordt door medewerkers van de gemeente, Rabobank, Compaen, collega-instellingen en maatschappelijke stagiaires de lunch geserveerd.

Net als afgelopen jaren zal tijdens Vrijwilligers Bedankt! de Lokale Complimenten worden uitgereikt. Met dit keer een record aantal genomineerden van 34 organisaties. De juryleden burgemeester Sipke Swierstra (tevens juryvoorzitter), oud-wethouder Harrie Prins en Angelina Kuik van de Rabobank staan voor de moeilijke taak om uit de genomineerden de winnaars te selecteren. De eerste prijs is €1250,00, de tweede prijs is €750,00, de derde prijs is €500,00 en de aanmoedigingsprijs is €250,00.

De gratis toegangskaarten voor de lunch kunnen maandag 14 januari 2019 vanaf 8.30 uur gehaald worden bij Compaen, Jan Salwaplein 3 in Veendam.

Kaarten kunnen niet gereserveerd worden en op = op. Er zijn 230 kaarten beschikbaar.

Nieuws, Regio

Deel N33 Veendam Zuidbroek drie weekenden afgeslotenSchermopname (501).png
Foto Google Street View

De N33 van Zuidbroek richting Veendam is in de maand januari gedurende minimaal drie weekenden voor het wegverkeer afgesloten. Rijkswaterstaat sluit het deel in zuidelijke richting af in verband met de kap van een aantal bomen (Abelen). Deze verkeren in een zo’n slechte staat dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Langs de N33 staan tussen de afritten Veendam-Noord en Veendam ongeveer 250 bomen. Deze zijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw geplant en nu aan het einde van de levensduur. Bij harde wind is er een grote kans dat spontaan takken afbreken of dat de boom zelf afbreekt. Daarom heeft Rijkswaterstaat vergunning gekregen om 140 van de 250 bomen te kappen en af te voeren.

Drie weekenden
Het kappen vindt plaats in de weekenden van 5/6, 12/13 en 19/20 januari. In verband met een mogelijke uitloop van de werkzaamheden is ook het weekeinde van 26/27 januari gereserveerd. De rijstrook in zuidelijke richting wordt afgezet van zaterdagochtend 07.00 uur tot zondagavond 20.00 uur. De rijstrook in noordelijke richting blijft beschikbaar voor het verkeer.

De kap van de bomen vindt in januari plaats in verband met de aanwezigheid van een kolonie roeken. De roek is een beschermde vogelsoort die vanaf  februari begint te broeden. Rijswaterstaat haalt de nesten voor de kap uit de bomen en verplaatst ze naar elders.

Omleiding
Verkeer, komende vanuit de richting Zuidbroek richting Veendam, wordt omgeleid. Hiervoor zijn gele omleidingsborden geplaatst. Het is niet mogelijk het verkeer door Veendam te laten rijden. Dit brengt verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties met zich mee. Daarom is gekozen voor een langere, maar veilige omleidingsroute.

Rijkswaterstaat zal ter compensatie van de gekapte bomen nieuwe bomen planten. Dat gebeurt binnen straal van vier kilometer van de huidige locatie. Op dit moment is nog niet bekend waar dit zal zijn.

Nieuws

“Het sociale domein is mijn ding,”
Ans Grimbergen wethouder in VeendamDSC09904.jpg

Tekst Hans van Noort

Op een hoek van het bureau van haar werkkamer in het gemeentehuis prijkt een zelfgemaakt beeldhouwwerk. Drie fraaie rozen gehouwen uit een ruw brok steen en daarna gepolijst. Knap en kunstig, maar staat het ook ergens symbool voor? Bij de laatste verkiezingen delen politici op straat rode rozen uit. Het zijn leden van de Partij van de Arbeid, haar partij. Is Ans Grimbergen hierdoor wellicht geïnspireerd? Ans Grimbergen zit namens de Partij van de Arbeid in het College van Burgemeester en Wethouders (B & W). Samen met de andere wethouders en de gemeenteraad besturen ze de gehele gemeente Veendam, dus met Wildervank, een gedeelte van Borgercompagnie, Zuidwending, Ommelanderwijk, Nummero Dertien, Wildervanksterdallen en nog een paar buurtschappen. Daarvoor is ze jaren lang fractievoorzitter van diezelfde partij. Ze kent het klappen van de politieke zweep als de beste.

DSC09905.jpg

Begin
Ze is geboren in Loosduinen bij Den Haag. De eerste 25 jaar van haar leven brengt ze in de omgeving van de residentie door. Ze werkt 8 jaar bij de Postkantoren BV (PTT) in de hofstad. De spreiding van de PTT in 1980 noopt haar naar het noorden te vertrekken. Door overal te kijken naar de leef- en woonomgeving, de voorzieningen – scholen, winkels en sportverenigingen enz. valt de keuze op Veendam. Als team- en kwaliteitsmanager werkt ze daarna jaren (23) bij de Menzis Zorgverzekering. Ze gaat de politiek in. Niets verbazend, want het zit in de genen. Haar opa was ook jarenlang wethouder! Hij stemde tegen de annexatie van Loosduinen bij Den Haag. Het heeft niet mogen baten! Haar politieke voorbeeld is Joop den Uyl. Staatsman met groot allure en minister president van 1973 – ’77. Zijn idealen spreken haar aan. Het Yes-gevoel maakt zich van haar meester, hetgeen uitmondt in de woorden: “Dit is mijn partij.” Dus wordt ze lid van de PvdA. “De maatschappelijke betrokkenheid en de mogelijkheid iets voor de samenleving te kunnen doen,” maken volgens Ans Grimbergen het verschil. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart (écht een nieuwe lente voor Veendam) maakt een brede coalitie in Veendam noodzakelijk. Na de succesvolle formatie ontstaat een college van Gemeente Belangen, VVD, D66 en Partij van de Arbeid. Namens deze partij wordt Ans Grimbergen tot kandidaat wethouder naar voren geschoven. Later wordt ze op het gemeentehuis als wethouder beëdigd. Het is dan 29 mei 2018. Sinds WOӀӀ heeft de Partij van de Arbeid deel uitgemaakt van het college van Veendam met een korte onderbreking van 2014 – 2018. Nu dus weer terug met Ans Grimbergen.

DSC09916.jpg

Portefeuille
Ans Grimbergen heeft als wethouder het sociale domein in haar portefeuille. Wat houdt dat precies in? Het is veel omvattend. Een onvolledige opsomming van alles wat daar mee te maken heeft: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Jeugdzorg en Centrum Jeugd en Gezin (CJG); Beschermd wonen; Volksgezondheid; Zorg en welzijn; Armoedebeleid; Burgerparticipatie; Wijkgericht werken; Volkshuisvesting en woonbeleid; Wonen en leefbaarheid; Ouderenzorg; Eenzaamheid; Laaggeletterdheid en analfabetisme; Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ieder van de genoemde onderwerpen kan nog verder gedetailleerd worden, maar dan wordt de lijst wel erg lang. Veel van deze zaken hebben raakvlakken met elkaar. “Belangrijk is dat we in een vroeg stadium een hulpvraag of probleem signaleren en daar dan onmiddellijk actie op voeren. Liefst al in het voorliggende veld. Dat voorkomt veel leed en moeilijkheden later,” vertelt een zeer betrokken Ans Grimbergen. “Samenwerking tussen de verschillende instanties is eveneens van wezenlijk belang. Huisartsen, scholen (mentoren), hulpverleners, hulpdiensten en andere professionals moeten goed samenwerken om adequaat op de problemen in te spelen. Het gaat om het totaal plaatje.”

DSC09914.jpg

Werkzaamheden
Heeft Ans Grimbergen in de korte tijd dat ze wethouder is al iets bereikt? “Uiteraard kan het roer niet in zo’n korte tijd helemaal om en dat is ook niet nodig. We gaan door met het door mijn voorganger gevoerde beleid. Wel zijn we gestart met nieuwe actie- / aandachtspunten, die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Onderwerpen als multidisciplinair en laagdrempeligheid, met regie bij de gemeente, zijn zeker speerpunten.” “Wethouder zijn is een fulltime functie, en meer dan dat. Naast heel veel vergaderen met allerlei instanties zoals het college, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, collega wethouders zowel gewestelijk en provinciaal, contacten met de samenleving, congressen bezoeken, input geven aan Den Haag, moet je vanzelfsprekend ook de nodige dossiers doornemen,” zegt Ans Grimbergen genietend. “Ik ben helemaal blij.”
Vanuit haar positie als wethouder heeft ze nog een aantal onbezoldigde nevenfuncties in verschillende maatschappelijke besturen zodat ze weet wat er allemaal in de samenleving speelt. Menig avondje is ze daardoor ook nog op pad voor het algemene doel.
“Ik ben een ochtend mens,” vertelt Ans ons. “Dagelijks doe ik mijn yogaoefeningen en ’s morgens vroeg mag ik graag buiten sporten. Het is dan lekker rustig en het geeft me energie om de gehele dag weer top fit te zijn.”

DSC09907.jpg

Heeft u nog ambities richting Den Haag of een burgemeesterschap?
“Ik geniet van wat ik nu doe. Daar ben en word ik blij en gelukkig van. Wat wil een mens nog meer,” glimlacht de wethouder. In 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten en Europa. De opkomst is dan veelal laag. Wat doet u en uw partij eraan dit om te buigen? “Via verschillende wegen proberen we met onze verkiezingscampagne de kiezers te bereiken en te activeren. Dat kan via de sociale media, het organiseren van een politiek café, flyeren op drukke punten in Veendam of gewoon aanbellen en in gesprek gaan met de mensen. We kunnen analyseren waar de opkomst het laagste is, dus gaan we juist die wijken in. Je hoopt dat door deze gesprekken de mensen na gaan denken en stemmen!”

Terug naar het begin. Misschien helpt het uitdelen van rode rozen wel een beetje om mensen te betrekken bij de plaatselijke politiek, dan komt de rest vanzelf wel. Aan Ans Grimbergen zal het niet liggen!
Wij wensen haar een schitterende en succesvolle periode als wethouder toe.

“Voor 2019 wens ik ons allen een goede gezondheid toe en een Veendam waarin we oog en oor hebben voor elkaar, want iedereen doet ertoe!”

Nieuws

Spontane nieuwjaarsduik in Borgerswold_MG_4842.jpg

In 2006, 2007 en 2008 werden in Borgerswold nieuwjaarsduiken gehouden. Daarna werd het stil.  Petra Pool, Petra Bergsma Erika Derksen en Jackelien Blaauw vonden dat het tijd werd de traditie van de nieuwjaarsduiken in de gemeente Veendam weer op te pakken. Zij plaatsen een paar dagen geleden een oproep op Facebook.

 

_MG_4855.jpg

Met een buitentemperatuur van 7 graden kwamen elf personen naar Borgerswold om daadwerkelijk, onder aanmoediging van ongeveer 20 toeschouwers, een duik in het koude water te nemen.

 

_MG_4868.jpg

De beide Petra's hopen dat ze er weer een mooi jaarlijks evenement van kunnen maken!


Fotoalbum: 
Nieuws, 112

Relatief rustige jaarwisseling in Veendam en omgevingVreugdevuur Vredenrustlaan Veendam (2).JPG
Vreugdevuur Vredenrustlaan Veendam

Door Dennie Gaasendam - DG-Fotografie 

Voor zover bekend is de jaarwisseling in de Gemeente Veendam en omliggende plaatsen relatief rustig verlopen. Wel moest de Veendammer brandweerlieden een aantal keren uitrukken voor een o.a. een containerbrand aan de Lauwers en een aantal buitenbrandjes aan de Frieslandlaan en Vredenrustlaan. Brandweer Veendam moest verder assistentie verlenen bij een tweetal branden in Muntendam. Bij zwemschool De Krabbelaar aan de Kleine Venne brandde een fietsenstalling uit, en aan de Bovenweg in Muntendam stond een schuur achter een woning in lichte laaie. Bij beide branden raakte niemand gewond.

Politie Noord nederland "Jaarwisseling 2018-2019 , 30 aanhoudingen"

Schuurbrand Bovenweg Muntendam (2).JPG
Schuurbrand Bovenweg Muntendam

Rond Oud en Nieuw heeft de politie in Noord-Nederland meer meldingen ontvangen dan het afgelopen jaar. De meeste telefoontjes gingen over overlast door vuurwerk en brandjes op straat. Tijdens de jaarwisseling werden door de politie in Drenthe, Fryslân en Groningen 30 aanhoudingen verricht voor uiteenlopende zaken.

Brandweer Groningen "Veilige jaarwisseling voor meeste inwoners onze provincie!"

De meeste inwoners uit onze provincie konden genieten van een (brand)veilige jaarwisseling. In totaal zijn we op oudejaarsdag tussen 18.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur (Nieuwjaarsdag) 101 keer ingezet. Wij zijn het vaakst ingezet in de gemeenten Groningen, Pekela en Midden-Groningen. In de meeste gevallen ging het om buitenbrandjes (bijvoorbeeld vreugdevuren), dit was namelijk in 81 van de 101 incidenten het geval. Er waren geen grote incidenten.


Fotoalbum: 
Nieuws

Tien inspirerende hits tijdens Top 2000 kerkdienst
in Grote Kerk WildervankIMG_0447.jpg

Zondag is voor de vierde keer in de PKN kerk Veendam - Wildervank de Top 2000 kerkdienst gehouden. Deze dienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2 en is ieder jaar een succes. In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud. Het zijn nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige gaan expliciet over geloof of God, en andere gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.

De toegang van de Top 2000 kerkdienst was gratis, voor de gemaakte onkosten was er wel een collecte gehouden. Ds. Marien Grashoff had de bezoekers uitgenodigd om door de muziek van alle tijden de eeuwigheid van God aan te raken.

De Top 2000 kerkdienst is in 2013 begonnen als een landelijk initiatief van de vlootpredikant bij de marine Fred Omvlee (als een grote Elvis fan ook bekend als ‘Elvis’-dominee en zanger van het Elvis koor). Momenteel zijn er 150 PKN gemeentes in Nederland die op een of andere manier meedoen.

Initiatiefnemers van de PKN Kerk in Wildervank zijn 5 jaar geleden jongelui geweest van de belijdeniscatechisatie. Ds. Marien Grashoff en jeugdouderling Jeroen Meeuse hadden het idee omarmd. Ds. Grashoff: “We hebben een selectielijst gemaakt uit 100 nummers waar mensen uit de kerk en van daarbuiten op konden stemmen. Jeroen Meeuse, “Begin november hadden we het in de kerkbladen en op internet gezet. Uit de 100 stemmen hebben we een top 10 samengesteld van de meest inspirerende of spirituele nummers”.

Op twee schermen werden videoclips afgespeeld van de gekozen bands en artiesten. Met onder andere U2 met City of Blinding Lights, Bob Marley met Redemption Song, Enigma met Return To Innocence, Adele met Make you feel my love, Pearl Jam met Just Breathe, Avicii met Hey Brother. Ook de volkszanger André Hazes was in beeld gekomen met Geef mij nu je angst. Elton John met Circle of live was als derde genoteerd. De tweede plek was voor Diggi Dex en JW Row JW met Ode aan het leven. De top 10 werd afgesloten met The Rose van Bette Middle. De insteek is om de popmuziek te laten spreken. “Het heeft veel meer dan alleen de oppervlakte”.

Ds. Grashoff: “Wij doen het op deze manier, maar wat zou het leuk zijn als een lokale band de 10 gekozen nummers zou willen spelen en zingen. Als een Veendammer band, of een band uit Pekela, dit leuk vindt en het zou willen doen zijn ze van harte welkom. We kunnen niet meer bieden dan de onkostenvergoeding, het gaat om het meedoen. Dan is het echt live, het zou geweldig zijn”.

Aanmelding kan bij dominee Grashoff van de PKN Kerk in Wildervank.   

Nieuws

Kunstige robots in het Doe MuseumImpossible_Robotics_logo_83.jpg

Het team Impossible Robotics komt naar het Doe Museum in Veendam. Impossible Robotics doet internationaal mee aan robotbouwwedstrijden. Zo streden zij afgelopen jaar in Orlando en Mexico City. Het team bestaat uit middelbare scholieren die onder supervisie van Hbo-studenten zelf een robot bouwen. Ze hebben slechts zes weken de tijd om dit te doen.

Zondag 6 januari is de kick-off van het seizoen in het Doe Museum, het team heeft dan de opdracht ontvangen en gaat live aan het werk met hun eerste ontwerpplannen. Zo maakten ze eerdere jaren al een robot die kratten kan stapelen en een die in een touw kan klimmen. Deze en andere robots kunnen bezoekers van het museum deze dag ook gaan besturen. Daarnaast is het team aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

DSC06417.JPG

De robots zijn van 11.00 – 17.00 uur te zien op zondag 6 januari 2019. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten kun je terecht op de website: www.doemuseum.nl/kerstvakantie2018 Het Doe Museum is tijdens de kerstvakantie alle dagen geopend van 11.00 – 17.00 uur, met uitzondering van oud- en nieuwjaarsdag.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws