Nieuws

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur in Veendam?DSC00565.jpg

Door Hans van Noort

Manon is 13 jaar en zit in klas 1b, de brugklas, van het VMBO. Hoe ziet haar dag eruit? Om 05.45 uur loopt de wekker af. Ze staat op, kleedt zich aan en gaat voor het eten zorgen. Rond half zeven roept ze haar jongere broertje van bed. Dan helpt ze haar moeder bij het opstaan en aankleden, want die kan het zelf niet meer. De vreselijke ziekte MS heeft haar in de macht. Ze schilt alvast de aardappelen en maakt de groenten zover klaar voor het avondeten en pakt voordat ze naar school gaat nog even de stofzuiger en doet de vaat in de afwasmachine. Eindelijk kan ze naar school. Ze heeft er al een hele dag opzitten! Op school gaat het niet zo geweldig. Ze kan zich moeilijk concentreren en vergeet snel wat de meesters en juffen vertellen. Als het zo door gaat blijft ze zeker zitten! Als ze na school thuis komt wacht haar wederom een huishoudelijke taak. En zo gaat het dag in dag uit…

De naam Manon is verzonnen. Het is slechts één voorbeeld van mantelzorg. Mantelzorg is een term die staat voor de intensieve zorg aan een chronisch zieke van minimaal 8 uur per week en minstens 3 maanden achtereen. Die zieke is dan een partner, familielid, ouder, vriend, buur of goede kennis. Veelal is mantelzorg onzichtbaar. Bij het Steunpunt Mantelzorg, dat valt onder Compaen, komen steeds vaker meldingen binnen over mantelzorgers. Deze komen van huisartsen, buurtzorg, buren, mentoren van schoolkinderen en anderen. In zulk soort situaties komt het Steunpunt Mantelzorg in actie. Sjeni Mustafa coördineert dit alles samen met haar team.

DSC00570.jpg

Sjeni heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. Ze werkte een aantal jaren als gezinscoach bij Thuiszorg Groningen in Hoogezand, waar ze veel te maken kreeg met opvoedkundige- en financiële problemen. Ze is inmiddels 7 jaar in dienst bij Compaen als buurtwerker en mantelzorgondersteuner. In haar team (17 personen) werken mensen met verschillende expertises zoals (buurt)maatschappelijk werk, opbouwwerk, cliëntondersteuner, wijkcoördinatie, jongeren- en ouderenwerkers. Wekelijks is er overleg tussen deze deskundigen. Binnen Compaen zijn er 2 van zulke teams. Een verdeling is er gemaakt in team Noord (Veendam) en team Zuid  (Veendam/Wildervank). Tussen beide teams is maandelijks overleg. Bij complexe vraagstukken doet men ook wel aan intervisie, zodat alle mogelijke kennis beschikbaar is of komt.

Dit jaar start er een provinciale campagne om meer aandacht te vragen voor de jonge mantelzorger, zoals Manon in ons voorbeeld. Via flyeren, infomappen in de wachtkamer bij huisartsen, voorlichting en educatie op scholen en media aandacht gaat het erom deze jonge mantelzorgers vroegtijdig te signaleren en hen op weg te helpen. Deze kinderen, want dat zijn het, hebben een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat 1 : 4 kinderen (= 25%) te maken heeft met deze vorm van mantelzorg. Het is een verborgen groep! Bovendien staat het de ontwikkeling van henzelf in de weg, wat zich later zou kunnen wreken. 
Zoals we al gezien hebben is mantelzorg niet leeftijdsgebonden.

DSC00575.jpg

Steunpunt Mantelzorg
De mantelzorg is complex, maar ook waarom mantelzorg gegeven wordt is dat. Dementie, autisme, herseninfarct, alleenstaande oudere die niet meer voor zichzelf kan zorgen, MS, verslaving drugs / alcohol, depressie, gehandicapte broer of zus en ga zo maar door. In onze participatie maatschappij waarbij we langer zelfstandig moeten blijven wonen zijn de problemen er niet minder op geworden. Een bijkomende kwestie is dat de mantelzorgers het zelf niet zo zien, die doen het “gewoon.” Het Steunpunt probeert ook de mantelzorgers te ontzorgen, door bijvoorbeeld hen in contact te brengen met lotgenoten of een gezellige middag te organiseren. Een mooi voorbeeld is het Alzheimer Café. Eénmaal per maand  wordt een spreker uitgenodigd die iets komt vertellen over een thema zoals: wat is precies dementie? levenseinde; bewindvoering; notariaat; juridische zaken; hoe om te gaan met mensen met dementie? Hoe regel ik zorg? “Deze bijeenkomsten worden goed bezocht,” vertelt Sjeni enthousiast. “Gemiddeld hebben we toch wel 35 man in de zaal. De ene keer vindt het plaats bij De Breehorn en de andere keer bij het Zorgcentrum A.G. Wildervanck.

Dat ontzorgen wordt respijtzorg genoemd. Via “Wehelpen” kunnen mantelzorgers hulp inschakelen. zie www.parkstadveendam.nl/node/23851 Ook Humanitas biedt de helpende hand.

Speciaal voor mantelzorgers is er eenmaal per maand een middag of avond om elkaar te ontmoeten. Dat is altijd op de 3e donderdag. Om ook de werkende mantelzorger tegemoet te komen vindt dit dus zowel op de middag als op de avond plaats.

DSC00559.jpg

Het Steunpunt geeft ook allerlei tips en handvaten voor de mantelzorger. Bijvoorbeeld:

  • het advies om huishoudelijke hulp in te schakelen;
  • een aanpassing aan de woning te laten uitvoeren;
  • helpen bij een aanvraag hiertoe;
  • een luisterend oor bieden;
  • stimuleren niet alles zelf te doen of
  • in overweging geven of dagbesteding misschien iets is.
  • En nog veel meer.

In eerste instantie is het Steunpunt Mantelzorg er natuurlijk voor de mantelzorgers. Doch ook vrijwilligers en professionele zorgverleners kunnen gebruik maken van de expertise van het Steunpunt. Sjeni: “We zijn er voor allemaal.”

Werken en mantelzorg
De werkende mantelzorger is eveneens een groot probleem. Het combineren van werk en zorg is voor velen géén gemakkelijke taak. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die gekenmerkt worden als “mantelzorgvriendelijk bedrijf.”

DSC00573.jpg

Wat verstaan we hieronder?
Het bedrijf past zijn beleid aan zodat de mantelzorger door bijvoorbeeld flexibele werktijden zijn naaste kan verzorgen. Of door soepel om te springen met zorgverlof. Voor kleinere bedrijven valt dat niet mee. Het is moeilijk om de open gevallen uren in te vullen. Maar… waar een wil is, is een weg. Verder kunnen bedrijven ook een signaalfunctie vervullen. De personeelsfunctionaris/HR-manager, vangt tijdens een functioneringsgesprek e.e.a. op van de werknemer. Dan getuigt het van goed werkgeverschap om e.e.a. door te spelen naar het Steunpunt. Uiteraard in overleg met deze werknemer! Sjeni vertelt enigszins trots dat Compaen, haar werkgever, het certificaat Mantelzorgvriendelijk bedrijf heeft verworven. Overigens is er ook veel wettelijk geregeld!

Zorgt u dus voor een familielid, vriend of buur dan kunt u altijd een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg. Doen hé!

U kunt ze bereiken op 0598-698119 of via de mail info@compaenveendam.nl

Nieuws

EHBO cursus in WildervankEHBO_2.jpg

EHBO vereniging Wildervank organiseert, bij voldoende deelname, weer een EHBO cursus. Wees ook een held!

Met een diploma Eerste Hulp bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op het werk, op straat, maar ook thuis. De cursus, welke bij voldoende deelname eind februari 2019 zal beginnen, wordt gegeven bij KNV EHBO Wildervank in Dorpshuis Bijleveld aan de van Delftstraat 45in Wildervank. De lessen vinden plaats op een avond van 19:30 t/m 21:30 uur.

Onderwerpen
Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen bij kinderen en volwassenen. Een bloeding stelpen, een wond verzorgen, helpen bij een verstuiking of botbreuk. Maar ook hoe te handelen bij een stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling. Reanimatie is uiteraard ook een onderdeel van de cursus. De opleiding wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Wist u dat de meeste zorgverzekeraars een deel van de opleidingskosten vergoed!!

Wees een held
Kijk niet meer de ander kant op en meld je aan voor deze cursus EHBO. Voor meer informatie: KNV EHBO Wildervank, Dhr. H. Klunder, tel. 0598-622741 / 06-50561003 of per e-mail: hh-klunder@hotmail.com 

Met je EHBO-diploma ben je echt een held.

Nieuws

Harnold Scheepstra spaart VitaMini’s voor de voedselbank_MG_5393.jpg

Voor de kinderen van de ouders die wekelijks hun boodschappen bij de Voedselbank Veendam Menterwolde halen zou ik graag de zegels voor de VitaMini’s van Lidl willen krijgen. Wie heeft zegels over en wil ze voor dit doel beschikbaar stellen zodat we de kinderen blij kunnen maken met een knuffel.

Heb je zegels over dan kun je ze afgeven of opsturen naar Ellertsveld 9, 9642 GH Veendam.
familiescheepstra@netvisit.nl

Alvast bedankt voor de medewerking!

Nieuws

Nedmag sponsor Operettevereniging Veendam Wildervank_MG_5403.jpg

Vrijdagavond voor aanvang van het Nieuwjaarsconcert tekende de Nedmag een sponsorovereenkomst met de operettevereniging Veendam-Wildervank. De overeenkomst werd ondertekend door Bert Jan Bruining, algemeen directeur van de Nedmag, en Jurrie Weijer, voorzitter van de OVW. Nedmag sponsort de OVW in 2019 met een bedrag van 5000 euro. Hiermee laat Nedmag haar betrokkenheid bij de Veendammer gemeenschap zien. De OVW is daar al 60 jaar een succesvol onderdeel van.

Nieuws

Julianapark Veendam gestremdSchermopname (513).png

Maandag 14 januari 2019 begint aannemer Roelofs met de werkzaamheden voor de herinrichting van het Raadhuisplein en het Veenlustplein in Veendam. In verband met de (voorbereidende) werkzaamheden is de rijbaan Julianapark gestremd voor doorgaand. De parkeerplaats Julianapark is tot zaterdag 26 januari 2019 uitsluitend te bereiken via het Kerkplein.

Het gemeentehuis is te bereiken vanaf Bocht Oosterdiep. Zaterdag 26 januari 2019 is het Julianapark weer toegankelijk voor verkeer. Het fietspad is vanaf zaterdag 19 januari 2019 alweer open.

Nieuws

Geen schade na lichte aardbeving bij gasopslagcavernesSchermopname (512).png

Het KNMI heeft een lichte aardbeving waargenomen in de nacht van dinsdag op woensdag 9 januari, rond kwart voor vier in de ochtend. Volgens de huidige data van het KNMI lag het epicentrum van de trilling met een kracht van 1.0 op de schaal van Richter op 1.000 meter diepte in of nabij- de steenzoutformatie bij de gasopslagcavernes van EnergyStock nabij Veendam.

EnergyStock heeft eerste inspecties uitgevoerd, die geen bijzonderheden hebben opgeleverd. Ook op de systemen van EnergyStock zijn geen onregelmatigheden waargenomen. Een trilling op deze schaal is normaal gesproken enkel waarneembaar met specialistische meetapparatuur en heeft geen gevolgen voor de integriteit van de aanwezige cavernes. In overleg met de SodM onderzoeken wij of de oorzaak van de trilling het gevolg kan zijn van de activiteiten ter plekke of dat deze een natuurlijke oorzaak heeft.

Nieuws

Dichter bij het vuur in de TurfcentraleFlyer DICHTER bij het VUUR 2019.jpg

Derde editie van deze knusse dichtersavond in de smederij. Bij het smidsvuur en omringd door kaarsen en lampions lezen dichters uit Veendam, Pekela en Oldambt voor uit eigen werk. GlÜhwein en warme chocomelk maken de avond compleet.

Daarnaast heeft de avond een open podium-karakter; iedereen die een gedicht wil voordragen, van zichzelf of van een ander is welkom.

Graag even aanmelden bij: floor.haanstra@dekompanjie.nl / 06-40836535.

Vrijdag 18 januari 2019 om 20 uur
Locatie: smederij van Fred Bos in de Turfcentrale
Molenstreek 314
9641 KX Veendam
Toegang is gratis
www.turfcentraleveendam.nl

Nieuws

Jaarwisseling Veendam rustig verlopenSchuurbrand Bovenweg Muntendam (2).JPG

De jaarwisseling in de gemeente Veendam is rustig verlopen. De kosten voor het herstel van schade zijn ten opzichte van vorig jaar met 25 procent gedaald. In totaal was er, inclusief personeelskosten, voor € 12.366,00 schade aan borden, asfalt, straatwerk en straatkolken.

Indruk
Burgemeester Sipke Swierstra: “Mijn indruk was al dat de jaarwisseling in Veendam rustig is verlopen en dit geven de cijfers ook weer. De meeste schade is er aan afvalbakken en straatnaamborden. Vooral de uren voor het opruimen en herstellen zijn een behoorlijke kostenpost. De schade is dit jaar minder dan vorig jaar. Iedere vernieling is er echter nog steeds één te veel!”

Schadebedrag
De afgelopen jaren is het bedrag voor het herstellen van schade na de jaarwisseling elk jaar gedaald. Enkele jaren geleden bedroeg die schade tussen de € 20.000,00 en € 30.000,00. Deze jaarwisseling is het schadebedrag met 25 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. In totaal was er voor € 12.366,00 schade. Bij de jaarwisseling 2017/2018 was dit nog € 16.588,00. De kosten bestaan uit personeelskosten (22 procent) en schade aan borden, asfalt, straatwerk en straatkolken.

Meldpunt
In de gemeente Veendam is in december 2018 een (digitaal) meldpunt voor vuurwerkoverlast gestart. Dit meldpunt is bedoeld om inzicht te krijgen in de mate van overlast veroorzaakt door vuurwerk. In totaal zijn op het meldpunt 152 meldingen binnengekomen. De meeste meldingen gingen over harde knallen en explosies waarbij ook veel overlast en stress voor huisdieren werd gemeld. De meldingen worden, samen met informatie van de politie, geanalyseerd. De gegevens worden gebruikt om daar waar nodig het beleid voor de komende jaren aan te passen.


Gerelateerde artikel:
Nieuws

'Portretten & Ander Ongemak'
Anderhalf jaar prachtig schilderwerkAfgelopen zondag heeft in het Veenkoloniaal Museum een feestelijke afsluiting plaatsgevonden van de tentoonstelling ‘Portretten & Ander Ongemak’ van Carole van Wees. De schilderes uit Amsterdam heeft circa anderhalf jaar aan het zeer omvangrijke project gewerkt. En diverse keren haar geportretteerden in Veendam bezocht.

Op de schilderijen zijn 36 bekende en minder bekende Veendammers zeer nauwgezet en treffend vastgelegd. Het idee was geboren naar aanleiding van haar expositie over collega kunstenaars twee jaar eerder in Amsterdam. De expositie van haar collega kunstenaar Robbert de Bakker in het Veenkoloniaal Museum bracht haar naar Veendam en maakte ze kennis met het Veenkoloniaal Museum. Een solo expositie in een museum had ze nog niet eerder, en had bij zichzelf gedacht het in zo’n mooi museum ook wel te willen.

IMG_0095_2.jpg

Museumdirecteur Hendrik Hachmer wilde graag meewerken onder voorwaarde dat alle geportretteerde Veendammers betekenis hebben voor kunst en cultuur. En dan in brede zin. Zo was de museumdirecteur broederlijk naast de vrijwilliger te zien in de expositie. 

Sam Orsel, rondleider van het museum, had Carole tijdens bezoeken in Veendam aan de mensen voorgesteld. Orsel was tevens haar privéchauffeur en tegelijk gids. Hij had haar veel verteld over de Veenkoloniën. Tijdens de kennismakingen heeft ze veel leuke contacten opgedaan. De een na de ander had zich gepresenteerd, want het was al gaan rondzingen. En moest ze op een gegeven moment wel gaan stoppen.

IMG_0096.JPG

De expositie omvatte 15 manshoge schilderijen en 25 kleinere borstbeeld portretten. Op drie ervan staan geen Veenkolonialen. De beroemde kleurrijke Poolse schilder Witkiewicz van voor de oorlog staat in vol ornaat afgebeeld. Aan de inmiddels overleden schilder Hans Kwakkel had ze ooit gezegd dat hij ooit in een museum zou hangen. Ook de bevriende 95 jarige collega-schilder Johan de Haas wordt in de expositie geëerd. Hij was er zeer verrast over. “Het zit in haar vingers”, verteld hij. “Ze gaat de figuren van top tot teen bij af, en ieder klein deel krijgt aandacht”.     

De titel 'Portretten & Ander Ongemak' geeft ook een kritische noot naar een maatschappij waarin winst en kapitaal de boventoon voert waarin kunstenaars tot kooplieden worden gedegradeerd.

IMG_0088.JPG

Tijdens de slotavond heeft Carole de geportretteerden poserend naast het betreffende schilderij gefotografeerd. Haar unieke tentoonstelling is inmiddels voorbij. Op de video staat een interview met haar. Ook komen Jenny Kalma en Anne Zondag aan het woord, waar ze veel indruk op heeft gemaakt. Onderwijl kan op het gemak de expositie nog eens worden teruggezien. 

Ook is het nog steeds mogelijk om in de eenmalige editie van 'Het Veenkoloniaal Wereldtijdschrift' alles te lezen over de geportretteerden met hun verhalen, vergezeld met afbeeldingen van de schilderijen. En over een (gedroomd ) interview van Carole van Wees met de schilder Stanislaw Witkiewicz, en over zijn hilarisch 'Reglement van de Portrettenfirma'. Bovendien staat er veel interessante achtergronden in en informatie over de Veenkoloniën. Dit eenmalige collectors item is nog steeds verkrijgbaar bij de Museumwinkel.


 
Fotoalbum: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws