Nieuws

Regels carbidschieten in gemeente VeendamDoor Gemeente Veendam

Om het carbid schieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, is een aantal richtlijnen opgesteld. Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan een melding bij de gemeente. Bij de melding krijgt u een brief met voorschriften mee. Daarin staan o.a. regels over de te houden afstanden, de inhoud van de bussen e.d.

Het schieten met carbid is alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 tot nieuwjaarsdag 2.00 uur.

Formulier melding carbidschieten downloaden

Formulier + kaart/plattegrond kunt u sturen naar:

Gemeente Veendam
Team Vergunning en Handhaving
Postbus 20000
9640 PA Veendam

Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Hiervoor dient u te bellen naar 0598-652222.

Wanneer is carbidschieten toegestaan?

Carbidschieten is toegestaan met een melding wanneer voldaan kan worden aan de volgende voorschriften:

 • Er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 • Carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgend jaar.
 • Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd.
 • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
 • De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
     • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing, en;
     • op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen
       voor intramurale zorg, en;
     • op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde
       voorzieningen voor het houden van dieren, en;
     • wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting
       waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en;
     • het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde
        openbare wegen of paden liggen, en;
     • er sprake is van een zekere mate van verlichting.
 • Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.

De melding  dient te worden gedaan via het meldingsformulier en 14 dagen voorafgaand aan het carbidschieten bij de gemeente Veendam aanwezig te zijn. Indien er niet op eigenterrein of gemeentegrond wordt geschoten  dient er een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein te worden meegezonden.

Nieuws

Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is een feit!vvvvv.png
Overzicht betrokken ondernemersverenigingen, de onderwijsinstellingen en overheden.

Op 20 december is door betrokken ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties de koers tot inrichting en invulling van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen vastgesteld. Naar verwachting zal de Gebiedscoöperatie op 1 februari 2019 volledig operationeel zijn.

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

Daarnaast wil de Gebiedscoöperatie bijdragen aan het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.

Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio. De vastgestelde innovatieagenda gaat over de volgende thema’s: Gebiedsontwikkeling, Techniek en maakindustrie, Ondernemerschap, Biobased Economy, Energietransitie, Regionaal voedsel en Zorg.

Kwartiermaker
Gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeenten (Veendam, Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en ‘Menterwolde’) is Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) als kwartiermaker de afgelopen periode bezig geweest om te onderzoeken of er draagvlak zou bestaan voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie. Nu de oprichting een feit is komt het eind van zijn bemoeienis in zicht.

Nieuws

Expositie Water en Wind in vanBeresteynNieuwe expositie vanBeresteyn.jpg

Van maandag 7 januari 2019 tot en met donderdag 14 februari 2019 exposeert Tiny Dussel in Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn in Veendam.

Tiny heeft in haar jeugd heeft veel getekend en geschilderd. Deze hobby was naar de achtergrond geraakt maar sinds een aantal jaren heeft zij haar oude hobby weer opgepakt. Ze heeft hiervoor geen schilder- of tekenlessen gevolgd.

De stijl van schilderen is figuratief. Tiny werkt uitsluitend met olieverf. Ze schildert een  mooie lucht, een ondergaande zon en het weidse landschap. Dit probeert zij zo goed mogelijk op schilderijen weer te geven. Andere favoriete onderwerpen zijn molens, zowel de oude poldermolens als de windmolens en het Wad met zijn golfbrekers en zeilschepen. Vandaar ook de naam voor de expositie water en wind.

Nieuws

Kerstactie Dalton Westerschool groot succesvoedsel1.jpg

De kerstactie voor de Voedselbank Veendam Menterwolde en Kledingbank Maxima hebben veel etenswaren, cosmetica, kleding enz. opgeleverd. Hierdoor kunnen weer heel veel mensen blij gemaakt worden die het tijdens de feestdagen wat minder hebben en nu ook even iets leuks op tafel kunnen zetten of wat leuke kleding kunnen uitzoeken. Iedereen heeft de kerstgedachte op een mooie manier geuit.

De Dalton Westerschool bedankt alle ouders, grootouders, leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners voor hun giften. 

Ook de kerstmarkt op het schoolplein tijdens het kerstdiner van de kinderen is druk bezocht. Onder genot van kerstmuziek van een koor konden de bezoekers genieten van snert, stamppotten, warme chocolade, glühwein en nog veel meer lekkere kerstproducten. Het was een gezellige en sfeervolle markt.

maxima1.jpg

Nieuws, Sport

Beachtvolleybal en Beachsoccer
Stichting Sport en Evenementenhallen Veendamadvertentie nominatie.jpg

Stichting Sport en Evenementenhallen Veendam ontplooit nieuwe initiatieven. Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van sportieve en culturele activiteiten om mensen, jong en oud in Veendam en omgeving samen te brengen. "In 2019 opent Stichting Sport- en Evenementenhallen Veendam haar deuren en organiseert voor het eerst een buitentoernooi gericht op de sporten beachvolleybal en beachsoccer."

Het evenement vindt plaats op 5, 6 en 7 juli 2019 op de parkeergelegenheid voor het Indoorcentrum Veendam, een centrale locatie in Veendam nabij het centrum, aldus Vera van Loenen.

De organisatie heeft 3 doelen voor ogen: topsport naar Veendam halen, beachvolleybal en beachsoccer mogelijk maken voor alle niveaus, en mensen in Veendam en omgeving samenbrengen. Het evenement probeert sporters op topniveau samen te brengen met recreatieve spelers, door verschillende niveauklassen aan te bieden. Niet alleen fanatieke sporters zijn welkom op het toernooi, ook wil de organisatie het evenement aantrekkelijk maken voor toeschouwers, zodat de gehele wijde omgeving van Veendam plezier uit dit sportieve weekend kan halen.

Een evenement waar men zich tijdens de wedstrijden zal inspannen, maar waar na het sportplezier ruimte is voor ontspanning. Genieten van een hapje en drankje met vrienden, buurtgenoten en nieuwe gezichten onder het genot van eigentijdse entertainment.

Stichting Sport- en Evenementenhallen Veendam wist de afgelopen jaren al vele Veendammers enthousiast te maken voor het volleybal, met het recreatieve Zechstein Stratenvolleybal toernooi. Het nieuwe beachvolleybal en beachsoccer toernooi weet zich van dit evenement te onderscheiden, door het toernooi ook toegankelijk te maken voor sporters op topniveau en het sportaanbod te verbreden door voetbal aan het programma toe te voegen. De stichting hoopt dat ook het beachvolleybal en beachsoccer toernooi zich zal ontpoppen tot een terugkerend evenement waar men zich ieder jaar weer op verheugd, niet alleen op sportief gebied maar ook voor de gezelligheid en saamhorigheid.

Nieuws

Oliebollen, kniepertjes en bitterballen
Winkler Prins in de bres voor VoedselbankIMG_0541.jpg

In de Winkler Prins aan de Pinksterstraat geurde het helemaal naar de vers gebakken oliebollen en kniepertjes. Donderdagochtend 19 december zijn leerlingen van 9.00 tot 13.00 uur flink aan de bak geweest. De oliebollen, kniepertjes, en voor eerst ook bitterballen zijn verkocht voor het goede doel. Vanuit de sectie scheikunde was dit al voor het negende jaar. Verkoop is in de klaslokalen en in de kantine aan leerlingen en medewerkers. De opbrengst gaat dit jaar naar de Voedselbank.

De bitterballen zijn rond de middagpauze gebakken voor verkoop in de kantine.

IMG_0533.jpg

Voor de oliebollen had docent wiskunde Gerard Boer 16 pakken oliebollenmix gehaald. Maar het bakken ging zo goed dat er nog 4 pakken bij kwamen. “We verwachten dat we de 600 oliebollen wel gaan halen. Voor de kniepertjes is 8 kilo deeg gehaald. Goed voor 1000 stuks, verdeeld over 100 zakjes per tien”.

IMG_0531.jpg

Zes tot acht leerlingen wisselden elkaar in zes ploegen af. In de kantine hebben leerlingen zelf de verkoop gedaan. Er is ook heel veel animo voor geweest. Het bakken is leuk, en ook het verkopen.

IMG_0528.jpg

Oliebollen werden verkocht voor 50 cent. Voor 10 kniepertjes was de prijs 2 euro. De bitterballen gingen in de grote pauze voor 1 euro over de 'toonbank'.

IMG_0518.jpg

Docent scheikunde Nomde Nomden heeft er alle vertrouwen in dat het streefbedrag van 300 euro in ieder geval wordt gehaald. “Het is inmiddels een traditie geworden, volgend jaar is het de tweede lustrum. Omdat we als school midden in de samenleving staan is het leuk om het voor de eigen omgeving te doen”.

IMG_0525.jpg

De docent blikt alvast vooruit. Misschien kan in het toekomstig nieuw gebouw deze actie worden opgeschaald door de hele nieuwe school heen. En misschien ook in andere locaties aan de Raadsgildenlaan.

IMG_0537.jpg   

Nieuws, Regio

Provinciale Staten steunen WunderlineWunderline.png

Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag ingestemd met de voordracht om een eerste krediet van € 9,53 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatiefase van de Wunderline, de kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Door de aanleg van de Wunderline wordt de spoorverbinding tussen Groningen, Bremen en de tussenliggende gebieden verbeterd met als positief gevolg dat de ruimtelijke, sociale en economische samenhang tussen de provincie Groningen en Land Niedersachsen verder wordt versterkt. De Wunderline levert tevens een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities en klimaatdoelstellingen van de Provincie Groningen.

“Ik ben erg blij met de steun van onze Provinciale Staten voor de Wunderline. Het voelt als de welverdiende kroon op een lang traject van lobby en overleg. Door het vaststellen van het realisatiebesluit Wunderline is nu een uniek moment gecreëerd om samen met onze projectpartners aan Nederlandse én Duitse zijde door te pakken. En dat gaan we doen!

Op 7 februari 2019 ondertekenen we in Winschoten, op de grens van Nederland en Duitsland, de samenwerkingswerkingsovereenkomsten die ervoor zorgen dat we de Wunderline daadwerkelijk gaan realiseren. Ik kijk uit naar dat moment en ben trots op het feit dat al onze inspanningen tot dit resultaat geleid hebben", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer.

De planuitwerkingsfase van de Wunderline is onlangs afgerond en hieruit is een voorkeursoplossing gekomen die in drie bouwstappen aan beide zijden van de grens wordt gerealiseerd. Deze drie bouwstappen zijn onderdeel van de overeenkomst totaalpakket. Begin 2019 wordt de overeenkomst totaalpakket door de leden van de Stuurgroep - het Land Nedersaksen, de vrije Hansestad Bremen en de provincie Groningen - ondertekend.

Nieuws

Start herinrichting Raadhuisplein / Veenlustplein VeendamSchets Raadhuis- en Veenlustplein.JPG

In week 3, vanaf maandag 14 januari 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein. Met de herinrichting van het Raadhuisplein en het Veenlustplein wordt een aanzet gegeven voor de nieuwe inrichting van het centrum van Veendam. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Roelofs.

Bouwteampartner
 
De gemeente Veendam heeft voor de voorbereiding van de werkzaamheden, samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV, Roelofs geselecteerd als bouwteampartner. De afgelopen maanden is gezamenlijk gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein. Vanaf maandag 14 januari 2019 start Roelofs met de eerste werkzaamheden die gefaseerd worden uitgevoerd. Er volgt een inloopavond voor omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen. Zij worden hier persoonlijk voor uitgenodigd.

Schets Raadhuis- Veenlustplein.JPG

Weekmarkt tijdelijk naar het Museumplein
Tijdens uitvoering van de werkzaamheden wordt de markt op het Raadhuisplein verplaatst. De donderdag markt verplaatst vanaf donderdag 24 januari 2019 tijdelijk naar het Museumplein.

Eigentijds
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het ontwerp van de nieuwe inrichting van de pleinen is eigentijds en gericht op een grotere verblijfstijd van winkelend publiek in het centrum. Hiermee wordt het centrum aantrekkelijker voor winkelend publiek, maar ook voor ondernemers. Dit plan is een mooie stap in het moderniseren en het aantrekkelijker maken van het centrum”.

Schets Raadhuis-Veenlustplein.JPG

Nieuws, Regio

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
BRZO inspectie en uitbreiding ZuidbroekTonckeltje2.png
impressie van de nieuwe installatie. Centraal de nieuwe installatie, het oude deel staat linksonder.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

In deze editie wil ik naast een terugblik op de BRZO inspectie van locatie Zuidwending ook een inkijk geven in een andere locatie in de omgeving. Ons team beheert en onderhoud naast locatie Zuidwending ook de stikstofinstallatie in Zuidbroek en de ondergrondse stikstof caverne in Heiligerlee. Locatie Zuidbroek wordt de komende jaren flink uitgebreid.

BRZO inspectie
Afgelopen maand zijn we door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de veiligheidsregio Groningen bezocht voor de inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Ditmaal stond o.a. het thema langdurige stroomuitval centraal. EnergyStock heeft voorzieningen om in geval van een stroomuitval nog minstens 72 uur gas te kunnen leveren aan het transportnet.

We hebben het goed voor elkaar, maar ook tijdens deze inspectie zijn er een paar zaken gevonden die nog beter kunnen. Deze gaan we de komende maanden aanpakken. We kijken alweer uit naar de volgende.

Tonckeltje1.JPG

Uitbreiding stikstofinstallatie Zuidbroek
De regering heeft besloten de winning van het Slochteren gasveld (“Groningen gas”) de komende jaren zoveel mogelijk te verlagen en vanaf 2030 helemaal geen gas meer uit het veld te halen. Gasunie heeft opdracht gekregen om haar stikstofinstallatie Zuidbroek uit te breiden. Deze installatie haalt stikstof uit de lucht en mengt dit met hoogcalorisch gas om Pseudo-Groningengas te maken.

Begin 2022 moet de uitbreiding van onze installatie in Zuidbroek gereed te zijn. Daardoor kan de productie van Groningengas met ca. 7 miljard m3 verlaagd worden.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.agbzw.nl en op www.energystock.com.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws