Nieuws, Regio

Kappersbranche wil gehoord worden270307881_4768485719933817_1902032682578209892_n.jpg

Door Peter Panneman

Donderdag van 11.00 tot 14.00 uur is er landelijke demonstratie bij kapsalons. Ook in de gemeente Veendam doen een aantal mee. Zoals kapsalon Fenneke uit Wildervank. ``De vergunningen zijn aangevraagd en we doen alles wat past binnen de coronaregels. we willen niets doen wat de tegen de haren in strijkt, alleen maar aandacht voor onze branche omdat we vinden dat we onterecht de deuren voor de 3e keer moeten sluiten en omdat we compensatie willen`` aldus Fenneke Davids.

Fenneke plaatst allemaal oefenkoppen in de zaak en buiten de zaak, ``net of we aan het knippen zijn wat we natuurlijk niet doen``.

Ook Kapsalon Marcel doet van 11 tot 14 uur mee en alle medewerkers zijn in de zaak aanwezig voor een praatje, kop koffie en een oliebol. ``Knippen gaan we uiteraard niet doen, maar hopen dat er veel mensen  langskomen zodat wij kunnen vertellen hoe wij ons voelen en hoe wij de lockdown beleven``, aldus Sandra Veen.

Nieuws

Boulangerie vestigt zich in Veendammer centrum270230855_4766533920128997_5510917001364357973_n.jpg

Door Peter Panneman

Medio maart-april 2022 opent Boulangerie bij Java in de Veendammer Kerkstraat. Men kan er dan dagelijks terecht voor allerlei verse broodjes en lekkernijen zoals koffie, gebak, bonbons, maar ook heerlijk Italiaans ijs.

De Boulangerie zal door voornamelijk regionale leveranciers van streekproducten worden bevoorraad met de focus op actieve verkoop en shoppen. ``Het versterkt alleen maar`` aldus Leo Frans van Restaurant en Grand Café Java. 

Binnenkort zal het pand dat 7 jaar leeg heeft gestaan drastisch onder handen worden genomen om er iets moois van te maken. `` Het wordt iets unieks voor Veendam`` aldus Leo Frans.

Nieuws

Sportieve wandelingen 55-plussers, 'het houd je fit'IMG_0197.jpg

Vrijdagochtend heeft Veendam Beweegt een sportieve wandeling voor 55-plussers gehouden. De wandeling van een uur startte en eindigde voor het stadion aan de Langeleegte.

De wandeling voor senioren was eigenlijk als alternatief voor de sportactiviteiten met meer dan 2 deelnemers. Vanwege de coronamaatregelen kunnen deze niet plaats vinden. Met het alternatieve wandelgebeuren kunnen deelnemers toch op een leuke manier actief bezig zijn.

IMG_0205.jpg

Stefan Smidt van Veendam Beweegt liet elke tien minuten tot een kwartier twee personen vertrekken om clustervorming van mensen te voorkomen. “Het is een soort van puzzelwandeling waarbij mensen in groepjes van twee op pad gaan. Opgave kon met maximaal 4 personen.”

“De wandeltocht is ongeveer drie kilometer en duurt een uur. Deelnemers krijgen een enveloppe mee waarin een kaart van de route. Maar als ze het goed doen komen ze met de enveloppe dicht weer terug. Alleen als ze de weg kwijt zijn moeten ze op de kaart kijken.”

Waar de wandelaars op moesten letten waren de met krijtverf aangebrachte pijlen ter aanwijzing van de juiste route. Bij elke markering moest op een formulier de locatie worden ingevuld. Het dicht blijven van de enveloppe gaf een extra score. Pas aan het eind van de route mocht de enveloppe worden geopend.

IMG_0216_2.jpg

Bij het van de route af raken kon men bellen om weer op het rechte pad te worden gebracht. Dat kostte wel strafpunten. Als klein opdrachtje moesten de markeringen bij elkaar worden opgeteld.

“Ons doel is dat mensen met een leuke activiteit actief bezig kunnen zijn binnen de regels die tijdens de coronamaatregelen gelden. Op deze manier lukt dat prima.”

Vanwege de vooruitzichten op regen waren er een paar afmeldingen. Achttien deelnemers hebben de weersomstandigheden getrotseerd.

IMG_0201.jpg

Chris en Rita Sijp waren gewapend met een paraplu op pad gegaan. ’s Morgens hadden ze ook al het ‘Ommetje van Veendam’ gelopen, een initiatief van de Hersenstichting. Elke dag lopen ze weer een andere ommetje. Chris en Ria hebben vanaf december in totaal al 1200 kilometer gelopen. “Wandelen houd je fit.”

Bij de finish was er voor de wandelaars koffie, thee of warme chocolademelk.

IMG_0213.jpg

 

Nieuws

Schenkingen van Odd Fellows voor vijf cliënten CompaenIMG_0195.JPG

Donderdagmorgen 23 december heeft Stichting Maatschappelijke Activiteiten van de 4 Veendammer Odd Fellow loges schenkingen gedaan aan vijf cliënten van Compaen. De schenkingen zijn door Odd Fellow voorzitter Uilko Hofsté en Bernhard Bloemendaal bij Compaen aan Berrie Kortman overhandigd.

Voor drie gezinnen zijn drie dozen overhandigd met een banketstaaf en bonnen voor levensmiddelen, te besteden bij een supermarkt. Voor twee gezinnen bestaat de ondersteuning uit een bijdrage voor de aanschaf van respectievelijk een wasmachine en een fornuis.

Met de schenkingen willen de Odd Fellows deze gezinnen een steuntje in de rug geven. Het bedrag voor de wasmachine en fornuis is als toevoeging voor de aanschaf ervan door Compaen zelf. Dat kan nieuw zijn, maar ook uit de kringloop.   

“De Odd Fellows zijn geen serviceclub”, vertelt Uilko Hofsté. “Wij proberen in het maatschappelijk element een beetje bij te dragen. Wij zoeken de verbinding, ons medemens is ook een van de doelstellingen. We willen gewoon ons steentje bijdragen. Als we nou net dat steuntje de goeie kant op kunnen geven dan doen we dat.”

“En dat is in de maatschappij op dit moment wel hard nodig. In deze nog voortdurende tijdsvlak is het belangrijk om het gezamenlijk te doen, en samen komen wij eruit.”

De SMA (Stichting Maatschappelijke Activiteiten) bestaat uit vier personen uit de vier verschillende loges. De Amphora Rebekkahloge, Margaretha Hardenberg Rebekkah Loge, de Sems Loge en de A.G. Wildervanckloge.

Samen met de andere leden van de loges worden de goede doelen uitgezocht. Het is heel breed opgezet. Leden kunnen ook individueel ideeën aandragen. Wanneer een lid persoonlijk mensen kent, waarvan ze vinden dat die voorgedragen kunnen worden, kan de SMA daar iets mee gaan doen.

Nieuws

Kerstboodschap burgemeester Berry LinkSchermopname (125).png

Het einde van 2021 nadert. Aan het begin van het jaar dachten wij dat 2021 ook het einde betekende van lockdowns en coronamaatregelen. Maar ook nu worden we weer geraakt door het coronavirus en merken we de gevolgen van de maatregelen die de verspreiding van dit virus moeten onderdrukken.

Contact
Na een paar maanden van ontspanning en groeiende hoop op het einde van de pandemie, zitten wij vlak voor kerst in een nieuwe lockdown. Besmettingen ontstaan vooral door het onderling contact en met de maatregelen worden die contacten beperkt. Contact is juist zo belangrijk in deze dagen. Uiteraard baal ik hier, net als u, enorm van. Immers, één van de mooie onderdelen van mijn ambt is het contact hebben met de inwoners van de gemeente en verbindingen kunnen leggen. Ontmoetingen met inwoners, verenigingen en ondernemers in hun leefomgeving, kennisnemen van hun zorgen, genieten van hun prestaties, luisteren naar hun kritiek en eerlijke reacties ontvangen. Die ontmoetingen verrijken mij en geven inspiratie en tips bij het oplossen van lastige vraagstukken. De kracht van de samenleving is immers de kracht van de mensen in die samenleving. Samen zorgen wij voor de kwaliteit van elkaars bestaan. En iedereen draagt daar op zijn of haar manier aan bij.

Kop d’r veur
De boodschap volhouden is nog steeds aan de orde, maar niet meer voldoende. Daar hoort minstens een toekomstperspectief bij. Maar vooral het vertrouwen dat we er samen bovenop kunnen komen en dat de maatregelen ook daadwerkelijk helpen. Daar hoort ook bij dat we elkaar nabij zijn, ons bekommeren om elkaar en contacten blijven onderhouden, ook al kan dit niet fysiek. Ik blijf dit als uw burgemeester ook doen, soms digitaal, maar hopelijk veelal persoonlijk op anderhalve meter afstand. In deze periode, aan de vooravond van kerst en oud en nieuw, sta ik voor de moeilijke taak om dicht bij u te staan, maar tegelijkertijd moet ik ook afstand houden en de noodzakelijke maatregelen handhaven. Mijn waardering voor ondernemers, verenigingsbestuurders, maar ook handhavers, hulpverleners, leerkrachten, zorgverleners, etc. is enorm groot. Van hen wordt een enorme inzet verwacht. Veel inwoners houden zich aan de basisregels en gestelde maatregelen, ook als dat veel moeite kost. Ik weet dat het niet altijd eenvoudig is, maar het is de enige manier om uit deze pandemie te komen. Met andere woorden: Kop d’r veur!

Wens
Ik spreek de hoop uit dat de komende feestdagen een periode van bezinning zijn en dat we vooral náást elkaar blijven staan. Blijf elkaar steunen en laten wij allen een lichtpunt zijn voor een ander. Graag wens ik u en uw dierbaren een gelukkig en zalig kerstfeest en een veelbelovend 2022 toe. Hopelijk wordt 2022 het jaar waarin we elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten!

B.H.M. Link
Burgemeester van Veendam

Nieuws

Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending
Afronding 2021, op naar 2022IMG_7199.JPG

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages  

Het jaar zit er bijna op, de laatste maanden hebben in het teken gestaan van het afronden van het preventief onderhoud. We hebben op vol vermogen gedraaid en er is wederom een Besluit Risico Zware Ongevallen inspectie geweest door het bevoegd gezag. We kijken vooruit naar het demonstratieproject waterstofopslag en is er een wijziging in de personele bezetting te melden. We sluiten af met de website die opgefrist is en klaar voor de toekomst.

Afronden onderhoud en uitzendcapaciteit van de installatie
De laatste maanden van dit jaar staan in het teken van het afronden van gepland onderhoud. Elk onderdeel van de installatie wordt volgens een vast schema onderhouden, variërend van maandelijks tot eens in de acht jaar (bij grote inspecties). Dat noemen we gepland preventief onderhoud. Door omstandigheden konden bepaalde onderdelen dit jaar niet worden geïnspecteerd. Deze klussen worden daarom begin 2022 uitgevoerd. Hiervoor hebben wij toestemming gekregen van een onafhankelijk veiligheidsinspecteur. De inspecteur heeft geconstateerd dat er geen risico is voor de medewerkers en de omgeving wanneer het onderhoud wordt doorgeschoven.

De installatie is ontworpen om 1,84 miljoen m3 aardgas per uur uit te zenden. De markt maakt zelden gebruik van deze maximale capaciteit; pieken tot 1,5 miljoen m3/uur zijn gebruikelijker. In november hebben we de maximale uitzendcapaciteit van 1,84 miljoen m3/uur wel gehaald. Voor ons was het een bijzonder moment. Ook werd zonder problemen 1,11 miljoen m3/uur aardgas door de compressoren in de cavernes geïnjecteerd. Het toont aan dat we klaar zijn voor de winter!

Inspectie Besluit Risico Zware Ongevallen
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Veiligheidsregio Groningen hebben ons de afgelopen periode wederom bezocht voor de inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). De agenda bestond o.a. uit veiligheidsafstanden, afblaassystemen en emissies (uitstoot). Daarnaast zijn de onderhoudsorders gecontroleerd en is de opslag voor aardgascondensaat bekeken. Aardgascondensaat is vocht wat met het aardgas meekomt en wat we afvangen bij het drogen van het gas.

Mede door dit soort inspecties krijgt het thema veiligheid de aandacht die het verdiend en dat wij hoog in het vaandel hebben staan. Alle vragen konden worden beantwoord waardoor ik met vertrouwen het definitieve inspectierapport tegemoet zie.

Demonstratieproject waterstofopslag
In januari gaan we verder met het demonstratieproject rond de opslag van waterstof. Omwonenden kunnen rond de jaarwisseling een brief over de werkzaamheden verwachten. Zoals het nu lijkt gaan we vanaf 10 januari een werktoren gebruiken rond locatie A8. Deze gaat een week lang 24 uren per dag werkzaamheden verrichten. We doen er alles aan de overlast te beperken, maar enige  hinder van geluid en licht is wel te verwachten. Eind januari gaat een tweede kleinere werktoren overdag werkzaamheden uitvoeren. De boorput van de locatie wordt weer gevuld met waterstof. Dat blijft tot de zomer in de put staan, zodat we kunnen onderzoeken hoe de materialen zich over langere tijd gedragen. In de zomer halen we de waterstof weer uit de put. Na de zomer delen we de resultaten via een artikel in het Tonckeltje.

Personele wijziging
Langs deze onpersoonlijke weg wil ik jullie laten weten dat ik deze mooie installatie ga verlaten. Na ruim drie jaar Cluster Manager te zijn geweest van o.a. Zuidwending, ga ik begin 2022 aan de slag als Integratiemanager bij de afdeling Operations van Gasunie. In deze nieuwe rol ga ik deze afdeling helpen bij ontwikkelingen in de energietransitie met de focus op waterstof, warmte- en CO2-opslag.  

In de volgende editie zal mijn opvolger Frido Overmars zich aan jullie voorstellen, hij is momenteel nog manager van de installatie Ommen en brengt vele jaren ervaring met zich mee.

Opgefriste website
De website in helemaal up-to-date gemaakt en aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Om de informatie over de aardgasbuffer èn de waterstofbuffer de ruimte te geven wordt de nieuwe naam dan ook Energiebuffer Zuidwending. De website gaat vlak voor de kerst live en is te vinden op www.energiebufferzuidwending.nl.

Kerstwens
Op de drempel van het nieuwe jaar wil ik iedereen bedanken voor het prettige contact. Graag wens ik u, ondanks de corona-beperkingen, sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Nieuws

Campagne IkPas in de gemeente VeendamAns Grimbergen-2.jpg
Ans Grimbergen, wethouder Gezondheid.
Foto gemeente Veendam

In januari 2022 doen Compaen, de GGD, Verslavingszorg Noord Nederland en de gemeente Veendam mee aan de campagne IkPas. De campagne IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Gedurende een maand drink je geen alcohol om te zien wat dat met je doet. Namens de gemeente Veendam neemt Ans Grimbergen, wethouder Gezondheid deel aan IkPas en laat tijdens de zogenaamde ‘Dry January’ alcohol een maand lang staan.

Patroon doorbreken
We staan er soms niet dagelijks bij stil, maar onbewust kan je een patroon hebben waarbij je vrijwel dagelijks alcohol drinkt. Wat gebeurt er als je deze gewoonte doorbreekt? Door mee te doen aan Ik Pas ga je die uitdaging aan.

Gezondheid
Niet drinken is goed voor de gezondheid. Zo voel je je lichamelijk en mentaal fitter, val je mogelijk wat af, doorbreek je je gewoontegedrag en stel je een goed voorbeeld voor jongeren. Wethouder Ans Grimbergen: “Met de campagne IkPas willen wij onze inwoners nu, maar ook in de toekomst fysiek en mentaal beter laten voelen. Door een maand lang te proberen het alcoholgebruik op pauze te zetten. Ik ga zelf ook graag de uitdaging aan.”

IkPas
IkPas is een campagne waarmee je de uitdaging aangaat om een maand lang geen alcohol te drinken. Je wilt ervaren wat het met je doet. Zo kan je bewuster worden van de keuze om wel of niet te drinken, je doorbreekt jouw gewoonte en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.

Meer informatie
Wil je ook de uitdaging aangaan en in januari een maand lang geen alcohol drinken? Meld je aan voor IkPas. Kijk op www.ikpas.nl voor meer informatie over de campagne en hoe jij mee kunt doen.

Nieuws

Kerstwandeling Borgersworld met quiz en lekkernijenIMG_0008.JPG

De vijf Borgerswold-ondernemers hadden in de aanloop naar de kerstdagen zaterdag en zondag een mooie Kerstwandeling uitgestippeld. Met als deelnemende bedrijven Manege Lipizza, The Ranch Veendam, Borgerswoldhoeve, Borgerswold Experience en tuinvereniging De Toene.

De route van 5 kilometer leidde langs mooie plekjes met tussenstops bij de ondernemers. Waar de deelnemers genoten van de lekkernijen van de zaak. En zich konden warmen bij de vuurkorf.

IMG_0043.JPG

“We hebben dit evenementje samen met de Borgerswold ondernemers opgezet”, vertelt Erik Nijkamp. “Alle ondernemers hebben dit initiatief omarmd. Ieder heeft op zijn, of haar, eigen plek wintersferen aangebracht. En was er te genieten van eigen lekkernijen.”

Bij de kraam van tuinvereniging De Tuinen was het ook heel gezellig. “Wij doen alles met geoogste producten uit de tuinen”, zegt voorzitter Bennie van Buizen. Zoals toegepast in de champignonsoep en bij gebakken champignons. Van aardappels werden krokante aardappelspiralen gemaakt, gekruid op een stokje.

IMG_19710107_021650_2.jpg

Erik Nijkamp: “Samen kunnen we het park in de aandacht trekken. Gezelligheid is daarbij heel belangrijk. We kunnen samen de anderhalve meter prima handhaven, het park is groot genoeg.”

Aan de Kerstwandeling was ook een vragenlijst verbonden met leuke quizvragen voor jong en oud. Na inlevering bij de Borgerswold-ondernemers zijn er leuke prijzen te winnen.

IMG_19710107_011226.jpg

Zaterdag zijn er ongeveer 50 deelnemers op pad geweest. “De zaterdag was ook vorig jaar al heel rustig. De boodschappen worden dan gedaan, gaan ouders met de kids naar het voetballen, of wordt er geklust.”

Nijkamp zijn verwachting dat de drukte op de zondag zou komen kwam uit met maar liefst 500 bezoekers. Net als zaterdag was het ook op zondag ideaal wandelweer.

IMG_19710107_020518.jpg

Nieuws

Volkskerstzang Veendam/Wildervank
ook dit jaar andersIMG_0320.jpg

De volkskerstzang is al jaren een traditie om de boodschap van Kerstmis met een laagdrempelig evenement voor een breed publiek te brengen. Er worden bekende kerstliederen gezongen en er is muziek in een goede sfeer met als thema “Van iedereen voor iedereen”.

Afgelopen zondagavond was door de omstandigheden net als vorig jaar de volkskerstzang anders. Een gezelschap van zangers en musici hebben voor het publiek thuis opgetreden via een livestream. De uitzending was te bekijken op ParkstadVeendam, op de kabelkrant van SKV en via het YouTube kanaal van WalckerOrgel.

IMG_0256.JPG

Doordat de mogelijkheid van samenzang zeer beperkt was had de concertcommissie acht artiesten gevraagd om kerstliederen ten gehore te brengen, met zang en instrumentaal.

Lieneke van Eijkelenburg (mezzosopraan) gaf als eerste soliste haar muzikale medewerking. Lieneke is 20 jaar en komt uit Stadskanaal. Ze heeft al veel prachtige projecten op haar naam staan. Ze was met het zingen bij een kerstfeest begonnen, waar haar stem opviel. Al gauw zong ze bij diverse kinderkoren.

Bij het Nederlands Première Concours, was ze tweede geworden. Lieneke heeft als soloartieste een aantal CD’s op haar naam staan. De afgelopen jaren heeft ze mee mogen werken aan concerten met o.a. Jan Vayne, Johan Pots, Jacob Schenk en Wiebe de Boer. En als soliste o.l.v. André van Vliet.

IMG_0248.JPG

De tweede solist is Annechienus Pot (bariton) uit Wildervank. Hij begon zijn zangcarrière bij operettevereniging OVW. Na zeer korte tijd nam hij al diverse (hoofd)rollen voor zijn rekening. Ook werd hij veel als gastsolist gevraagd bij diverse andere verenigingen en koren. Hij is inmiddels 33 jaar actief als zanger en zong hij bij verschillende ensembles. Momenteel is Annechienus vaste zanger bij salonorkest Las Nina’s. Liederen van Schubert en Schumann gaan hem aan het hart.

Tom Vink, de eerste trompettist van het VKSO symfonieorkest, liet horen dat hij samen met het orgel prachtige stukken kan spelen.

IMG_0168.jpg

Organist Dirk Swama heeft het muzikale optreden op het orgel begeleid. Dirk is al vele jaren hoofdorganist van het unieke Walcker-orgel dat al meer dan 100 jaar in de kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten, maar ook voor diverse soorten concerten. Vier koorleden van het VKSO-koor hebben een aantal liederen met de solisten meegezongen.

IMG_0176.jpg

Ds. Dirk Wams heeft het kerstverhaal verteld, met bij elk gedeelte een korte toelichting met een overdenking.

Voor het financiële deel hebben fondsen, organisaties, middenstanders en het bedrijfsleven uit Veendam/Wildervank ruimhartig bijgedragen om de volkskerstzang mogelijk te maken. Verder zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bereid gevonden om te zorgen voor de aankleding, video, geluid en belichting.

IMG_0154.jpg

De cameravrouw heeft normaal haar leerplektraject als pastor bij de Protestantse gemeente in Wildervank. Af en toe valt ze ook in als voorgangster om voor de gemeente de dienst te leiden. Ook dat hoort bij haar HBO studie Theologie. Als voorgangster staat ze normaal voor de camera. Ze wist niet wat ze spannender vond, om voor de camera te staan of erachter. Het inzoomen moest precies op het juiste moment, en op de juiste persoon. Het ging haar goed af en gaf zelfs, als een regisseur, ook aanwijzingen wanneer iemand op mocht komen.

IMG_0137.jpg

Zij vindt het heel mooi dat ouderen in een tehuis of aanleunwoning mee kunnen kijken. Ouderen kunnen tegenwoordig toch best eenzaam zijn. Via de uitzendingen komen ze vanuit hun huis even in de kerk. En wordt zo’n koude lange eenzame avond even opgevrolijkt met een beetje licht in de kersttijd. Veel mensen hebben daar veel behoefte aan.

De videoschakelapparatuur is van Wim de Olde. Video is echt een passie van Wim. Hij zat achter de knoppen voor het schakelen naar de verschillende camera’s.


 
Fotoalbum: 
Nieuws

Prijsuitreikingen Lichtjesroute per paardentramIMG_0033.jpg

De organisatoren Ramona Rengers, Tineke Alders, Ingrid Rengers en initiatiefneemster Sandra Kuiper hebben dinsdagavond per paardentram een rondrit gemaakt langs de 9 prijswinnaars van de Lichtjesroute. Vanwege de opnieuw ingestelde lockdown kon burgemeester Link helaas niet mee.

IMG_0051_0.JPG

De prijswinnaars hebben voor de mooiste versieringen persoonlijk hun gewonnen prijs overhandigd gekregen. Variërend van een cadeaubon voor een boodschappenpakket, dinerbon, een buurtbarbecue, buurtsoep, Koffie Tuk Tuk en oliebollen.

In de categorieën ‘groepsaanmeldingen’ en ‘individuele aanmeldingen is in de beide categorieën een  hoofdwinnaar benoemd.

IMG_0092.jpg

Schansdorp
Voor de groepsaanmeldingen is de eerste prijs naar ‘Schansdorp’ gegaan. Onder individuele aanmeldingen was de eerste prijs voor de levensgrote ‘Kerststal’. 

In Wildervank was de landbouwstraat met een stukje Torenstraat tijdelijk omgedoopt tot Schansdorp. De initiatiefnemers Wouter Hiethaar, Arjan Nieboer en Jan Stevens hebben boven een flink stuk Westerdiep een skischans gebouwd. Met het hoogste punt op elf meter.

Pinguïns nemen de gondels naar boven, en pinguïns van led-figuren nemen de 'afdaling'. Een jury aan het eind van de schans beoordeeld de ‘sprong’, en was er uiteindelijk een podium met winnaars.

IMG_0209.JPG

Beoordeling van de jury:
“Je rijdt hier langs een verhalende voorstelling met een vrolijke noot. Overal is wat te zien. En bijna alles is zelf gemaakt; van de pinguïns, ijsberen en de gondels tot aan de skihut en de schans waar een pinguïn vanaf gaat.”

“De gondels lichten prachtig op. Vergeleken met de andere aanmeldingen springt de creativiteit er in de ‘licht-factor’ boven uit. Je ziet dat er veel creativiteit en werk in is gestoken, waarbij een stukje techniek en vakmanschap niet ontbreekt. Hiernaast is leuk dat er humor in het verhaal is verwerkt. Bijvoorbeeld bij het binnenrijden van het dorp waar je de waarschuwing ‘Pas op: Overstekende pinguïns’ ziet staan. En bijvoorbeeld de schansspringer die boven op een sneeuwbal valt.”

"Fijn dat ook hier, zoals bij meerdere groepsaanmeldingen, er het saamhorigheidsgevoel is ontstaan."

De prijs is een boodschappenpakket, samengesteld door de ondernemers van Winkelcentrum Autorama.

IMG_0054_0.jpg

Levensgrote Kerststal
De prijs voor ‘individuele aanmeldingen’ is een dinerbon. In Veendam hebben André en Alberta de Graaf aan het Beneden Oosterdiep een prachtige kerststal gebouwd, met levensgrote figuren rondom het kerstkindje. Het geheel is met oog voor details bij elkaar gebracht. Ook aan de kleding is veel aandacht besteed.

IMG_0172.JPG

Beoordeling van de jury was dan ook:
“Prachtige levensgrote kerststal. Een nostalgische voorstelling in deze tijden. Mooi verlicht, een blikvanger in de straat. De deelnemer heeft flink geklust. De presentatie is een mooi geheel en is op een levendige en sfeervolle wijze weergegeven.”

IMG_0063_0.JPG

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws