Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondwet zichtbaar in het gemeentehuis van Veendam

Door Redactie op woensdag, 10 juli, 2024 - 11:01

Binnenkort hangt artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Veendammer gemeentehuis. Aanleiding was een motie die maandagavond jl. werd ingediend door de fracties van PvdA, SP, D66, CDA, en VUK. De motie werd unaniem aangenomen.

Josh Tepper (PvdA) zei tijdens de raadsvergadering van maandag jl. o.a. het volgende erover;

Voor mij als sociaaldemocraat is de Nederlandse grondwet heilig. Er zijn zwaarbevochten vrijheden in verankerd. Vrijheden die de basis zijn voor een samenleving waarin iedereen in vrijheid een leven op kan bouwen, zoals hij hen of zij dat wil. En waar de rechten van de minderheid beschermd worden tegen de meerderheid. En vooral de wil van de meerderheid. En ieder die de grondwettelijke vrijheden van Nederlanders met de voeten treedt, kan dan ook een mokerharde reactie van sociaaldemocraten verwachten. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik iets wil veranderen.

Omdat ik zie hoe er in dit land bezuinigd wordt op het sociale weefsel. In ons land en ook hier in Oost-Groningen, En hoe er anderzijds onderling wantrouwen gezaaid wordt tussen verschillende mensen in dit land. Wantrouwen dat in mijn ogen vaak geen hout met de werkelijkheid van de straat te maken heeft. En een politieke schijnwerkelijkheid geworden is. Voor de Partij van de Arbeid is iedereen die een ander naar het leven staat simpelweg gewoon een halvegare. Uit welke naam dan ook. Je respecteert de rechten van de anderen. Het verplicht ons, 21 raadsleden, die 27.517 Veendammers vertegenwoordigen, dat wij die grondwet te vuur en te zwaard verdedigen.

Omdat de grondwet niet slechts een document is, maar het fundament van onze democratische rechtsstaat. Het is een herinnering aan de waarden en principes die ons verbinden en waar we voor staan. In Veendam wonen mensen met verschillende achtergronden, culturen en overtuigingen. Artikel 1 van onze grondwet zorgt ervoor dat iedereen hier gelijke rechten en kansen heeft. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, welke taal je spreekt of welke godsdienst je aanhangt.

We zijn allemaal bewoners van Veendam, en dat verbindt ons. Door de grondwet in het gemeentehuis op te hangen, eren we deze waarden die ook lokaal van belang zijn, en maken we duidelijk dat we ernaar streven een rechtvaardige, inclusieve en vrije samenleving te bevorderen. Het dient als een baken van onze toewijding aan rechtvaardigheid, gelijkheid en respect voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Bovendien zorgt het ervoor dat elke dag inwoners, ambtenaren, raadsleden en bestuurders geconfronteerd worden met deze fundamentele waarden, waardoor we continu herinnerd worden aan onze plicht om deze te respecteren en te beschermen.