Nieuws, Regio

Vertrektijden van alle bussen wijzigen op
zondag 9 decembermf05690.jpg

Op zondag 9 december start de nieuwe dienstregeling. In Groningen en Drenthe wijzigen voor alle bussen de vertrektijden. Ook wijzigen enkele routes en gaan op een paar routes de bussen vaker rijden. Advies aan alle reizigers is om de nieuwe tijden op te zoeken op de website van Qbuzz.
 

Vertrektijden van alle buslijnen wijzigen
Op alle lijnen in Groningen en Drenthe wijzigen per 9 december vertrektijden met enkele minuten. Met deze wijzigingen is rekening gehouden met de ontwikkeling in drukte op de weg en het gebruik van de bus. Ook zijn er op enkele lijnen grotere wijzigingen in de vertrektijden, zoals:

  • Stadslijn 1 in Assen die een kwartier verschuift. Deze lijn sluit hiermee van/naar Marsdijk aan op de Intercitytreinen op station Assen.
  • Qliner 300 Emmen – Gieten – Borger – Groningen die een dagelijkse laatste reismogelijkheid vanuit Emmen en Groningen om 01.00 uur ’s nachts krijgt. Tot 9 december vertrekt de laatste bus om 24.00uur.

Meer ritten op buslijnen waar steeds meer reizigers gebruik van maken
Steeds meer inwoners van Groningen en Drenthe maken gebruik van de bus. Op een aantal lijnen gaan daarom vanaf zondag 9 december meer ritten rijden, zoals op:

  • Qliner 309 Assen – Groningen die ook in het weekend van ’s morgens vroeg tot middernacht gaat rijden. Tot 9 december rijdt Qliner 309 tot 19 uur.
  • Q-link 3 Leek – Lewenborg die op werkdagen tussen 9 en 10 en tussen 18 en 19 uur meer ritten gaat rijden.
  • Lijn 85 Oosterwolde – Groningen die in de spits in Groningen vanaf het Hoofdstation door gaat rijden naar P+R Kardinge en scholen Lewenborg.
  • Lijn 22 Emmen – Beilen – Assen die op werkdagen ’s middags elk half uur gaat rijden en ’s morgens een extra rit krijgt van Beilen naar Assen. Deze extra ochtendrit rijdt in Assen door naar de scholen Penta, Quintus en Lariks.

Alle wijzigingen en nieuwe vertrektijden op website Qbuzz
Naast bovenstaand genoemde wijzigingen zijn er nog meer wijzigingen die doorgevoerd worden op 9 december. Zoals lijn 163 Groningen – Lauwersoog die op minder haltes onderweg gaat stoppen en lijn 36 Spier – Hoogeveen die komt te vervallen. Een overzicht met alle wijzigingen en de nieuwe vertrektijden zijn beschikbaar op de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl/gd.

Nieuws, Regio

Stichting Kabelnet Veendam en Mabin Groningen hebben hun glasvezelnetwerken met elkaar verbonden46362881_2292828710932411_1976035631649783808_o.jpg

SKV (Stichting Kabelnet Veendam) en Mabin Groningen hebben hun glasvezelnetwerken met elkaar verbonden. Even na 12:00 uur werden de glasvezelkabels op de grens van Stadskanaal en Veendam in Wildervanksterdallen aan elkaar gelast. Hiermee zijn Snel Internet Stadskanaal en Snel Internet Westerwolde verbonden met het wereldwijde internet.

SKV is druk bezig met het verglazen van de buitengebieden en daardoor konden op een eenvoudige manier beiden glasvezelnetwerken aan elkaar verbonden worden. Wildervanksterdallen is het eerste witte buitengebied wat nu volledig verglaasd is. De bewoners in Wildervanksterdallen kunnen nu gebruik maken van supersnel internet via de glasvezel. De SKV vierde dit jaar hun 30-jarig jubileum.

Nieuws, Regio

Grotere rol voor inwoners bij nieuwe plannen windenergie29a00c0ae7afa66f5c5adb14fdc60c1b.jpg

Inwoners en andere belanghebbenden krijgen een grotere rol bij windenergie in de provincie Groningen. Meedenken over mogelijke locaties, mede-eigenaar worden van windparken en delen van lusten en lasten zijn belangrijk in de nieuwe aanpak.

De provincie Groningen wil de overgang naar duurzame energiebronnen versnellen en koploper blijven op energiegebied in Nederland. Dat levert banen op, draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en laat zien dat we van het gas af kunnen. Een belangrijk punt in een provincie met aardbevingen door de gaswinning. Provinciale Staten hebben als doel gesteld in 2035 zestig procent hernieuwbare energie op te wekken, en in 2050 zelfs honderd procent. Groningen wil en moet daarom de komende jaren grote stappen zetten in de overgang naar schone energie. Allereerst natuurlijk door energiebesparing: in de industrie, op scholen, kantoren en bij mensen thuis.

Eerlijk, efficiënt en eigen
Maar dat is niet genoeg. Onze energiebehoefte blijft na besparing nog zo groot, dat we alle vormen van duurzame energie nodig hebben en daar willen we in onze provincie de ruimte voor bieden. Voor windenergie heeft de provincie onlangs nieuw beleid op hoofdlijnen vastgesteld, waarbij de provincie Groningen kiest voor een nieuwe aanpak, de zogenaamde Maatschappelijke Tender. Het uitgangspunt van deze aanpak is 'eerlijk, efficiënt en eigen’, wat naar voren is gekomen uit de gesprekken met inwoners over duurzame energie.

Voorwaarden stellen
Deze aanpak is nu verder uitgewerkt. Omwonenden, corporaties en bedrijven hebben de mogelijkheid om in het begin van het proces aan te geven welke ruimtelijke en maatschappelijke voorwaarden ze belangrijk vinden. Denk daarbij aan de grootte van de windmolens of de opstelling daarvan, bijvoorbeeld langs wegen, kanalen of op bedrijventerreinen. Daarnaast kunnen omwonenden als voorwaarde stellen dat dat ze vroegtijdig betrokken worden en reële mogelijkheden krijgen om mede-eigenaar te worden van windmolens. Dit moet ervoor zorgen dat de omgeving zo veel mogelijk voordeel heeft van windenergie.

Nieuwe aanpak windenergie
‘Draagvlak voor windenergie is niet vanzelfsprekend. De impact op de omgeving en het landschap is groot. De provincie wil er daarom voor zorgen dat omwonenden vanaf het begin meedenken over de locaties en onder welke voorwaarden windmolens geplaatst kunnen worden. Door aan te geven waar je windenergie zou willen, hoe je het wil organiseren en wat je er voor terug wil, maken we duurzame energie echt van onszelf’, zegt gedeputeerde Nienke Homan.

Kansenkaart
De volgende stap is dat gemeenten en provincie per regio het gesprek aangaan met bewoners en andere belanghebbenden over de voorwaarden waaronder windmolens mogelijk kunnen worden gemaakt. Ook worden de eerste ideeën en initiatieven verzameld. De provincie en gemeenten vertalen dit naar een 'kansenkaart'. Daarop komen per regio verschillende plekken die kansrijk zijn voor het opwekken van windenergie.

In de tweede stap toetsen de gemeente en provincie de kansenkaart aan gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. Daaruit komt naar voren welke zoekgebieden wel of niet geschikt zijn voor windenergie. De zoekgebieden worden samen met de voorwaarden voorgelegd aan Provinciale Staten voor besluitvorming.

Op basis van het besluit van PS kunnen gemeenten vervolgens binnen de aangewezen zoekgebieden een aanbesteding ('maatschappelijke tender') uitschrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de voorwaarden van inwoners. Het initiatief met de hoogste score wint de aanbesteding.

Nieuws, Regio

Acantus is de schimmelkampioen van NederlandSchimmelSchandpaal.jpg

Een grote groep huurders heeft vanochtend de Schimmelschandpaal 2018 uitgereikt aan woningbouwcorporatie Acantus. De Groninger verhuurder kreeg de meeste klachten over schimmel en bleek het minst bereidwillig om daar iets tegen te doen. De huurders en de SP stelden een harde eis bij hun bezoek aan Acantus: huurders willen voor de kerst een oplossing tegen de schimmel in hun huis.

83f929ec-4905-4fc3-bf35-73c0eaf2d912.jpg

Naast een oplossing voor de kerst eisten huurders ook een aanvalsplan per buurt tegen vocht, tocht, schimmel en slecht onderhoud. Ze vroegen de Acantus-directie om samen met hen op te trekken tegen Haagse afbraak van de volkshuisvesting. SP-Kamerlid Sandra Beckerman was aanwezig en steunt de huurders in hun strijd. Beckerman: ‘Acantus moet nu heel snel in actie komen tegen het feit dat mensen ziek worden van hun eigen thuis. Dit is hun kans om van schimmelkampioen weer trotse volkshuisvester te worden.’

3x eisen-page-001.jpg

Acantus liet in de verkiezing voor de Schimmelschandpaal Vestia en Nijestee achter haar. Eerder maakte de SP een top tien van grootste smeerpoetsen bekend. Bij de partij kwamen duizenden meldingen binnen van huurders. Dat leverde tientallen acties op door het hele land. Reden voor Beckerman om bij de begroting over volkshuisvesting een actieplan te eisen.  ‘De staat moet stoppen met het steeds zwaarder belasten van woningcorporaties. Ook moeten corporaties stoppen met alle lasten neer te leggen bij hun huurders. Daarom eisen we dat de minister met een landelijk actieplan komt voor goede woningen voor iedereen

Regio

Extreem weer kost waterschap bijna half miljoen37819876_1663209160457048_5955689853529096192_o.jpg

Extreme weersomstandigheden kost waterschap Hunze en Aa’s in 2018 € 485.000,-.

Nat voorjaar
Het voorjaar van 2018 was nat. Vooral in mei viel er extreem veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel van deze schade leidde tot extra kosten. De extra kosten bedragen € 80.000,-.
De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Extreem droge zomer
Het waterschap plaatste noodpompen om te zorgen voor extra wateraanvoer richting het gebied. Daarnaast hield Hunze en Aa’s de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. De extra kosten die hiermee gemaakt zijn bedragen € 405.000,-.

De extra kosten zijn eenmalige kosten en zijn in de begroting van 2018 ten laste gebracht van onze financiële reserves.

Schermopname (452).png

Regio

1500ste passagier reist mee met zelfrijdende shuttle
in Scheemdaprovincie_groningen.png

Positieve ervaringen met zelfrijdend vervoer

Het zelfrijdend busje dat tussen het nieuwe Ommelander Ziekenhuis en de dichtstbijzijnde bushalte in Scheemda rijdt heeft op 5 november zijn 1500ste passagier verwelkomd: Jacob Gernaat uit Scheemda. Het busje, ook wel 'autonom shuttle' genoemd, is vanaf 6 augustus 2018 ingezet om de afstand tussen de hoofdingang en de bushalte te overbruggen. Patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis geven aan het een mooi initiatief te vinden. Om reizigers nog beter van dienst te zijn, breidt Arriva de dienstregeling van de shuttle vanaf 5 november uit naar diensttijden tussen 8.00 en 18.00 uur (was 9.00 tot 17.00 uur). De vertrektijden van de shuttle worden vanaf volgende week opgenomen in de reisplanner 9292.nl.

Verrassing
Jacob Gernaat reageerde verrast toen hij een bos bloemen overhandigd kreeg. Dat er in zo'n korte tijd al meer dan duizend mensen vervoerd zijn, is boven verwachting snel. De shuttle rijdt drie maanden en wordt ingezet voor een proef die minstens een half jaar duurt. Gedurende de proef kunnen passagiers gratis gebruik van maken van deze vorm van vervoer en hun ervaringen delen via een gebruikersonderzoek.

Ervaringen
Tot nu toe ervaart het overgrote deel van de passagiers de rit als positief:
"Lange afstanden lopen lukt momenteel niet. Door deze proef kan ik met de bus komen. Anders had ik een taxi moeten nemen of een familielid met een auto moeten vragen."

"Ik denk dat dit de toekomst is en ik ervaar het als een normale busrit, zoals ik ook in de bus van Delfzijl naar Scheemda zit. Ik ben positief!"

In het voertuig is een gastheer aanwezig om passagiers te begeleiden. Passagiers vinden dat prettig. Zo geeft iemand aan: "Ik kom hier met een vervelende reden en ik vind het toch prettig om nog even te praten met iemand, de gastheer in dit geval."

Ook de Franse leverancier NAVYA van de shuttle is te spreken over deze proef: "Wij zijn blij dat het zelfrijdend vervoer aansluit op de behoeften van de passagiers. Dat er binnen zo'n korte periode al zo veel mensen gebruik van hebben gemaakt, is daar het bewijs van!"

Uitbreiding en afstemming dienstregeling
Vanaf 5 november breidt Arriva de dienstregeling uit naar 8.00 tot 18.00 uur. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van passagiers of het busje ook eerder en later op de dag kon rijden. Bovendien wordt de inzet van het busje beter afgestemd op de dienstregeling van de bestaande buslijnen en vanaf volgende week opgenomen in de reisplanner 9292.nl.

Proef
De proef met de zelfrijdende shuttle duurt in ieder geval tot eind januari 2019. Als de proef succesvol is, wordt besloten of de shuttle een vast onderdeel wordt van de openbaarvervoerverbinding. In een volgende fase wordt de route mogelijk verder uitgebreid naar het centrum en later het treinstation van Scheemda. Met de proef loopt Noord-Nederland landelijk gezien voorop in de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer. Voor de provincie Groningen is dit de eerste proef met een zelfrijdende shuttle waarin ook passagiers meereizen.

Sport, Regio

Huldiging drie Nederlands zwemkampioenen
uit Midden-Groningen_MG_3768.jpg

Arjan Ewolds, Bart Hol en Camilla Meiborg uit Gemeente Midden-Groningen zijn Nederlands zwemkampioen geworden. Arjan, Bart en Camilla waren zowel individueel als ook met de estafette de beste Nederlandse parazwemmers in hun categorie. Woensdagavond zijn de Nederlandse kampioenen gehuldigd door wethouder Erik Drenth. van Gemeente Midden-Groningen

_MG_3756.jpg
 
Zwemvereniging De Brug
Stichting De Brug regio Veendam is een vereniging die, op verschillende niveaus, sport- en spelactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking uit de omgeving van Veendam. Via De Brug Groningen is De Brug Veendam aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland.


 
Fotoalbum: 
Regio

Pleegouders in het zonnetje gezet tijdens Week van de Pleegzorg - Nog steeds pleegouders gezochtWoensdag 31 oktober is de aftrap van de landelijke Week van de Pleegzorg. Elker Pleegzorg werkt actief mee aan deze actieweek.  Het doel van deze week is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd maar ook worden huidige pleegouders in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Ook basketbalclub Donar draagt hieraan bij.

Pleegouders gezocht
Elker Pleegzorg is erg blij met de 450 pleegouders die nu samen voor zo’n 500 pleegkinderen zorgen. Toch is er nog steeds een tekort aan pleegouders. Daarom worden er in de Week van de Pleegzorg in de hele provincie informatieavonden georganiseerd over pleegzorg. Tijdens deze avond vertellen medewerkers over de verschillende pleegzorgvormen (bijvoorbeeld langdurige pleegzorg of weekend- en vakantiepleegzorg), de begeleiding die pleegouders krijgen en over waar je op voorbereid moet zijn als pleegouder. Ook schuift er een pleegouder aan die uit eigen ervaring vertelt.

De informatieavonden zijn gratis en geheel vrijblijvend.

Vlagtwedde, Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8
5 november, 20.00-22.00 uur

Haren, Cantersveen 4
6 november, 20.00-22.00 uur

Zuidhorn, Hooiweg 9
6 november, 20.00-22.00 uur

Veendam, Raadhuisplein 5
12 november, 20.00-22.00 uur

Winsum, De Twaalf Hoven, Meeden 1
13 november, 20.00-22.00 uur

Aanmelden en meer informatie: www.elkerpleegzorg.nl

Waardering voor pleegouders
Verschillende gemeenten zetten pleegouders in het zonnetje tijdens de Week van de Pleegzorg. Ook willen lokale bestuurders graag met pleegouders in gesprek gaan om van hen zelf te horen hoe het is om pleegouder te zijn, wat er mooi aan is en wat de uitdagingen zijn. In de volgende gemeenten wordt iets georganiseerd voor pleegouders:

Westerkwartier (Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum)
31 oktober 20.00 uur Koffiecontactmoment van Stichting Pleegwijzer. Wethouder Nederveen (Zuidhorn) schuift aan samen met beleidsmedewerker en medewerkers van het CJG.

Stadskanaal
5 november 10.30 uur, gemeente organiseert bedankmoment voor pleegouders. Ze ontvangen van burgemeester Froukje de Jonge een cadeau en zij wil samen met beleidsmedewerkers graag in gesprek met pleegouders.

Veendam en Pekela
7 november 9.30 uur Koffiecontactmoment van Stichting Pleegwijzer. Wethouder van Veendam en mogelijk Pekela schuiven aan.

Het Hogeland (Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond)
12 november 19.30 uur, de gemeente organiseert een bedankmoment met pleegouders en gaat graag de dialoog met hen aan. Ze vertellen over hoe jeugdhulp georganiseerd is en horen graag van pleegouders hoe het is om pleegouder te zijn.

Westerwolde
Pleegouders in deze gemeente krijgen binnenkort een ‘Westerwolde zorgcompliment’ van de gemeente als blijk van waardering. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om op een later moment eens met de gemeente in gesprek te gaan.

Oldambt
Pleegouders in de gemeente Oldambt krijgen een bon die ze in kunnen wisselen voor een taart. Van deze taart kunnen ze met het hele gezin genieten.

Pleeggezinnen naar wedstrijd van Donar
Ook Donar, de professionele basketbalclub in Groningen, zet pleeggezinnen in het zonnetje. Zij stellen 50 kaarten beschikbaar voor de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam op 11 november. Pleegouders en – kinderen zijn erg blij met dit aanbod en hebben massaal gereageerd op de beschikbare kaarten.

Pleegzorg in Nederland
Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. De Week van de Pleegzorg is onder deel van de campagne ‘Super gewone mensen gezocht’. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.elkerpleegzorg.nl en op de tijdelijke actiewebsite www.weekvandepleegzorg.nl

Regio

N366 Alteveer – Stadskanaal dicht
12 november tot 10 decemberDe provinciale weg N366 tussen Alteveer en Stadskanaal is afgesloten voor al het verkeer van maandag 12 november tot maandag 10 december. De afsluiting van de weg is nodig, omdat de weg wordt verbreed. Doordat de weg na de afsluiting breder is, verbetert de verkeersveiligheid. Weggebruikers moeten tijdens de afsluiting omleidingsroutes volgen en niet de navigatie. Zet de navigatie daarom uit.

Ter plekke staan borden met de omleidingsroutes. Een kaartje met de omleidingsroutes staat daarnaast op N366veilig.nl. De omleidingsroutes zijn niet de kortste routes. Sommige kortere routes zijn namelijk niet geschikt voor het vele en grote verkeer van de N366.

Route gestremd
Vooral de Veenhofsweg (parallel aan de N366) lijkt een aantrekkelijke alternatieve route. Maar de smalle weg is niet berekend op veel verkeer. Verkeer dat elkaar tegemoet komt, kan elkaar er nauwelijks passeren. En er rijden bovendien veel fietsers. Ook staan direct aan de weg huizen. Daarom zijn de Veenhofsweg, Alteveersterweg en Poortmanswijk tijdens de werkzaamheden aan de N366 gestremd voor doorgaand verkeer. De route kan alleen gebruikt worden door bewoners van de genoemde wegen en door fietsers. Naast dat de route gestremd is voor doorgaand verkeer, vinden in dezelfde periode ook werkzaamheden plaats aan de genoemde drie wegen. Doordat het verkeer van de N366 niet over de alternatieve route kan rijden, kan onder meer de schooljeugd veilig over de Veenhofsweg en Alteveersterweg blijven fietsen.

Samen wegwerken
De N366 wordt afgesloten, zodat de wegwerkers veilig aan de slag kunnen met de verbreding. Dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat wegwerkers in Nederland zich regelmatig onveilig voelen tijdens hun werk. Om de veiligheid bij wegwerkzaamheden te vergroten, hebben de drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie de handen ineen geslagen met de campagne ‘Samen wegwerken’. De campagne wordt bij wegwerkzaamheden in Groningen, Friesland en Drenthe ingezet om aandacht te vragen voor veilig gedrag van weggebruikers en wegwerkers. Meer informatie en tips staan op facebook.com/samenwegwerken en op samenwegwerken.nl.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio