Regio

Prijzen voor Sandokai op OmmelandercupSandokai_Ommelandercup_2019.jpg
Op de foto: Sander Ridder (coach), Justin Rakers (1ste plaats), Thijn Rakers (3de plaats), Teije Renia (2de plaats), Hidde Renia (3de plaats), Emily Veenman (1ste plaats), Fleur Ridder (coach) en Sensei Mark Dol (trainer/scheidsrechter).

Vijf leden van Karateschool Sandokai hebben zaterdag 9 februari meegedaan aan de Ommelandercup in Appingedam. Op het onderdeel kumite (vrij vechten) hebben Justin Rakers en Emily Veenman de eerste prijs, Teije Hiddema de tweede prijs en Hidde Renia en Thijn Rakers de derde prijs behaald. Tijdens het onderdeel kata (schijngevecht) is Emily Veenman eveneens geëindigd op de eerste plaats. De Ommelandercup, georganiseerd door Dojo Kyôchô uit Delfzijl, is een toernooi speciaal opgezet voor beginnende en onervaren vechters beneden de 16 jaar, om zo kennis te maken met het wedstrijdgedeelte binnen het Kyokushin karate. Tijdens dit toernooi waren er 150 deelnemers uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Regio

Wunderline zorgt voor grenzeloze verbindingWunderline_1.jpg

Vanaf 2024 sneller en comfortabeler reizen met de Wunderline tussen Groningen en Bremen.

Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen, hebben donderdag 7 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de Wunderline getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kwaliteitsverbetering op het spoor tussen Groningen – Leer – Oldenburg – Bremen te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steunen het project. Staatssecretaris Van Veldhoven liet weten de 17 miljoen euro, die vanuit het Rijk gereserveerd waren voor de realisatie van de Wunderline, nu definitief beschikbaar te stellen. ProRail en DB Netz zijn al bezig met de voorbereidingen voor de planningsfase. “We gaan een nieuwe fase in waarmee we onderstrepen dat we gezamenlijk gaan voor de realisatie van de Wunderline”, aldus Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en voorzitter van de Stuurgroep Wunderline.

De feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats tijdens de Wunderline Conferentie in Winschoten. Nederlandse en Duitse bestuurders benadrukken hiermee het belang van de Wunderline voor Europa, Nederland, Duitsland en de noordelijke grensregio. Daarnaast werden de projectpartners en de Oberbürgermeistern, Landräten, burgemeesters en wethouders en andere stakeholders langs het Wunderline-spoortraject bedankt.

Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Wunderline
In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over drie achtereenvolgende bouwstappen, die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de spoorverbinding: kortere reistijd, meer comfort en een betere toegankelijkheid. De eerste bouwstap vindt plaats in 2024 tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke. In 2030 zal de reistijd tussen Groningen en Bremen zijn teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Hierdoor wordt de spoorverbinding op dit traject een goed alternatief voor automobilisten. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstappen tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. "Alleen het feit dat we zo snel zo ver zijn gekomen is voor een grensoverschrijdend project bijzonder opvallend. Daar ben ik trots op. We hebben de doelen die ons voor ogen stonden nu vastgelegd", aldus Dr. Berend Lindner, Staatssecretaris ministerie voor Economie, Arbeid, Transport en Digitalisering van Nedersaksen (Duitsland).

KAART_WU.JPG

Ketenmobiliteit
Toereikend openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Met steun van de gemeentes uit de regio heeft de Wunderline de randvoorwaarden voor een deur tot deur ketenmobiliteit onderzocht en zal ook in de toekomst de verdere stappen voor de verbetering van de zogenoemde “laatste kilometers” vanaf de trein tot aan huis begeleiden.

Grensoverschrijdende samenwerking
Naast goed aansluitende verbindingen vormt ook de wederzijdse erkenning van diploma’s een absolute voorwaarde voor het werken over de grens. Om die reden hebben Nedersaksen, Bremen en Groningen een gemeenschappelijke verklaring ondertekend, gericht op het wegnemen van barrières op het gebied van onderwijs en arbeidsmobiliteit en op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en toerisme. De verklaring sluit aan bij lopende trajecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen.

Nu beginnen
Tot aan het herstel van de Friesenbrücke en de eerste treinrit van de Wunderline kunnen reizigers op het deeltraject tussen Groningen en Leer gebruik maken van het treinvervangend busvervoer. Om de reiservaring van passagiers nu al te verbeteren wordt er binnenkort geïnvesteerd in moderne en comfortabelere bussen, duidelijke bewegwijzering, wifi en digitale schermen in de bus. Alle maatregelen hebben als doel de huidige reizigers ook gedurende de periode van het treinvervangend vervoer te behouden, nieuwe reizigers aan te trekken en alle reizigers mee te nemen naar de start van de internationale spoorverbinding, de Wunderline.

Nieuws, Regio

Arriva past dienstregeling niet aan
bij voorspelde winterse neerslagTrein%20in%20landschap%20Noordelijke%20lijnen%20sneeuw.JPG

De weersvoorspelling van morgen is voor Arriva geen reden om haar dienstregeling op voorhand aan te passen. Arriva heeft een winterhard plan klaarliggen. Dit plan bevat vele elementen die zich voorgaande winters steeds weer hebben bewezen. Juist tijdens winterse omstandigheden wil Arriva haar reizigers thuisbrengen. Daarom blijft de reguliere treindienstregeling van kracht.

Logisch ritme
Uiteraard houdt Arriva de situatie op het spoor goed in de gaten. Daarvoor staat zij in nauw contact met spoorbeheerder ProRail. Medewerkers van Arriva op de werkvloer staan continu paraat om direct bij te sturen, mocht dat nodig zijn. Als er vertraging ontstaat en deze verder oploopt wordt er afgeschaald naar een andere dienstregeling. Daarbij blijft de vervoerder in een logisch ritme rijden, afhankelijk van de dienstregeling op het traject naar een halfuurs- of uursfrequentie. Altijd met als doel zoveel mogelijk te blijven rijden.

Reisinformatie
Arriva adviseert haar reizigers de social media-kanalen goed in de gaten te houden. Wanneer er iets verandert in de dienstregeling wordt dit daar gemeld.


Regio

Tentbed geeft kwetsbare ouderen rustVerpleegkundige Klaasje Biel maakt het tentbed gereed.jpg
Verpleegkundige Klaasje Biel maakt het tentbed gereed

Algehele onrust, angst, agressie, wanen en hallucinaties. Dat zijn een aantal symptomen van probleemgedrag die kwetsbare ouderen kunnen vertonen bij opname in het ziekenhuis. Verwarde ouderen proberen vaak zonder hulp uit bed te komen om rond te dwalen. Hierbij lopen ze het risico te vallen. Op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen gebruikt de afdeling Geriatrie vanaf nu een speciaal tentbed, ook wel poseybed genoemd, om dit te voorkomen.

‘Eerst was het wel even een gek gezicht: een ziekenhuisbed met hierop een tent’, vertelt geriatrieverpleegkundige Klaasje Biel. Het speciale tentbed is aan alle zijden dichtgeritst, zodat de patiënt het bed zelf niet kan verlaten. ‘Patiënten liggen weliswaar in een ruimte die ze niet zelf kunnen openen, maar het voelt niet erg beklemmend’, legt Klaasje uit. Het tentbed is verder een gewoon bed met een matras, een kussen en dekens. Het licht in het tentbed komt gefilterd binnen door het witte gaas en het groene doek geeft een beschermd en comfortabel gevoel. ‘Het tentbed neemt onrust weg en creëert een veilige omgeving.’

Inzet tentbed in overleg
Het tentbed wordt niet zomaar ingezet. ‘Het bed beperkt de mate van vrijheid van patiënten en daarom gebruiken we het tentbed alleen wanneer het echt nodig is’. Een patiënt die zo verward is dat hij of zij kan gaan dwalen en hierbij het risico loopt om te vallen, komt in aanmerking voor het bed. Naasten, artsen en verpleegkundigen bepalen samen of het gebruik van het tentbed gepast is en of het bed alleen in de nacht of ook overdag ingezet moet worden. ‘Elke dag bekijken we of het gebruik van de tent nog nodig is.’ De meeste patiënten ervaren het bed als prettig. Dankzij het bed slapen patiënten rustiger: ‘Ik hoef patiënten niet meer te corrigeren als zij uit bed proberen te stappen. Zij worden dus ook niet zenuwachtig of extra onrustig van mijn aanwezigheid. Daarnaast worden patiënten door het bewegen in de tent langzaam moe en vallen na een korte tijd vanzelf weer in slaap. Natuurlijk houd ik wel altijd een oogje in het zeil.’

Goed alternatief
Het speciale bed is een goed alternatief voor het gebruik van andere maatregelen die ingezet kunnen worden om onrust weg te nemen, zoals ‘rooming-in’. Dit houdt in dat een familielid, vriend(in) of kennis overdag en/of in de nacht bij de patiënt verblijft in het ziekenhuis. Door de aanwezigheid van een vertrouwd persoon voelt een patiënt zich veiliger, duurt zijn/haar verwardheid vaak korter en zijn er minder gedragsproblemen. ‘Je kunt je voorstellen dat dit een zware belasting is voor naasten en dit daarom helaas niet altijd mogelijk is. We zijn blij dat we het tentbed nu ook kunnen inzetten. In het bed behouden patiënten hun bewegingsvrijheid, maar toch is dwalen en vallen niet mogelijk.’ Voor naasten is het fijn om te zien dat het bed de patiënt rust biedt en geeft het een gerust gevoel dat hij of zij niet uit bed kan stappen. De afdeling Geriatrie beschikt over één tentbed.

Regio

Provincie start project voor vervangen asbestdaken
door collectieve zonnedakenasbestdaken.jpg

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in de provincie Groningen deelnemen aan de pilot 'SamenZONderAsbest'. De pilot test een nieuwe stimuleringsregeling waarbij eigenaren van asbestdaken en omwonenden samenwerken om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: een versnelling van de asbestsanering én de opwekking van duurzame energie. De provincie Groningen stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de pilot. Geïnteresseerden kunnen van 24 januari tot 24 april 2019 een aanvraag indienen via de website www.samenzonderasbest.nl.

Binnen de Groninger pilot is ruimte om twintig asbestdaken in te ruilen voor collectieve zonnedaken. Met de zonne-energie die een dak oplevert kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Op deze manier profiteren zowel dak-eigenaren als dorpsgenoten die deelnemen aan de coöperatie.

Hoe het werkt
Eigenaren van asbestdaken met saneringsplannen kunnen zich tot 24 april aanmelden via het vragenformulier op de website. Uiteindelijke deelname aan het project hangt af van de geschiktheid van het dak en de volgorde van aanmelding. De dak-eigenaar kan een 'dak-check' krijgen, waarbij onder meer de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet onderzocht wordt. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten van het postcoderoosproject. In totaal zijn er binnen deze pilot 20 dak-checks voor dak-eigenaren en 20 vouchers voor energiecoöperaties beschikbaar.

Aftrap pilot
De pilot wordt uitgevoerd door bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde dak-eigenaren en lokale energiecoöperaties. De aftrap voor de pilot werd vandaag gegeven op boerderij Huninga in Eenrum. Gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer overhandigden daar de eerste dak-check aan Remt Meijer, voorzitter van Stichting R.J. Clevering die eigenaar is van de monumentale boerderij met asbestdak.

Steuntje in de rug
Gedeputeerde Nienke Homan (energietransitie en milieu) is blij met de gecombineerde aanpak. "Energiecoöperaties zijn op zoek zijn naar geschikte daken om hun collectieve zonnepanelen op te leggen en eigenaren moeten hun asbestdak voor 2024 saneren. Nu de landelijke subsidiepot voor asbestsanering leeg is, proberen we met minder middelen hetzelfde  te bereiken. Met deze pilot geven we dak-eigenaren en energiecoöperaties een steuntje in de rug. Met collectieve zonnepanelen op gesaneerde daken versnellen we de asbestsanering én de energietransitie. Alleen samen kunnen we ons doel van 100 procent duurzame energie in 2050 halen."
Gedeputeerde Henk Staghouwer (landbouw) voegt eraan toe: "Boerenbedrijven van de toekomst zijn energieleveranciers. In onze provincie hebben we duizenden boerenbedrijven met grote daken. Die bieden veel ruimte voor het opwekken van zonne-energie, in samenwerking met lokale energiecoöperaties. Collectieve zonnepanelen op boerendaken verstevigen daarnaast de relatie tussen boeren en dorpsgenoten in het landelijk gebied."

Vervolg op Friese pilot
De Groningse pilot 'SamenZONderAsbest' is een vervolg op de Friese pilot 'Asbest eraf, postcoderoos erop' uit 2017. In de provincie Groningen konden dak-eigenaren in de periode 2014-2016 subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. Toen ging het om subsidie per vierkante meter dak en zonnepanelen voor eigen gebruik. In de pilot die vandaag van start is gegaan wordt de samenwerking tussen dak-eigenaren en energiecoöperaties gestimuleerd en kunnen dak-eigenaren de vervanging van hun asbestdak makkelijker financieren met jaarlijkse huuropbrengsten van het collectieve zonnedak.

Regio

PvdA wil wildgroei geitenboerderijen voorkomenDominique de Haas A 23-03-2016.jpg

Steeds meer provincies voeren een stop in voor nieuwe geitenveehouderijen in afwachting van verder onderzoek naar de risico’s voor mensen om in de nabijheid van geitenboerderijen te leven. Alleen in de provincie Groningen zijn hier nog geen plannen voor. De PvdA vreest verplaatsing van de problemen van elders in het land naar Groningen.

De geitenveehouderij is een belangrijke groeisector. Omdat er in tegenstelling tot bij andere dieren geen maximum is gesteld aan het aantal dieren dat gehouden mag worden, en een groeiende vraag naar geitenmelk producten uit het buitenland, maken steeds meer boeren de overstap.

Al in 2017 bleek uit een rapport van het RIVM dat er – naast risico’s op Q-koortsuitbraken – er gezondheidsrisico’s zijn aan het wonen nabij geitenboerderijen. Er is verder onderzoek nodig om deze risico’s goed in kaart te kunnen brengen.

Statenlid Dominique de Haas: “Op dit moment is de geitenveehouderij nog relatief klein, maar een verplaatsing van de problematiek van het zuiden naar het noorden van het land hebben we (helaas) eerder meegemaakt op het moment dat de regelgeving rondom de intensieve veehouderij vorm begon te krijgen in bijvoorbeeld Brabant, heeft dit probleem zich ook noordwaarts verplaatst. Vanwege de volksgezondheid is het onwenselijk om een verplaatsing van de problematiek af te wachten. Daarom heeft de PvdA het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om actie te ondernemen en de gezondheid van ons allen voorop te stellen. Actie is nodig”. 

Nieuws, Regio

'OV-Toppertje'
beschikbaar voor reizigers in Noord-Nederland14-1-2019_OV-Toppertje_persbericht.jpg

Een OV-chipkaartactie speciaal voor Noorderlingen

Op Hoofdstation Groningen gaven gedeputeerden Fleur Gräper-van Koolwijk (Provincie Groningen) en Henk Brink (Provincie Drenthe) en wethouder Paul de Rook (Gemeente Groningen) namens het OV-bureau het startschot van de actie ‘OV-toppertje’. Vanaf vandaag, 14 januari 2019, kan de reiziger in het noorden een OV-chipkaart met uniek ontwerp speciaal voor Noorderlingen aanvragen voor €2,50 in plaats van €7,50. De actie loopt tot en met 10 februari 2019.

Het ‘OV-Toppertje’ is een OV-chipkaartactie speciaal voor inwoners uit de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Met de OV-chipkaart met uniek ontwerp kan de OV-reiziger door heel Nederland reizen, met bus, tram, metro en trein. De actie is opgezet door Arriva en Qbuzz en mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en OV-bureau Groningen Drenthe.

Extra: Dalvoordeel Noord-Nederland met korting met het ‘OV-Toppertje’
Reizigers die de unieke OV-chipkaart voor Noorderlingen aanvragen krijgen een extra aanbieding. Bij de actie ontvangen ze een voucher met daarop een kortingscode. Met die kortingscode kunnen reizigers op de website van Arriva of Qbuzz het product Dalvoordeel Noord-Nederland voor €10 in plaats van de reguliere €25 aanvragen. De actiecode voor Dalvoordeel Noord-Nederland is geldig tot en met 10 maart 2019.
Kijk voor meer informatie op ovtoppertje.nl

Sport, Regio

Judo Ryu Muntendam reikt prestatiebekers uitImage.jpg

Bij judovereniging Rye Muntendam kunnen judoka’s gedurende het jaar punten verdienen met hun wedstrijden. Meedoen is 3 punten, een derde plek 10, een tweede plek 20 en een eerste plek 30 punten. 

Dit jaar is Milan de Klein voor de derde opeenvolgende keer 1e, hij mag de wisselbeker houden. Savannah Luttje eindigde op de 2e en Charel Scholtens op de 3e plek!

Image-1.jpg

Ook voor de beginnende judoka’s worden de punten bijhouden en valt er een opstapbeker te winnen. De opstapbeker is voor Lars Schut. Hij bleef Maud Mossel op de 2e en Timon Veldhuis op de 3e plek voor.

De trainingen van Judo Ryu Muntendam zijn op maandag, dinsdag en donderdag en worden verzorgd door 3e dan houder Elwin Johannes en 1e dan houder Jos Schut. Wie een keer mee wil doen is van harte welkom in de eigen dojo aan de Singelweg in Muntendam.

Regio

Start schildersgroep in Nieuwe Pekelaschildergroep Pekela.jpg

Woensdag 30 januari start er in Nieuwe Pekela een nieuwe schildersgroep. De groep staat open voor iedereen die graag samen met anderen creatief bezig wil zijn. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. In een ontspannen sfeer ontdekken de deelnemers hun eigen manier van schilderen aan de hand van een zelf gekozen onderwerp.

Na vele jaren begint  Anneke Duit weer met een schildersgroep in haar atelier aan huis. In een gezellige ruimte met houtkachel kan er geschilderd worden onder haar begeleiding. Iedereen kan meedoen, zowel beginners als gevorderden. De begeleiding stem ze af op ieders individuele behoefte, vraag en ervaring. Van hulp bij het opbouwen van een schilderij en het ontdekken van je eigen stijl tot advies bij het toepassen van schilderstechnieken. De kern van de schildersgroep is dat iedereen samen in een ontspannen en informele sfeer plezier heeeft in het schilderen en blij is met het resultaat.

Wil je liever iets anders doen op creatief gebied? Bijvoorbeeld werken met speksteen? Veel is er in overleg mogelijk, zolang de activiteiten maar tegelijk plaats kunnen vinden.

De schildersgroep start 30 januari om 19:00 uur. 

Bij voldoende belangstelling start er een tweede groep voor mensen die liever overdag creatief bezig willen zijn.

Lijkt het je leuk om mee te doen en/of wil je meer informatie stuur me dan een e-mail: info@annekeduit.nl of neem een kijkje op de website: www.annekeduit.nl

Regio

Nieuwjaarsdisco in MFC de Menterne in MuntendamOp 4 januari 2019 is er voor de kinderen een Nieuwjaarsdisco in MFC de Menterne in Muntendam. Het thema is Galadisco. Dan gaan we dus voor chic. Kom jij ook? Het belooft een geweldig leuke avond te worden. Dus trek je mooiste galajurk of pak aan en kom ook gezellig feesten!

Het begint 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. De entree is een kleine bijdrage p.p. inclusief 1 bekertje fris.
De muziek is ook in het nieuwe jaar weer grandioos! 

Laat waardevolle spullen thuis zodat je die niet kwijt raakt. De Stichting Jeugdwerkgroep kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld! 

Ouders/verzorgers wilt u de kinderen weer binnen komen halen, dit in verband met de veiligheid! 

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio