Nieuws, Regio

Eindejaarsritten Museumspoorlijn STAReindejaarsritten - Lars Blaauw.jpg

Op zondag 30 december rijdt de trein weer tussen Stadskanaal en Veendam. Het seizoen 2018 wordt afgesloten met de ‘Eindejaarsritten’.  Onder het genot van gluhwein en oliebollen luiden we het jaar sfeervol uit.

Dienstregeling
Op deze dag rijdt de trein drie keer tussen Stadskanaal en Veendam.  De treinen vertrekken om 10.45, 13.30 en 16.00 uur uit Stadskanaal. Vanuit Veendam om 12.00, 14.45 en 17.10 uur. Reserveren voor deze ritten is niet nodig. Kaartjes zijn te koop bij de loketten in de stations Veendam en Stadskanaal.

Historische diesellocomotief
De treinen worden op deze dag getrokken door een historische diesellocomotief. De stoomlocomotief van de STAR is momenteel in ‘winterslaap’. De vrijwilligers van de technische dienst geven deze locomotief een revisie aan het onderstel en frame.  Dat kost even tijd en daarom is er voor gekozen om deze laatste ritten van het seizoen met een historische diesellocomotief te rijden.  Zodoende kan de stoomlocomotief in het voorjaar van 2019 weer ingezet worden.

Seizoen 2019
De ritten op 30 december zijn de laatste van 2018. Maar het duurt niet lang voordat de STAR weer rijdt. In februari en maart 2019 zijn er weer stamppotritten, de eerste op 3 februari. Kaarten hiervoor kunnen al online gekocht worden.  Bovendien rijdt de STAR ook in de voorjaarsvakantie.  Het ‘stoomseizoen’ wordt in 2019 geopend op Tweede Paasdag.

Meer informatie
Meer informatie over de dienstregeling van de Eindejaarsritten  is te vinden op de website www.stadskanaalrail.nl.

Nieuws, Regio

Provinciale Staten steunen WunderlineWunderline.png

Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag ingestemd met de voordracht om een eerste krediet van € 9,53 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatiefase van de Wunderline, de kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Door de aanleg van de Wunderline wordt de spoorverbinding tussen Groningen, Bremen en de tussenliggende gebieden verbeterd met als positief gevolg dat de ruimtelijke, sociale en economische samenhang tussen de provincie Groningen en Land Niedersachsen verder wordt versterkt. De Wunderline levert tevens een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities en klimaatdoelstellingen van de Provincie Groningen.

“Ik ben erg blij met de steun van onze Provinciale Staten voor de Wunderline. Het voelt als de welverdiende kroon op een lang traject van lobby en overleg. Door het vaststellen van het realisatiebesluit Wunderline is nu een uniek moment gecreëerd om samen met onze projectpartners aan Nederlandse én Duitse zijde door te pakken. En dat gaan we doen!

Op 7 februari 2019 ondertekenen we in Winschoten, op de grens van Nederland en Duitsland, de samenwerkingswerkingsovereenkomsten die ervoor zorgen dat we de Wunderline daadwerkelijk gaan realiseren. Ik kijk uit naar dat moment en ben trots op het feit dat al onze inspanningen tot dit resultaat geleid hebben", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer.

De planuitwerkingsfase van de Wunderline is onlangs afgerond en hieruit is een voorkeursoplossing gekomen die in drie bouwstappen aan beide zijden van de grens wordt gerealiseerd. Deze drie bouwstappen zijn onderdeel van de overeenkomst totaalpakket. Begin 2019 wordt de overeenkomst totaalpakket door de leden van de Stuurgroep - het Land Nedersaksen, de vrije Hansestad Bremen en de provincie Groningen - ondertekend.

Nieuws, Regio

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
BRZO inspectie en uitbreiding ZuidbroekTonckeltje2.png
impressie van de nieuwe installatie. Centraal de nieuwe installatie, het oude deel staat linksonder.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

In deze editie wil ik naast een terugblik op de BRZO inspectie van locatie Zuidwending ook een inkijk geven in een andere locatie in de omgeving. Ons team beheert en onderhoud naast locatie Zuidwending ook de stikstofinstallatie in Zuidbroek en de ondergrondse stikstof caverne in Heiligerlee. Locatie Zuidbroek wordt de komende jaren flink uitgebreid.

BRZO inspectie
Afgelopen maand zijn we door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de veiligheidsregio Groningen bezocht voor de inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Ditmaal stond o.a. het thema langdurige stroomuitval centraal. EnergyStock heeft voorzieningen om in geval van een stroomuitval nog minstens 72 uur gas te kunnen leveren aan het transportnet.

We hebben het goed voor elkaar, maar ook tijdens deze inspectie zijn er een paar zaken gevonden die nog beter kunnen. Deze gaan we de komende maanden aanpakken. We kijken alweer uit naar de volgende.

Tonckeltje1.JPG

Uitbreiding stikstofinstallatie Zuidbroek
De regering heeft besloten de winning van het Slochteren gasveld (“Groningen gas”) de komende jaren zoveel mogelijk te verlagen en vanaf 2030 helemaal geen gas meer uit het veld te halen. Gasunie heeft opdracht gekregen om haar stikstofinstallatie Zuidbroek uit te breiden. Deze installatie haalt stikstof uit de lucht en mengt dit met hoogcalorisch gas om Pseudo-Groningengas te maken.

Begin 2022 moet de uitbreiding van onze installatie in Zuidbroek gereed te zijn. Daardoor kan de productie van Groningengas met ca. 7 miljard m3 verlaagd worden.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.agbzw.nl en op www.energystock.com.

Nieuws, Regio

Nieuwe tarieven voor busvervoer in Groningen en Drenthe
per 1 januari 2019mf05690.jpg

OV-chipkaart blijft in de meeste gevallen de voordeligste optie

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor Groningen en Drenthe nieuwe tarieven in het openbaar busvervoer. Twee landelijke ontwikkelingen zorgen voor een grotere stijging dan gebruikelijk. Het kabinet heeft besloten dat het btw-tarief voor het openbaar vervoer (OV) van 6 naar 9% gaat. Daarnaast is de landelijke indexatie op het OV dit jaar 2,84%. Gecombineerd leiden deze landelijke ontwikkelingen tot een verhoging van 5,75% voor de meeste tarieven.

OV-chipkaart blijft de voordeligste manier van reizen
Het instaptarief voor de OV-chipkaart wordt € 0,96 en het kilometertarief € 0,166 (voltarief). Met het Dalvoordeel Noord Nederland abonnement van € 25 per jaar krijgt de reiziger 40% korting op ritten na 09.00 uur en in het weekend, waardoor de kilometerprijs in die reisperiode op € 0,10 komt. De sterabonnementen stijgen ook met 5,75% en de prijzen daarvan worden afgerond op 5 cent. Voor de Buurtbus wijzigen de tarieven niet. Betalen met pin In de bussen van Groningen en Drenthe blijven buskaartjes bij de chauffeur te koop. Deze kaartjes worden € 2,70, € 5,40, € 8,10 en € 10,80, afhankelijk van de reisafstand en de reisduur. De Dal-Dagkaart voor Groningen en Drenthe - voor wie op werkdagen na 9 uur en in het weekend en tijdens vakanties op pad wil - wordt € 10,80. In een groot aantal bussen is het contant betalen omgezet naar pinbetalen. Nu al is in veel Q-link bussen en enkele stadslijnen pinapparatuur geïnstalleerd. Vanaf 15 december 2019 kan een kaartje in de bus alleen nog met pin betaald worden. Daarnaast blijft uiteraard de OV-chipkaart, die in heel Nederland als vervoerbewijs gebruikt kan worden.

Informatie op qbuzz.nl/gd
Een overzicht van de wijzigingen in de tarieven is beschikbaar op qbuzz.nl/gd. Aanvragen van Dalvoordeel Noord Nederland kan in de webshop op de website van Qbuzz.

Regio

Openbrugsignalering biedt uitkomst bij
verkeersdrukte bruggen WinschoterdiepAutomobilisten rond Hoogezand hebben er regelmatig mee te maken: als met name de Knijpsbrug over het Winschoterdiep voor de scheepvaart opengaat ontstaan er al snel opstoppingen op de Kerkstraat, autosnelweg A7, de N387 naar Slochteren en de Rijksweg West bij Bedrijvenpark Rengers. Wethouder Jaap Borg onderkent dat hier om een problematische situatie gaat.
 
De betrokken wegbeheerders (de gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen  en Rijkswaterstaat) werken aan de oplossing van het probleem en onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Het probleem van de verkeersdrukte bij de bruggen over het Winschoterdiep is helaas niet eenvoudig op te lossen zonder ingrijpende maatregelen.
 
Wethouder Jaap Borg: “Het is een knooppunt voor veel verschillende verkeersstromen. Elk hulpmiddel dat de doorstroming voor het wegverkeer verbetert verwelkom ik zeer, verschillende apps bieden daarbij ondersteuning met openbrugsignalering. Ondertussen blijft de gemeente Midden-Groningen in gesprek met de andere wegbeheerders over een duurzame en structurele oplossing.”
 
Installeren
Weggebruikers kunnen dus gelukkig zelf wat doen door bijvoorbeeld de app Flitsmeister op de mobiele telefoon te installeren. Met deze app kunnen weggebruikers realtime een melding krijgen als de brug open is als de brug op hun ingeplande route ligt. Om berichten van Flitsmeister te kunnen ontvangen, moeten automobilisten de gratis app thuis downloaden op hun mobiele telefoon en voor vertrek de route invoeren.
 
Flitsmeister is niet de enige app die weggebruikers kan attenderen op open bruggen, maar wel één van de meest bekende en meestgebruikte in Nederland.  Google Maps en Waze zijn andere voorbeelden. Het gebruik van een app moet natuurlijk wel op een veilige en toegestane wijze plaatsvinden. Tijdens het rijden is het niet de bedoeling dat de bestuurder de telefoon bedient. De apps zijn zowel in Google Play voor Android te vinden als in de App Store voor Iphone.

Regio

Samenwerkingsschool Dorpsschool MeedenIn het dorp Meeden zijn nu twee basisscholen, OBS De Mieden van Stichting OPRON en CBS Sjaloom van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen. Beide basisscholen hebben door de krimp te maken met een afname van het aantal leerlingen. De schoolbesturen hebben daarom besloten om de basisscholen te fuseren tot samenwerkingsschool Dorpsschool Meeden. Dit is een school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Hiermee blijft het onderwijsaanbod in Meeden in stand.

Het college legt de bepalingen van de stichting voor aan de gemeenteraad, omdat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor voldoende openbaar basisonderwijs. Bij de oprichting van een samenwerkingsschool moet de gemeenteraad daarom garanderen dat de openbare identiteit voldoende uit de verf komt. In de statuten van de stichting waar de samenwerkingsschool onder zou komen te vallen zijn hier bepalingen voor opgenomen. De gemeenteraad moet instemmen met deze bepalingen op grond van de Wet primair onderwijs. Verder dient de gemeenteraad akkoord te gaan met de opheffing van OBS De Mieden.

Regio

Groningse overheden gaan in beroep
tegen besluit gaswinningDe Groningse overheden gaan in beroep bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voor de gaswinning voor het jaar 2018/2019. De gemeenten, waterschappen, provincie en Veiligheidsregio Groningen (samen 'de regio') vinden de belangen van de Groningers rondom versterking, schadeafhandeling en veiligheid te groot om de mogelijkheid tot beroep niet te gebruiken. 

Versterken, schadeafhandeling en veiligheid
De minister beschrijft hoe hij de gevolgen van de gaswinning voor onze inwoners afweegt tegen leveringszekerheid, maar de regio ziet de gemaakte afspraken over de versterking van de huizen in het gebied niet voldoende terug in dit besluit. De regio vindt dat de minister niet uitgaat van de juiste uitgangspunten wat betreft de versterking, de schadeafhandeling en het veiligheidsbelang. Het is daarom niet duidelijk hoe de afweging tussen het belang van de Groningers en het belang van de leveringszekerheid was uitgevallen als hij wél van de juiste uitgangspunten was uitgegaan.

Belangen
Verder komt de regio tot de conclusie dat de minister in zijn definitieve besluit de belangen van inwoners onvoldoende toetst aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag. Hiermee voldoet hij niet aan een eerder gestelde voorwaarde van de Raad van State.

Beroep
De termijn dat een beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State loopt tot en met donderdag 27 december 2018.

Betrokken overheden
De overheden die betrokken zijn bij dit beroep zijn de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Leek, Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer, Veendam, Westerwolde, Winsum en Zuidhorn, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.

Regio

Verkeerswijzer Groningen start Bob-campagneBOB wethouder Zwagerman.jpg

‘Ben je Bob, zegt het hardop!’

Met de feestdagen voor de deur neemt de alcoholconsumptie weer toe. Tijd om met de bob-campagne aandacht te vragen voor het feit dat rijden en alcohol niet samen gaan.  De boodschap van de campagne? ‘Zeg vroegtijdig tegen de mensen om je heen dat jij de Bob bent. Zo wordt het makkelijker om de Bob te zijn.’ Er blijken helaas nog steeds mensen te zijn die met alcohol op achter het stuur kruipen. De kans op een verkeersongeval stijgt naarmate een bestuurder meer alcohol heeft gedronken. Het ongevalsrisico bij een bloedalcoholgehalte van 1 promille is ongeveer vier maal hoger dan bij nuchter rijden (SWOV 2018). Dit is zorgelijk. Verkeerswijzer Groningen ondersteunt daarom de Bob-campagne in de provincie Groningen.

Verkeerswijzer Groningen stuurt onder andere het Bob-promotieteam op pad om bij politiecontroles voorlichting te geven over alcoholgebruik in het verkeer. Op zaterdag15 december gaf wethouder Kees Swagerman het startschot voor de Bob-campagne in zijn gemeente Oldambt.

Een echte Bob drinkt niet
Een echte Bob drinkt helemaal niet, ook niet één glaasje. Dat blijkt nog wel eens lastig te zijn voor mensen die bijvoorbeeld in de sportkantine zijn, bij een evenement of bij een feestje met familie en vrienden. Juist in die situaties kunnen automobilisten door de gezellige sfeer in de verleiding komen om toch alcohol te gaan drinken. Uit onderzoek blijkt dat Bob zich beter aan de afspraak houdt om niet te drinken, zodra hij of zij dit aan zijn omgeving zegt.

Bob in Groningen
Verkeerswijzer Groningen ondersteunt de landelijke Bob-campagne met radio-spots, borden langs de lokale en provinciale wegen en het verspreiden van posters in gemeentehuizen, bibliotheken, politiebureaus en horecagelegenheden. Daarnaast besteedt Verkeerswijzer Groningen ook aandacht aan voorlichting over alcohol op ROC’s tijdens gastlessen alcohol en verkeer. Verder is het Bob-team van Veilig Verkeer Nederland het hele jaar op verschillende festivals aanwezig met voorlichting over alcohol en verkeer.

Verkeerswijzer Groningen
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. ‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken in het verkeer, waarbij mensen gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom werken wij aan de verbetering van wegen, spreken we weggebruikers op onveilig gedrag aan en geven we voorlichting en educatie. Wij staan voor een VerkeerswijzerGroningen! Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl

Nieuws, Regio

Wendy Suk winnaar fotowedstrijd "Herfst in Veendam"2018-361_0189.jpg

De winnende foto van de fotowedstrijd "Herfst in Veendam" is de foto van Wendy Suk.

In totaal zijn er 35 foto's ingezonden voor de wedstrijd waaruit de jury, bestaande uit Henk Gibcus, Bert Woltjes, Peter Panneman, Egbert Venema en Henk Drenth, moest kiezen. Hierbij sprong de foto van Wendy Suk er uit door de compositie. De harde kleuren van de fiets tegen de zachte achtergrond van de herfst maken deze foto tot de winnaar. 

herfst in veendam - Wendy Suk.jpg
De winnende foto

Hierbij willen we de jury bedanken voor hun beoordeling van de inzendingen, Sandra's Hairstudio en Viro Veendam voor het beschikbaar stellen van de prijs en de bloemen en alle deelnemers dat ze heel Veendam hebben laten meegenieten van hun herfstbeleving.

2018-361_0224.jpg

Tijdens de prijsuitreiking gebeurde er nog iets moois door de van inzet Juwelier Kremer, in de loop van de dag is dit te lezen op parkstadveendam.nl.

Regio

Aanpak asbest bouwterrein Duurkenakker MuntendamOverleg over beveiligingsmaatregelen 
De asbestsanering van het 3,2 hectare grote terrein aan de Duurkenakker in Muntendam ligt op schema. Binnen enkele werkdagen is het terrein weer volledig vrij van asbesthoudend materiaal. Onder regie van de gemeente en de Omgevingsdienst Groningen is een saneringsbedrijf bezig om met de hand alle stukjes te verwijderen. Het gaat om de bouwlocatie van de Gasunie waarop aannemingsbedrijf De Romein een tijdelijke weg aanlegt naar de bouwlocatie van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek.

Aanleiding
Na de melding op dinsdag 11 december van de vondst van de protestborden en het asbest is nog dezelfde dag een inventarisatie van het terrein gestart. De sanering van het gedeelte dat het dichtst bij de openbare weg ligt is woensdagmiddag afgerond. Na het in kaart brengen is de sanering van de overige delen van het terrein gestart. De werkzaamheden van aannemingsbedrijf De Romein zijn woensdagmiddag al weer grotendeels hervat.

Gesprek
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft donderdag een bezoek gebracht aan de bouwlocatie in Muntendam en daar gesproken met medewerkers van Gasunie en aannemingsbedrijf De Romein om hun reacties en mogelijke zorgen te vernemen. Verschillende medewerkers wonen in de (nabije) omgeving. “Het is heel goed te begrijpen dat sommigen zich door deze protestactie onveilig voelen en dat ook hun thuisfront zich zorgen maakt. Het kan niet zo zijn dat zij moeten vrezen voor eventuele nieuwe acties tijdens hun werkzaamheden,” aldus de burgemeester,”Daar komt bij dat er grote belangen zijn gemoeid met de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. Vertragingen door dergelijke protestacties werken door in het moment waarop de gaswinning in Groningen verder verminderd zal worden. Daar is de Groningse bevolking dan de dupe van. Dat kan niet zo zijn, en eerst moeten de mensen er nu veilig kunnen werken.”

Maatregelen
De veiligheid op en rond deze bouwlocatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgever Gasunie en de burgemeester als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. Naar aanleiding van de contacten met de Gasunie vindt er volgende week nader overleg plaats tussen de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en de Gasunie over mogelijke beveiligingsmaatregelen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio