Regio

Provincie Groningen presenteert begroting 2014Provincie bezuinigt en investeert in werk, energie en leefbaarheid

REGIO - In de begroting van 2014 kan de provincie bijna € 320,25 miljoen besteden. Dat is ongeveer € 22 miljoen minder dan in 2013. De begroting is solide: in 2014 bedraagt het begrotingsoverschot ca. € 5,1 miljoen. Dat is het gevolg van een bezuinigingspakket van € 9 miljoen dat Provinciale Staten in juni hebben goedgekeurd. Ondanks de bezuinigingen blijft de provincie de komende jaren uit de reserves fors investeren in de infrastructuur, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid in de provincie.

Om de provinciale financiën op orde te houden, is in de afgelopen jaren fors bezuinigd. De bezuinigingen zijn noodzakelijk omdat de provincie minder middelen van het rijk ontvangt en door een tegenvallende ontwikkeling van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Er worden minder auto's verkocht die bovendien kleiner zijn en daardoor in het lagere tarief voor de MRB vallen. Er wordt onder andere bezuinigd op cultuur en natuur. Naast bezuinigen, investeert de provincie stevig in in bereikbaarheid, werk, energie en leefbaarheid.

Gedeputeerde William Moorlag : "Bezuinigen is nodig, maar het is in deze tijd belangrijk om ook de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Uit de beschikbare reserves kan de provincie tot 2020 fors investeren. Zo is € 30 miljoen vrij gemaakt om de leefbaarheid in de Winschoten, Delfzijl en de Marne een impuls te geven. Met de inzet van dit geld worden de centra van Delfzijl en Winschoten versterkt. In de Marne wordt vooral geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van Lauwersoog voor toerisme en visserij. En ook door te investeren in de aanpak van wegen, zoals de Oostelijke ringweg in Groningen en de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek, verbeteren we de bereikbaarheid en zorgen we voor werk", aldus gedeputeerde Moorlag.

De provincie trekt ook veel geld uit voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Zo draagt de provincie € 40 miljoen bij aan het verbeteren van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen. De gemeente Groningen en de Regio Groningen Assen dragen hier ook aan bij. In de stad Groningen gaan meer en langere bussen rijden.

En op belangrijke knooppunten in de stad (zoals Europapark en het Noorderstation) komen busverbindingen met bijvoorbeeld het UMCG of het Zernikecomplex. Deze maatregelen zijn nodig om de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen van de belangrijkste economische kernzone van de provincie op peil te houden.

Regio

Dag van de Regio 2013: BoerengoedREGIO - In het eerste weekend van oktober wordt al weer de tiende Dag van de Regio georganiseerd. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober kunt u de parels van de regio ontdekken.

Dit jaar is het thema: Boerengoed. Laat u verrassen door monumentale boerderijen, ambachtelijke streekproducten, wandelingen of rondleidingen over een landgoed. Op creatieve wijze laten de deelnemers zien wat de regio te bieden heeft.

Bovendien wordt in 2013 de eerste internationale Dag van de Regio / Tag der Regionen gehouden. Dit grensoverschrijdend evenement is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de Stichting Dag van de Regio en de Regional Bewegung, die de Duitse Tag der Regionen organiseert.

Kijk voor meer informatie op www.dagvanderegio.nl. Op deze website vindt u vanaf medio september ook het volledige programma.

Regio

Medewerker gemeente Stadskanaal redt rolpaalFoto's: Ronny, Regio-Events
Tekst: Jaap Duit, voorzitter stichting Jatrie

STADSKANAAL - Dankzij een tip en de oplettendheid van Jan Geertsema is een authentieke rolpaal gered. Het object lag in de berm van de Ceresstraat bij de 2e Afdraai. Geertsema zag direct dat het stuk oud ijzer historische waarde had. Hij nam contact op met de voorzitter van de Stichting Jatrie en deze zag direct mogelijkheden om de rolpaal in oude glorie te herstellen. Het schip Jatrie wordt momenteel met inschakeling van leerlingen van het Noorderpoort gerestaureerd en de rolpaal past uitstekend binnen dit project. Waar de rolpaal in de toekomst een plek zal krijgen, zal nog worden bekeken. Zeker is dat dat in de nabijheid van het Streekhistorisch Centrum zal zijn. Maar wat is een rolpaal?

Langs oude trekvaarten en kanalen zijn ze soms nog te zien. Deze palen dienden voor het geleiden van jaaglijnen van trekschuiten of gejaagde (getrokken) zeilschepen. De meeste rolpalen zijn tegenwoordig uit het landschap verdwenen. In Groningen en Friesland is er echter nog een flink aantal bewaard gebleven op hun oorspronkelijke plek. Ook elders in Nederland en zelfs in het buitenland kun je ze hier en daar nog ontdekken. Rolpalen zijn overblijfselen uit de tijd dat schepen in de kanalen bij tegenwind of windstilte door middel van een jaaglijn werden voortgetrokken (gejaagd). Scheepsjagers waren daar nog tot in de eerste helft van de 20e eeuw verantwoordelijk voor. De rolpalen staan op bochten langs het vaarwater. Ze zorgden voor de geleiding van de jaaglijn, zodat de schepen de bocht goed konden nemen en niet in de wal werden getrokken. Bij scherpe bochten werden de palen soms voorzien van een dubbele rolpaal. In flauwe bochten werden twee rolpalen op korte afstand van elkaar geplaatst.

De rolpaal bestaat uit een verticale paal van ijzer of hout, meestal in beton in de grond verankerd. Aan de kant van het vaarwater bevindt zich aan de boven- en onderzijde van de paal een bevestigingspunt. Daartussen zit een draaibare rol van hout of metaal rondom een as. Aan de bovenzijde en onderzijde van de rolpaal zijn meestal ijzeren geleidingsbeugels gemonteerd, soms voorzien van een sierlijke krul. De geleidingsbeugels moesten voorkomen dat de jaaglijn van de rolpaal afliep.


Voor meer foto's, zie ons fotoalbum


Regio

Truckersfestival in Assen groot succesASSEN - Zaterdag stond de Drentse hoofdstad in het teken van Truckstar. Meer dan 2000 vrachtwagens stonden naast elkaar opgesteld en het was er natuurlijk weer smoordruk.

Fotograaf Jans Meijer moest zich een wegen banen door de drukte. Er waren vrachtwagens uit heel Europa van showtrucks tot aan heel oude truck uit 1925. Maar ook trucks dichter bij huis, o.a. uit Blijham en Pekela.


Voor meer foto's, zie ons fotoalbum


Regio

Auto te waterSTADSKANAAL - Aan de Poststraat in Stadskanaal is woensdagavond een auto in het kanaal beland.

De auto stond geparkeerd. De bestuurder was vergeten de handrem erop te zetten, waardoor het voertuig achteruit het water in rolde. Niemand raakte gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het kanaal gehaald.

Regio

Kindergeneeskunde OZG breidt uitWINSCHOTEN/DELFZIJL - Op 1 juli jl. is de vakgroep Kindergeneeskunde van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) uitgebreid met de komst van kinderarts mevrouw A.H. (Anniek) Koolman. Mevrouw Koolman werkt vooralsnog drie dagen per week in de OZG, vanaf januari 2014 vier dagen per week.

De 39-jarige Anniek Koolman deed zowel haar artsenopleiding als haar opleiding tot kinderarts in het UMCG. Eerder werkte zij in het WKZ in Utrecht, in de Isala Klinieken in Zwolle, in het UMCG en in het MST te Enschede. Tijdens haar opleiding tot kinderarts deed zij promotieonderzoek naar oorzaken van overgewicht. Het afgelopen jaar was zij werkzaam als algemeen kinderarts in het UMCG.

Regio

Verkeershinder A7 Groningen - WinschotenA 7 - Rijkswaterstaat voert in de periode van woensdag 24 juli tot en met zaterdag 27 juli asfalteringswerkzaamheden uit op de A7 tussen Groningen en Winschoten in beide richtingen. Tijdens de werkzaamheden is voor het verkeer één rijstrook beschikbaar en geldt een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Op bepaalde tijden is een aantal toe- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende toe- en afrit.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op de onderstaande momenten:

  • Van woensdag 24 juli 06:00 uur tot en met vrijdag 26 juli 20:00 uur zijn er werkzaamheden op de A7 tussen Groningen en Winschoten in beide richtingen;
  • Van vrijdag 26 juli 20:00 uur tot en met zaterdag 27 juli 15:00 uur zijn er werkzaamheden op de A7 tussen Groningen en Winschoten in de richting van Winschoten.

Afsluiting toe- en afritten
De volgende toe- en afritten zijn voor het verkeer vanuit Groningen richting Winschoten
afgesloten op de volgende data en tijden:

  • Toerit Westerbroek (nr. 39) van woensdag 24 juli 23:45 uur tot en met donderdag 25 juli 06:00 uur;
  • Toerit Westerbroek (nr. 39) van donderdag 25 juli 22:00 uur tot en met vrijdag 26 juli 06:00 uur;
  • Toerit Winschoten (nr. 47) van vrijdag 26 juli 20:00 uur tot en met zaterdag 27 juli 06:00 uur.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

OZG breidt uit met neuroloog/kinderneuroloogWINSCHOTEN/DELFZIJL - Onlangs is de medische staf van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) uitgebreid met de komst van een nieuwe specialist. Op 15 juli begon neuroloog/kinderneuroloog mevrouw Z. (Zwany) Metting. Naast haar spreekuren voor volwassenen, houdt zij op maandag spreekuur kinderneurologie; in de even weken op locatie Lucas, in de oneven weken op locatie Delfzicht. In samenwerking met het UMCG zal mevrouw Metting zich gaan toeleggen op de kinderneurologische zorg voor de regio Noord-Oost Groningen.

De 37-jarige Zwany Metting volgde zowel haar studie geneeskunde als haar opleiding tot neuroloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Afgelopen jaar werkte zij op de afdeling Kindergeneeskunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen voor haar subspecialisatie tot kinderneuroloog. Naast kinderneurologie is neurotraumatologie een speciaal aandachtgebied van mevrouw Metting.

Kinderneurologie
Een kinderneuroloog is een kinderarts of neuroloog die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kinderen met een kinderneurologische aandoening. Een kinderneuroloog heeft naast haar opleiding tot neuroloog of kinderarts nog een speciale opleiding gevolgd tot kinderneuroloog. Het specialisme houdt zich bezig met de diagnose en de behandeling van kinderen met een ziekte van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en/of de spieren.

Regio

Waarschuwing blauwalg zwemplas Ruitershorn in MuntendamMUNTENDAM - De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in zwemplas Ruitershorn in Muntendam. Er zijn borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.

Kwaliteit zwemwater
De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid
De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op www.provinciegroningen.nl. Onder het tabblad Loket en dan kaarten vindt u een overzicht van de zwemwaterlocaties in de provincie en de status van het water.

Meer informatie
Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (telefoonnummer 050 - 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl
en www.noorderzijlvest.nl.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio