Regio

Effectievere hulpverlening door I-KrachtTinten Welzijnsgroep en MJD Groningen stappen in coöperatie I-Kracht; Effectievere hulpverlening door I-Kracht

REGIO - Klanten en hulpverleners in welzijn en zorg hebben steeds meer behoefte aan digitaal contact. Door online en offline hulpverlening gecombineerd (blended) aan te bieden, kan de hulpverlening beter, klantvriendelijker en doelmatiger zijn. Om de ontwikkeling van digitale applicaties die daarvoor nodig zijn te versnellen en het gebruik ervan te verbeteren, heeft een aantal maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld in een nieuwe coöperatie: I-Kracht.

Vanuit I-Kracht werken organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en implementatie van digitale dienstverlening. Daarnaast leidt I-Kracht professionals op om die dienstverlening op een goede manier in te zetten. De combinatie van online en offline hulpverlening stimuleert klanten om de eigen kracht te benutten en de regie over hun eigen leven te behouden. Omdat de klant veel actiever bezig is, zal de effectiviteit van de hulpverlening toenemen. Bijkomend voordeel is dat dit op termijn een positief effect kan hebben op de kosten van de hulpverlening en een oplossing kan bieden voor de capaciteitsproblemen die voorzien worden voor de branche.

Resultaten
I-Kracht ontwikkelde al diverse Hulp Online applicaties, zoals het Online klantdossier. In de Online Hulp applicaties zijn vrije keuze en zelfsturing voor de cliënt belangrijke principes. Voor specifieke vraagstukken vertaalt I-Kracht traditionele offline methoden naar online toepassingen, zoals apps op de smartphone. Ook hierbij is zelfsturing door klanten het uitgangspunt.

Partners
De oprichting van I-Kracht is officieel een feit sinds 16 september 2013. Het initiatief voor I-Kracht is ontstaan vanuit Kwadraad (Gouda), de Lumens Groep (Eindhoven), Tinten Welzijnsgroep en MJD Groningen. I-Kracht is een coöperatie. Alle maatschappelijk dienstverlenende organisaties kunnen aansluiten als partner. "Wij zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk meer mogelijk maken", aldus René Verkuylen, aanstaand voorzitter van de coöperatie I-Kracht. "Samen hebben we meer slagkracht, een grotere investeringsruimte en een hogere ontwikkelsnelheid. Hiermee kunnen we meer kwaliteit bereiken en bedrijfsrisico's verminderen." Kijk voor meer informatie op www.ikracht.nl.

Hulp Online Noord

In Noord Nederland kunnen mensen al sinds 1 januari 2013 terecht voor Online Hulpverlening bij www.hulponline-noord.nl. Hulp Online Noord is een initiatief van o.a. Tinten Welzijnsgroep en MJD Groningen. Door toetreding in deze coöperatie zal Hulp Online Noord ook in de toekomst blijvend ontwikkelen op technisch en operationeel gebied van online hulpverlening.