Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

Auto tegen woning in Zuidbroek

Door op zaterdag, 1 maart, 2014 - 12:35

ZUIDBROEK - In de Spoorstraat in Zuibroek is zaterdagmorgen een auto tegen een woning gereden. De bestuurder is vermoedelijk onwel geworden volgens dagblad vn het noorden.

De schade aan het huis is redelijk groot.

Advertenties

Stichting Minimaclub Provincie Groningen krijgt bestelwagenvan het Oranje Fonds

Door op donderdag, 27 februari, 2014 - 07:27

PROVINCIE - Stichting Minimaclub Provincie Groningen heeft van het Oranjefonds een bijdrage gekregen van € 9.500,00 voor de aanschaf van een bestelwagen. Met deze bestelwagen haalt de stichting 6 dagen per week voedsel op bij diversen bedrijven. Het voedsel wordt dagelijks uitgedeeld aan mensen welk onder het bestaansniveau leven. Dat doen ze dagelijks (en niet per 14 dagen) zodat de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering meer in beweging gaan komen, en ook maakt men dan meer sociaal contact met lotgenoten.

De bestelwagen zal nog aanpassingen ondergaan maar is inmiddels in gebruik genomen en maakt maakt het mogelijk om bij nog meer bedrijven voedsel op te halen. Bedrijven die
regelmatig voedsel over hebben zijn dan ook van harte welkom, zij kunnen contact opnemen met
telefoonnummer 06-33238231.

Oranje Fonds maakt het mogelijk

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds."

Advertenties

Bijen krijgen het beter in Groningen

Door op dinsdag, 18 februari, 2014 - 10:00

PROVINCIE - Slootkanten, bosjes, bijenhotels, bloemenstroken langs akkers - de bij krijgt het beter in Groningen. Aan de nestgelegenheid en voedselvoorzieningen voor de bij wordt de komende jaren hard gewerkt. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord.

De provincie Groningen stelt een budget van 46.000 euro beschikbaar, waarvoor deze organisaties voorlichting over de bij gaan geven aan boeren en natuurbeheerders. Ook stellen ze bloemenzaad aan boeren beschikbaar, zodat het voedselaanbod voor de bij langs akkerranden in de provincie toeneemt. In Oost-Groningen wordt het project 'Bijen in de akkers' voortgezet.

Gedeputeerde Staghouwer heeft hiermee de motie uitgewerkt die Provinciale Staten vorig jaar aannamen. Daarin werd om meer aandacht gevraagd voor de bij. Het gaat al jaren slecht met de bijen in Nederland. Dat komt door een beperkt voedselaanbod, het gemis aan goede nestplaatsen en bedreigingen door parasieten, zoals de Varroamijt.

De Natuur- en Milieufederatie en Landschapsbeheer Groningen zetten een netwerk op waar gemeenten, de waterschappen, natuurbeheerders en de afdeling beheer van provincie zelf deel van uitmaken. Waar mogelijk komen speciaal beheerde wegbermen, slootkanten, bosjes en andere plekken, waar het voor de bij goed toeven is. Boeren krijgen informatie hoe zij in hun bedrijfsvoering meer rekening kunnen houden met de bij. Langs de Oostelijke en Zuidelijke ringweg om Groningen komen bijenhotels, waar bijen ook kunnen overwinteren.

Advertenties

Groningers in Opstand komt met verkiezingscampagne

Door op maandag, 17 februari, 2014 - 11:45

PROVINCIE GRONINGEN - Eind december 2013 wisten weinigen buiten de provincie Groningen wat de Noorderlingen al generaties lang door de winning van gas, zout en magnesium voor een negatieve bruidsschat hadden meegekregen. De rijkste provincie van Europa is als een paria behandeld en afgescheept met een fooi. Welzijn, veiligheid, werkgelegenheid en de toekomst van Groningen is in het gedrang.

Internetplatform Groningers in Opstand van Bram Reinders uit Farmsum is vastbesloten zich niet met geboden aalmoezen de vette klei op te laten sturen. En met de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart in aantocht weigeren de Groningers hun stem zonder tegenprestatie aan protestpartijen af te staan, zij doen het dit anders!

Groningen stemt Blanco
Op maandag 17 februari is de ludieke, maar tegelijk bloedserieuze verkiezingscampagne ‘Groningen stemt Blanco' van start gegaan. De campagne roept alle Groningers op om blanco te stemmen, naar Baskisch voorbeeld. Elke Groninger kan zijn eigen punten aandragen voor het verkiezingsprogramma en ook kunnen alle Groningers zich aanmelden als kandidaat.

Nieuwsgierig hoe de Groningers dat doen? Ga naar de campagnesite en Facebookpagina van Groningen stemt Blanco en zie hoe zij hun stem laten horen.

De Groningers gaan geschiedenis schrijven!

Advertenties

Bibliotheek Oude Pekela weer open

Door op vrijdag, 14 februari, 2014 - 15:56

PEKELA - Vanaf maandag 17 februari is de Bibliotheek Oude Pekela weer open. De Bibliotheek is verhuisd naar het nieuwe multifunctionele centrum aan de Sportlaan 4 en is voortaan op alle werkdagen open van 9.00 tot 18.00 uur. Op donderdagavond is de Bibliotheek open tot 21.00 uur.

Nieuwe manier van werken
De Bibliotheek is niet alleen helemaal opnieuw ingericht, er is meer veranderd. De Bibliotheek is vaker en langer open. Leden kunnen voortaan met behulp van een automaat zelf materialen lenen en inleveren. Een bibliotheekmedewerker is 's middags van half twee tot half vijf aanwezig voor vragen en advies. Buiten deze uren kunnen bezoekers gebruik maken van de zelfbedieningsapparatuur. Tijdens de openingsweken zal er de hele dag een medewerker aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Bibliotheekconcept
De nieuwe Bibliotheek van Oude Pekela is ingericht volgens het Groninger bibliotheekconcept, waarbij de inrichting eigentijdser is en de collectie beter is afgestemd op de wensen van de leners. In onder andere de Bibliotheek in Haren en Grootegast wordt al enkele jaren heel erg succesvol met dit concept gewerkt.
Officiële opening
Het nieuwe multifunctionele centrum in Oude Pekela wordt op zaterdag 15 maart a.s. officieel geopend. Dan wordt ook de naam van het centrum bekendgemaakt.

Advertenties

Groningers in Opstand..: Wij gaan geschiedenis schrijven!

Door op vrijdag, 14 februari, 2014 - 15:05

PROVINCIE GRONINGEN - De Groningers zijn sinds Oudjaarsdag bijna dagelijks in het nieuws. Anderhalve maand verder voeren ze nog steeds de landelijke discussie. En na een korte stilte voor de störm, zal heel Nederland na het weekend zijn ogen wederom gericht hebben op de Groningers in Opstand...

Het begin van een Groninger Opstand
Na de sluiting van aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl gaf Bram Reinders uit Farmsum met de Facebookpagina ‘Groningers in Opstand' een podium voor de onvrede die leeft bij de Groningers. In recordtijd passeerde de Facebookgroep 25.000 likes en werd Groningers in Opstand het meest succesvolle Groninger online burgerinitiatief ooit. Al snel volgden soortgelijke Facebookinitiatieven door heel Nederland.

Samen sterk voor welzijn, veiligheid en werk!
Binnen zes weken stonden Groningers bij duizenden in Delfzijl, Zuidbroek en in Den Haag. En niet alleen voor welzijn en werkgelegenheid heeft Groningers in Opstand de deuren geopend. Ook voor actiegroepen en belangenorganisaties tegen de gaswinning is er dankzij het platform eindelijk aandacht gekomen. De Groninger Bodem Beweging heeft zich bewezen als organisatie met kennis van zaken die zich niet uit het veld laat sturen.

Groningen wordt opnieuw landelijk nieuws
Alle Groningers in Opstand hebben de afgelopen maand een geweldige prestatie verricht. Terwijl onze bodem wordt leeggeroofd, de huizen verzakken en de banen met duizenden uit de provincie verdwijnen heeft Groningen laten zien dat ze het zat is. Er wordt echter nog steeds niet naar de Groningers geluisterd. Het is daarom tijd voor de volgende stap. Een nieuwe richting waarbij de Groninger (actie)vlag nodig zal zijn. Een koers waardoor Groningen na het weekend weer landelijk nieuws zal worden én blijven. Een koers waarmee Groningen geschiedenis gaat schrijven!

Maandag 17 februari zal Groningers in Opstand haar plannen presenteren.

Advertenties

Openbaar archeologiesymposium in Groningen

Door op donderdag, 13 februari, 2014 - 10:42

"Land van Ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied"

GRONINGEN - In de Der Aa-kerk in Groningen wordt zaterdag 22 maart het archeologiesymposium 'Land van Ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied' gehouden. Met het symposium wordt het tentoonstellings- en onderzoeksproject afgesloten, een periode van drie jaar onderzoek, vier tentoonstellingen, een scala van begeleidende activiteiten en de publicatie van een kleurrijk, tweetalig boek over de archeologie van Noord-Nederland en Ostfriesland. Gedeputeerde Bote Wilpstra opent het symposium.

Aan het tentoonstellings- en onderzoeksproject, dat werd gecoördineerd door de Ostfriesische Landschaft in Aurich, namen verschillende Duitse en Nederlandse organisaties deel.
Het symposium, dat wordt georganiseerd door de provincie Groningen, is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor de archeologie van Noord-Nederland en Ostfriesland.

Tijdens de lezingen zullen verschillende aspecten van de archeologie worden gepresenteerd, over de periode van de Trechterbekercultuur tot de Tachtigjarige oorlog. De lezingen worden in het Duits of in het Nederlands gegeven.
Prof. Daan Raemakers (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. Henny Groenendijk (Rijksuniversiteit en provincie Groningen) spreken over de Trechterbekercultuur. Een bijzonder paard uit de late ijzertijd vormt het thema van een lezing door Dr. Egge Knol (Groninger Museum). Dr. Jan Kegler (Ostfriesische Landschaft) zal vertellen over de vondst van een boomstamkano in Jemgum en Dr. Jürgen Bär (Ostfriesisches Landesmuseum Emden) zal het recente onderzoek naar de veenlijken van Bernuthsfeld presenteren.

Deelnemers aan het symposium krijgen de gelegenheid om met sprekers en andere deelnemers van het project van gedachten te wisselen. De toegang tot het symposium en de lunch tijdens de middagpauze zijn gratis. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf noodzakelijk. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. Het symposium beging om 10.00 uur.

Opgave voor het symposium is mogelijk tot 14 maart bij Annet Nieuwhof (Terpencentrum, Rijksuniversiteit Groningen), onder vermelding van naam, adres en aantal via slotsymposium22maart@gmail.com.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.land-van-ontdekkingen.nl .

Advertenties

Fibromyalgie inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis

Door op dinsdag, 11 februari, 2014 - 14:28

STADSKANAAL - Op dinsdag 18 februari van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de fibromyalgie patiëntenvereniging (FES) een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis. Mensen die in hun dagelijks leven te maken hebben met fibromyalgie kunnen er terecht voor meer informatie over het ziektebeeld of een luisterend oor van een lotgenoot. De mensen van de FES kunt u vinden in de hal van het ziekenhuis.

Advertenties

Refaja ziekenhuis komt met gratis tv

Door op dinsdag, 11 februari, 2014 - 09:36

STADSKANAAL - Met ingang van vandaag kunnen de patiënten van het Refaja ziekenhuis gratis tv kijken. Daarnaast verdwijnt de betaalde patiëntentelefoondienst aan het bed. Men kan gebruikmaken van de eigen mobiele telefoon.
De patiëntentelevisie en bedtelefoon waren geïntegreerd in het verpleegoproepsysteem. Dit systeem wordt in de loop van dit jaar vervangen. Bovendien waren de betaalkaarten voor de tv en telefoon niet meer verkrijgbaar. Om die reden en omdat het Refaja ziekenhuis een betaalde tv-service niet meer van deze tijd vindt, is besloten de tv's nu al gratis aan te bieden. De Olympische spelen zijn nu voor alle patiënten te volgen.

Ook de betaalde patiëntentelefoon verdwijnt. Patiënten kunnen voortaan hun eigen mobiele telefoon gebruiken. Voor patiënten die geen mobiele telefoon tot hun beschikking hebben, wordt samen met de verpleging gezocht naar een oplossing. Voor bezitters van smartphones is overigens ook gratis wifi beschikbaar.

Mobiel telefoneren
Mobiel telefoneren in het Refaja ziekenhuis mag, tenzij het anders staat aangegeven. Er zijn plaatsen waar mobiele telefoons storingen aan apparatuur kunnen veroorzaken. Maar op de meeste plaatsen in het ziekenhuis is dat niet het geval. Wel wordt patiënten gevraagd zich aan bepaalde regels te houden om de rust te kunnen handhaven.

Advertenties

24 uur peddels, kano's, ballen en strijd!

Door op zondag, 9 februari, 2014 - 18:36

STADSKANAAL - Zaterdag 15 februari begint om 10:00 uur het 24 uur durende kanopolo toernooi in het Pagedal in Stadskanaal. Zestien teams uit Nederland en Frankrijk nemen het tegen elkaar en de vermoeidheid op tijdens een etmaal keiharde strijd.

Kanopolo is een dynamische sport waarbij veel in een korte tijd gebeurt. Twee doeltjes hangen boven het water waarin gescoord moet worden door met de bal te gooien of de peddel te gebruiken. Net als met voetbal worden corners, vrije ballen en penalty's gespeeld. Maar er is sprake van een contactsport, met de boten wordt tegen en over elkaar heen gevaren en de speler met de bal mag worden omgeduwd. In teams van vier wordt tegen elkaar gevaren, voor de spelers is een mix van uithoudingsvermogen, explosiviteit, techniek en tactiek belangrijk!

In 2010 organiseerde KVSO, kanovereniging Stadskanaal en omstreken het toernooi voor het eerst. Deze 5e keer dat het toernooi georganiseerd wordt is hiermee ons eerste lustrum. Daarnaast is KVSO de enige vereniging die een 24uur durend kanopolo toernooi in het zwembad organiseert in Europa.

Op zaterdag 15 februari zijn de deuren vanaf 10 uur open voor bezoekers, gedurende de hele dag en nacht worden wedstrijden gespeeld. Uiteindelijk zal de finale worden afgefloten om 10 uur op zondagochtend waarna een prijsuitreiking plaats vindt om 10:30 uur.

Entree is gedurende beide dagen geheel gratis.

Meer informatie en het speelschema kunt u vinden op de website van KVSO. www.kvso.nl