Regio

Grootscheepse vernieuwing van het spoor in GroningenMeer treinen, betere aansluitingen, makkelijker overstappen

GRONINGEN - De stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om Groningen per spoor beter bereikbaar te maken: Spoorzone Groningen. Dit project maakt onder meer forse ingrepen noodzakelijk op station Groningen. Provincie en gemeente Groningen, NS, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (samen stuurgroep Spoorzone) hebben de handen ineengeslagen om de uitbreiding van het spoor en het intensievere treinverkeer mogelijk te maken. Op 14 maart ondertekenden deze vijf partijen de Samenwerkingsovereenkomst. Ook maakten zij bekend welke ambities er zijn met de inrichting van het Hoofdstation. Het project start in 2016 en is in 2020 afgerond.

Elke dag stappen op het Hoofdstation 33.000 mensen in of uit een trein. Dit aantal groeit naar schatting naar 44.000 in 2030. Het is de ambitie om het reizen per trein (nog) aantrekkelijker te maken door snellere verbindingen, comfortabele treinen en een uitnodigend station. Daartoe wordt de dienstregeling verbeterd, gaan treinen vaker rijden, worden de stations Groningen Noord en Groningen Europapark optimaler gebruikt en er komt een betere overstap tussen trein en bus. Deze ambitie maakt forse ingrepen noodzakelijk.

Hoofdstation
De meest in het oog springende ingrepen vinden plaats op het Hoofdstation. Het Hoofdstation wordt omgebouwd van kopstation naar een station voor doorgaande treinen. In de nieuwe situatie telt het Hoofdstation vier perronpleinen met zeven sporen. Aangezien de perrons door de doorgaande treinen niet meer gelijkvloers te bereiken zijn, is de aanleg van een reizigerstunnel is noodzakelijk. Deze komt recht achter het monumentale stationsgebouw, waardoor de stationshal weer een belangrijke functie krijgt. Ook wordt de vernieuwing van het station aangegrepen om winkels en voorzieningen voor reizigers te verbeteren

Europapark
Het traject Hoofdstation- station Europapark wordt viersporig: er komt een extra spoor vanaf de Esperantokruising tot station Europapark. Het huidige station Europapark wordt uitgebreid met een extra perron. Bij de bouw van het station is hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld met de plek van het geluidsscherm. Het extra spoor en de naastliggende perrons worden nog aangelegd.

Opstelterrein naar Rouaanstraat (Haren)
Omdat er meer treinen gaan rijden en spoorlijnen worden doorgetrokken, blijft bij het Hoofdstation te weinig ruimte over voor het opstelterrein, het deel aan de zuidzijde van het station waar treinen 's nachts en overdag ‘geparkeerd' staan. Daarom wordt dit opstelterrein verplaatst naar de Rouaanstraat in de gemeente Haren. In samenspraak met de omwonenden wordt de inpassing in de omgeving verder uitgewerkt.

Toekomstvisie en wensen
In de toekomst moet het stationsgebied uitgroeien tot een waardevolle aanvulling op de Groningse binnenstad. Hoe dat er precies uit gaat zien, is onderwerp van nadere studie. De Stuurgroep Spoorzone heeft een aantal wensen die zij op haalbaarheid wil onderzoeken. Zo wordt er gestudeerd op de aanleg van een bustunnel, die de zuidzijde verbindt met het busstation aan de noordzijde. Aan de zuidzijde wordt dan een entree aangelegd. Ook bestaat de wens tot de aanleg van een fietstunnel.

Spoorplan Noord Nederland
Spoorzone Groningen is een van de belangrijkste projecten van het Spoorplan Noord Nederland. Een gezamenlijk plan om de bereikbaarheid van de noordelijke provincies per spoor te verbeteren. Spoorplan Noord Nederland wordt gefinancierd door de noordelijke provincies en het ministerie van I&M. In het project Spoorzone Groningen wordt circa 200 miljoen euro geïnvesteerd en gefinancierd uit Spoorplan Noord Nederland, regio Groningen-Assen, ProRail, provincie en gemeente Groningen.