Regio

OZG opent deuren voor publiekWINSCHOTEN/DELFZIJL - Op zaterdag 15 maart is de landelijke Open Dag van de Zorg. Ook de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) opent haar deuren voor het publiek. Op beide locaties is iedereen van harte welkom om tussen 10.00 - 15.00 uur een kijkje te nemen achter de schermen van het ziekenhuis. Medewerkers en specialisten willen graag hun kennis aan het publiek laten zien.

Kennismaken
Het belangrijkste aspect van deze dag is kennismaken met de zorgorganisatie en de enthousiaste mensen die er werken. Niet alleen functionarissen in de zorg, maar ook medewerkers bij de ondersteunende diensten, zoals de afdelingen Personeel & Organisatie, Voeding, Kwaliteit & Veiligheid, staan klaar om belangstellenden te vertellen én te laten zien waaruit hun werk in het ziekenhuis bestaat. De bezoeker komt op plaatsen die voor hen normaal niet toegankelijk zijn, zoals de operatiekamers en de Spoed Eisende Hulp.

Welke afdelingen doen mee
Op beide locaties doen onder andere mee: de apotheek, het laboratorium (glucose- en cholesterolmetingen), diëtetiek, de operatiekamers en anesthesie, de afdelingen Hygiëne- & Infectiepreventie, Radiologie, Orthopedie, Longgeneeskunde, fysiotherapie, gipskamer en kinder(plas)poli. Op de kinder(plas)poli is onder meer een plasfilm te zien en worden diverse leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Voorts is er een presentatie in de centrale hal over het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Locatie Delfzicht
Naast de eerder genoemde afdelingen, kunnen bezoekers op locatie Delfzicht ook een kijkje nemen in bijvoorbeeld het Dialyse Centrum Groningen, het Klant Contact Centrum (KCC) en in de scopiekamers. In het Dialyse Centrum Groningen wordt een demonstratie gegeven over de hemodialyse machine en een kunstnier. Ook is er een rondleiding over de dialyseafdeling.
In de scopiekamers geven medewerkers uitleg over de maag- en darmonderzoeken. Ook in het KCC staan medewerkers klaar om uitleg te geven.

Locatie Lucas
Op locatie Lucas kunnen bezoekers onder andere een kijkje nemen bij de Spoed Eisende Hulp, de poli Oogheelkunde (waar ook oogmetingen worden verricht), de afdeling Reumatologie, de afdeling Cardiologie (hartkatheterisatie en echografie) en palliatieve zorg. Ook laten de orthopeden verschillende operaties in 3D zien.
Op de website www.ozg.nl staan alle afdelingen vermeld die meedoen aan de Open Dag.
Oproep voor peuters, kleuters en schoolgaande kinderen
Tijdens de Open Dag worden alle kinderen uit de regio opgeroepen om met hun pop of beer naar het dagverblijf van Noord 1/Oost 1 op locatie Lucas te komen. De kinderartsen en medewerkers van de kinderafdeling staan klaar om zieke poppen en beren te behandelen en te verzorgen. Kinderen ontvangen een boekje met gegevens zoals het gewicht en de lengte van hun pop/beer. Ook kan er een foto van de zieke pop of beer worden gemaakt.
Op locatie Delfzicht mogen kinderen in een doktersjas voor dokter spelen en een pop onderzoeken op de onderzoeksbank. Van al deze activiteiten kunnen ook hier foto's van de kinderen worden gemaakt.