Nieuws

Palletstapelaar van Kisuma Chemicals
voor Voedselbank Veendam en omstrekenIMG_0027.JPG

Sinds enige tijd heeft de voedselbank Veendam en omstreken een palletstapelaar in gebruik. Woensdag 2 oktober is deze palletstapelaar door Muriel Hofstede van Kisuma officieel verstrekt aan voedselbank-voorzitter Klaas Steenhuis en penningmeester Wim Dethmers.

Klaas Steenhuis: “De vrijwilligers van de voedselbank werken met pallets met daarop grote hoeveelheden. Het is allemaal vrijwilligerswerk, en zo hoeven onze mensen niet hun rug te gaan forceren”. Muriel Hofstede: “Wij wilden gaan sponsoren met iets praktisch waar de vrijwilligers veel aan zouden hebben. Wim Dethmers kwam toen met een palletstapelaar.”

Op 2 dagen per week, dinsdag- en donderdagmiddag, ontvangen in totaal ongeveer 200 mensen een voedselpakket via de Voedselbank Veendam. Om dit te bereiken wordt dagelijks voedsel opgehaald bij supermarkten en bakkers in het werkgebied.

IMG_0025.jpg

“We proberen allemaal steeds zoveel mogelijk de schijf van vijf te hanteren. Zodat mensen ook goed en verantwoord voedsel krijgen, en het niet te eenzijdig is. Mensen met weinig geld willen wij ook graag het goede toe. Voor gezinnen zitten er gemiddeld 20 producten in een pakket.”

Klaas Steenhuis spreekt als mede een rol hebbend in de voedselketen over een heel grote verantwoordelijkheid. Vanaf de boer gaat het naar de fabriek en vervolgens naar de winkels. Voedsel van een paar dagen voor de finale van de uiterste datum gaat naar de voedselbank. En dan moet er goed gelet worden op de geschiktheid. Want de Voedsel en warenautoriteit houdt ook toezicht op de voedselbanken. Om aan de eisen te kunnen voldoen volgen de vrijwilligers cursussen.

Voedsel dat niet meer voor menselijke consumptie mag worden uitgeven kan bijvoorbeeld naar een boer die het aan zijn vee geeft. Zoals groenten of oud brood.

Is het ook daar niet meer voor geschikt wordt het gecomposteerd, of gaat het de afval in voor de verbrandingsoven. Meestal wordt het gecomposteerd.

DSC_0015.JPG

Nederland telt ca. 360 voedselbanken met elk een zelfstandige stichting. Wel zijn ze allemaal lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Deze overkoepelende vereniging helpt de lokale stichtingen met het zo goed mogelijk functioneren. Voedselbank Veendam is voortgekomen uit een particulier initiatief in een woonhuis dat in 2007 was begonnen. Al snel ging dat niet meer en moest er een grotere ruimte aan de Schipperstraat worden betrokken. Toen ook dat te klein werd kon men in 2012 intrek nemen in de grote ruimte op de huidige locatie aan de Transportweg.

Het is eigenlijk een ontwikkeling dat niet zou moeten. Maar in plaats van elke week niets voor arme mensen moet er toch gekozen worden om toch een voedselpakket te kunnen uitdelen.

Het totaal aantal mensen dat voedsel ontving was in 2018 toegenomen met 6% tot 140.000. Volgens een artikel op voedselbanken.nl moeten meer 50-plussers een beroep doen op voedselhulp. En dat deze groep niet lijkt te profiteren van de toename in werkgelegenheid. Lees ook: www.voedselbankennederland.nl

IMG_0029.JPG

Begin januari was er na de verhuizing van de buren extra ruimte bijgekomen voor de Voedselbank Veendam. Er was behoefte aan meer magazijnruimte voor het aanleggen van houdbare voedselvoorraden voor mindere tijden.

Met Midden Groningen is afgesproken dat cliënten uit die gemeente voorlopig nog aan de Transportweg  in Veendam een voedselpakket kunnen halen. De Voedselbank voor Midden Groningen zit in Martenshoek. Voor mensen in Muntendam en Meeden is dat te ver reizen. Zodra de Voedselbank in Midden Groningen op meerdere punten de uitgifte gaat doen, gaan de cliënten in de voormalige gemeente Menterwolde naar Midden Groningen.

Elk uitgegeven voedselpakket kost om en nabij 4,50 euro. De Voedselbank is financieel voor ca 60% afhankelijk van bedrijven, kerken en particuliere donaties. Dit geldt met name voor kosten van transport, brandstof, koel en vriesapparaten. Met een donatie van 10 euro wordt een gezin 2 weken aan een voedselpakket geholpen. Eventuele donaties kan via de website: www.voedselbankveendam.nu

IMG-20190926-WA0004.JPG

Nieuws

Echtpaar de Vries uit Veendam 65 jaar getrouwdCollage (13x19,5)kopie.jpg

Woensdag was het exact 65 jaar geleden dat het echtpaar Afinus de Vries (86) en Jantje de Vries-Jager (82) 65 jaar getrouwd waren. Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam kwam 's middags bij het echtpaar in de Oranjeborgh op bezoek om een boeket bloemen te overhandigen.

IMG_0009.JPG

Het echtpaar kende elkaar nog niet zo lang toen ze op het gemeentehuis in Veendam in het huwelijk traden. Ze hebben 2 jongens, 3 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

IMG_0013.JPG

Na hun trouwen gingen ze wonen aan het Beneden Verlaat waar Afinus werk had gevonden als lasser/plaatwerken bij scheepswerf Grol die er toen nog zat, later verhuisde dit bedrijf naar Zuidbroek waar dhr. de Vries ook ging werken. Hij werkte  nog bij kwekerij Kloosterhuis en vandaar uit kwam hij in dienst bij Visser/Smit/Hanab in Veendam waar hij 40 jaar werkte en ook met pensioen ging.

IMG_0003.JPG

Mevr. Jantje de Vries geboren op de Wieke deed in de tussentijd het huishouden. Afinus was vanaf 1954 17 jaar lang semi prof voetballer bij SC Veendam aan de Langeleegte en was een bekende en uitstekende voetballer die de gloriejaren van SC Veendam meemaakte. Hij begon zijn voetbalcarriere al op 10-jarige leeftijd bij Veendam 1894.

IMG_0017.JPG

Het echtpaar heeft 40 jaar lang op de camping in Gieten gestaan en fietste in die jaren veel in Drenthe en verder was vissen nog een andere hobby van Afinus. Momenteel fietst men niet meer zo veel maar men rijdt nog wel auto. Het echtpaar heeft altijd met zeer veel plezier in Plan Noord gewoond o.a. in de Heemskerkstraat, Vredenrustlaan en H.J. Topstraat, en nu dus aan de Voormolenstraat in appartementencomplex Oranjeborgh. 

Nieuws

Cheques Odd Fellows
voor palliatieve zorg Zuidoost GroningenIMG_0119.JPG

Maandagavond heeft de Odd Fellows Veendam aan de beide palliatieve zorgaanbieders VPTZ Oost-Groningen en Hospice Veen & Wolden elk een cheque van 1.500 euro overhandigd. Het totaalbedrag van 3.000 euro is opgehaald uit de Midzomernacht Golfwedstrijd van 21 juni  jongsleden.

De Stichting Maatschappelijke Activiteiten van de vier Veendammer loges van de Odd Fellows hadden de golfwedstrijd bij maanlicht in samenwerking met Golfclub ‘De Compagnie’ georganiseerd. De golfwedstrijd is voor de palliatieve zorgaanbieders in Oost-Groningen met zesenveertig  deelnemers gespeeld, waaronder sponsoren en vrijwilligers.

IMG_0113.JPG

Karin Bron en Piet Soep van VPTZ Oost-Groningen in Veendam en Klary Rech van Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal mochten elk respectievelijk de gift van 1.500 euro in ontvangst nemen.

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Deze zorg wordt thuis in de vertrouwde omgeving gegeven, en ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen. Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal biedt in het Tineke Breiderhuis een bijzondere plek waar mensen in hun laatste levensfase, omgeven door 24-uurszorg, in huiselijke sfeer en samen met hun dierbaren afscheid nemen van het leven. Het Tineke Breiderhuis biedt persoonlijke ruimte en zorg op maat.

IMG_0101.JPG

De zaal was volbezet met leden, sponsoren en andere belangstellenden. Er moesten stoelen bij worden geplaatst. Stichting Maatschappelijke Activiteiten van de Odd Fellows heeft ondermeer als doel het bevorderen van het leefklimaat in het algemeen en dat van de zieken.

Men wilde ook stilstaan bij de palliatieve zorg. En bij eigen wensen en ideeën omtrent het onvermijdelijke levenseinde. De schrijfster Korine van Veldhuijsen was uitgenodigd als gast spreker. Veldhuijsen is journalist en auteur van verschillende boeken. Zij schrijft voor en met mensen over onder andere de palliatieve zorg. Vanuit haar woonplaats Doorn was zij was geheel belangeloos naar Veendam afgereisd.

IMG_0128.JPG

Karin Bron en Piet Soep van VPTZ Oost-Groningen in Veendam en Klary Rech van Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal vertelden over door hun geleverde zorg. En beantwoordden zij vragen vanuit de zaal.

Hospice Veen & Wolden is vanaf december 2016 in bedrijf. Klary Rech: “We hebben een prachtige serre waar onze gasten heel graag mogen zitten. Ze kunnen niet altijd met de rolstoel en mogen dan met het bed naar de serre. Maar het pad naar de serre is heel hobbelig en we willen graag het pad gaan veranderen.”

IMG_0135.JPG

“Het VPTZ is ook heel erg dankbaar voor het mooie bedrag, en we gaan het heel goed besteden”, liet Piet Soep van VPTZ Oost-Groningen weten. “Ons werkkapitaal zijn de vrijwilligers. Het zijn heel toegewijde en gemotiveerde mensen die bij de mensen thuis in hun eindstadium van hun leven mensen ondersteunen. En hun mantelzorgers die rondom hen staan.”

“Om deze vrijwilligers te begeleiden hebben we coördinators in dienst. En om hun werk te vergemakkelijken is ons plan om drie laptops aan te schaffen. Het restbedrag gaat besteed worden voor een nascholingsbijeenkomst voor de vrijwilligers die we binnenkort hebben. Met een spreker die verteld over communicatie rondom het ziek- en sterfbed.”

IMG_0130.JPG

Het VPTZ Oost-Groningen is met voormalig Menterwolde, Oldambt, Pekela, Bellingwolde, Bellingwedde en Veendam in vijf gemeenten actief. De stichting is sinds 2016 ook actief in de woonzorg- en woonservicecentra Veenkade, A.G. Wildervanck, De Breehorn en Huize St. Franciscus. Intern omdat bewoners ook daar graag willen blijven, en de inzet is om dat mogelijk te maken. Het VPTZ Oost-Groningen werkt met 50 vrijwilligers, maar er is altijd behoefde aan nieuwe vrijwilligers.

Voor het Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal is dit vergelijkbaar. Zij werken met 65 vrijwilligers, dat eigenlijk voor de 7 dagen per week van ’s ochtends zeven uur tot ’s avonds elf ook nodig is. ’s Nachts is de thuiszorg van Meander aanwezig van 23 uur tot 7 uur. Vrijwilligers kunnen niet altijd beschikbaar zijn wegens vakantie of ziekte, nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

De gastspreekster Korine van Veldhuijsen vindt de aandacht en tijd hebben voor mensen in hun laatste levensfase een heel groot geschenk.

IMG_0132.JPG

Nieuws, 112

Servers botnet offline gehaald
24-jarige man uit Veendam aangehoudenserver.jpg

De politie heeft vijf servers offline gehaald die gebruikt werden voor de aansturing van een versie van een zogenoemd botnet. De hardware is in beslag genomen en de bedrijfsvoering stilgelegd. Een 24-jarige man uit Veendam en een 28-jarige man uit Middelburg zijn dinsdagavond aangehouden. Zij worden onder andere verdacht van computervredebreuk en het verspreiden van malware.

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche kwamen de servers op het spoor via informatie afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum. Na onderzoek kwam de politie uit bij een Nederlands hostingbedrijf dat gebruikmaakte van servers in een datacentrum in Amsterdam. De servers zijn offline gehaald en worden onderzocht door de politie.

Mirai-botnet
De aansturingsservers van een versie van het Mirai-botnet werden bij een zogenoemde bulletproof hoster gehost. Dat is een hostingprovider die online criminele diensten levert. De servers die offline zijn gehaald stuurden een botnet aan dat voor een groot deel bestond uit Internet-of-Things (IoT) apparaten. Denk bijvoorbeeld aan slimme thermostaten, koelkasten, eigenlijk alles wat gekoppeld kan worden aan het internet. Een botnet maakt van al deze apparaten een netwerk. Met behulp van het Mirai-botnet werden steeds meer IoT-apparaten geïnfecteerd. De apparaten werden vervolgens ingezet om Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen uit te voeren op onder andere websites of betaaldiensten.

Hosting
De servers die in Nederland geplaatst waren, zorgden voor de aansturing van dit botnet, de ‘Command-and-Control’ servers. Met behulp van deze servers werden besmette IoT-apparaten (bots) aangestuurd. Deze bots scannen voortdurend IP-adressen op zoek naar andere kwetsbare IoT-apparatuur. Indien er werd vastgesteld dat er zich achter een IP-adres kwetsbare apparatuur bevond, werd er een aanval uitgevoerd en malware geïnstalleerd. De C&C-servers stuurden het botnet van geïnfecteerde apparaten vervolgens aan, zodat ze gebruikt konden worden voor een DDoS-aanval.

Servers uit de lucht
Met het offline halen van deze servers bij de bulletproof hoster is een slag toegebracht aan een infrastructuur die wereldwijd aanvallen uitvoerde. Hiermee is de aansturing van het bestaande Mirai-botnet onmogelijk gemaakt en infecties van nieuwe apparaten door dit botnet voorkomen. Over de betreffende bulletproof hoster werden ruim drieduizend meldingen gedaan van malwareverspreiding in een periode van een jaar. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat dit botnet zeer agressief andere apparaten probeerde te infecteren, tot ruim een miljoen pogingen per maand op een apparaat. Welke DDoS-aanvallen kunnen worden toegeschreven aan dit botnet maakt deel uit van het verdere onderzoek.

Hoe kun je misbruik van IoT-devices voorkomen?
De meeste IoT-devices zijn ‘slim’ gemaakt door ze te koppelen aan het internet. Omdat ze in veel gevallen met standaardwachtwoorden beveiligd zijn en er ook geen algemene standaarden voor de beveiliging worden gehanteerd of zijn afgesproken door producenten, blijven deze systemen kwetsbaar. Door het resetten of opnieuw opstarten van het apparaat wordt de malware gewist. Het resetten van apparaten maakt ze echter niet minder kwetsbaar voor een aanval, want bij een volgende scan kunnen ze opnieuw worden geïnfecteerd. Gebruikers van IoT-apparaten kunnen misbruik van hun apparatuur voorkomen door de apparatuur te resetten en standaardwachtwoorden aan te passen, mits dit mogelijk is.

Wat is een DDoS-aanval?
Een DDoS-aanval houdt bijvoorbeeld in dat via een slimme thermostaat, koelkast of IP-camera een aanval op een website kan worden gelanceerd. Door een aanval met zoveel mogelijk geïnfecteerde apparaten tegelijkertijd uit te voeren worden er zoveel informatieverzoeken gedaan dat een website dit niet aankan en uit de lucht gaat.

Nieuws

Kaartverkoop Ouderendag Veendam nog 2 dagenHet bestuur van de St. Senioren Platform Veendam heeft vanaf maandag de kaartverkoop voor de Nationale Ouderendag van 9 oktober a.s. in handen gegeven van Theater vanBeresteyn.

De kaarten à €12,50, inclusief lunch, zijn verkrijgbaar bij de kassa van het theater vanBeresteyn op het Museumplein in Veendam, het gaat echt om de laatste kaarten. De verkoop sluit vrijdagmorgen 4 oktober a.s.


Gerelateerde artikel:
 
Nieuws

Dans-en-'t-orgel in Grote Kerk WildervankPoster2_0.jpg

Aanstaande zaterdag 5 oktober is het zover: De streetdance-groep van Oxygym gaat in wisselende combinaties een wervelende show met halsbrekende toeren brengen begeleid door de opzwepende muziek van een kerkorgel. Dit is echt uniek en nog nooit vertoond. 20 meiden in leeftijd van 11 tot 22 jaar verzorgen de dansshow, er zijn ook verstilde momenten waarbij het orgel haar zachte kanten laat horen, samen met danseressen op spitzen.

Het orgel zal ook solo te horen zijn, zo worden alle mogelijkheden ten volle benut.

De muziek is varieert van Johann Sebastian Bach, de Lion King, Braziliaanse muziek tot Bon Jovi. We nodigen jong en oud uit om naar dit evenement te komen.

Het begint om 19:30 en de toegang is 8 euro, meer info via dansentorgel.nl.

In de middag kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd in het kader van Oktober Kindermaand deelnemen aan een speciale dance-clinic waarbij het orgel ook een speciale rol heeft. Onder leiding van Amber, dansdocent bij Oxygym, zullen de kinderen een aantal dansmoves leren. Er is ook gelegenheid om het grote Walcker-orgel van dichtbij te bekijken; de organist zal laten zien en horen hoe je met handen en voeten de mooiste klanken uit het instrument kunt toveren. Deelname aan deze Oktober Kindermaand-activiteit is gratis. Er is nog plaats voor deelnemers, het liefst opgeven via dansentorgel.nl, en anders kom je gewoon als je zin hebt: groep 5-8 jaar: 14.00 – 15.00 uur, groep 9-12 jaar: 15.00 – 16.00 uur.

Nieuws

Bij Grand Café/Brasserie Java in Veendam is alles mogelijk20190926_1924.jpg

Tekst Hans van Noort

Het is prachtig weer. De zwarte parasols sieren het terras aan het Prins Hendrikplein. Onder deze zonneschermen is het goed toeven. De bediening loopt af en aan. Je heb een heerlijk uitzicht over een stukje bedrijvigheid in de stad, zonder dat het hinderlijk is. Gezellig, je thuis voelen, gastvrij, gastvriendelijk zo voelt dat daar. Uitbater is Leo Frans, 37 jaar. Wel geboren en getogen in Veendam, maar géén horeca achtergrond. Toch heeft hij Java weer smoel gegeven en hoe…

20190926_1889.jpg

Leo Frans heeft al bijna 20 jaar een eigen bedrijf! Neen, géén horecabedrijf, maar een elektrisch installatiebedrijf. Hierdoor komt hij veel bij horecabedrijven. Licht en geluid zijn helemaal zijn ding. In 2002 komt hij in contact met de heer Woldhuis. Een jaar later opent op Prins Hendrikplein 5c nieuwbouw discotheek Zenit. Deze discotheek zit er nog steeds. In 2004 wordt Leo bedrijfsleider bij Woldhuis, elk weekend, voornamelijk nachthoreca. Leo Frans: “In 2011 heb ik het gekocht. In 2014 komt Rembrandt, de buurman, te koop, zo’n kans krijg je maar éénmaal. We hebben alles opgeknapt en de oude naam, Java, in ere hersteld. Het oude pand is beschermd stadsgezicht en stamt uit 1887. Aan dhr. Woldhuis heb ik veel te danken. Hij heeft me met raad en daad bijgestaan.” De tijd draait door. Dan wordt het 2017 en gaat Scheer en Foppen ter ziele. In 2018 komt ook deze ruimte bij Java. Wederom volgt een verbouwing en in april 2019 gaat de brasserie open. Hier vinden de live cookingbuffetten plaats. Er is plaats voor 82 personen. De live cooking keuken ziet er tiptop uit met onder andere koelingen voor vlees, vis en het saladebuffet, een steamer, een grote bakplaat, een gril en niet te vergeten de vitrine voor de nagerechten en het ijs.  “De live cooking is eigenlijk Java in buffetvorm,” aldus Leo met een big smile. “Hier kun je kennismaken met de keuken van Java in al zijn facetten van klassiek Frans, Hollandse pot tot Mexicaanse schotels en Indische gerechten. Een kleine wereldkeuken zou je het kunnen noemen.”

20190926_1899.jpg

Is het niet lastig om zoiets nieuws te beginnen hier in Veendam? Leo Frans: “We hebben de live cooking alléén in het weekend. Natuurlijk hebben we rekening gehouden met een aanlooptijd, maar door het leveren van kwalitieit, service en de mond-op-mond-reclame realiseren we nu een gezonde groei. Het loopt lekker.” Uiteraard blijven de andere faciliteiten van Java ook behouden, denk aan het “gewone” restaurant voor een 3-gangendiner of dagschotel, de high tea, de Engelse pub, de vergadermogelijkheden en de besloten diners. Verder de catering - ook op locatie, de bruiloften en partijen en zelfs laatst een begrafenis. Op de 1e etage vind je nog een restaurant met bar. “Veel service-clubs, bedrijfsleven en instellingen weten ons te vinden voor hun vergaderingen en/of contactmomenten. Dat zijn bijvoorbeeld de Rotary en de Lions. We zijn veelzijdig en breed ingesteld, zodat iedereen zich thuis voelt. Graag willen we dat elke gast voldaan hier de deur weer uitgaat.”

20190926_1891.jpg

Personeel
Naast 9 FTE’s heeft Java 16 mensen in partime in dienst. De chef in de keuken krijgt assistentie van 6 koks. Leo Frans springt bij waar nodig. Een aantal personeelsleden werkt al langer bij Leo Frans en vervangen hem uitstekend bij zijn eventuele afwezigheid. Java is een erkend leerbedrijf niveau 2 en 3 van de SVH. 
Vorig jaar benadert de gemeente Leo Frans. Wil je Veendam vertegenwoordigen op een seminar voor werkzoekenden in de horeca. Verder aanwezig: het Noorderpoort College (leerwerktrajecten), het UWV (uitkeringsinstantie) en de gemeentes Oldambt en Menterwolde. De bijeenkomst is in Winschoten. “Het is even schrikken. Er zitten 150 man in de zaal!” Leo Frans vertelt iets over Java. Hij geeft aan dat leerwerktrajecten wel leuk zijn, maar niet alles. Wil je weten hoe het er in de horeca aan toe gaat? Loop dan een dagje of langer mee in een bedrijf. Uiteindelijk resulteert dit in een contract voor 2 werkzoekenden. Ze hebben nu een deeltijdbaan bij Java! Gemeente blij met de presentatie van Leo Frans, werkgevers, onderwijs en UVW blij dat er een stukje duidelijkheid is gekomen in hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Bovendien de mensen blij om wie het allemaal draaide.
De contacten met de gemeente zijn overigens uitstekend, ook wat betreft de inrichting van het Prins Hendrikplein. 

20190926_1892.jpg

Keuken
“De meeste grondstoffen komen uit de regio. Van het vlees en de vis weten we de herkomst. De verse asperges, aardbeien en krieltjes komen van Doornbosch - Borgercompagnie. Het ambachtelijke ijs en brood komen van meester ijsbereider Wiert Geertsema - Muntendam. Allemaal kwalitatief hoogstaande en eerlijke producten én dat proef je. De overige grondstoffen halen we bij BidFood, onze online horecagroothandel. Wat dacht u van een smaakvolle dagschotel - Little Java - bijvoorbeeld: Kippendij saté, steakfriet, salade, mayo en appelmoes met een verrassend ijs als dessert; of een 3 - gangen diner bestaande uit een voorgerecht - Java Starter - een Javaanse pindasoep, als hoofdgerecht de Java Mixed Grill. Liever vis, kan ook, zalmfilet of snoekbaarsfilet. En als nagerecht - Java Dessert - een limoncello? Hebben we het nog niet eens gehad over het live cooking buffet met zijn Teriyaki, het water loopt je nu al in de mond…

20190926_1900.jpg

Bij de presentatie van de nieuwe menukaart heeft Leo Frans een paar dagen een leuk geintje uitgehaald. Op de menukaart had hij géén prijzen vermeld. Hij vroeg aan de gasten wat ze van de nieuwe gerechten vonden en welke prijs ze eraan wilde koppelen. “En als ik het nu maar €1,00 waard vind,” vroeg één van de gasten, “dan betaalt u ook slechts één euro. Dit pakte zo fantastisch uit dat we heel veel feed back hebben gekregen op onze menukaart en meer. We luisteren naar onze gasten en passen indien mogelijk e.e.a. aan.” Een sterk staaltje marketing! 

20190926_1901.jpg

Leo Frans zit nog boordevol plannen, die liggen nog in het verschiet. Zeker is wel dat het Prins Hendrikplein met de komst van Java nieuwe stijl een upgrading heeft ondergaan. Super.

20190926_1898.jpg

Meer informatie? Ga gewoon eens langs voor een hapje of een drankje.
Prins Hendrikplein 7, Veendam, 0598-433782


 
Fotoalbum: 
Nieuws, Regio

Kinderboekenweek 2019: Reis mee met de BibliotheekKinderboekenweek.jpg

Allemaal instappen voor de Kinderboekenweek 2019! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. Dit jaar staat de Kinderboekenweek volledig in het teken van voertuigen. Onder het motto ‘Reis mee’ organiseren de bibliotheken in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam de leukste activiteiten!

Reis mee met Qbuzz
Ga je mee op reis? Biblionet Groningen en Qbuzz organiseren op zaterdag 5 oktober een busreis door Oost-Groningen. Stap in de bus en ga op bezoek bij een bedrijf. Je komt meer te weten over voertuigen en we spelen een spel! De bus vertrekt vanaf de bibliotheek.

  • Bibliotheek Ter Apel, zaterdag 5 oktober van 10.00 – 11.15 uur
  • Bibliotheek Stadskanaal, zaterdag 5 oktober van 12.30 – 13.45 uur
  • Bibliotheek Veendam, zaterdag 5 oktober van 15.00 – 16.15 uur

Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.  Wil je mee? Meld je dan snel aan via kinderboekenweek@biblionetgroningen.nl, o.v.v. naam, leeftijd en opstaplocatie.

Fantasievoertuigen maken
Ontdek de mooiste, snelste en vreemdste voertuigen. Deze kindermiddag mag je een eigen fantasievoertuig bouwen. Knutsel een rijdende badkuip, een ruimteboot of een bellenblaasvliegtuig. Waarmee ga jij op reis? De kindermiddagen kennen een vrije in- en uitloop.

  • Bibliotheek Onstwedde, woensdag 2 oktober van 14.30 – 16.30 uur
  • Bibliotheek Veendam, woensdag 2 oktober van 14.00 – 16.30 uur
  • Bibliotheek Musselkanaal, vrijdag 4 oktober van 14.30 – 16.30 uur
  • Bibliotheek Oude Pekela, woensdag 9 oktober van 14.00 – 16.00 uur
  • Bibliotheek Stadskanaal, woensdag 9 oktober van 15.00 – 17.00 uur

Sleutelen aan fietsen
Kom op de fiets naar de bibliotheek! Woensdag 2 oktober gaan we in Bibliotheek Stadskanaal van 15.00 uur tot 17.00 uur sleutelen aan fietsen. Fietsenwinkel FietsFlip uit Stadskanaal is van de partij. Van banden plakken tot lampjes aansluiten of zadels verstellen. De fietsenmaker helpt de kinderen en vertelt zo meer over zijn werk.

Boek & Film: Mijn bijzonder rare week met Tess
Filmhuis vanBeresteyn en Bibliotheek Veendam vertonen in het kader van de Kinderboekenweek op woensdagavond 9 oktober de boekverfilming "Mijn bijzonder rare week met Tess". De film, naar het gelijknamige boek van Anna Woltz, gaat over de tiener Sam. Sam oefent alvast met alleen zijn, want hij is bang dat hij alleen overblijft als jongste van het gezin. Maar als hij Tess ontmoet, verandert zijn kijk op het leven.

De film begint om 18.30 uur en duurt tot 20.15 uur. Kaarten, € 5,- per persoon, zijn verkrijgbaar via www.vanberesteyn.nl of de theaterkassa in Cultuurcentrum vanBeresteyn.

Nieuws

20e Liedboekmiddag:
knipoog naar ‘het rijke Roomse (muziek)leven’.023.JPG

Op zaterdag 12 oktober is er van 14.00 tot 16.45 uur in de Grote Kerk aan de J.G.Pinksterstraat 5 te Veendam een liedboekmiddag met als thema ‘Met dank aan het rijke Roomse (muziek)leven’.

Dat Luther in 1517 een einde maakte aan de eenheid in de kerk, betekende niet dat alle kerkmuziek van vóór 1517 meteen in de ban werd gedaan! De sporen van gregoriaans of andere ‘katholiek’ aandoende manieren van zingen zijn in sommige protestantse kerkliederen nog goed herkenbaar. Liederen van priester-dichter Huub Oosterhuis (ja, de vader van Trijntje) op muziek van Bernard Huijbers (en later Antoine Oomen en Tom Löwenthal) zijn geliefd, en er staan er dan ook vele tientallen van in het nieuwe liedboek.

De middagen verlopen in een ontspannen sfeer en dat trekt deelnemers uit de wijde omgeving van Veendam. Organisten Wim van de Laar en Wim Westerman kiezen zelf 20-25 thema-gerelateerde liederen uit het nieuwe liedboek, en (zo leert de ervaring) de keuze van de organisten levert altijd een verrassend en mooi programma op!

Ieder die het leuk lijkt om mee te komen zingen is van harte welkom.
Info en opgave via liedboekdagen@pknveendam.nl of via (0598) 613308.
Kaarten (‘all-in’) zijn vooraf en aan de zaal te koop - € 7,50 / 5,00. 

Op 21 maart 2020 is de volgende liedboekmiddag, thema: De lofzang van Maria en andere Maria-liederen.

Nieuws, Regio

Stewards Arriva in Friesland en Groningen
dragen bodycamsArivva_00.jpg

Vanaf 1 oktober dragen de stewards van Arriva in de Noordelijke treinen bodycams. Het is een pilot die tot het einde van dit jaar duurt. Met deze proef onderzoekt Arriva of het dragen van de bodycam bijdraagt aan een groter gevoel van veiligheid, en of het bijdraagt aan het voorkomen van mogelijke incidenten. Na de pilotperiode, in het eerste kwartaal van 2020, bekijkt en bespreekt Arriva de resultaten met haar opdrachtgevers, de provincies Fryslân en Groningen.

De provincies en Arriva hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Zowel voor de reizigers als voor de medewerkers. De gedachte achter de bodycam is dat het dragen ervan preventief en de-escalerend werkt. Via posters in de treinen worden reizigers geïnformeerd.

Zo werkt de bodycam
Een bodycam staat niet standaard aan. De steward kan dat zelf beslissen. Bijvoorbeeld als hij een mogelijk onveilige situatie in de trein treft. Voor het bewaren en bekijken van de bodycambeelden gelden strikte regels.

Noordelijke lijnen 2020-2035
Op dinsdag 11 juli 2017 hebben de provincies Groningen en Fryslân en Niedersachsen de treinconcessie in Noord-Nederland opnieuw aan Arriva gegund. Met deze gunning mag Arriva deze trajecten blijven verzorgen van december 2020 tot en met 2035. In aanloop naar deze nieuwe concessie werkt Arriva hard aan diverse projecten. Naast praktische pilots zoals de pilot bodycams is de refurbishment (vernieuwing) van de huidige Noordelijke treinvloot ook een onderdeel van deze implementatie. Naast een nieuwe look krijgen de huidige treinen onder meer geavanceerde batterijpakketten om zo ook in de toekomst op een duurzame manier het openbaar vervoer te verzorgen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws