Nieuws

De lichtjesroute Veendam op de buis voorbijrijder-pl.png

Ook dit jaar gaat de razende reporter Roeland Roomhoorn samen met de filmmakers van ParkstadVeendam.nl de Lichtjesroute rijden. Her en der bellen ze aan bij deelnemers met de mooiste en creatiefste versieringen en gaan ze opzoek naar bijzondere verhalen. Vanaf week 50 zenden Stichting Kabelnet Veendam (SKV) en Parkstad Veendam twee keer per week de reportage uit. Dit zal op dinsdag en donderdag zijn. 

Ben, of ken jij iemand bij wie de filmmakers aan mogen bellen? Heb je een leuk verhaal of mooie creaties in of rondom je huis, mail dan naar de organisatie van de lichtjesroute. Wie weet staat de crew dan binnenkort bij jou op de stoep. Ook als je een mooie foto van je versiering hebt, dan maakt deze kans om opgenomen te worden in de reportage. Tips en foto's kunnen gemaild worden naar lichtjesrouteveendam@hotmail.com.

Nieuws

Wie wordt de ‘Veendammer van het Jaar 2021’?261497016_265598915613782_2739343613533525429_n.jpg

Voor de veertiende keer wordt de verkiezing ‘Veendammer van het Jaar’ gehouden. Ook dit jaar kan een individuele persoon, club, groep of organisatie worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de titel ‘Veendammer van het Jaar 2021’. Tot en met 31 december 2021 kunnen kandidaten worden voorgedragen.

Waar moet een Veendammer van het Jaar aan voldoen?
Het gaat om de Veendammer(s), die een positieve bijdrage aan Veendam geleverd heeft/hebben. De potentiële ‘Veendammer van het Jaar 2021’ moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De kandidaat, club, groep of organisatie:

  • Heeft op een positieve manier de aandacht op Veendam gevestigd.
  • Is geboren en/of woonachtig in de gemeente Veendam.
  • Heeft een goede reputatie.
  • Is net een beetje anders (opvallend) dan anderen.

Voordragen
Bij het voordragen moet in de motivatie duidelijk naar voren komen waarom juist deze kandidaat de titel ‘Veendammer van het Jaar 2021’ verdient. Voor meer informatie kijk op www.veendam.nl/veendammervanhetjaar . Een voordracht kan tot en met 31 december 2021 gemaild worden naar communicatie@veendam.nl.

Nieuws

IkiBuntu VeendamTeaching 1.jpg

Tekst Hans van Noorthansvannoort@parkstadveendam.nl]

Sinds april 2020 zetelt de Stichting IkiBuntu in het Gezondheidscentrum aan het Lloydsterras nabij het station hier in Veendam. IkiBuntu vraag je je af? Geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen. Het zal wel iets te maken hebben met gezondheid anders zou het daar niet bij in zitten! Een juiste constatering. Maar verder? Om die gezondheid van jou en mij draait het bij IkiBuntu, maar dan op een andere manier. Die doen we graag uit de doeken.

Op de Rijksbegroting voor komend jaar prijkt een totale som van € 353 miljard, daarvan is 81,3 miljard bestemd voor de (gezondheids)zorg. Je zegt dat sneller, dan dat je je beseft hoeveel geld dat wel niet is. Voor de inzichtelijkheid schrijven we het even voluit in cijfers: € 81.300.000.000,00 In letters: éénentachtigduizenddriehonderd miljoen euro’s. Een waanzinnig hoog bedrag. Dat loopt de komende jaren verder op tot 92,8 miljard in 2025. Logisch dat er een aantal weldenkende professionals zich afvroegen: Is dit wel gezond? Die profs zijn: Wout Peters en Ilona Schra. Wordt het niet tijd om aan die gezondheidszorg een andere slinger te geven? Volmondig ja. Daartoe hebben ze de stichting IkiBuntu opgericht. In het kort komt het hierop neer: Het huidige systeem gaat uit van ziekte & zorg. Wout en Ilona leggen de focus op gezondheid & gedrag. Aan het werk voordat je ziek wordt. Op weg naar een veerkrachtig & vitaal leven.

DH_G5A3778.jpg

We leven gemiddeld langer. Mannen worden 79,7 en vrouwen 83,1 jaar. Maar zijn die laatste jaren ook de mooiste? Veelal niet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen vanaf hun 42e levensjaar te maken krijgen met de eerste chronische ziektes. Voor mannen ligt dit op 48 jaar. Wout als ambulant ambulanceverpleegkundige: “Bij 90% van ons werk gaat het om chronische klachten en heeft het steeds minder vaak te maken met acute zorgproblemen!” IkiBuntu wil een bijdrage leveren aan een gezond leven. Daar moet je vroeg mee beginnen, voordat er mogelijke klachten zijn. Dit is de fase in je leven waarin gezondheid en gedrag nog beïnvloedbaar zijn. Dat begint eigenlijk al vóór en tijdens de zwangerschap. De eerste 1000 dagen van het kind zijn daarin cruciaal. Een van de redenen waarom Ilona het initiatief “Oermodern Ouderschap” heeft opgezet.

Een van de belangrijkste pijlers is de zingeving aan het leven. Dat geeft een positieve gezondheid. “We zien het vaak anders. Mensen zijn ontevreden over wonen, werk, hun omgeving en community (samenleving). Gezondheid herbergt een gezamenlijke verantwoordelijkheid: samen dragen we zorg voor elkaars veerkracht en vitaliteit,” aldus Wout en Ilona. Het aangaan van vitale sociale netwerken is van wezenlijk belang. Een 2e aandachtspunt is het stimuleren van gezonde keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Ga ik vandaag voor fastfood of kies ik voor verse groenten en fruit in combinatie met noten, zaden en tuinkruiden? “De focus leggen op het nuttigen van plantaardig voedsel geeft het lichaam enorm veel positieve energie,” vult Wout Peters aan. Neem ik lekker bij de TV een zakje chips of een paar schijfjes appel of partjes sinaasappel? Bij bewegen: pak ik de auto of toch de fiets? Maak ik een fijne wandeling of … Belangrijk is dat je bewegen een plaatsje geeft in je dag-/weekritme. Bij inspanning hoort ook ontspanning en de nodige rust/slaap, niet vergeten! Steek ik nog een sigaretje op of is dit weer de zoveelste laatste?  Aan jou de keuze.

02.png

Het fijne van IkiBuntu is dat niets hoeft. Je bepaalt de keuzes helemaal zelf. Deelname staat vrij. De gedragsverandering begint bij jezelf en door deel te nemen aan groepssessies versterk je elkaar in het maken van die keuzes. Er hebben zich inmiddels verschillende groepjes gevormd, die samen én gezamenlijk ervoor gaan. Zo volgt momenteel een groepje van 13 mensen een koude training. Dit verhoogt je weerstand enorm is aangetoond. Een ander groepje wandelt wekelijks in Borgerswold. Weer anderen wisselen gezonde recepten uit. Heb je wel eens van een courgette brownie gehoord? Vanuit een kerkgenootschap zijn ze bezig geweest met een 40-dagen challenge om te kijken of ze met Bijbelse ingrediënten tot lekkere gerechten kunnen komen met inachtneming van de spijswetten. Ook vanuit mensen met een migratieachtergrond is er interesse. Individueel kun je bij IkiBuntu aan het Lloydsterras gebruik maken van een Elliptigo. Die staat ter beschikking en is geschonken door de Nedmag.

01.png

Overheden hoog en laag zien gelukkig het nut en de noodzaak van de initiatieven van IkiBuntu. De opmars van diabetes 2 lijkt niet te stoppen. Dagelijks komen er alleen al in ons landje 150 patiënten bij! Ook het aantal mensen met overgewicht en obesitas neemt alarmerende vormen aan, allemaal uitermate verontrustend. Begrijpelijk dat er subsidies worden verstrekt om de ideeën een vorm en plaats te geven. Zo is er juist een pilot gestart in de wijk Sorghvliet: “Sorghvliet Vitaal Vooruit.” Dit project is bestemd voor alle mensen in de wijk met het doel om mensen met elkaar te verbinden, waardoor een community ontstaat, die zich gezamenlijk inzet om de opmars van Diabetes type 2 te stoppen. Ook als je géén diabetes hebt. Huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners zijn ingelicht én enthousiast. Vanuit de landelijke overheid is een onderzoek gestart naar een kosten - batenanalyse van dit nieuwe zorgsysteem uitgaande van gezondheid & gedrag.

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt, volgden Ilona en Wout de Master Healthy Ageing Professional. Ilona heeft zich gespecialiseerd in Oermodern Ouderschap. Oermodern en oervoedsel zijn heerlijke eigentijdse kreten die bij IkiBuntu veelvuldig vallen. Het zijn géén loze kreten! Alles is goed onderbouwd en doordacht. De pioniers van het nieuwe zorgsysteem geloven heilig in hun missie. Hun voorbeelden liggen in de Blue-zones.

03.jpg
Foto: Wikipedia

Dit zijn afgebakende gebieden, zie kaart, waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar mensen meetbaar langer leven en in goede gezondheid oud worden. (Wikipedia) Nou, dat willen we toch allemaal? Dat kan. Dat moet. Door het toepassen van oeroude principes kunnen we de welvaartziektes adequaat en effectief aanpakken. Bovendien en niet onbelangrijk blijven de kosten op deze manier beheersbaar.

Profielfoto Wout.jpg

Momenteel werken Wout en Ilona vanuit Veendam en Hoogeveen.

Meer informatie:
Stichting IkiBuntu, Lloydsterras 6, 9641 DZ Veendam, 06-26778657

info@stichtingikibuntu.nl
stichtingikibuntu.nl


Gerelateerde artikel:

Stichting IkiBuntu start in Veendam met specifieke focus op gezondheid & gedrag


Nieuws

Humanitas en Voedselbank Veendam helpen samen de Sint een handjeDSC_9125-2.jpg

Door Henk Drenth

Dinsdag heeft de voorzitter Frits Muurman van Humanitas Veendam & Pekela aan de Voedselbank Veendam sinterklaascadeaus overhandigd voor de kinderen. Voorzitter Klaas Steenhuis van de Voedselbank heeft 40 pakjes, geheel in stijl in twee juten zakken verpakt, in ontvangt genomen.

Onlangs was door het bestuur van Humanitas besloten om met de jaarlijkse sinterklaasactie de Sint weer een handje te helpen voor de kinderen tot en met 9 jaar in gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank Veendam.

In voorgaande hielpen de vrijwilligers van Humanitas de Sint zelf met het langsbrengen van de cadeaus. Frits Muurman: "Dan hielpen we de Sint om de pakjes langs te brengen. In de ochtenduren als de kinderen op school zaten. Op tijdstippen waarop de kinderen niet thuis zijn, werd er bezorgd. De routes werden over de verschillende ‘hulpsinten’ verdeeld. Maar vanwege het coronavirus waren er minder contacten met de cliënten, maar men wilde bepaalde cliënten niet vergeten. Het voorstel van het samenbundelen van deze actie voor grotendeels dezelfde doelgroep werd door de Voedselbank meteen hartelijk ontvangen. Doordat we minder contact hebben zochten we de samenwerking. Mogelijk kan deze samenwerking blijven bestaan. Via de Voedselbank is er een groter bereik. Anders komen we bij sommige gezinnen niet thuis.” 

Bestuurslid Bijka Scholtens van Humanitas coördineert deze actie.

De Voedselbank verzorgd ruim honderd gezinnen. Dat zijn ruim 350 monden. 


Fotoalbum: 
Nieuws

Uitvoering Wmo Veendam
naar samenwerkingsverband “De Basis Veendam”Schermopname (120).png

Vanaf 1 januari 2022 gaan Compaen en Cosis de ondersteuning en begeleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren onder de naam “De Basis Veendam”. Volwassen inwoners die ondersteuning of begeleiding nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving kunnen dan terecht bij deze algemene voorziening. Hierdoor is het niet meer nodig eerst langs de gemeente te gaan, omdat een indicatie niet meer nodig is. “De Basis Veendam” gaat dit, samen met onder andere Coöperatie Dichtbij, uitvoeren.

Doorontwikkeling
Sinds 2016 kent Veendam al een Algemene Voorziening Begeleiding met daarachter Compaen, Cosis en Meander. Deze algemene voorziening helpt volwassen inwoners met een lichte ondersteunings­vraag. Het maatschappelijk werk en welszijnswerk van Compaen vallen er niet onder. Voor intensieve vormen van ondersteuning, het zogenaamde maatwerk Wmo, was tot dusver een indicatie van de gemeente nodig. De gemeente Veendam had voor dit maatwerk samen met andere Oost-Groninger gemeenten meerdere aanbieders gecontracteerd. Die contracten lopen eind dit jaar allemaal af.

Vernieuwend
In de nieuwe uitvoeringsorganisatie “De Basis Veendam” worden alle vormen van ondersteuning en begeleiding binnen de Wmo samengevoegd.  Wethouder Ans Grimbergen: “In de nieuwe uitvoeringsorganisatie worden de begeleiding vanuit de Algemene Voorziening Begeleiding, het maatwerk Wmo en het (buurt)maatschappelijk- en welzijnswerk samengevoegd. De verwachting is dat vrijwel alle ondersteuning die inwoners nodig hebben, door de nieuwe uitvoeringsorganisatie kan worden geleverd. Inwoners die nu nog door een andere aanbieder worden ondersteund, worden warm overgedragen naar “De Basis Veendam”.”

Laagdrempelig
Met een lichte toets kijkt “De Basis Veendam” of de inwoner tot de doelgroep van de Wmo behoort. De inwoner en een professional van “De Basis Veendam” bepalen samen wat nodig is. Is intensieve ondersteuning nodig? Dan levert “De Basis Veendam” ook die ondersteuning. Bij een verandering van de ondersteuningsvraag kan er flexibel op de persoonlijke situatie worden ingespeeld en kunnen andere lichtere vormen van hulp worden ingezet. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd bij de algemene voorziening. De nieuwe uitvoeringsorganisatie werkt wijkgericht en krijgt inlooppunten in Veendam-Noord en Veendam-Zuid. Wethouder Ans Grimbergen: “Het doel van deze algemene voorziening en van “De Basis Veendam” is slagvaardigheid zonder onnodige administratieve rompslomp, waarbij de inwoner centraal staat. Veendam krijgt zo een laagdrempelige, breed toegankelijke voorziening dichtbij de inwoners. De gemeente Veendam gaat de dienstverlening van “De Basis Veendam” monitoren en op een andere manier intensief samenwerken.

Niet alles
“De Basis Veendam” gaat niet alle taken binnen de Wmo doen. Kleine woningaanpassingen, hulpmiddelen, Wmo-taxi, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vallen er niet onder. Voor de toewijzing van deze voorzieningen moeten inwoners bij de gemeente Veendam zijn. Daarnaast zijn er voor de huishoudelijke ondersteuning aparte uitvoeringsorganisaties, namelijk via Buurtdiensten en De Nieuwe Zorg Thuis.

Meer informatie
Meer weten over “De Basis Veendam”? Kijk op www.debasisveendam.nl.

Nieuws

Prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids Veendam  20221e prijs fotowedstrijd Karin Bron.JPG
1e prijs Karin Bron

Op zaterdag 27 november 2021 heeft Veendammer van het Jaar, Peter Panneman, namens de jury, de drie winnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2022 gefeliciteerd met het veroveren van de eerste, tweede en derde plaats. De winnende foto is van Karin Bron. Zij geeft in haar foto verschillende herkenbare plekken in Veendam weer. Naast een felicitatiebrief en waardebonnen ontvingen de drie winnaars ook een vergroot exemplaar van hun winnende foto.

2e prijs fotowedstrijd Gerard Dekens.JPG
2e prijs Gerard Dekens

Fotowedstrijd
Voor de gemeentegids van 2022 werd voor de zesde keer een fotowedstrijd georganiseerd waar inwoners van Veendam aan mee konden doen. De drie winnende foto’s krijgen een plek in de gemeentegids en ontvangen een waardebon. Naast Karin Bron vielen ook Gerard Dekens en Harry Pinkster in de prijzen met respectievelijk een tweede en derde plaats. De ingestuurde foto’s zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit wethouder Annelies Kleve en Veendammer van het Jaar Peter Panneman.

3e prijs fotowedstrijd Harry Pinkster.JPG
3e prijs Harry Pinkster

Wethouder Annelies Kleve: “De ingestuurde foto’s waren dit jaar van een bijzonder hoge kwaliteit. Zowel in herkenbaarheid als in kleur en scherpte. De winnende foto’s stralen alle drie het echte Veendam uit, maar elk vanuit een andere invalshoek. Ik ben trots op de amateurfotografen, een knap staaltje werk hebben ze gemaakt!’’

Nieuws

Diefstal van elektrische fietsen in de "Meerpaal" Veendam261454252_4650257138423343_4139885201497313782_n.jpg

Door Peter Panneman

De laatste tijd vinden er opvallend veel diefstallen plaats van voornamelijk elektrische fietsen in het senioren appartement de "Meerpaal" aan de Oostlaan in Veendam. De fietsenstalling(en) is /zijn bereikbaar van buitenaf via de hoofdingang maar ook is niet uitgesloten dat er op een andere manier toegang wordt verschaft. 

Zelfs zondagmorgen  werd er wederom een elektrische fiets gestolen van het merk "Qwic", een fiets van maar liefst €3000,00 . Camera bewaking zou daar geen overbodige luxe zijn. Het is en blijft een trieste zaak, aldus een gedupeerde.

Nieuws

Cbs ’t Haimstee zamelt luiers in voor Lesbos 20211125_084216.jpg

Afgelopen weken hebben de leerlingen van Cbs ’t Haimstee luiers, billendoekjes en Sudocrem verzamelt voor de vluchtelingen in Lesbos.  

Monique Feddes, een moeder van een leerling van school bracht deze actie onder de aandacht. Zij is zelf ook inzamelpunt voor de actie Luiers voor Lesbos. De actie duurt nog tot zaterdag 27 november. 

De school helpt hiermee de jonge kinderen in het vluchtelingenkamp aan hun basisbehoeften. Cbs t Haimstee vindt het belangrijk om te zorgen voor hun naasten en op deze manier kon daar concreet gehoor aan gegeven worden.

Nieuws

Echtpaar Bos 60 jaar getrouwdDSC_9101.JPG

Tekst Peter Panneman

Woensdag 24 november 2021) is het 60 jaar geleden dat de heer Klaas Bos (84) en mevrouw Alie Woering (81) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Berry Link feliciteerde het diamanten echtpaar persoonlijk bij hen thuis in Veendam.

DSC_9096.JPG

Klaas en Alie leerden elkaar kennen op de jaarlijkse kermis in Buinermond, de geboorteplaats van Alie, na circa 5 jaar `dikke verkering` was de tijd daar om te gaan trouwen. Het echtpaar kreeg 3 jongens en inmiddels zijn er 4 kleinkinderen bijgekomen.

DSC_9097.JPG

Klaas is circa 7 jaar werkzaam geweest bij Duintjer in Wildervank, waarna de overstap werd gemaakt naar Kuiper Electro als chef-monteur. Een mooie klus was toen de elektriciteit werkzaamheden bij de bouw van de Hema in Veendam. Alie heeft tot haar trouwdag bij Phililps in Stadskanaal gewerkt. Maar bij het bekend maken van haar voorgenomen huwelijk kreeg ze ontslag en een strijkijzer, want getrouwde vrouwen in dienst bij Philips was taboe.

DSC_9086.JPG

Het echtpaar heeft bijna hun gehele huwelijksperiode in Veendam-Noord gewoond. Klaas heeft zich jarenlang ingezet als bestuurslid van de inmiddels opgeheven ANBO, Alie mag dagelijks graag haken en puzzelen.  Foto; Akram Darwish.


Fotoalbum: 
Nieuws

Arend Castelein nieuwe gemeentesecretaris VeendamArend Castelein-vierkant.jpg

Met de benoeming van Arend Castelein heeft de gemeente Veendam een nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur gevonden. Het college van burgemeester en wethouders heeft Arend Castelein met ingang van 1 februari 2022 benoemd. Daarmee volgt hij Martin Schomper op die met pensioen gaat.

Ervaring
Arend Castelein (49) was tot de gemeentelijke herindeling gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Appingedam. Momenteel is hij Clusterdirecteur Interne & Externe Dienstverlening bij de gemeente Eemsdelta. Voor zijn aanstelling bij de gemeente Appingedam was Arend Castelein van 2011 tot 2017 gemeentesecretaris van de gemeente Veendam. Die functie werd toen echter niet gecombineerd met die van algemeen directeur, omdat de ambtelijke organisatie op dat moment nog werd gevormd door een ambtelijk samenwerkingsverband met de gemeente Pekela (De Kompanjie).  Het college verheugt zich op de samenwerking met Castelein. Burgemeester Berry Link: “Door de kennis en ervaring die Arend Castelein meebrengt hebben wij er alle vertrouwen in dat hij deze functie op een goede manier weet in te vullen.”

Uitdaging
De heer Castelein kijkt uit naar zijn nieuwe functie: “Deze functie is voor mij een mooie uitdaging. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in voor de gemeente Veendam. Ik heb warme herinneringen aan de gemeente Veendam en kijk uit naar de samenwerking met het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws