Oud Veendam

Oud WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


De laatste keer waren we gebleven aan de huidige Postkade, vroeger Kanaalstraat geheten. Op de plaats waar tot voor kort het oorlogsmonument stond, stond ooit de aardappelmeelfabriek van Veenhoven, Schuringa, Huizinga en Topper. De fabriek werd gesticht in 1897 en bestond slechts 20 jaar. In 1917 werd de fabriek gesloopt en een jaar later volgde de loodsen. In 1931 werd de grond verkocht aan de gemeente Wildervank. Het is thans moeilijk voor te stellen dat op de plaats van de groenstrook ooit een grote fabriek stond. We gaan over de Plantsoenbrug en gaan verder in zuidelijke richting via de Poststraat. Rechts komen langs de voormalige dokterpraktijk van huisarts van Kerkvoorde. Deze woning vormde met het naastgelegen pand links één geheel. In dit grote pand was het voormalige hotel Schuringa gevestigd. Na sluiting van het hotel werd het pand opgedeeld in twee afzonderlijk panden. Wie goed oplet zal het ontdekken want voor je het weet ben je er voorbij. Om het te ontdekken kun je het beste met de fiets gaan of lopend. Ter hoogte van Poststraat 22 ontdek je dat achter het pand een schuur staat waar we op de gevel lezen dat hier een borstelfabriek gevestigd was. Het betrof hier de borstelfabriek van de familie Kuik. Zowel de fabriek als het voorgelegen pand zijn behouden gebleven en vormen een prachtig geheel dan de moeite waard om voor het nageslacht te bewaren.

Oud Veendam

Oud WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Vandaag gaan we terug via de Stationsbrug en gaan links de Poststraat in. De Poststraat is natuurlijk vernoemd naar het voormalig postkantoor dat hier gevestigd was. Postkantoren zijn reeds lang verleden tijd, zo ook het postkantoor van Wildervank dat gelukkig wel in het straatbeeld behouden is gebleven en een nieuwe bestemming heeft gekregen. We gaan dit keer beelden zien van het gedeelte tussen de Stationsbrug en de Plantsoenbrug. Aan de Postkade vallen vooral de grote villa's op vlak bij de Stationsbrug. Zo zien we op de ene opname dat de villa op de hoek van de C.W. Lubbersstraat nog niet aanwezig terwijl bij de volgende opname ze er staat. Tot begin jaren vijftig heette de Postkade Kanaalstraat.

Oud Veendam

Oud WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze week een aantal opnamen van een relatief jong deel van Wildervank, hoewel ook hier reeds een aantal woningen aan de Meidoornstraat zijn afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Het betreft hier de nieuwbouw aan de oostzijde van het Oosterdiep. Globaal het gebied tussen het Oosterdiep en de spoorlijn en de C.W. Lubberstraat en de Beukenlaan. Opvallende details zijn het parkje langs de Vijverlaan, het plantsoentje op de plaats van de vroegere aardappelmeelfabriek, het oorlogsmonument dan onlangs helaas gestolen is en de muziekkoepel. Ook opvallend zijn ook de twee muurtjes aan de vijverlijn, restanten van een brug over een voormalige wijk die zijn uitmonding in het Oosterdiep aan de Postkade had

Oud Veendam

Oud Wildervank, het voormalig Station WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nlC.W. Lubbersstraat gezien in de richting van het station

Vorige week liepen we de C.W Lubberstraat in. De straat werd vernoem naar de voormalige verzetsstrijder Cristianus Wieger Lubbers die hier destijds woonde. De straat heette in die tijd Stationsstraat. De straat voerde, zoals uit de naam valt op te maken, naar het station van de NOLS. De spoorlijn maakte deel uit van de verbinding Zuidbroek-Stadskanaal. De spoorlijn werd geopend in 1910 en verving de tot die tijd veel gebruikte paardentram. Erg lang heeft het personenvervoer het niet uitgehouden want reeds in 1939 werd tot sluiting overgegaan. Het vervoer via het lokale spoor was reeds ingehaald door het gemotoriseerde verkeer dat sterk opkwam. Hoewel de personenauto nog lang niet algemeen was werd steeds meer gebruik gemaakt van de autobus. Het oa. de komst van de Gado lijn Veendam Assen dat het spoor moest verdwijnen. Na de oorlog heeft de trein nog een aantal jaren dienst gedaan maar in 1953 was het definitief gedaan. Het station bleef alleen achter. Toch heeft het station het nog tot 1970 gehaald maar toen kwam de man met de hamer die het met de grond gelijk maakte. Wat restte was een lege ruimte die tot op heden geen invulling heeft gekregen. Misschien was met de kennis van nu en het gebruik van de Star van het huidige spoor leuk geweest als het nog had bestaan.


C.W. Lubbersstraat gezien vanaf de spoorwegovergang, rechts het voormalige hotel Bakker


Overzicht van de omgeving rond het station met links het voormalige hotel Bakker


Overzicht van het emplacement met de aankomende trein vanuit Stadskanaal


Overzicht van het emplacement met links de trein vanuit Stadskanaal


Het station gezien vanaf de voorzijde


Het station gezien vanuit het park. Het station werd niet lang na deze opname gesloopt


De laatste foto's van het voormalige station. De sloop is reeds in volle gang

Oud Veendam

Oud WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nlde voormalige brug tegenover het hotel

Vorige week ben ik begonnen met het tonen van beeldmateriaal van Wildervank. Hoewel ik me actiever met de plaats Veendam bezighoudt bezit ik ook een grote collectie beeldmateriaal van de plaats Wildervank. Ook in Wildervank is het één en ander veranderd. Soms krijg ik foto's onder ogen waar ik goed op moet studeren om ze te herkennen. Vaak is de situatie al tientallen jaren geleden aangepast en moet je echt gaan letten op de details. Als je een onbekende foto hebt hoop je op een andere foto die je kunt gebruiken als referentiemateriaal. Zoals de brug op foto 1 die niet meer op de plek ligt waar hij op de foto is gesitueerd. De brug werd verplaatst en is de huidige Stationsbrug. Door een foto van de oude situatie kon ik de brug plaatsen. De brug lag in eerste instantie tegenover het vroegere Hotel De Nederlanden. Vandaag begin ik met de voormalige brug en ga via Hotel de Nederlanden de huidige Stationsbrug over en kijk terug vanuit de C.W. Lubbersstraat.


Situatie gezien vanuit het hotel


Zicht op het hotel en voorgelegen brug vanuit het zuiden


Oude opname van het voormalige hotel


Oude opname van het voormalige hotel


Een felle brand verwoeste het hotel


Wat resteerde was het casco


De ‘nieuwe Stationsbrug'


Zicht vanuit de huidige C.W. Lubbersstraat richting de Stationsbrug

Oud Veendam

Oud WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nlLutherse kerk

Naast een groot archief aangaande de plaats Veendam bezit ik ook een groot beeldarchief van de gemeente Veendam. Dit omvat Wildervank, Borgercompagnie, Zuidwending en Bareveld. Ook de buurtschappen Kibbelgaarn, Wildervanksterdallen en Nummero 13 behoren hiertoe, doch is weinig tot geen beeldmateriaal van voorhanden. Naast genoemde plaatsen verzamel ik ook beeldmateriaal van Muntendam en Sappemeer. Wat betreft historisch onderzoek richt ik mij wat bouwgeschiedenis op de plaats Veendam en de historisch ontwikkeling van de Oude Veenkoloniën. Van de andere plaatsen verzamel ik voornamelijk beeldmateriaal zoals dia's, foto's, oude facturen enz. Ik heb het laatste anderhalf jaar vooral materiaal laten zien van de plaats Veendam, voor de verandering laat ik dit keer en de komende weken ook van de andere plaatsen een selectie beeldmateriaal zien. Laat eens weten of u dit als kijker kunt waarderen. Dit keer een selectie uit Wildervank.


Midden Verlaat


zicht in zuidelijke richting vanaf het Midden Verlaat


Voormalige woning van de fam Everts


Aan de overzijde nu de aansluiting van de 5de Laan met de Nijverheidsstraat


Voormalige textiel fabriek van Schmidt


Voormalige Nutsspaarbank nu tandzorg Wildervank


Voormalige molen stond op de hoek van de 11de Laan met de Nijverheidsstraat


Voormalig Hotel der Nederlanden

Oud Veendam

Geen Oud VeendamRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Rink Oosting geniet van een welverdiende vakantie, daarom vandaag geen Oud Veendam.

Oud Veendam

www.beeldbankgroningen.nl Deel 4Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nlVoormalige houtzagerij van Wilkens aan het Boven Oosterdiep

Vakantietijd komkommertijd. Daarom net als vorige week zal ik u als kijker ook deze week verwennen met prachtige beelden zoals deze bewaard worden in het gemeentearchief. De beelden zullen allemaal te zijner tijd zichtbaar zijn op de beeldbank. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen een gering bedrag de foto digitaal in uw bezit te krijgen.


Hoek Schoolstraat - Prins Bernardlaan


Voormalige Landbouwwinterschool aan het Pieter Sneeuwplein


Voormalige Vredenrustschool


Veenlust


Veenlusttuin

Oud Veendam

www.beeldbankgroningen.nl Deel 3Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nlSchepen ter hoogte vroegere houthandel Wilkens

Vakantietijd komkommertijd. Daarom net als vorige week zal ik u als kijker ook deze week verwennen met prachtige beelden zoals deze bewaard worden in het gemeentearchief. De beelden zullen allemaal te zijner tijd zichtbaar zijn op de beeldbank. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen een gering bedrag de foto digitaal in uw bezit te krijgen.


Bouw Julianabrug


Zicht op Bocht Oosterdiep vanaf Julianabrug


Bocht Oosterdiep tussen eerste en tweede pand recht toegang tot de kerkstraat


Beneden Oosterdiep, hoge pand in het midden vroegere pand van Compaen


Vroegere stationsbrug ten tijde demping Beneden Oosterdiep


Kruising Julianalaan- Oosterdiep. Aan de overzijde nu de van Stolbergweg

Oud Veendam

www.beeldbankgroningen.nl Deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Kerkplein vanuit de kerktoren in noordelijke richting
Kerkplein vanuit de kerktoren in noordelijke richting

Net als vorige week zal ik u als kijker ook deze week verwennen met prachtige beelden zoals deze bewaard worden in het gemeentearchief. De beelden zullen allemaal te zijner tijd zichtbaar zijn op de beeldbank. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen een gering bedrag de foto digitaal in uw bezit te krijgen.

Kerkstraat ter hoogte van Valkema sport
Kerkstraat ter hoogte van Valkema sport

kruispunt Stationsstraat Blankensteinkade op achtergrond de van Beresteynstraat
kruispunt Stationsstraat Blankensteinkade op achtergrond de van Beresteynstraat

Stoppelmanstraat in de richting van de Molenstreek
Stoppelmanstraat in de richting van de Molenstreek

Stationsstraat gezien vanaf station
Stationsstraat gezien vanaf station

Bocht Oosterdiep Julianalaan. Boerderij werd gesloopt en herbouwd in de Schipperstraat om doorbraak te realiseren
Bocht Oosterdiep Julianalaan. Boerderij werd gesloopt en herbouwd in de
Schipperstraat om doorbraak te realiseren

Kruising Julianalaan - Bernardlaan,  op de achtergrond de Ae Horst en een rokende schoorsteen van DWM
Kruising Julianalaan - Bernardlaan, op de achtergrond de Ae Horst en een
rokende schoorsteen van DWM

Pagina's

Abonneren op RSS - Oud Veendam