Nieuws

Extra aanhangwagen-controles op N366,
voorkom boete met deze tipstrailers-1581033_1920.jpg

Drie op de tien verkeersdeelnemers die met een aanhangwagen op de N366 rijdt, is in overtreding. Dit blijkt uit de laatste controles van de politie. Daarom gaat de politie ook de komende periode geregeld controleren op voertuigcombinaties op de N366. Gaat u binnenkort met een aanhangwagen op pad en wilt u een boete voorkomen? Zorg er dan voor dat alles in orde is.

Een overtreding zorgt vaak niet alleen voor een dure bekeuring. Want als het probleem niet ter plaatse kan worden opgelost, moet de bestuurder de aanhangwagen ook laten staan. Hij moet er dan voor zorgen dat de inhoud van de aanhangwagen op een andere manier wordt vervoerd. Genoeg redenen dus, om uw aanhangwagen en papieren extra goed te controleren voordat u op pad gaat. Dit zijn de zes meest voorkomende overtredingen met aanhangwagens op de N366:

 1. De hulpkoppeling of de losbreekreminrichting is niet op de juiste manier bevestigd. Deze moet aan een vast punt van het voertuig worden bevestigd, maar wordt vaak om de trekhaak gedaan.
   
 2. De aanhangwagen voldoet niet aan de inrichtingseisen. Hierbij kan het gaan om verkeerde verlichting, het ontbreken van reflectoren of een onjuiste kentekenplaat.
   
 3. De technische staat van de aanhangwagen is niet voldoende. Zo kunt u denken aan versleten, gescheurde of uitgedroogde banden, of een versleten, vervormde of zelfs gebroken koppeling.
   
 4. De bestuurder heeft niet het juiste rijbewijs om te mogen rijden met een aanhangwagencombinatie. Voor grotere aanhangwagens is rijbewijs B+, BE, of CE vereist.
   
 5. De aanhangwagen is te zwaar of verkeerd beladen. Er kunnen bijvoorbeeld te brede of te lange voorwerpen op de wagen liggen.
   
 6. Losse lading is niet goed afgedekt. Losse lading als zand en grind moet bij het vervoeren worden afgedekt. Grote objecten zoals stellages moeten op de juiste wijze worden gezekerd.
Nieuws

N366 Veendam-Nieuwe Pekela afgesloten van
vrijdagavond 22 tot maandagochtend 25 maartN366_MG_3521.jpg

Van vrijdag 22 maart 18:00 uur tot maandagochtend 25 maart 6.00 uur is de N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid. Na de afsluiting blijft de zuidelijke op- en afrit bij de Tonckelweg (Ommelanden) afgesloten. Ook hiervoor gelden omleidingsroutes. Doorgaand verkeer op de N366 kan na maandagochtend 6.00 uur weer gebruikmaken van de weg.

De N366 wordt tussen Veendam en Nieuwe Pekela verbreed en verdubbeld. De afgelopen maanden heeft de aannemer gewerkt aan het wegvak tussen de op- en afritten in. In de komende fases van de werkzaamheden worden de op- en afritten bij de Tonckelweg (Ommelanden) aangepakt. Om de weg om te zetten naar de volgende fase, wordt de N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela afgesloten van vrijdag 22 maart 18.00 uur tot maandag 25 maart 6.00 uur.

Planning
De afgelopen maanden is het wegvak tussen Veendam en Nieuwe Pekela gedeeltelijk verdubbeld en verbreed. Het werk aan de zuidbaan is afgerond, het werk aan de noordbaan wordt dit voorjaar afgerond. Ondertussen begint de aannemer met de volgende fase, namelijk de werkzaamheden aan de zuidelijke op- en afrit bij de Tonckelweg. Die fase duurt ongeveer vijf weken. Daarna wordt het verkeer weer omgezet en gaat de volgende fase van de werkzaamheden in, waarbij aan de noordelijke op- en afrit wordt gewerkt. Dat duurt ongeveer zes weken.

Als de werkzaamheden bij de Tonckelweg zijn afgerond, gaat de aannemer aan de slag met de op- en afritten bij Nieuwe Pekela. Ook daar wordt het verkeer verschillende keren omgezet en vindt bij elke omzetting een weekendafsluiting plaats. Tot slot wordt op de gehele weg nog een definitieve asfaltlaag en definitieve markering aangebracht. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden aan de N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela na de zomer van 2019 klaar. Weersomstandigheden en andere factoren kunnen echter van invloed zijn op de planning.

n366-omleiding.png

Meer informatie
Op N366veilig.nl en via twitter.com/n366_veilig is meer informatie te vinden over de wegwerkzaamheden. Daarnaast worden bij afsluitingen vooraankondigingsborden en omleidingsborden langs de weg geplaatst.

Nieuws

BHV-training voor medewerkers van bedrijven
die zijn aangesloten bij PMDVBHV-training-PmdV-en-OOP.png

PMDV biedt in samenwerking met ABC Live Support uit Oude Pekela opnieuw een verkorte training Bedrijfshulpverlening aan. Deelnemers voldoen binnen een avond aan de Arbowet. Leden van Parkmanagement de Veenkoloniën profiteren van een gunstig collectief tarief van 55 Euro per persoon. De training wordt dinsdagavond 2 april gegeven in de Borgerswoldhoeve in Veendam.

Het is de tweede keer dat PMDV samen met ABC Live Support deze verkorte BHV-training organiseert. De training wordt gegeven door Albert de Boer van ABC Live Support. Hij verzorgt al jarenlang professionele BHV cursussen voor bedrijven en particulieren. ABC Live Support is deelnemer van Parkmanagement De Veenkoloniën.

Tijdens de BHV-training leren de deelnemers onder meer:

 • Levensreddend handelen
 • Reanimatie
 • AED gebruik
 • Stabiele zijligging
 • Herkennen van een hartinfarct
 • Wat te doen bij een beroerte
 • Wat is flauwvallen en wat moet je dan doen
 • Brandveiligheid in een bedrijf

De BHV-training begint om 18.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk. Er wordt naar gestreefd om het aantal deelnemers binnen de groep overzichtelijk te houden om het leereffect zo te verhogen.

Als het aantal deelnemers dat zich aanmeldt te hoog wordt organiseren we in overleg met de mensen die zich hebben aangemeld een tweede avond.

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet tenminste 1 gecertificeerde bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen moeten personeelsleden vaak een- of meerdaagse BHV-opleidingen bij een erkend opleidingsbedrijf volgen.

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHVers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHVers en de verplichting tot opleiding van de BHVers.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen volgen personeelsleden vaak een- of meerdaagse BHV-opleidingen bij een erkend opleidingsbedrijf. Dankzij de verkorte BHV-training die door PMDV is georganiseerd profiteren deelnemers niet alleen van een laag tarief, maar besparen dus meteen ook nog eens veel tijd.

Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Nieuws

Compaen komt voor u in de wijk!Compaen 2019.jpg

Heeft u een vraag over of een leuk idee voor uw wijk? Wilt u daar met iemand over praten? Bent u benieuwd hoe Compaen, als brede welzijnsorganisatie, u en uw wijk kan helpen? Kom langs in de ‘Huiskamer’, ik ben er voor u!

Mijn naam is Jantien Landman en ik werk als buurtwerker bij Stichting Compaen in Veendam. Graag wil ik u helpen om uw idee te realiseren. Om u in contact te brengen met anderen die u verder helpen. Om uw wijk nóg leuker te maken! Een antwoord op al uw vragen heb ik wellicht niet maar samen kunnen we wel kijken waar we het beste antwoord kunnen krijgen. Aarzel niet en kom bij mij langs in de ‘Huiskamer’!

Wanneer:        Iedere 1ste donderdag van de maand van 4 april tot en met 4 juli 2019
Hoe laat:         van 14.00 tot 16.00 uur
Waar:              de ‘Huiskamer’ van Dorpshuis de Molenwiek 

Nieuws

Oprichting Vereniging Vastgoedeigenaren
Veendam CentrumVVVC.jpg

Op 22 februari j. l. is bij notariële akte de Vereniging Vastgoedeigenaren Veendam Centrum (VVVC) opgericht. Hiermee is voor vastgoedeigenaren een grote stap gezet om zich als gezamenlijke belangenvertegenwoordiger te organiseren. En met andere stakeholders, zoals de Ondernemersvereniging Veendam (OVC) en de gemeente Veendam, het gesprek aan te gaan om de (leegstands)problematiek én nieuwe kansen in het centrum van Veendam aan en op te pakken. Voor de stakeholders is het gezamenlijke einddoel om het centrum van Veendam compacter en aantrekkelijker te maken door een sterk gereduceerde winkelleegstand.

Het winkelaanbod van Veendam is op zich relatief uitgebreid. Het functioneren van het centrum van Veendam kan echter worden geoptimaliseerd door het toevoegen van publiekstrekkers, het toepassen van vormen van ruimtelijke branchering en door een passende inrichting en beeldkwaliteit. Hierdoor blijven investeringen nodig om het centrum van Veendam aantrekkelijk te houden voor bezoekers en marktpartijen. Op dit moment wordt door de gemeente het gebied van het Raadhuisplein tot en met het Veenlustplein getransformeerd tot een belevingsgebied waarbij het voor de consument aantrekkelijk is om in het centrum te verblijven.

De vereniging van vastgoedeigenaren wenst behoud en zo mogelijk versterking van de positie van het centrum als regionaal verzorgend winkelgebied. Hiervoor is een compact en herkenbaar kernwinkelgebied nodig. Het gebied grenzend aan het kernwinkelgebied wordt daarom een transformatiegebied. Door een gemeentelijke stimuleringsregeling, overigens met subsidie van de provincie, zijn zowel verplaatsingssubsidies (naar het kernwinkelgebied) als transformatiesubsidies (verbouwen pand voor nieuwe functies zoals dienstverlening, maatschappelijk en wonen) mogelijk. Voor de eigenaren en huurders van winkelpanden in het kernwinkelgebied is er een plan- en/of winkelverbeteringssubsidie (bijvoorbeeld nieuwe winkelpui). Een compact en bruisend winkelgebied met winkelunits van eigentijdse omvang en uitstraling is volgens de vereniging van vastgoedeigenaren van groot belang voor de toekomst van het centrum van Veendam. Op www.veendam.nl/stimuleringsregeling staan de mogelijkheden voor vastgoedeigenaren vermeld.

Het oplossen van de leegstaand van commercieel vastgoed door het aantrekken van nieuwe ondernemers en het verplaatsen van detailhandel uit het transformatiegebied naar het kernwinkelgebied heeft voor de vereniging van vastgoedeigenaren hoge prioriteit. Startende ondernemers kunnen zich bij de stakeholders melden voor inlichtingen en om bijvoorbeeld hulp te krijgen bij het schrijven van een ondernemingsplan. Daarnaast wil de vereniging van vastgoedeigenaren actief bijdragen aan de totstandkoming van een integrale visie op het centrum van Veendam en aan het actueel houden van een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

De vereniging van vastgoedeigenaren heeft een voorlopig vijf leden tellend bestuur. De voorzitter van de vereniging van vastgoedeigenaren en van de ondernemersvereniging zijn vader en zoon Kremer (juwelier, tel. 0598-631570). Door deze gekozen constructie is er een optimaal onderling contact tussen beide verenigingen met de genoemde gezamenlijke doelstellingen. Op dit moment is het van belang dat alle eigenaren van commercieel vastgoed zo snel mogelijk lid worden van de vereniging van vastgoedeigenaren. De nieuwe vereniging behartigt in het centrum van Veendam hun gemeenschappelijke belangen om daarmee bij te dragen aan een positief rendement en een positieve waardeontwikkeling van dit vastgoed. Op de eerste te beleggen vergadering wordt de strategie voor het behalen van de doelstellingen verder uitgewerkt.

Het e-mail adres van de vereniging van vastgoedeigenaren is: secretarisVVVC@hotmail.com en wordt later dit jaar: secretarisVVVC@centrumveendam.nl

Nieuws

Optreden Klezmer & Co in Grote kerk te VeendamKlezmer en Co. foto Michiel Megens programma In di waite lender.jpg

Foto Michiel Megens
vlnr: Wim Lever, Inge Pijnacker Hordijk, Carla da Silva en Albert Bleeker. 

Op zondag 31 maart 2019 van 15.30 – 17.20 uur brengt  Klezmer & Co. haar programma, waarin hoop en verlangen, migratie en muzikale uitwisseling centraal staan in de Grote kerk te Veendam aan de J.G. Pinksterstraat 5. 

In di waite lender verwijst niet alleen naar de diaspora (verspreiding), of galut/golus (ballingschap), echter ook naar de voortdurende migratie die de Joodse geschiedenis kenmerkt. Oorlogen, pogroms, verbanningen, armoede en soms ook het verlangen naar avontuur, brachten vele Joden vooral in de 19e en 20e eeuw telkens weer op andere plekken.

Beleef het nieuwe programma van Klezmer & Co. en reis mee door Oost-Europa. Volg de immigranten die met de boot de grote oversteek maakten naar het gouden land, di goldene mediene (Amerika). De angst en het verdriet van de achterblijvers, de dromen, de teleurstellingen en het afscheid, het zit allemaal in deze voorstelling over ballingschap en verlangen.

Klezmer & Co. laat de interactie horen van Joodse muzikanten en hun omgeving - grensoverschrijdend met roemeense, zigeuner, sefardische en hebreeuwse invloeden -  zoals een sefardisch lied over afscheid en een hebreeuws lied over het verlangen naar het einde van de ballingschap, het vinden van een ‘thuis’.

Klezmer & Co bestaat uit: Carla da Silva - zang, Albert Bleeker - tuba en percussie, Wim Lever - accordeon en Inge Pijnacker Hordijk - viool en trompetviool.

Entreé € 9,-- in de voorverkoop; € 11,-- aan de deur.
Kaarten reserveren via: ontmoeting@pknveendam.nl of via 0598 - 613308

Klezmer & Co deelt graag de liefde voor klezmer en de Jiddisje zang met het publiek. 'Shpil zje mir Klezmorimlach, mit harts un mit gefil'.  Er wordt op verschillende locaties opgetreden. Vaak voor culturele verenigingen, in kerkjes of in de synagoge, op feesten en bruiloften. Bij de 4-mei herdenking, of op de Noorderzondag, op festivals of lunchconcerten. Deze klezmorim brengen eigen arrangementen van klezmer muziek. Het Jiddisje lied weerspiegelt de vele aspecten van het dagelijks leven. Het geeft uitdrukking aan voor iedereen herkenbare gevoelens, van verliefdheid en verlangen, van levenslust, maar ook van verlies en rouw.  De melodieën, melancholiek dan weer vrolijk, hebben vaak poëtische teksten. Het Jiddisj is verwant aan het Duits, maar kent ook veel Hebreeuwse en Slavische woorden. In onze taal zijn nog vele Jiddisje woorden te vinden, zoals tof, gein, ponem en natuurlijk mazzel! Zie ook de website www.klezmerco.nl

Nieuws

Piraten van Penzance van Gilbert en Sullivan
Mooi! Mooi! Mooi!OVW Pirates ASD_4779.JPG
Foto: OVW/David Woltinge

In de goed bezochte uitvoeringen (3x vol) van de operette de Piraten van Penzance van Gilbert en Sullivan trokken de zeerovers hard van leer. Spektakel alom!! Zowel regisseur Jan Houwing als de dirigent Erik Kammenga zetten met hun OVW een stuk muziektheater neer zoals nog maar zelden in Veendam is vertoond.

De rollen werden ingevuld door de jonge talentvolle Bart Winsingh, Nomi de Ridder, Annechienus Pot, Alma Bakker, Ed Spanjerberg, Kitty van Zanten, Teijo Doornkamp, Cobus Oosting, Thea Raveling, Jeanet Kingma, Merel van Helten, Joop Janssen, Jurrie Weijer en Marco de Vries. Ondersteunt door de mannen van homokoor Zangzaad uit Groningen en opera ensemble Frizzare uit Roderwolde en de dansdames van Oxygym.

Het verhaal begint direct pakkend. De jonge piraat Frederic (Bart Winsingh) is op een leeftijd gekomen dat hij als volwassen kan worden beschouwd. De piraten hebben feest, maar dat wordt enigszins verstoord door de boodschap van Frederic dat hij zich bij de politie wil aansluiten om de piraterij de kop in te drukken. Als hij de dochters van de generaal (Ed Spanjerberg) ontmoet, maakt hij het uit met de enige, wat oudere, vrouw die hij tot dan toe kende. Rose (Alma Bakker) is daarvan het slachtoffer. Mabel (Nomi de Ridder) valt voor de aantrekkelijke jonge piraat, maar na aanvankelijk ervan overtuigd te zijn dat ze samen het geluk kunnen delen, moet Frederic op zijn schreden terugkeren omdat volgens de wet van het schrikkeljaar hij nog niet volwassen is. Piratenkapitein (Annechienus Pot) en Samuel (Teijo Doornkamp) en Rose wijzen hem op zijn plicht als piraat. Hij geeft toe.

Het dameskoor doet het frivool. Met hun prachtige liederen zijn ze een aanwinst in deze operette. Terwijl ook de ruige piraten een prachtig tegenwicht vormden van de lichtvoetige dames.

De politie is de derde groep die op een eigen wijze, vooral als angsthazen, ten tonele verschijnt. Onder aanvoering van de brigadier (Cobus Oosting) zullen zij de orde herstellen. Dat mislukt schromelijk.

De nanny, uitstekend gespeeld door Kitty van Zanten, werkt de piratenkapitein, de generaal en de brigadier, behoorlijk op het gemoed. Zij krijgt dan ook weinig sympathie van hen. En dat moet ze bekopen met een onvrijwillig uitzwaaimoment. Met het kanon wordt ze de zee ingeschoten.

Voor een amateurgezelschap komt de OVW tot een hoog niveau. Regisseur Jan Houwing is daar absoluut debet aan. Ook het orkest, 26 man sterk, geeft mooie volle klanken. En hier is het de dirigent Erik Kammenga die de touwtjes/dirigentstok strak in handen heeft.

Afgaande op het publiek heeft het OVW Muziektheater een sterke prestatie op de planken gebracht. Mooi! Mooi! Mooi!

De enige gelegenheid om het spektakel van de Pirates nog te zien is op zaterdag 23 maart in de Klinker te Winschoten. Aanvang 20.15 uur.

Nieuws

Toneelgroep Internos speelt “Alweer vals alarm”DSC_0903.JPG

Na het succesvolle toneelstuk “Er loopt een streepje door”, brengt christelijke toneelgroep Internos op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in Dukdalf 2.0 een klucht ten tonele. Dit keer is gekozen voor “Alweer vals alarm”.

DSC_0941.JPG

Het huwelijk van Peter en Nellie vertoont het klassieke patroon. Als Peter thuis komt van zijn werk voert hij geen klap uit in het huishouden, terwijl Nellie voortdurend loopt te boenen en te poetsen. Peter neemt het huishouden over om Nellie te bewijzen dat het mogelijk is het huishouden te doen en toch tijd over te houden voor leuke dingen. Daar komt niets van terecht. Ten einde raad vraagt Peter kraamhulp aan met alle gevolgen van dien. Het beloofd weer een hilarisch stuk te worden waarin veel gelachen kan worden.

DSC_0795.JPG

Het toneelstuk wordt gespeeld op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in Dukdalf 2.0, De Reede 1 te Veendam. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De zaterdagavond is inmiddels uitverkocht. Er zijn nog enkele kaarten voor de vrijdag te bestellen via Jeannette Brouwer (brouwer27@kpnplanet.nl / 612781). Wees er snel bij want vol is vol.

Nieuws

Nieuwe locatie voor de ‘Sinterklaasboot’ uit Wildervank!Schermopname (27).png

Tekst Hans Schreurs

Het is bijna zover.  De woonboot van Henk Huisman staat op het punt om te verhuizen naar een nieuwe ligplaats.

Ophef in de gemeenteraad
In december vorig jaar ontstond er veel commotie over de gedwongen verhuizing van de woonboot uit Wildervank die velen van ons herkennen als de boot van Sinterklaas.

In de gemeenteraad werd  er met name door VUK, de partij van Pé Langen, veel kritiek geuit. Langen  is van mening dat de boot, die al meer dan 30 jaar in Wildervank ligt (met een onderbreking van 7 jaar) gewoon moet kunnen blijven en dat de door de wethouder aangevoerde redenen geen hout snijden.

Verhuizing onontkoombaar
Wat de verhuizing mede noodzakelijk maakt, is een wetswijziging uit 2016. In het kort komt het erop neer dat het college er niet onderuit kan om voor Huisman een nieuwe ligplaats aan te wijzen.

Wethouder  Henk Jan Schmaal gaf destijds in de raadsvergadering al aan dat hij sympathie had voor de steun die Huisman van veel mensen ontving, maar dat de gemeente niet simpelweg de wet- en regelgeving  op lokaal - en provinciaal niveau naast zich neer kan leggen. Blijven liggen aan de Postkade tegenover nr 61 was derhalve geen optie.

Op zoek naar een nieuwe plek
Hoewel Huisman met zijn boot eigenlijk al op 1 januari van dit jaar had moeten vertrekken, werd in december al duidelijk dat de gemeente veel ruimte bood om in goed overleg tot een oplossing te komen. Het was niet de bedoeling dat Huisman direct weggesleept zou worden. Na een constructief gesprek in februari bood de gemeente Huisman een tweetal opties, te weten aan de K.J. de Vriezestraat (bij Bareveld) of in Langebosch. De eerste plek is voor Huisman eigenlijk geen optie, maar een ligplaats in Langebosch lijkt hem wel wat.

Of het allemaal gaat lukken is nog even de vraag. Huisman moet uitproberen of hij met zijn boot de nieuwe ligplaats wel kan bereiken. De route ernaar toe is niet makkelijk met een boot van dergelijke afmetingen. Enfin, de tijd zal het leren.

Oplossing in goede harmonie
Wat het ook gaat worden, de samenwerking met de gemeente verloopt naar tevredenheid op dit moment. De gemeente toonde zich behulpzaam en denkt actief mee. Dat was volgens Huisman anders in de periode dat hij te horen kreeg dat hij weg moest. Dat was natuurlijke een emotioneel moment en dan komt zo’n mededeling hard aan. Het is overigens maar de vraag of de gemeente toen ook al niet bereidwillig en behulpzaam was. Een vervelend bericht kun je eigenlijk niet leuk brengen.

Huisman heeft nog niet definitief besloten en daarom zijn beslissing nog niet officieel gemaakt. Een en ander heeft niet alleen te maken de mogelijke ontoegankelijkheid van Langebosch, maar ook met voorzieningen als aansluitingen voor gas (hoe lang nog?) water en electra.

Wordt vervolgd
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen

Vergeet u niet om te gaan stemmen op 20 maart?

Nieuws

Naturalisatieceremonie VeendamDSC03014.jpg

De gemeente Veendam organiseerde donderdag een naturalisatieceremonie in de raadzaal van het gemeentehuis van Veendam. Tijdens de ceremonie feliciteerde burgemeester Sipke Swierstra de inwoners van Veendam persoonlijk met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

DSC03039.jpg

Naturalisatieceremonie
Tijdens deze naturalisatieceremonie legden 6 personen een zogenaamde verklaring van verbondenheid met Nederland af. Daarmee wordt beloofd de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.


 
Fotoalbum: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws