Nieuws

RDW Veendam geeft plastic rijbewijs uitVEENDAM - De Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam gaat een prominente rol spelen bij de uitgifte van een nieuw plastic rijbewijs.

Het nieuwe exemplaar vervangt het huidige papieren rijbewijs en is door de RDW ontworpen. Het rijbewijs is zo groot als een bankpasje en is voorzien van diverse bijzondere kenmerken waardoor vervalsen een stuk moeilijker is.

De invoering van het nieuwe rijbewijs vloeit voort uit Europese afspraken. Doel is om een eind te maken aan meer dan 100 verschillende roze papiertjes in de EU.

Vanaf 1 oktober volgend jaar zullen er jaarlijks 1,2 miljoen nieuwe rijbewijzen worden uitgegeven. Dat gebeurt vanuit Veendam. Automobilisten krijgen overigens pas een plastic rijbewijs als het huidige is verlopen.

Nieuws

Borgerswold broeinest van wangedragveendam - Verschillende groepen jongeren maken zich in het Veendammer recreatiepark Borgerswold schuldig aan zware mishandeling, brandstichting, wegpiraterij, lawaaioverlast en vernielingen. Een aantal meisjes is aangerand. Extra aandacht van de politie blijkt niet afdoende.

In Borgerswold scholen groepen samen en vallen andere groepen jongeren op de skatebaan lastig. Daarbij zijn minderjarigen ernstig mishandeld. Groepen jongens en meisjes keren zich tegen een individu en slaan deze volledig in elkaar, met gekneusde ribben, kneuzingen en een hersenschudding tot gevolg.

Dit vertelde de Veendammer advocate Heleen Klatter, als inspreekster aan de raadscommissie, die zich over de concept-Borgerswoldvisie boog. Klatter deed dat namens stichting manege Lipizza. "De manege is een grootgebruiker van het park en heeft als zodanig zicht op de andere gebruikers en ziet dat sommigen overlast tot ernstige overlast veroorzaken." Het verhaal van Klatter werd in grote lijnen bevestigd door politiechef Henk Dijkstra van de basiseenheid Veendam/Menterwolde, die zijn werkplan voor 2006 kwam toelichten.

De skatebaan, de parkeerplaats bij de Borgerswoldhoeve, de weg door het Borgerswold (Fauna) die als racebaan wordt gebruikt en het voormalige heideveld, waar baldadige jeugd rondhangt, voetgangers lastig valt en vuurtjes stookt, zijn de zogenoemde hotspots. Klatter: "De omgeving van de manege is 's avonds en 's nachts een donkere plek. Daar zijn verschillende meisjes aangerand. Ze kunnen niet op een veilige manier van en naar de manege fietsen."

De gemeente Veendam studeert op maatregelen, zoals het leggen van verkeersdrempels in of het versmallen van wegen. De parkeerplaats bij de Borgerswoldhoeve zou 's nachts afgesloten worden en de skatebaan verlicht. De weg naar de grote parkeerplaats achterin Borgerswold zou vanaf de campercamping met een slagboom worden afgesloten. Concrete, uitvoerbare plannen zijn dit echter nog niet.

Nieuws

'Windmolenpark kan gemeenten miljoenen opleveren'VEENDAM - De gemeenten Veendam en Menterwolde lopen vijftien miljoen euro mis, als ze niet akkoord gaan met een windmolenpark bij de N33. Dat zegt directeur Bodewitz van Blaaswind BV.

Dit samenwerkingsverband van boeren wil aan de N33 tientallen windturbines plaatsen. De provincie heeft de komst van het windmolenpark goedgekeurd, maar de gemeenten Veendam en Menterwolde zijn tegen. Zij zien de turbines liever bij Pekela, die een kant en klaar plan heeft liggen voor een windmolenpark.

Volgens Blaaswind BV zijn Veendam en Menterwolde dieven van hun eigen portemonnee. Bovendien duperen ze hun inwoners, omdat van de opbrengsten bijvoorbeeld de verdubbeling van de N33 kan worden gefinancierd, aldus Bodewitz.

Nieuws

Geloven: is dat iets voor mij?Geloven: is dat iets voor mij?

Een kennismaking met het christelijk geloof.

Een vraag die u zich misschien wel eens stelt of iets waarover u/ jij meer wilt weten? Wat houdt het christelijk geloof in?

Voor iedereen, gelovig of niet, die meer wil weten over de kern van het christelijk geloof bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Alphacursus of de Youth-Alpha Deze cursus wordt ook wel genoemd een kennismakingscursus met het christelijk geloof en wordt op verschillende plaatsen in Nederland en andere landen vanuit verschillende kerkgenootschappen georganiseerd.
Een belangrijk onderdeel van de cursus is om op een open en vrijblijvende manier met de inhoud van het geloof bezig te zijn en hierover met elkaar te praten. Verschillende onderwerpen worden besproken, zoals:
- Wie is Jezus?
- Waarom stierf Jezus aan het kruis?
- Wie is de Heilige Geest?
- Hoe leidt God ons?
- Waarom zou ik de Bijbel lezen?

De cursus wordt 1 x per week gehouden, meestal op een avond waarbij gestart wordt met een gezamenlijke maaltijd. Totaal duurt de cursus 10 weken en start in september 2005.
De Youth Alpha is bedoeld voor jongeren van 16 tot ongeveer 20 jaar en vindt plaats op zondagavond en begint op 18 sept 2005
De Alpha cursus voor iedereen die ouder is en wordt gehouden op de dinsdagavond en begint op dinsdag 13 sept. 2005.
De cursus wordt georganiseerd door de Christelijk Gereformeerde Kerk Veendam-Wildervank en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Wanneer u/ jij interesse heeft in de cursus, bent u van harte welkom. Voor meer informatie en/ of aanmelding kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

Alpha cursus: Annie vd Veen: 0598:621591 email: vd.veen@filternet.nl

Youth-Alpha: Corwin Kleiweg , 0598-395888 e-mail: c_kleiweg@hotmail.com

Nieuws

Sinterklaas in SorghvlietMet genoegen delen wij u mede dat de wijkvereniging Sorghvliet vandaag een brief heeft gehad van Sinteklaas uit Spanje. De goedheiligman laat ons weten dat hij onze uitnodiging voor een bezoek aan de wijk sorghvliet accepteert.

Sint zal onze wijk bezoeken op zaterdag 19 november alwaar hij 'smorgens een rondrit zal maken door de zeestratenwijk en gedeeltelijk door de provinciehoek om zelf te zien of er brave kinderen te vinden zijn in de wijk sorghvliet. 'sMiddags zal de Sint aanwezig zijn in het buurtcentrum "de Dukdalf" alwaar zijn pieten een spelletjes circuit zullen opzetten voor de kinderen zodat zij de goedheiligman kunnen laten zien wat ze kunnen. Natuurlijk is er ook ruimte voor een persoonlijke ontmoeting met de goedheiligman om tekeningen aant te bieden.

De sint hoopt natuurlijk alle brave kinderen van 4 tot en met 8 jaar daar te ontmoeten, de toegang is gratis. Zodra en meer bekend is over het bezoek van de sint zullen wij het u laten weten.

Nieuws

'Lutterop moet zijn huiswerk beter doen'veendam - Wethouder Jan Lutterop (Gemeentebelangen) werd gisteravond bijna met pek en veren uit zijn eigen raadscommissie Vrom gestuurd. Dat gebeurde nadat Lutterop bij de behandeling van het agendapunt vaststelling ontwerp bestemmingsplan buitengebied het antwoord schuldig moest blijven op vragen van commissieleden. De discussie sloeg daardoor dood.

"Dit is een vreemde gang van zaken", foeterde voorzitter Fenno Bos (VVD). "Wij zullen als commissie moeten accepteren dat de wethouder onze vragen niet beantwoordt, maar het stuit me bijzonder tegen de borst. Eigenlijk kan dit niet. Heeft het college zich soms niet voorbereid? Als raadscommissie zullen wij het college van B en W hierover op de vingers tikken."

Volgens Lutterop is het 'volstrekt niet ongebruikelijk' dat vragen door de portefeuillehouder worden meegenomen voor beantwoording. "Het is nooit een probleem geweest om vragen achteraf via het verslag van de vergadering of middels een terzake kundige ambtenaar af te doen. En nu wordt mij hier de vraag voorgelegd of ik mijn huiswerk wel goed heb gedaan!"

Hoofd stedelijke ontwikkeling Nanne Kramer probeerde daarna te redden wat er te redden viel. "Maar de rest van de vragen zou ik toch graag schriftelijk beantwoorden", aldus Kramer.

Ook bij de evaluatie van het Kerk- en Museumplein, bleek wethouder Lutterop niet in staat om vragen te beantwoorden en zo de discussie te voeden. Dat ontlokte Frits Muurman (PvdA) de opmerking: "Zitten wij hier soms voor spek en bonen? Ik vind het allemaal maar net niks."

Nieuws

Wegstremmingen in verband met uitvoering onderhoudWegstremmingen in verband met uitvoering onderhoudswerk aan asfaltwegen

Vanaf 15 september tot medio 7 oktober 2005 zullen in de gemeente Veendam aan de asfaltwegen Adriaan Tripweg, Parallelweg N33, Noorderweg, Westerbrink Woldlaan, Dalweg 12, Postkade, K.J. de Vriezestraat en Zuidwending onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Door de werkzaamheden zullen deze wegen tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid. Wij proberen overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch hinder ondervinden, dan vragen wij hiervoor begrip.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicelijn Openbare Werken te. 652450 of met de heer W. Dieterman van de onderhoudseenheid Weg- en Waterbouw, tel. 652482.

Nieuws

Gehandicapte vrouw mishandeld in VeendamVEENDAM - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling van een verstandelijk gehandicapte vrouw donderdagochtend in de Kerkstraat in Veendam.

De vrouw liep op straat bij een supermarkt. Twee jongens op een fiets scholden de vrouw uit en gaven haar een klap in het gezicht.

Vervolgens werd de bril van de vrouw afgepakt en vernield. Daarna ging het duo er vandoor.

Nieuws

Dronken vrachtwagenchauffeur van de wegVeendam - De politie heeft vrijdagnacht een 39-jarige man uit Estland aangehouden voor rijden onder invloed. Een medewerker van de Koninklijke Marechaussee zag dat de Est met zijn vrachtauto bijna de gehele rijbaan nodig had. Op de Rijksweg N33 bij de afslag Veendam stopte de verdachte de vrachtauto. De marechaussee sprak de chauffeur aan en waarschuwde de politie. Een blaastest wees uit dat hij mogelijk te veel had gedronken.

Na de ademanalysetest op het politiebureau bleek dat hij 2 promille alcohol in zijn bloed had. De chauffeur werd ingesloten en zal vandaag met behulp van een tolk worden gehoord. De politie maakt proces-verbaal op.

Nieuws

Museumplein gaat opnieuw op de schopveendam - Het Museumplein in het centrum van Veendam gaat opnieuw drastisch op de schop. Binnen een jaar na oplevering, waarbij het budget met 350.000 euro werd overschreden, is nog eens een investering van tienduizenden euro's nodig om de bij de aanleg gemaakte fouten te herstellen.

In de eindevaluatie Museumplein stelt de gemeente Veendam voor om het centrum als 'erf' aan te duiden. Dat betekent dat er straks op het Museum- en het belendende Kerkplein slechts stapvoets mag worden gereden. Daarnaast wordt het Museumplein ter hoogte van het Veenkoloniaal Museum afgesloten en wordt de in- en uitrit naar de Verlengde Van Beresteijnstraat versmald. Dat kost al met al 8000 euro.

Het aanpassen van de parkeervakken op het Kerkplein is aanzienlijk duurder; 26.500 euro. Afgelopen zomer keurde het openbaar ministerie de parkeersituatie af, nadat parkeerders die op het plein bekeurd waren daartegen bezwaar aantekenden bij justitie. Die oordeelde dat de parkeersituatie zo onduidelijk is, dat van automobilisten niet verwacht mag worden dat ze weten wat wel of niet mag.

Ambtenaren van de gemeente Veendam stellen voor om de parkeerplaatsen op het midden van het plein te concentreren. Aan weerszijden ontstaat voldoende ruimte, ook voor bevoorradingsverkeer, en de verkeersstromen worden als vanzelf goed geleid.

Vanaf het Kerk- en Museumplein wordt het verkeer over een smalle weg richting Museumplein geleid. Aangezien doorgaand verkeer via het Museumplein straks niet meer mogelijk is, stelt de gemeente voor om in de Burgemeester de Hoopstraat eenrichtingsverkeer in te stellen. Inrijden is dan alleen nog toegestaan vanuit de Verlengde Van Beresteijnstraat, voorlangs hotel Parkzicht, richting Kerkplein. Alles bij elkaar opgeteld bedragen de extra kosten 45.000 euro.

De geschetste maatregelen hebben de status van ambtelijk advies en maken deel uit van meerdere voorstellen. De politiek moet zich daar nog over uitspreken.

Onacceptabel

Burgemeester Ab Meijerman noemde de overschrijding met 350.000 euro op de aanleg van het Museumplein 'onacceptabel'. Hij erkende ook ruiterlijk dat de gemeente zo gespitst was op de bouw van het cultuurcentrum, dat op de aanleg van het plein onvoldoende werd toegezien.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws