Nieuws

Parkeerprobleem voor MHC ter plaatse oplosbaarIMG_0030.JPG

Zoals in ons eerder bericht (klik hier) komt de voormalige en leegstaande CW Lubbersschool onder de slopershamer. Op de vrijgekomen plek zouden parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden voor het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. Voorzitter Henk Robben heeft met de wethouders Wierenga en Schmaal, samen met twee verkeersdeskundigen, een overleg gehad over het parkeerprobleem bij het MHC.

Maar in het creëren van parkeerplaatsen op het schoolplein ziet voorzitter Robben geen goede oplossing.

Bezoekers aan het MHC parkeren deels in de berm en deels op de rijbaan langs de Torenstaat. Robben vindt dit een ongewenste situatie. Het kan de doorgang belemmeren voor hulpverleningsvoertuigen en voor het brede landbouwverkeer. Bij calamiteiten vindt het bestuur van HMC deze situatie onverantwoord.

IMG_0008.JPG

Maar parkeerplaatsen op het schoolplein zou een tijdelijke oplossing zijn. De school wordt afgebroken en de vrijgekomen ruimte gaat een andere bestemming krijgen. Bovendien voorziet hij dat bezoekers geen gebruik zullen maken van deze parkeervoorziening.

De PKN kerk heeft aan de zijde aan de Raadhuishuisstraat ook een grote parkeerplaats. Bezoekers van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum maken hier over het algemeen geen gebruik van vanwege de afstand.

Met parkeerplaatsen bij de voormalige CW Lubberschool is de loopafstand 180 meter. Met name voor ouderen is dit te groot. Voor bezoekers die slecht ter been zijn is het niet realistisch. Het schoolplein is niet verlicht.

Robben ziet meer in het plaatsen van zogenaamde betonnen graskeien. Hierdoor wordt de berm verhard en is het niet nodig om de walbeschoeiing te versterken. De MHC heeft de ingang aan de Torenstraat. Hij vindt het creëren van een parkeervoorziening aan deze zijde doormiddel van graskeien van groot belang.

Voor de gemeente Veendam zou dit ook kostenbesparend zijn. Het voorstel is ter overweging meegenomen.

Overigens zien de bermen langs het Westerdiep er zeer verwaarloost uit.

IMG_0036.JPG