Nieuws

Veendam krijgt extra stembureaus
 En wordt er een mobiel stembureau ingezet  exb-2021-2610-1.png
Schetsontwerp

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam heeft besloten stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 conform de bijlage 'Stemlokalen en stembureaus 17 maart 2021'.

De stemlokalen en stembureaus Cultuurcentrum vanBeresteyn, Waterschap Hunze en Aa's en Bijleveldcentrum zijn aangewezen voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021.

De burgemeester is gemandateerd voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Het gemeentehuis Veendam is aangewezen als briefstembureau en als afgiftepunt. Sportpark De Langeleegte is aangewezen als locatie voor het tellen van de briefstemmen en het vervroegd stemmen op 17 maart 2021. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 wordt als proef een mobiel stembureau ingezet.

De verkiezingsborden worden vervangen door voorbedrukte banners conform de bijlage 'Verkiezingsbanner'.

De vergoeding (inclusief onkosten voor maaltijden) voor stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren, is vastgesteld op a) € 70,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst; b) € 30,- voor het tellen op de avond van de stemming; c) € 50,- voor het tellen overdag.


Gerelateerde artikel: