Regio

Meer informatie beschikbaar
in online dossier voor patiënt Treant20191101_mijnTreant.jpg
Ron Menduapessy en Tineke van der Heide-Das zijn enthousiaste gebruikers van mijnTreant  [ Foto: © Hans Banus​]

Patiënten van de drie ziekenhuislocaties van Treant hebben sinds dit voorjaar digitaal toegang tot hun gegevens via mijnTreant, het online patiëntenportaal. Het aantal onderdelen van het medisch dossier dat toegankelijk is, is inmiddels flink uitgebreid, want mijnTreant is volop in ontwikkeling. De komende periode kunnen patiënten daarom steeds meer delen van hun medisch dossier via mijnTreant bekijken. Ook hopen we eind van het jaar te starten met een eConsult-module. Patiënten kunnen dan in een beveiligde omgeving online communiceren met hun zorgverlener.

Gebruik mijnTreant leidt tot verbeterde patiëntveiligheid
Een van de voordelen van online inzage is verbetering van de patiëntveiligheid. Neem als voorbeeld het kunnen bekijken van allergieën, die in het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn geregistreerd. Naast de stoffen waar een patiënt overgevoelig voor is, houden we in het EPD ook bij welke ernstige allergische reacties deze kunnen veroorzaken. Deze informatie wordt sinds oktober getoond in mijnTreant. Wij moedigen patiënten van harte aan om in te loggen in mijnTreant en te controleren of hun allergieën correct én volledig zijn geregistreerd.

Elektronisch patiëntendossier
Voor eind 2019 moeten alle ziekenhuizen informatie op dezelfde manier registreren in het EPD. Dit dossier is ingericht volgens landelijk vastgestelde standaarden, waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is. Patiënten kunnen dan bijvoorbeeld gegevens downloaden uit hun eigen dossier en delen met andere zorgverleners.

Ambassadeurs
Ron Menduapessy is lid van de cliëntenraad en een waar ambassadeur van mijnTreant: “Elke Nederlander heeft recht op inzage in zijn/haar medisch dossier. Ik ben blij met deze uitbreiding van de digitale dienstverlening van Treant. mijnTreant biedt zoveel mogelijkheden om patiënten goed te informeren. Ik spreek zowel digibeten als digiweten en moedig ze altijd aan om in te loggen. Zeker als je een bepaalde leeftijd bereikt en te maken krijgt met gezondheidsklachten is niets zo handig als de mijnTreant app op je telefoon. De komst van het online portaal heeft iets in gang gezet: ik ga ervan uit dat dit nog maar het begin is!”

MijnTreant​
Treant startte dit voorjaar met mijnTreant. Sinds maart 2019 kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens, zoals geregistreerd in het EPD, inzien en deels wijzigen. Ook biedt het portaal vanaf de livegang al inzage in brieven, uitslagen en metingen en bevat het een uitgebreide agendafunctie met afspraken en afspraakinformatie handig op een rijtje. Inloggen op mijnTreant kan via een computer, laptop, tablet of smartphone; eventueel met de mijnTreant app. Het gebruik van mijnTreant is veilig, omdat we werken met DigiD. Meer informatie over mijnTreant vindt u op www.treant.nl/mijnTreant.

Regio

Patiëntenportaal Mijn Ommelander vernieuwdMijn Ommelander.png

Patiëntenportaal Mijn Ommelander vernieuwd:
nog meer onderdelen uit medisch dossier voor patiënt inzichtelijk

Mijn Ommelander, het patiëntenportaal van het Ommelander Ziekenhuis, is vernieuwd. Het is vanaf nu mogelijk om in Mijn Ommelander meer onderdelen uit het medisch dossier te bekijken, zoals bijvoorbeeld allergieën. Patiënten van het ziekenhuis kunnen deze en andere gegevens op elk moment van de dag online inzien via Mijn Ommelander.

Voorbereiden op ziekenhuisbezoek
Met Mijn Ommelander kunnen patiënten zich optimaal voorbereiden op een ziekenhuisbezoek. In Mijn Ommelander is ook informatie te vinden over afspraken en zijn brieven tussen de huisarts en de medisch specialist te lezen. Daarnaast kunnen patiënten uitslagen van onderzoeken bekijken.

Eigen regie
Mijn Ommelander vergroot de mogelijkheden van de patiënten voor eigen regie. Zij hoeven informatie immers niet meer bij hun behandelend arts op te vragen, maar kunnen de gegevens nu zelf bekijken door in te loggen via Mijn Ommelander.

In de toekomst wordt het ook mogelijk om via Mijn Ommelander afspraken te maken, te wijzigen of te annuleren en vragenlijsten in te vullen.

Patiënten van het ziekenhuis kunnen inloggen op Mijn Ommelander via https://www.ommelanderziekenhuis.nl/inloggen. Binnenkort komt de Mijn Ommelander app beschikbaar. Patiënten kunnen dan ook via deze app Inloggen.

Om bezoekers uitleg te geven over de mogelijkheden van Mijn Ommelander staat er de hele maand november een stand in de hal van het ziekenhuis.

Regio

Buiten aan de slag tijdens de Natuurwerkdag 2019natuurwerkdag-2019.gif

Op zaterdag 2 november is het weer landelijke Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. In Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen het evenement dit jaar voor de 19e keer. Samen actief aan de slag in de buitenlucht, dat kan op 36 locaties in de provincie Groningen.

Het is gezond, leuk en gezellig om samen de handen uit de mouwen te steken met zagen, snoeien, bollen planten of takkenrillen leggen. Op veel locaties worden kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. Verspreidt over de provincie is iedereen welkom een handje mee te helpen in de natuur. Zo krijgt het landschap een mooie opknapbeurt en heb je een gezellige dag!

Je kunt nog meedoen
Lekker een dag buiten aan de slag? Iedereen mag meedoen, jong of oud, alleen of samen met je ouders, familie, vrienden of buren! Zoek een leuke locatie bij jou in de buurt via www.natuurwerkdag.nl en meld je aan.

De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is een initiatief van LandschappenNL. In de provincie Groningen neemt Landschapsbeheer Groningen de organisatie voor haar rekening.

Regio

Burgemeester Midden-Groningen roept op
van sinterklaas een feest voor iedereen te makenPiet-2019_0.jpg

Meerdere inwoners uit Midden-Groningen maken zich zorgen over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten, zo lieten zij de gemeente weten. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn roept organisatoren van sinterklaasintochten in Midden-Groningen op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan. Alleen door naar elkaar te luisteren en begrip te tonen wordt sinterklaas weer een feest voor iedereen.
 
Bezorgde inwoners hebben burgemeester Hoogendoorn gevraagd om zich uit te spreken over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten. Niet iedereen voelt zich prettig bij de traditionele zwarte piet. Volgens onder andere het College voor de rechten van de mens kan zwarte piet als discriminerend worden gezien. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Er wordt in Nederland stevig gediscussieerd over de rol van zwarte piet. Ik begrijp de zorgen van inwoners die de discriminerende aspecten van zwarte piet benoemen. Ik vind daarnaast ook dat mensen die oprecht een mooie traditie in de benen willen houden, respect verdienen en zeker geen racisten zijn. Sinterklaas is een feest voor iedereen die in de gemeente Midden-Groningen woont.”
 
Oproep
De burgemeester roept organisatoren van sinterklaasintochten op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan en te kijken hoe binnen de scholen, wijken en dorpen in Midden-Groningen het sinterklaasfeest voor iedereen leuk blijft. Burgemeester Hoogendoorn: “Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we er samen voor zorgen dat het sinterklaasfeest geen splijtzwam wordt en ook voor toekomstige generaties kinderen een mooi feest blijft. Tradities zijn niet in beton gegoten en bewegen mee met de tijdsgeest.”
 
Niet voorschrijven
Het is niet aan de gemeente om dwingend voor te schrijven hoe het sinterklaasfeest er in de toekomst uit komt te zien. Burgemeester Hoogendoorn doet wel een dringend beroep op iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het geleidelijk vervangen van zwarte piet door een figuur waar geen discriminerende associaties aan kleven, zoals een roetveegpiet, zou een goede oplossing kunnen zijn.

Regio

Groningen stuurt ministers brief over versterking en schadeafhandelingDe Groningse overheden gaan dit jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. Een nieuwe beroepsprocedure leidt niet tot een lagere gaswinning en zeker niet tot een versnelling van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Daarom stuurt de regio een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. Hierin doet de regio een dringend beroep op de ministers om op korte termijn concrete afspraken te maken over het daadwerkelijk versnellen en verbeteren van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. En over het blijvend meten en beoordelen van de risico’s van het Groningenveld.

Versnelling versterkingsopgave en schadeafhandeling
Minister Wiebes maakte op 10 september 2019 bekend dat NAM tot 1 oktober 2020 11,8 miljard kuub gas uit het Groningenveld mag winnen en dat de gaswinning in 2022 naar nul gaat. Hiermee geeft de minister gehoor aan het advies van de Groningse overheden en aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De regio concludeert dat een nieuwe beroepsprocedure tegen de afbouw van de gaswinning niet kan leiden tot een lagere gaswinning en versnelling en verbetering van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Onze inwoners hebben nu vooral behoefte aan versnelling en verbetering van de versterkingsaanpak en de schadeafhandeling.

Maatschappelijke ontwrichting
Onze inwoners ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de onzekerheid over de versterking van hun woning en de traagheid in de schadeafhandeling. Uit onderzoek van Gronings Perspectief blijkt dat 10.000 Groningers hierdoor lijden aan psychische en lichamelijke klachten en kinderen ontwikkelingsschade oplopen. Minister Wiebes erkent in het gasbesluit dat er in Groningen sprake is van maatschappelijke ontwrichting. De regio wil naast die erkenning nu ook zien dat de oorzaken en gezondheidsgevolgen daadwerkelijk en effectief aangepakt worden.

Op korte termijn voorwaarden concretiseren
Onze inwoners moeten op korte termijn daadwerkelijk de effecten gaan merken van de versnelling en verbetering in de versterkingsopgave en schadeafhandeling. De regio ziet dit als een gezamenlijke opgave. Daarom willen de Groningse overheden dat de ministers op korte termijn een aantal voorwaarden concretiseren:

  • De regio wil dat de versterking versneld wordt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de positie en rechten van de eigenaren en bewoners. De verlaging van de gaswinning mag bovendien niet leiden tot vertraging of wijziging van eerder gemaakte afspraken over de beoordeling en versterking van gebouwen en woningen. Daarnaast moet er voldoende opname-, beoordelings-, en bouwcapaciteit zijn. Pas dan kunnen gemeenten verantwoordelijkheid nemen en regie voeren op de uitvoering van de versterkingsopgave.
  • De afhandeling van schade moet sneller en rechtvaardig zijn. De regio wil zicht krijgen op de wijze waarop de schade juridisch wordt afgehandeld en waar dit versneld en verbeterd kan worden. Hiervoor pleit de regio voor een onafhankelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek.
  • Het risico op aardbevingen blijft nog lange tijd bestaan. Zelfs als de gaswinning naar nul gaat en het Groningenveld gesloten is. Daarom wil de regio dat het Groningenveld blijvend gemeten en beoordeeld wordt op risico’s.
  • Ten slotte vindt de regio dat de aanpak van de negatieve effecten (die het gevolg zijn van de onzekerheid en trage versterking en schadeafhandeling) niet bekostigd mogen worden uit het budget van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG is bedoeld om inwoners en bedrijven perspectief te bieden, ook na de gaswinning.

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit
De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. Of alle gemeenteraden en Provinciale Staten de brief aan de ministers ondersteunen is nog niet bekend. In sommige gemeenten en bij de provincie wordt hierover nog vergaderd.

Betrokken overheden
De brief aan minister Wiebes en minister Ollongren is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Nieuws, Regio

Samenwerken biedt kansenGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

Integrale aanpak voor gezonder en plezieriger wonen

Donderdag 31 oktober ondertekenen twee waterschappen, twee waterbedrijven,  alle gemeenten  in de provincie Groningen en vier Noord-Drentse gemeenten de verlengingsovereenkomst ‘Ons water centraal’. Sinds 2011 werken deze partners al samen. Dit heeft veel opgeleverd. Daarom hebben de organisaties besloten de samenwerking ingaande 2020 met vijf jaar te verlengen. De focus van de samenwerking lag vooral op het uitwisselen van kennis en ervaring met als doel het besparen van kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Door de verlenging van de samenwerking pakken de samenwerkende organisaties ook het actuele thema klimaatverandering erbij. 

Nieuwe kansen samenwerking
Door de goede resultaten die al geboekt zijn in de samenwerking is het een logisch vervolg om het thema klimaatverandering als extra focus ook gezamenlijk op te pakken. Met een juiste, integrale, aanpak kunnen de partners zorgen voor een gezonder en plezieriger gebied om in te wonen en te werken. Zo kan de samenwerking bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en minder verdroging.

Maatregelen waar de partners aan willen werken zijn: het berekenen van de hoeveelheid regenwater die het riool aankan om wateroverlastsituaties in kaart te brengen, het bedenken van oplossingen hiervoor in samenspraak met onze inwoners, de mogelijkheid om warmte uit rioolwater te gebruiken en het promoten van het vak waterspecialist in het onderwijs.

Resultaten samenwerking
Eén van de resultaten is de ontwikkeling van een waterketenkaart. Dit is een systeem waarop het hele watersysteem zichtbaar is. Ook is een regionaal systeem ontwikkeld om de werking van riolen en gemalen te monitoren en is er speciaal voor basisscholen een educatieproject over water ontwikkeld “Ons water in jouw klas”. Het delen van kennis en ervaring heeft geleid tot verlaging van de kosten in de waterketen, verhoging van de kwaliteit van de uitgevoerde projecten en werkzaamheden en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties. Daar zijn stevige stappen in gezet.  

Regio

Groningse buurtinitiatieven sterk in opmarsbuurkracht 2.JPG

Buurkrachtbuurten besparen jaarlijks 10 miljoen kg CO2

De bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland inmiddels telt, hebben een mijlpaal bereikt: bewoners van deze buurten besparen dankzij succesvolle buurtacties voor energiebesparing samen meer dan 10 miljoen kilo CO2-uitstoot op jaarbasis. Dat scheelt ze gemiddeld maar liefst € 540,- op hun energielasten, elk jaar weer. Het Groningse aandeel in deze bijzondere prestatie is aanzienlijk. In deze provincie leverden buurtacties al 428 energiebesparende maatregelen op. En er zit nog veel meer in het vat.

De afgelopen jaren sloten 34 Groningse buurten en dorpen zich bij Buurkracht aan, waaronder 10 buurten in de stad Groningen. De deelnemers in deze buurten en dorpen besparen inmiddels 632 ton CO2-uitstoot per jaar. Buurtbegeleider Niels de Rooij in Groningen: “Buurkracht is zes jaar geleden opgezet om buurten te mobiliseren voor energiebesparing. Het idee om daarbij ondersteuning te bieden met een buurkracht-app en een buurtbegeleider sloeg aan: Buurkracht is inmiddels uitgegroeid tot dé expert in het in beweging brengen van buurten. En het is mooi om te zien hoeveel enthousiaste bewoners hun buurkracht nu ook op andere terreinen inzetten om samen hun buurten mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken.”

Buurtteams denken steeds groter
Het valt Niels op dat nu de zomer voorbij is, de reuring rondom initiatieven weer toeneemt. “Wij helpen mensen die in hun buurt aan de slag willen om een buurtteam te vormen en ondersteunen ze bij het enthousiasmeren van de buurt. In Groningen hebben we de laatste tijd bijna elke avond wel ergens een bijeenkomst op het programma staan. Zeker in het aardbevingsgebied leeft het onderwerp energie heel sterk: mensen willen echt van het gas af. Het buurtteam in Loppersum ziet bijvoorbeeld veel mogelijkheden in het koppelen van de versterkingsoperatie aan verduurzaming: als je toch je woning gaat aanpakken, neem dan ook meteen isolatiemaatregelen mee. Die boodschap is al aardig geland, ook elders in het aardbevingsgebied. En in HortusEbbinge hadden we laatst misschien wel de drukst bezochte bijeenkomst in de stad Groningen ooit, met bijna 100 buren die meer wilden weten over isolatie en zonnepanelen.”

Intermediair van bewoners en lokale overheden
Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor hen heeft Buurkracht drie programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Hierbij staat steeds het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

App om de buurt groener, veiliger en leuker maken
Groningers die zelf iets in hun buurt willen organiseren, of het nu een winterfeest is, een kledingruilmiddag of een buurtmoestuin, kunnen de gratis buurkracht-app downloaden om hun buren daarbij te betrekken. Velen weten deze app al te vinden. Zo gebruiken bewoners van de Zeeheldenbuurt in Groningen de app voor een zwerfvuilverwijderingsactie, wil een buurt in Delfzijl aan de slag om de straat op te knappen en wordt in Corpus Den Hoorn en Haren gepeild of er belangstelling is voor een elektrische deelauto. Niels: “Ik zie om mij heen zo veel gebeuren, mijn voorspelling is dat er nog heel veel mooie activiteiten aankomen.”

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website www.buurkracht.nl. Bijna 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Speciaal voor gemeenten en lokale overheden zijn er programma’s ontwikkeld: www.stichtingbuurkracht.nl

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio