Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de volgende tv kanalen: HD kanaal 996, SD kanaal 905 en Analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws, 112, Regio

“PIEP”; de brandweer rukt uit naar de bieb



klein_Brandweer-LappaPiep1.jpg

De brandweer rukt vanaf vandaag regelmatig uit naar de bibliotheken in de provincie Groningen. Niet met sirenes, wél met het boekje Lappa – PIEP en een dosis kennis over Brandveilig Leven. Een moment waarop de huiskamer van het dorp of de stad, de bibliotheek, nog levendiger wordt met als doel: samen met kinderen, ouders, verzorgers en grootouders zorgen voor een brandveilig(er) thuis.

De komende twee jaar bezoekt de brandweer alle bibliotheken in de provincie Groningen. Door voorleesmiddagen te combineren met een brandveiligheidsspreekuur, leren zowel kinderen als volwassenen op interactieve wijze meer over het brandveilig(er) maken van hun huis. De toegang is gratis. Wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden, wordt bekend gemaakt op de websites van Biblionet Groningen en Forum Groningen.

Kick-off livestream via Facebook
De samenwerking tussen Brandweer Groningen, Biblionet Groningen en Forum Groningen start op vrijdag 16 oktober om 10.00 uur. Dan leest een brandweervrouw vanuit een echte brandweerwagen het avontuur van Lappa – PIEP voor. Na afloop maken de kijkers kans op leuke prijzen. Iedereen kan meekijken en meeluisteren via de livestream op de Facebookpagina van Brandweer Groningen en Biblionet Groningen.

Lappa – PIEP ook in het Grunnegs
De activiteiten in de bibliotheken draaien om het spannende boekje Lappa – PIEP, dat wordt voorgelezen door medewerkers van Brandweer Groningen. Lappa – PIEP is een prentenboek over brandveiligheid, zonder dat het eng wordt. Wat het boek extra speciaal maakt, is dat het tweetalig is uitgevoerd; in het Nederlands en in het Grunnegs, en in de illustraties zijn typisch Groninger items te vinden. Het interactieve prentenboekje met vriendenvragen en een doe-opdracht is vanaf oktober te leen in alle Groninger bibliotheken.

Krachten bundelen voor Brandveilig Leven
Ieder met een eigen maatschappelijke taak; Biblionet Groningen, Forum Groningen en Brandweer Groningen, hebben elkaar gevonden op verschillende terreinen. Waar de een staat voor een leven lang leren en ontdekken staat de ander voor een (brand)veilige Groningse maatschappij. Twee missies die heel goed zijn te combineren op het gebied van informatie, educatie en plezier in lezen.

Regio

Noordelijk Belastingkantoor gaat verhuizen



noordelijk-belastingkantoor.png

Noordelijk Belastingkantoor gaat verhuizen naar Haren Het Noordelijk Belastingkantoor gaat verhuizen naar het voormalig gemeentehuis in Haren. Op dit moment zit het Noordelijk Belastingkantoor aan de Trompsingel in Groningen. Het Noordelijk Belastingkantoor huurt de huidige kantoorruimte van de gemeente Groningen.

De nieuwe locatie voldoet beter aan de huisvestingswensen van het Noordelijk Belastingkantoor dan de huidige locatie. Ook de dienstverlening naar de klanten toe wordt verbeterd. De ligging zorgt voor een betere bereikbaarheid. De aanstaande verhuizing van het Noordelijk Belastingkantoor wordt rond het einde van het jaar verwacht.

Met de verhuizing van het Noordelijk Belastingkantoor krijgt het voormalig gemeentehuis van Haren voor de lange termijn een mooie invulling. De huidige gebruikers zijn Burgerzaken en het Gebiedsteam van de gemeente Groningen, de WIJ en een projectorganisatie voor jeugdhulp. Deze blijven hier ook gehuisvest. De ruimte die vrijkomt aan de Trompsingel wordt door de gemeente Groningen ingezet voor ambtelijke huisvesting.

Het Noordelijk Belastingkantoor heft en int de belastingen voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeenten Groningen, Delfzijl, Loppersum en Appingedam. Ook handelen wij voor een groot aantal gemeenten in NoordNederland de kwijtscheldingsverzoeken af.  

Nieuws

Bezuinigingen noodzakelijk voor sluitende begroting Veendam



Gemeentehuis_20160805_213555_001B.jpg

Op maandag 9 november 2020 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Het college presenteert een sluitende begroting, maar daarvoor zijn extra bezuinigen noodzakelijk.

Bezuinigingen noodzakelijk
De begroting laat zien dat de gemeente Veendam de zeilen bij moet zetten om structureel een sluitende begroting te behouden. De primitieve begroting 2021 heeft een tekort van € 1,2 miljoen. Dit tekort loopt op tot € 4,2 miljoen in 2024. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken. Het zijn ingrijpende maatregelen die wij liever niet hadden genomen, omdat het onze inwoners kan treffen. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om slimmer te werken en zo de tekorten terug te dringen.”

Onzekerheden
Net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid en de onzekere toekomst als gevolg van de coronapandemie. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar, maar de impact hiervan op de (midden-) lange termijn is nog onzeker. Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over het uiteindelijke nieuwe herverdelingsmodel van de Rijksoverheid. Dit kan een behoorlijk impact gaan krijgen op de financiële positie.” 

Ambities
Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord ’Ondernemend met menselijke maat’, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat blijft ook de insteek voor 2021. De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker met veel potentie naar de toekomst toe.

Gemeenteraad
De programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024, en Najaarsrapportage 2020 worden op maandag 9 november 2020 besproken in de gemeenteraad. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2020. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “september circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2020”.

Nieuws

Stichting Senioren Platform verast door Lionsclub



Stichting Senioren Platform.png

Wij werden als Stichting Senioren Platform Veendam onlangs verrast door het bestuur van de Lionsclub Veendam met de mededeling dat zij voor een groep ouderen in Veendam 50 entreekaarten beschikbaar stelt voor de middagvoorstelling van La Familia op zondag 29 november. De kaarten worden aangeboden door de Lionsclub Veendam in het kader van het ouderenproject vanuit de Moonlightwalk. Het geld is dus geoormerkt en alleen in te zetten voor deze voorstelling.

Een mooie pleister op de wonde van de, vanwege de corona, afgelaste Nationale Ouderendag op 30 september j.l.. We zijn als stichting dan ook ontzettend blij met deze gulle gift van de Lionsclub.

De 50 kaarten zijn, in overleg met de directie van vanBeresteyn, verdeeld over 2 voorstellingen, en wel op zondagmiddag 29 november voor de vroege middagvoorstelling, zonder pauze, van 14.00 uur of de late middagvoorstelling van 16.00. Tussen de beide voorstelling is voldoende ruimte genomen om aan de voorwaarden voor de bestrijding van de corona te kunnen voldoen.

Heeft u belangstelling voor een van beide voorstellingen dan kunt u zich aanmelden bij de dames Hilda van IJsselmuide (VOVO) tel. 0598-623053; Corrie Truin (PCOB) tel. 0598-452838 en dhr. Gerrit Kemkers (KBO) 06-51342862. Bestellingen via onze stichting zijn dus beperkt. Kaarten zijn verder verkrijgbaar tegen de normale kaartprijs van € 20,-- (mits niet uitverkocht).

Nieuws

Inzamelingsactie



COOP-actie.jpg

Tot 31 december 2020 hebben de VB-atleten SV Veendam Atletiek (mensen met een verstandelijke beperking) een mooie inzamelingsactie bij de Coöp in Wildervank. Iedereen die nl. zijn/haar lege statiegeldflessen inlevert, kan dit doneren aan de VB Atleten.

Daarom willen wij jullie vriendelijk vragen om ook aan deze inzamelingsactie mee te doen. lever, gedurende deze periode, de lege flessen in bij de Coöp in Wildervank en druk vervolgens op de GELE knop. De opbrengst komt dan ten goede van de VB-groep. Op 31 december wordt het bedrag van de inzamelingsactie bekend gemaakt en verdubbeld de Coöp de opbrengst.

Namens onze VB-atleten, hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Nieuws

Uitvaartcentrum Buitenwoelhof opent familie-aula
voor intieme uitvaartplechtigheden



_DSC2458.jpg

Steeds meer mensen kiezen voor een intieme uitvaart in de eigen familie en vriendenkring. Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam speelt hier op in met haar nieuwe familie-aula. De familie-aula maakt een intiem samenzijn mogelijk.

_DSC2483.jpg

“Sinds 2019 waren er de eerste ideeën  voor een nieuwe familie-aula. In januari 2020 zijn we begonnen met de verbouwing. Twee kantoren en de voormalige stilteruimte hebben plaatsgemaakt voor een ruimte waar nabestaanden in kleine kring afscheid kunnen nemen. Per 1 oktober 2020 kan de eerste plechtigheid in de nieuwe aula plaatsvinden.” aldus Pia Munneke, beheerder van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof.

_DSC2480.jpg

In de aula is ruimte voor emoties en het ophalen van herinneringen met familie, geliefden en naasten, zonder tijdsdruk. 30 personen kunnen in de aula plaatsnemen. Vanwege de  geldende Corona-maatregelen kan het zijn dat er minder plaatsen zijn. Doordat de aula geen vaste opstelling heeft kan deze helemaal naar wens van de familie worden ingericht. Natuurlijk kan er gebruik gemaakt worden van allerlei vormen van catering. Dit alles variërend van  een kopje koffie of thee tot bijvoorbeeld een complete maaltijd, high-tea, borrel of wijnarrangement. Dankzij het full-service concept is alles mogelijk. Naast de nieuwe familie-aula, is ook de entree naar de opbaarkamers vernieuwd. De hal is ingericht als stilteruimte en de opbaarkamers zijn allen voorzien van een nieuwe naam die verwijst naar de rijke Veendammer historie.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Veendam onderstreept landelijk actieprogramma
Een tegen Eenzaamheid



Ans Grimbergen en Han Riksten van VWS.jpg
Foto gemeente Veendam

Wethouder Ans Grimbergen heeft tijdens de Week tegen Eenzaamheid een handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze handtekening wil de gemeente Veendam het signaal afgeven dat het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder haar inwoners een belangrijk streven is voor de gemeente.

Landelijk actieprogramma
Doel van het landelijk actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Vijf pijlers vormen het fundament voor de aanpak van eenzaamheid: politiek-bestuurlijk draagvlak, sterk netwerk met slimme verbindingen, ervaringsdeskundigen betrekken, duurzame aanpak en evalueren om te blijven leren.

Eenzaamheid is van alle leeftijden
In Nederland en ook in Veendam is volgens onderzoek 1 op de 10 volwassenen ernstig eenzaam. Eenzaamheid is iets van alle leeftijden, ook jongeren kampen hiermee. Wat het complex maakt is dat het geen eenduidig probleem is en vaak nog verborgen in onze samenleving. Dit constateerde ook welzijnsorganisatie Compaen in haar rapport ‘Van realistische verwachtingen naar zinvol bezig zijn’, een onderzoek in opdracht van de gemeente Veendam naar de aard en omvang van eenzaamheid.

Vormen lokale coalitie
Een belangrijke stap in de aanpak van eenzaamheid is de vorming van een lokale coalitie met partijen die raakvlak hebben met het onderwerp. Ans Grimbergen: “Vorm een lokale coalitie want SAMEN kennen we IEDEREEN”. Als start van deze samenwerking is tijdens de Week tegen Eenzaamheid in Veendam op woensdag 7 oktober 2020 een digitale bijeenkomst over het thema georganiseerd. Tijdens het interactieve programma met diverse organisaties uit Veendam en Han Riksten van VWS zijn de bevindingen van het onderzoek van welzijnsorganisatie Compaen gedeeld en kwamen inspirerende praktijkvoorbeelden uit de gemeente aan bod. Maar er was vooral ook ruimte om in gesprek te gaan over kansen en verbeteringen. Wat bleek: aan betrokkenheid bij het onderwerp en vernieuwende ideeën geen gebrek. Met die input gaat de startgroep Eenzaamheid de komende periode aan de slag om actief én gezamenlijk met lokale partijen en inwoners een duurzame aanpak in te richten waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. 

Meer informatie over de actie en de activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Nieuws

Zechstein Zeestrand wéér verder



WellnessRik.jpg

Toukomst heeft de derde stemronde op 4 oktober om 24:00 uur afgesloten. De projecten worden nu opnieuw beoordeeld door het burgerpanel, mede aan de hand van het aantal gegeven sterren en de motivatie per project. Het Zechstein Zeestrand maakt onderdeel uit van de drie projectbundels; 35, 37 en 44.

Opvallend is dat het Zechstein Zeestrand meer dan 427x als favoriet is bewaard en de overige ideeën in de bundels slechts tientallen keren.

Daarmee bewijst het Zechstein Zeestrand duidelijk een trekker van formaat te zijn en een steeds betere kans maakt om gerealiseerd te gaan worden. 

Nieuws

Doek valt voor Buurtvereniging `t Spoordok



`t Spoordok (2).jpg

Door Peter Panneman

Per 1 november 2020 a.s. houdt buurtvereniging `t Spoordok in de Veendammer Havenbuurt na maar liefst 46 jaar op te bestaan. Tot die besluit is het bestuur onlangs gekomen. Reden om te stoppen met de vereniging is de sterk teruglopende belangstelling voor de activiteiten. Vorig jaar werden de Kaart- en Sjoel avonden al van de agenda geschrapt. Alléén de maandelijkse bingoavonden werden nog goed bezocht.

`t Spoordok (3).jpg

Ook het gebouw aan de Lloydsweg heeft dringend onderhoud nodig. Zo is de hele achterzijde van het gebouw verzakt. Herstel levert een kostenpost van € 10.000 euro op. En door de corona maatregelen komen er géén inkomsten binnen, terwijl de vaste lasten van € 400 euro wel maandelijks betaald moeten worden.

`t Spoordok (1).jpg

Heidi Wiegman die sinds 2002 verbonden bij de vereniging waarvan 6 jaar voorzitter is er maar wat verdrietig over. `Maar we moeten reëel zijn, en hebben ons als bestuur afgevraagd heeft zo`n investering nog wel zin, nee dus`. Een tweetal verenigingen die ook gebruikt maakten van het gebouw hebben inmiddels elders onderdak gevonden.

Er komt nog een openbare verkoping van de complete inventaris, en met het huidige geld in de kas zijn er plannen om voor de Havenbuurt een Hartdefibrillator en reflecterende huisnummers aan te schaffen.

Nieuws

Spellenochtend obs de Viermaster



439590A0-36A6-4092-946E-738B3CA930FF.jpeg

Woensdagochtend hebben de leerlingen van obs de Viermaster deelgenomen aan diverse Oud Hollandse spelletjes. De activiteit sloot perfect aan bij het thema van de Kinderboekenweek 'En toen?'  

58047483-5E6D-4262-B96D-4B7BE6F2DB0A.jpeg

Tal van verklede kinderen speelden spellen als sjoelen, blikgooien en hoedje wip.

2A90DF9D-D1E2-4F3F-906C-46328501313D.jpeg

Ook hebben de kinderen kennis kunnen maken met oude apparaten van vroeger, zoals een typemachine, telefoon en platenspeler. Al met al een gezellige ochtend met een knipoog naar vroeger.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS