Nieuws

Gemeente Veendam verzoekt om aanvraaggratis ID kaart uit te stellen.



ID KAART - De Hoge Raad heeft 9 september 2011 uitspraak gedaan over de legesheffing voor de nationale identiteitskaart en oordeelt dat legesheffing niet mogelijk is. Vanaf maandag 12 september 2011 verstrekt ook de gemeente Veendam de ID-kaarten gratis. De gemeente vraagt voor het aanvragen van een ID kaart dit even uit te stellen omdat de wachttijden erg oplopen.

Het blijft voortaan altijd mogelijk om gratis een ID-kaart aan te vragen. Inwoners die een ID-kaart in week 36 hebben aangevraagd en vanaf nu komen afhalen ontvangen een bezwaarformulier. Deze moet ondertekend worden, waarna u de gemaakte kosten geretourneerd krijgt op uw bankrekening. Heeft u na 29 juli 2011 een ID-kaart opgehaald, dan kunt u bezwaar aantekenen waarna restitutie zal plaatsvinden.

Is uw aanvraag langer dan 6 weken ( voor 29 juli 2011) geleden, maar heeft destijds wel bezwaar aangetekend, dan is uw bezwaar is ontvankelijk en gegrond en vindt restitutie van de leges door de gemeente plaats. Heeft u destijds geen bezwaar aangetekend, maar wilt u toch bezwaar maken, dat kan door een brief te sturen naar de gemeente waarin u alsnog bezwaar maakt. In principe zijn deze bezwaren niet ontvankelijk