Nieuws

Veendam Wind 10 september 2011
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


De vorige week heb ik in mijn column al aangegeven, dat in de ge-meentepolitiek een punt aan de orde staat te komen, dat al lange tijd volop in de belangstelling staan en dat is het parkeren in het centrum.

De middenstand in het centrum is bijzonder tevreden over het feit, dat hun klanten niet meer hoeven te betalen en willen dus graag tot voort-zetting van dit beleid overgaan. Zij hebben onderzocht in hoeverre de bedrijven bereid waren om een duidelijke bijdrage in de kosten te le-veren en die bereidheid gaat tot ongeveer € 50.000.

De gemeenteraad zal dus moeten beslissen of dit acceptabel is en ik heb geen signalen opgevangen dat het een onhaalbare zaak is. De raad zal zich ongetwijfeld ook wel weer gaan bezighouden met het bijkomend probleem van de langparkeerders, die vooral beslag leggen op de parkeerplaatsen, die dicht bij de gemeentehuis, veel andere winkels en andere bedrijven liggen. Het zijn met name de werknemers in dienst van de bedoelde winkels, banken en van de gemeente, die deze groep vormen en hier ligt dus een taak voor hun werkgever om hen te wijzen op dit gedrag, dat uiteraard ongewenst is.

Deze onbetaalde parkeersituatie schijnt positief uit te vallen voor de economische ontwikkeling in het centrum. Dat is ook noodzakelijk, omdat daardoor de kans groeit, dat de leegstand, die er nu zo hier en daar te vinden is, wordt opgelost waardoor het economisch nog beter gaat.

Als het aan het Planbureau voor Leefomgeving, een adviesorgaan van de regering ligt, zullen wij het in het noorden helemaal zelf moeten doen. Dit bureau heeft recent een advies aan de regering uitgebracht om de zogenaamde krimpgebieden net meer te steunen, maar die steun te richten op economisch sterke gebieden zoals de Randstad.

Zij stellen zich dus op het standpunt, dat je in een landsdeel, waar de wegen regelmatig vol zitten, waar acceptabele woningen amper te krijgen zijn (zeker niet voor redelijke prijzen) extra geld moet investe-ren om er nog meer te krijgen van alles wat er in feite al teveel is en dat dan ten koste van die landsgebieden, die op economisch gebied al een achterstand hebben.

Ik heb altijd de indruk gehad, dat dit soort bureaus vooral gevoed worden door mensen, die er speciaal voor geleerd hebben en die ver-standige standpunten kunnen innemen. Mijn indruk is nu toch wel, dat het omgekeerde het geval is en dat het om domme mensen gaat, die de zaken op hun kop zetten.

Gelukkig zitten er in de landelijke politiek voldoende mensen, die dit soort domme zaken niet acceptabel vinden, want door de kamerfracties van de Partij van de Arbeid en de VVD is over deze problematiek een kamerdebat aangevraagd. Later wij er vooralsnog maar van uit gaan, dat de kamermeerderheid wel een verstandige opvatting over deze problematiek heeft.

Samenvattend durf ik in elk geval nog steeds de stelling aan, dat het goed leven is in Parkstad Veendam en dat het uitermate verstandig is om daar - en uiteraard ook in andere delen van ons land, die er minder florissant voor staan - vanuit de centrale overheid alle steun te geven om het er nog beter en sterker te maken.