Nieuws

Kan mijn kind later een belastingformulier invullen?Week van de alfabetisering 2011 op 5 september van start.

ALFABETISERING - Taalachterstand leidt tot onderwijsachterstand, leidt tot laaggeletterdheid, zo blijkt uit onderzoek. Eén op de vijf kinderen stroomt het basisonderwijs in met een taalachterstand. Het gaat om 200.000 tot 250.000 kinderen in Nederland. Van een eenmaal opgelopen taalachterstand hebben kinderen bij hun algehele ontwikkeling langdurig last. Logopedisten zijn de uitgelezen deskundigen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Zij zijn expert in de preventie bij taalachterstand en interventie bij taalleerproblemen.

Logopediepraktijk Totaal
Taal ontwikkelt zich in de interactie tussen kind en omgeving. Belangrijk is veel en goed taalaanbod. Bij Logopediepraktijk Totaal kunt u terecht voor:

  • informatie over taal, taalontwikkeling, taalachterstand, meertaligheid en laaggeletterdheid,
  • onderzoek naar het niveau taalontwikkeling en oorzaak van problemen,
  • begeleiding van kinderen met een taalachterstand en stoornissen in de taalontwikkeling,
  • bevordering ouderbetrokkenheid bij taalstimulering.

Neem vrijblijvend contact met ons op (telefonisch: 06 - 539 77 217 of per e-mail: info@logopedietotaal.nl) voor meer informatie.

Meer informatie over taal op internet
www.logopedietotaal.nl
www.weekvandealfabetisering.nl
www.logopedie.nl
www.kindentaal.nl
www.tolkinfo.nl