Nieuws

Eerste schippers van binnenvaartschip Familietrouw Veenkoloniaal Museum eindelijk bekendVEENKOLONIAAL MUSEUM - Sinds 1994 heeft het Veenkoloniaal Museum het binnenvaartschip ‘Familietrouw' in bezit. Het schip is een zogenaamde ‘spitse praam' dat in 1894 in Stadskanaal is gebouwd. In 1994, honderd jaar na de bouw, werd speciaal voor de overdracht naar het museum een inscriptie in een houten bord aangebracht. Hierop staan ook de vroegere namen van het schip vermeld (zie foto).

Maar het was zeer lange tijd nog niet mogelijk om ook de eerste eigenaren op te sporen, daar de scheepsregisters in 1994 nog niet openbaar waren. Er was niet verder terug te zien dan 1921, het jaar waarin de familie Schonewille het schip verwierf en het de huidige naam gaf.

Maar sinds kort zijn deze scheepsregisters openbaar geworden en was het mogelijk, dankzij een kopie van een oude meetbrief en de ingeslagen nummers, om de eerste eigenaren te achterhalen. Via de website van het Maritiem Museum te Rotterdam zijn de scheepsleggers in te zien.

Het bouwjaar van 1894 in Stadskanaal was dus wel bekend en ook de oorspronkelijke naam ‘Geertje'.

Maar wat de eigenaren betreft was niet verder terug te zien dan de familie Schonewille uit Hoogeveen, die in 1921 het schip verwierf en het de naam ‘Familietrouw' gaf. De naam was gekozen omdat het met geld gekocht kon worden dat door de familie ter beschikking was gesteld. Het schip was tevens de woonstee van de familie Schonewille en zij vertoefden met zeven kinderen in de beperkte woonruimte aan boord. Immers, de vrachtruimte was belangrijk.

In 1929 werd de 'spitse praam' door de familie Schonewille doorverkocht aan de familie Muskee, eveneens uit Hoogeveen. De naam bleef behouden en zal het ook zo blijven heten bij de volgende eigenaren. In 1957 kwam de ‘Familietrouw' in handen van de schipper Veen uit Zwolle. In die periode kreeg het een andere functie, het schip werd als bijboot gebruikt voor zijn zand- en grindhandel. In 1976 werd het schip ingezet voor de recreatievaart. Wessel Ploeg uit Oosterbeek hield het schip gelukkig in de oude staat.

Nu zijn ook de vroegste eigenaren bekend geworden. Dankzij de scheepsregisters kon de naam van de eerste schipper bij het jaartal van 1894 worden gevoegd. En kwam er ook nog een tweede eigenaar van voor de familie Schonewille boven water.

De 'spitse praam' ‘Geertje' was in Stadskanaal voor schipper Harm Drost van stapel gelopen. Op een oproep om gegevens over Drost, in het ‘Omzien naar het museum', kwam een waardevolle reactie. Deze eerste schipper werd in Wildervank geboren op 5 december 1864 en overleed op 14 januari 1945 in Wagenborgen. Op 30 juni 1888 trouwde hij met zijn op 12 december 1866 geboren plaatsgenoot Geertje Poortman. De oorspronkelijke naam van het schip was dus naar zijn echtgenote genoemd.

Op 31 mei 1930 overleed zijn vrouw in Wildervank en beiden liggen ze aan de Dalweg begraven. Het graf is nog steeds aanwezig.

Op zijn trouwdag was Harm Drost praamschipper. Ook zijn vader staat als praamschipper opgetekend en ook zijn drie zoons staan als schipper te boek. Een echte schippersfamilie.

Harm Drost liet in 1910 te Oude Pekela een nieuw schip bouwen en doopte het ‘De Drie Gebroeders'. Zo werd het schip ‘Geertje' verkocht en in 1919 was het weer in het register te vinden als van S. Witvoet uit Nieuw Amsterdam. Deze liet het schip inkorten en gaf het haar tweede naam ‘Jacoba'. Van de familie Witvoet weet het museum niet veel, maar wel dat het een scheepsbevrachterfamilie was.

En het zal Witvoet zijn geweest die het schip verkocht zal hebben aan Schonewille, die het de huidige naam gaf.

Dankzij een oproep in de periodiek ‘Omzien naar het Museum' en in het Dagblad van het Noorden zouden er nog nadere gegevens boven water komen. Na de oproep in de krant kwam er zelfs nog een foto van het echtpaar Drost-Poortman aan het licht. Waar het museum nu op hoopt is dat er nu meer over het schip bekend en herkend zal worden en er ook meer foto's tevoorschijn zullen komen.

Het kan mogelijk zijn dat de 'Geertje' in de periode 1894 tot 1910 is gefotografeerd in het Ooster- of Westerdiep. Wellicht kan het ook zijn dat er ook nog foto's bestaan van 'De Drie Gebroeders', dat voor de familie Drost gebouwd werd. Ook gegevens over de familie Witvoet en oude foto's van de 'Familietrouw' onder de familie Muskee en Schonewille zijn van harte welkom.

Reacties kunt u sturen naar info@veenkoloniaalmuseum.nl o.v.v. Familietrouw.


Voor meer foto's, zie ons fotoalbum.