Nieuws

Diploma uitreiking Winkler Prins Veendam
Een verslag van Henk Drenth

DIPLOMA - De Winkler Prins scholengemeenschap heeft met een marathon diploma-uitreiking het schooljaar afgesloten. Voor de leerlingen die geslaagd zijn betekent dit de start van een nieuwe fase in hun leven. Er wachten weer nieuwe uitdagingen en deze uitdagingen kunnen met de opgedane lesstof, en zeker ook met de leerervaringen die niet in de lesboeken staan, tegemoet worden getreden.


Het geven van de opleidingen is individueel gericht. Er is een persoonlijke benadering door de docent. De lessen worden gegeven in een onderlinge gemoedelijke sfeer op een humane basis. Het streven is om de individuele talenten te ontwikkelen om goed toegerust te zijn voor de toekomst.


In de opleidingen VMBO aan de Pinksterstraat is met een slagingspercentage van 95 tot 96 procent een hoge score behaald. Over drie avonden mochten 245 leerlingen over alle opleidingniveaus hun diploma in ontvangst nemen. Er zijn vier opleidingniveaus, de opleidingen techniek, de opleidingen zorg en welzijn, economie en theoretisch en gemengd niveau. De theoretische en gemengd niveau is vergelijkbaar met het vroegere MAVO. Van hieruit kan worden doorgestroomd naar MBO of HAVO.


Een van de geslaagden uitte zijn blijdschap door middel van het dragen van een T-shirt met een tekst. Het was zijn manier, anderen genoten weer op hun wijze van hun glorieus moment.


In het kader HAVO hebben 83 leerlingen hun felbegeerde diploma in ontvangst mogen nemen. Het slagingspercentage is 88 procent, een goede gemiddelde. Het slagingspercentage in het kader VWO is met 91 procent beslist hoog te noemen. Voor 81 VWO leerlingen was er de mooie bekroning op hun vaak met moeite doorlopen opleiding. Voor de een was het makkelijker te doen, voor een ander heeft het meer moeite gekost. De diploma's zijn over twee avonden uitgereikt.De diploma uitreiking ging vooraf met een persoonlijke toespraak tot de leerling door zijn of haar mentor. Met anekdotes werden weer de herinneringen uit het voorbije schooljaar opgehaald, met de ups en downs. De persoonlijke kwaliteiten werden geroemd, maar ook de minder sterke kanten genoemd. De mentor is betrokken geweest bij het wel en wee van een leerling. Een mentor is ook tegelijk een van docenten van een leerling. Zo werden er groepjes leerlingen samengesteld die door hun mentor werden toegesproken. Aan de mentor was ook het genoegen om het diploma te overhandigen.Van de VWO leerlingen was een aantal mannelijke geslaagden strak in net pak. Het was meer op een ludieke uitnodiging van een docent, de kostuums waren veelal toch al aangeschaft voor een kerstdiner. Voor een aantal zou het hun werkkleding kunnen worden, tijdens een stage bijvoorbeeld?


Er zijn goede banden tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten ontstaan. Die banden zijn door het organiseren van activiteiten buiten het leren om ook ontstaan, en verstevigd. Een docent HAVO/VWO vertelde de verslaggever dat er een geweldige band ontstaat. Hij sprak over lieve middelbare leerlingen. Je gaat van je leerlingen houden. Met elkaar wordt de sfeer gemaakt, je doet het samen met elkaar. De activiteiten buiten het leren om verstevigen de goede sfeer. Zo werden er duikproeven gegeven. En in het kader van internationalisering zijn er uitstapjes geweest naar Rome. Het is meer dan alleen het klaarstomen naar het examen alleen.


Een betrokken begeleiding door een docent kan een leerling motiveren. Je doet het eigenlijk voor jezelf, maar een leerlinge omschreef het als je bijna schuldig voelen tegenover zo'n docent wanneer je dan je best niet zou doen.

Het waren glorieuze momenten bij het in ontvangst nemen. De blijdschap op de gezichten sprak boekdelen. En de aanwezige familie en vrienden in de zaal mochten hier deelgenoot van zijn. Dit alles tot tevredenheid van de docenten.
Naar album, diploma uitreiking RaadsgildenlaanNaar album, diploma uitreiking PinksterstraatReactie Plaatsen Of Bekijken....