Nieuws

Veendammer wind van 12 januari

Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij radio parkstad om 12:02 uur.


Het gebeurt de laatste tijd regelmatig, dat groepen mensen al of niet via hoorzittingen in beweging komen, omdat zij het niet eens zijn met plannen van gemeenten of bedrijven om nieuwe activiteiten op te starten.

Dat is wel een heel erg groot verschil met vroeger. Er wordt wel eens gesproken over die goeie ouwe tijd, maar toen werd er beslist zonder dat er sprake was van hoorzittingen en vaak werd daarbij absoluut geen rekening gehouden met de belangen van omwonenden.

Deze week hebben wij weer een dergelijke kwestie meegemaakt. Het gaat om de voorgenomen bouw van een bio-aethanolfabriek, die men voornemens is om te bouwen op het terrein aan de Ommelanderwijk, nog net in de gemeente Pekela, waar vroeger de aardappelmeelfabriek Pekela en Omstreken stond.

De gemeente Pekela zal dus de voor de bouw en exploitatie noodzakelijke vergunningen moeten afgeven en heeft daarvoor ook keurig een hoorzitting georganiseerd voor diegenen, die hun opvatting over die voorgenomen bouw zou willen geven.

Nu zouden met name inwoners van de gemeente Veendam zijn, die dichtbij de betreffende locatie wonen en ook het verkeer van en naar die fabriek zou via de gemeente Veendam lopen.

Weliswaar waren de aanwonende Veendammers niet uitgenodigd voor de hoorzitting, maar er was toch een grote groep van hen op de hoorzitting aanwezig om aan de gemeente Pekela duidelijk te maken, dat zij er absoluut op tegen waren, dat een fabriek van het soort, waarvan de laatste tijd een paar door een explosie zijn verwoest, zo dicht bij hun woning zou worden gebouwd.

Bovendien maakten zij bezwaar tegen de intensieve vrachtverkeerstroom, die voor dit bedrijf noodzakelijk is, maar die via het Veendammer deel van de Ommelanderwijk zou gaan en daardoor een bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie zouden gaan veroorzaken.

Uiteraard moet nu worden afgewacht, wat de gemeente Pekela met de genoemde bezwaren gaat doen. Mogelijk zal dit varkentje nog een staart krijgen.

Die staart zit er zeker ook aan het varkentje met de naam Verbindingskanaal Langebossemeer Annerveensekanaal. Hoewel het hier maar om twee gezinnen gaat, die aanwonend zijn en dus als belanghebbenden kunnen worden aangeduid, is er toch al heel wat aan de hand geweest rondom deze waterverbinding.

Eerst was er de kwestie van een bijzonder soort libelle en een heel apart waterplantje, daarna werd er bezwaar gemaakt tegen het kappen van een groot aantal bomen. Deze laatste kwestie haalde zelfs de rechter, die uitsprak, dat de gemeente Veendam haar huiswerk niet al te best had gemaakt en dit maar over zou moeten doen.

Dit laatste is nu kennelijk gebeurt en de rechter zal nu moeten uitmaken of dit nieuwe huiswerk wel goed is gemaakt en of er vergunning kan worden afgegeven voor de nu de kappen aantal bomen, een aantal dat duidelijk lager is dan de vorige keer.

Nu lijkt er nog weer een nieuw probleem op te duiken. Dat probleem zou in verband staan met het dempen van sloten en dat zou niet zijn toegestaan omdat daardoor het oude karakter van het betreffende land daardoor zou worden aangetast.

Ik kan de juistheid van dit argument niet beoordelen, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat ook in dit geval het huiswerk niet geheel goed is gemaakt.
Het gebied, waar wij het hier over hebben is het Westerdiepsewildevankse Dallen. Een heel oud gebied, waar behalve dan de bouw van een tweetal huisjes, die zeker meer dan honderd jaar oud zijn, helemaal niets is gebeurd en waar dus naar alle waarschijnlijkheid inderdaad wel eens een sprake zou kunnen zijn van oude oorspronkelijke structuren.

Hieruit blijkt in beide gevallen maar weer eens, dat besturen bepaald niet eenvoudig is en dat sommige beslissingen erg veel voorbereidend werk vragen. Dat kan natuurlijk wel eens lastig zijn, maar het is tegenwoordig noodzakelijk ook in het mooie Parkstad Veendam!!