Nieuws

Vernieuwing Voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep - Kerkstraat (Hazepad) goedgekeurdf1f0c2b6-ab1c-4c5b-8a0b-0f966c169ad0.jpg

Door Peter Panneman

De gemeenteraad van de gemeente Veendam heeft maandagavond tijdens de vergadering ingestemd met de aanleg van een snelheid remmend plateau en de plaatsing van een verkeersregelinstallatie bij de voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep-Kerkstraat (Hazepad).

Deze in het centrum van Veendam wordt door velen als onveilig ervaren. Van deze oversteek maken voornamelijk parkeerders van het parkeerterrein Molenstreek en de bewoners van de daarnaast gelegen appartementengebouwen gebruik.

Het college gaat voor de uitvoering daarvan een krediet
ad € 63.000,00  beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende structurele lasten ad € 3.938,00 verwerken in de meerjarenbegroting 2024.