Nieuws

Open dag Energiebuffer Zuidwending goed bezocht_DSC5907.jpg

Tekst Henk Drenth | Foto's Henk Drenth en Henk Gibcus

Op zaterdag 16 september kon het publiek weer een kijkje nemen bij de installatie van Energiebuffer Zuidwending. Er was een interessante route uitgezet over het terrein.

En kon er tijdens de open dag kennis worden gemaakt met de energiebuffer en met EnergyStock. Via een rondgang over de installatie werd uitgebreide informatie gegeven over de opslag van aardgas, en over de toekomstige opslag van waterstof. Ook werd men 'mee op reis genomen van aardgas naar duurzaam’.

IMG_7073.JPG

Leuke info werd ook middels bebording gegeven. De informatie betrof de verschillende onderdelen van de installatie. Zoals over het waterstoftankstation op het terrein voor het tanken van de auto's en een bus.

In een electrolizer wordt met groene stroom water gescheiden in waterstof in. Het waterstof kan via pijpleidingen worden getransporteerd. Het betreft een van grootste electrolizers van Nederland. Men kon zelfs in de gebouwen de imposante installaties aanschouwen. Vooral voor techneuten was het een technische walhalla.

_DSC5914.jpg

Ook kon men een kijkje nemen in het hart van de installatie met de bedieningspanelen.

Nederland moet verduurzamen en daar gaat waterstof een belangrijke rol in spelen. Zowel als grondstof, maar ook als energiedrager. Omdat de vraag en en het aanbod van waterstof vaak niet goed op elkaar aansluit zal er behoefte ontstaan aan grootschalige opslag.

IMG_7108.JPG

Daarom werkt HyStock in Zuidwending aan de ontwikkeling van een aantal zoutcavernes voor waterstofopslag. Volgens de huidige planning zal de eerste caverne in 2028 operationeel zijn. De andere drie cavernes zullen snel na 2030 worden gerealiseerd.

De initiatiefnemer voor dit project is EnergyStock, een 100% dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie. EnergyStock ontwikkelt een bovengrondse installatie om de waterstofcavernes te bedienen, en legt een aansluitleiding aan om de waterstof te kunnen transporteren.

Nobian, producent van basischemicaliën voor industriële toepassingen, ontwikkelt de nieuwe zoutcavernes. Hystock, ook een 100% dochter van NV Nederlandse Gasunie BV, zal de waterstofopslag exploiteren. Met het voornemen van EnergyStock wordt de mogelijkheid gecreëerd om waterstof voor een langere periode ondergronds op te slaan.

_DSC5889.jpg

HyStock vormt het begin van een toekomstige waterstofmarkt en levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling Nederland en Europa CO2-neutraal te maken.

Het begint met de industriële grootverbruikers. Of het uiteindelijk ook in de huizen komt was nog geen eensluidend antwoord te geven. "Tachtig tot 50 procent van de gasleidingen zijn geschikt om waterstof te transporteren. Het kan ook zijn dat groengas naar de woningen wordt getransporteerd. Er zijn al plaatsen waar het via elektritcieit gaat. Gemeenten moeten per dorp en wijk de plannen gaan maken.", aldus de zegsman.

IMG_7147.JPG

Het is de bedoeling dat de waterstofopslag in de toekomst wordt aangesloten op het landelijke waterstofnetwerk dat door Gasunie wordt ontwikkeld. Het landelijke waterstofnetwerk maakt geen deel uit van het project Hystock.

De open dag werd goed bezocht. Men wil het publiek, met voorrang aan de buren, er bij betrekken.


Fotoalbum: