Nieuws

Werkzaamheden Jakob Bruggemalaan Veendam376730258_708434571330212_4094843521300043836_n.jpg
Foto gemeente Veendam

De onderhoudstoestand van de wegverharding en de riolering in de Jakob Bruggemalaan is slecht. Daarom gaat de gemeente de straat aanpakken. Het werk zal gebeuren in twee fases. De eerste fase betreft het gedeelte tussen de rotonde Buitenwoellaan en de rotonde F. J. de Zeestraat.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om het regenwater zo veel mogelijk af te koppelen van de vuilwater riolering om water op straat zo veel mogelijk te voorkomen. De bestaande riolering wordt vervangen (vuilwater) er wordt een regenwaterriool aangelegd en de asfaltverharding wordt vervangen. De rijbaan wordt vervolgens ingericht als een 30 km weg.
Daarvoor worden bij de kruisingen met Beneden Westerdiep en Dr. A. Kuyperstraat een verhoogd verkeersplateau aangelegd als verkeersremmende maatregel.

374279070_708434637996872_1939067411837635727_n.jpg

Wanneer?
De reconstructiewerkzaamheden starten op maandag 25 september 2023 en duren afhankelijk van de weersomstandigheden en externe factoren tot uiterlijk maandag 18 december 2023.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De rijbaan is gestremd voor het doorgaand verkeer. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. 
Aanwonenden worden nader geïnformeerd door de aannemers.