Nieuws

Energiebuffer Zuidwending:
inloopmarkt, tekentafelsessie, open dagIMG_7199.JPG

Door: Frido Overmars | Area Manager Noord Nederland 

De tijd vliegt… Voor je het weet zijn er weer twee maanden voorbij en is het tijd voor de volgende bijdrage in het Tonckeltje. Aan de andere kant, gaat tijd soms langzaam. De volgende stap in de procedure voor de realisatie van de waterstofopslag is een aantal keren verschoven, maar heeft nu gelukkig toch plaatsgevonden.

Tweede stap in de procedure waterstofopslag
In februari schreef ik nog dat de tweede stap in de vergunningenprocedure voor de waterstofopslag in maart zou worden gezet. Uiteindelijk is 14 april het moment geworden waarop de documenten ter inzage zijn gelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de terinzagelegging bekendgemaakt met een advertentie in de Staatscourant, De Veendammer en De Koerier. De informatie staat ook op www.rvo.nl/zuidwending. In deze stap wordt bepaald wat we – vanaf de zomer – onderzoeken in de MilieuEffectRapportage(s) (MER). Dat is bijvoorbeeld het effect van licht en geluid tijdens de aanleg, of de invloed van waterstofopslag op bodemdaling en veiligheid. Op de site van RVO staat hoe u mee kunt denken over wat er onderzocht gaat worden in de MER.

Inspreken: inloopavond & andere opties
Meedenken kan sowieso tijdens de inloopavond die wordt gehouden op 10 mei van 18:30 – 20:30 uur in de Stainkroeg in Ommelanderwijk. EnergyStock zal hier de plannen nogmaals uit de doeken doen en het ministerie EZK neemt u mee in de formele gang van zaken. Uiteraard is volop gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen. Ook kunt u hier formeel een reactie achterlaten bij een notulist. Kunt u niet aanwezig zijn of wilt u op een ander moment een reactie indienen. Dat kan tot 25 mei:

  • via de website www.rvo.nl/zuidwending
  • telefonisch: tijdens kantooruren (9:00-17:00 uur) op
    nummer 070 - 379 89 79
  • per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Energiebuffer Zuidwending  HyStock Waterstofopslag, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Graag de brief ondertekenen én uw adres vermelden.

Positie cavernes en asfaltplaten
In het februari-nummer stond ook een weergave van de extra installatie voor de opslag van waterstof en de positie van de cavernes en bijbehorende asfaltplaten, die we cavernepads noemen. Voor drie van de nieuwe cavernes moet nog bepaald worden waar de cavernepad bovengronds komt te liggen. Met zo’n 30 inwoners van Ommelanderwijk hielden we dinsdag 18 april een tekentafelsessie waarbij we letterlijk schoven met (afbeeldingen van) cavernes op een plattegrond van de omgeving. Aan de hand van de plattegronden spraken we over randvoorwaarden die omwonenden belangrijk vinden voor de positie van de cavernepads. Veelgehoord waren:

  • zo ver mogelijk weg van bebouwing en liever verspreid dan bij elkaar;
  • ruimtelijke inpassing, waarbij er verschillend werd gedacht over de vraag of een hekwerk of beplanting beter past in een open landschap;
  • kleuren van de installaties zo dat ze minder opvallen;
  • niet meer geluid dan nu

Al met al was het wat ons betreft fijn om dit samen met de buren in goed overleg te kunnen doen. Ruim voor de zomer koppelen we terug naar de buren en daarna – wellicht na de zomer – naar de hele omgeving.

Evaluatieboring
De input van de tekentafelsessie wordt ook gebruikt voor het aanvragen van een vergunning voor zogenoemde evaluatieboringen. Bij zo’n boring maken we een boorgang van de (beoogde) positie van het cavernepad naar de (beoogde) positie van de caverne. Met radarmetingen kunnen we dan de zoutberg in kaart brengen om te zien of we op de beoogde plek cavernes kunnen ontwikkelen. De boringen staan gepland voor begin 2024. We zullen er later meer over vertellen. Zie ook het verslag van de bijpraatsessie van 18 januari op de website www.energiebufferzuidwending.nl/waterstof.

Open Dag
In september willen we de deuren van de locatie weer eens openstellen voor de omgeving. We gaan in overleg met dorpshuizen etc. over opties voor data om samenloop met andere activiteiten in de omgeving te voorkomen.