112

Groot gaslek in Veendam, woningen ontruimd343099166_728854102307210_6221164377567422190_n.jpg

Door Peter Panneman

In de omgeving van Kaap de Goede Hoop midden in Veendam is een gaslek. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een groot gaslek.

Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer kan nog niet zeggen om hoeveel huizen het gaat. Het gaslek is ontstaan tijdens werkzaamheden aan het riool. De brandweer laat extra materiaal aanrukken.