Nieuws

Slopershamer valt voor pand Prummel313337964_5646532218795825_2222982823041000068_n.jpg

Door Peter Panneman

Het is al enige tijd onrustig rond het inmiddels bekende Prummel pand in het Veendammer centrum. Een bedrijf gespecialiseerd in het verwijderen van asbest is al enige tijd druk in het pand bezig. Het lijkt er dan ook op dat er geen ontkomen meer aan is, en dat het pand zal worden gesloopt.

Het verzoek van de erfgoedverenigingen Heemschut en Het Cuypersgenootschap, om het oudste nog bestaande pand in de Kerkstraat op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, schuift de gemeente Veendam aan de kant. Beide verenigingen wilden voorkomen dat dit 'waardevolle pand' via een sloopmelding zou worden gesloopt.

313339065_5646532042129176_1434227404329067766_n.jpg

De gemeente Veendam, die het pand in oktober 2021 te koop aanbood vanaf 75.000 euro (kosten koper), ziet meer in het realiseren van een doorsteek tussen de parkeerplaats aan het Julianapark en de Kerkstraat. Plus een etalage of andere commerciële ruimte.

De gemeente had 4 scenario's voor mogelijke herontwikkeling. 2 gingen uit van behoud van het bestaande pand en beperkte nieuwbouw. De andere 2 van sloop met nieuwbouw.

In november 2019 maakte de gemeente Veendam al kenbaar van verpauperde panden die het straatbeeld verzieken af te willen. Aanpassing van de welstandsnota moet de gemeente meer armslag geven bij de aanpak van deze rotte kiezen. Verwaarlozing en verpaupering zijn slecht voor het imago en een broedplaats van vandalisme.

313347642_5646532102129170_9086194870186032132_n.jpg

Een gevaar voor de omgeving
De gemeente Veendam komt met tal van argumenten waarom ze af wil van hele en halve ruïnes. Dichtgetimmerde bedrijfspanden die al jaren staan te verkrotten. Oude huizen die op instorten staan. Schuren die half in puin liggen. Verkommerde plekken, vaak omgeven door hekken. Ze zijn de gemeente Veendam een doorn in het oog.