Nieuws

Vogelgriep vastgesteld in Wildervanksterdallen309975509_468228158684189_7193003273418532430_n.jpg
Foto gemeente Veendam

In Wildervanksterdallen is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 3 andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen daarnaast nog 21 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Vervoersverbod
Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Wildervanksterdallen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.