Nieuws

Gemeente Veendam sluit 2021 af met positief resultaatmoney-1005477_1920.jpg
Fotograaf moerschy
 
De Jaarstukken 2021 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2021 afsluit met een positief resultaat van afgerond € 6,3 mln. Dit is vooral dankzij incidentele meevallers en geld dat ook in 2022 beschikbaar moet blijven. De jaarstukken 2021 worden op maandag 11 juli 2022 behandeld in de gemeenteraad. 
 
Uitgevoerde ambities
Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2021 zoveel mogelijk uit te voeren. Het Rijk heeft, ondanks de arbitrage uitspraak, nog steeds niet voldoende uitgekeerd aan de gemeente voor Jeugd en WMO. De gemeente heeft hieraan het afgelopen jaar 1,7 miljoen extra uitgegeven, boven op de eerdere 4 miljoen. Er is ook veel geïnvesteerd zoals de aanpak van het kruispunt in Wildervank en er is geld opzij gelegd voor de aanpak aan de ovonde en voor herstructurering in Bareveld en Noord-West. Daarnaast gingen in 2021, ondanks corona, relatief veel mensen uit een uitkeringssituatie aan de slag.

Positief resultaat
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is goed dat we 2021 hebben afgesloten met een positief resultaat, maar dat is vooral te danken aan een aantal incidentele meevallers en geld dat nog beschikbaar moet blijven voor het huidige jaar. Nog steeds baren de ontwikkelingen binnen het sociaal domein ons zorgen en dan met name de betaling van het Rijk daarvoor. Ook de herverdeling van het gemeentefonds zorgt voor ons dat we jaarlijks fors minder geld krijgen. Uiteindelijk gaan deze rijksbezuinigingen ten koste van andere wensen van de gemeente. Wij staan er relatief goed voor, maar de financiële positie van de gemeente staat hierdoor erg onder druk.”
 
Accountant
De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven.