Nieuws

Winkler Prins Praktijkschool
Excellente SchoolWinkler Prins_uitreiking Excellente school.jpg

De Winkler Prins Praktijkschool mag zichzelf sinds 24 januari een ‘Excellente School’ blijven noemen. Het Ministerie van Onderwijs kende de school vandaag opnieuw dit predicaat toe vanwege haar onderscheidende aanpak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Geen gemakkelijk traject
Het predicaat ‘Excellente School’ wordt door het Ministerie van Onderwijs toegekend aan scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. De procedure om een Excellente School te worden, niet makkelijk. De Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs komt eerst kijken of de school het kwaliteitsoordeel ‘goed’ verdient. Pas als de Inspectie de waardering ’goed’ toekent, wordt de school toegelaten tot het vervolgtraject Excellente School. Hiervoor moet de school dan een zelfevaluatie aanleveren. Twee juryleden bezoeken vervolgens één dag de school om te beoordelen hoe het er in de praktijk aan toegaat. Pas als alle onderdelen goed scoren, kent de jury het predicaat Excellente School toe.

De Winkler Prins Praktijkschool kreeg is 2018 het predicaat 'Excellente School’ al eerder toegekend, als enige school voor voortgezet onderwijs in de drie noordelijke provincies. Na drie jaren moet de school het predicaat opnieuw bewijzen, anders verloopt het. Door corona heeft het nieuwe traject enige vertraging opgelopen.

“De kroon op ons werk”
“Een fantastisch blijk van erkenning en waardering,” vindt directeur a.i., mevrouw Tineke Valk. “Onze docenten en ondersteunende medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze leerlingen. Dit predicaat is de kroon op ons werk.”

Beoordeeld op onderwijsaanpak, zorgbeleid en zorgsystemen
Het excellentieprofiel van de Winkler Prins Praktijkschool is onderwijsaanpak, zorgbeleid en zorgsystemen. De inspecteurs en juryleden van het Ministerie van Onderwijs waren zeer positief over het ondersteuningsprofiel. Men vond dat de stagebegeleiders, de leerbedrijven en de gemeenten goed samenwerken om voor onze leerlingen een fijne, bestendige werkplek te vinden. Onze leerlingen doen het goed in het vervolgonderwijs of in hun nieuwe werk nadat ze de Praktijkschool verlaten.

Uit de terugkoppeling van de jury bleek ook zowel de leerlingen, medewerkers als de directie precies hetzelfde vertelden over de dagelijkse gang van zaken binnen onze school. Een mooi resultaat van het werken volgens deze hoge standaard!

Trots!
Tineke Valk: “Wij zijn vooral blij dat de Inspectie erkent dat wij met onze aanpak en begeleiding extra kansen bieden aan onze leerlingen en dat wanneer ze de school verlaten en aan het werk gaan of doorstuderen, zij betere kansen hebben op een goede toekomst. Vandaag vieren we het feest bescheiden vanwege corona maar zodra het kan, gaan we met alle leerlingen op schoolreis en maken er een mooie dag van’.

‘En natuurlijk zijn we ook trots op ons fantastische team dat hard gewerkt heeft om dit mooie resultaat mogelijk te maken. Ook met hen vieren we op een later moment deze prestatie'.