Nieuws

Burgemeester bezoekt weer diamanten
echtparen in Veendam246494296_4518204124961979_4848705918509443586_n.jpg

Door Peter Panneman

Burgemeester Berry Link van Veendam bezoekt namens de gemeente weer echtparen die 60 jaar zijn getrouwd. Begin dit jaar zette het college van Veendam hier een streep door. In de Parkstad woonden te veel diamanten echtparen om te bezoeken, was de argumentatie. De bevolking en politiek reageerden verbaasd. PvdA-er Pieta Loots stelde o.a. voor dat raadsleden dan maar langs moesten komen.

"Gelet op de signalen uit de samenleving en uit de gemeenteraad hebben wij ons besluit om alleen een felicitatiebrief te sturen naar de 60-jarig huwelijken heroverwogen. Het resultaat van deze heroverweging is dat de burgemeester de inwoners die een 60-jarig huwelijk vieren inmiddels weer bezoekt", aldus de burgemeester in een schrijven aan de raadsleden.