Nieuws

Feestelijke (her-)opening van het Odd FellowhuisB-IMG_20211016_173358.jpg

In de afgelopen twee jaar is het gebouw van de Odd Fellows aan de Nassaustraat in Veendam opgeknapt en verduurzaamd, grotendeels door de leden zelf. Het dak en de muren zijn geïsoleerd en het interieur is corona-bestendig gemaakt. Ook de voorzijde van het gebouw is gemoderniseerd en heeft een betere uitstraling gekregen.

Nu de klus geklaard is, zal er een feestelijke opening plaatsvinden. De burgemeester van Veendam, dhr. B. Link, is uitgenodigd om deze opening te verrichten. Dit vindt plaats op woensdag 27 oktober a.s. tussen 14.00 en 15.30 uur.

Mocht u belangstellig hebben deze gebeurtenis bij te wonen, dan bent u vanaf 13.30 uur van harte welkom.

Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich medeverantwoordelijk voelen voor wat zich afspeelt in de samenleving. Ze zijn actief op maatschappelijk gebied en steunen goede doelen. Hun activiteiten zijn grotendeels gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is een betere wereld voor iedereen. Opleiding of maatschappelijke positie vinden ze niet belangrijk, het gaat om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in hetdagelijks leven.