Nieuws

Alian Spelde is gestopt als gemeenteraadslid van VeendamIMG_0031.jpg

Alian Spelde is gestopt als lid van de gemeenteraad van Veendam. Ze is beoogd projectleider voor de doorontwikkeling van de bibliotheek op Bonaire en is voornemens binnenkort voor de duur van dit project naar Bonaire te vertrekken.

Alian Spelde heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september 2021 afscheid genomen van de gemeenteraad en zal worden opgevolgd door Hanneke Schoenmaker-Tiems, die op 25 oktober 2021 geïnstalleerd zal worden als gemeenteraadslid. Alian is meer dan 10 jaar actief geweest in de gemeenteraad voor D66. In de raadsperiode tussen 2010 en 2014 was zij lid van de fractie D66-Groen Links en sinds 2014 is zij voorzitter van de fractie van D66.

Alian Spelde: “Ik kijk met grote tevredenheid terug op mijn periodes in de gemeenteraad. Interessante onderwerpen waren onder andere de gemeentelijke herindeling en de Kompanjie, de invoering van de decentralisaties op het terrein van de WMO en jeugdzorg en de benoeming van een nieuwe burgemeester. Na ongeveer elf jaar raadslidmaatschap draag ik het stokje met vertrouwen over aan Hanneke Schoenmaker-Tiems, tevens onze lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

Het bestuur van de afdeling is Alian erkentelijk voor haar tomeloze inzet voor Veendam en heeft het volste vertrouwen in Hanneke.