Nieuws

Succesvolle start demonstratieproject waterstofopslag
versterkt ontwikkeling waterstofIngezonden Gerben van Dijk, communicatieadviseur

IMG_0275.JPG

De afgelopen weken heeft Gasunie op de locatie Zuidwending met succes op een veilige manier waterstof in de ondergrond ingebracht. Dit resultaat vormt een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van waterstof als onderdeel van de energiemix van de toekomst. Grootschalige ondergrondse opslag van waterstof is daarvoor namelijk een onmisbaar onderdeel. Na verdere succesvolle afronding kan Gasunie verder met de ontwikkeling van opslag in zoutcavernes, waarvan de eerste in 2026 volledig in bedrijf kan zijn.

IMG_0193.JPG

Waterstof is een essentieel onderdeel van de duurzame energiemix van de toekomst. Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden, zal Gasunie een landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof ontwikkelen, zodat de waterstofmarkt tot ontwikkeling kan komen. Daarbij is grootschalige opslag van waterstof van onmisbaar, omdat er onbalans kan zijn in vraag en aanbod naar energie. Bijvoorbeeld voor het moment dat meer of juist minder duurzame elektriciteit wordt geproduceerd dan op dat moment gewenst is.

IMG_0266.JPG

Beschikbare kennis en expertise voor opslag in cavernes
Ondergrondse waterstofopslag in zoutcavernes is een veilige, efficiënte en betrouwbare manier om grote hoeveelheden energie op te slaan, ook voor langere tijd. De locatie Zuidwending biedt unieke omstandigheden om grootschalige waterstofopslag gereed te hebben voor de beoogde ontwikkeling van de waterstofmarkt. Bovendien beschikt Gasunie via dochteronderneming EnergyStock over de benodigde kennis en expertise, omdat al meer dan tien jaar op een veilige manier aardgas wordt opgeslagen in de zoutcavernes in Zuidwending.

IMG_0285.JPG

Verloop demonstratieproject
Tijdens het demonstratieproject op de locatie Zuidwending is in een boorgat waterstof ingebracht om onderzoek te kunnen doen. De druk werd daarbij stapsgewijs opgevoerd tot meer dan 200 bar. Ook zijn materialen en onderdelen die nodig zijn voor gasopslag beoordeeld op geschiktheid voor de opslag van waterstof. De lopende fase van werkzaamheden neemt circa vier tot zes weken in beslag. Vanaf november tot voorjaar 2022 volgen nog verdere demonstraties en tests. Zoals gebruikelijk worden omwonenden van tevoren geïnformeerd over de activiteiten.

IMG_0215.JPG

Mogelijke groei naar waterstofopslag in vier cavernes
Wanneer het vervolgtraject eveneens succesvol verloopt, dan volgt volgend jaar naar verwachting een definitief besluit om grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes op de locatie Zuidwending te realiseren. De eerste zoutcaverne zou in 2026 volledig operationeel kunnen zijn, met groeimogelijkheden naar vier opslagcavernes in 2030. Daarmee ontstaat een opslagvolume dat past bij de huidige Nederlandse ambitie om in 2030 3 tot 4 GigaWatt groene waterstof uit duurzame elektriciteit te realiseren. Aandachtspunt hierbij is wel dat Gasunie zal moeten voorinvesteren. Zo moet onder meer de benodigde infrastructuur direct gereed zijn voor een eindsituatie met vier zoutcavernes. Ook is voor ingebruikname van een zoutcaverne voor opslag een grote hoeveelheid waterstof nodig als ‘kussengas’ om de techniek haar werk te kunnen laten doen. Dat zijn kosten die in beide gevallen niet direct kunnen worden terugverdiend.


 
Fotoalbum: