Nieuws

PCOB Veendam Wildervank huldigt jubilarissenIMG_0007.jpg

Foto's Bert Woltjes

Na bijna 1 ½ jaar was er weer een echte ledenbijeenkomst van de PCOB afdeling Veendam – Wildervank – v.h. Menterwolde in de Kandelaar in Veendam. Er waren rond 45 leden van de 180 leden aanwezig. In verband met de nog geldende coronamaatregelen was dit  ook het maximum aantal dat in de zaal aanwezig mocht zijn.

IMG_0003.jpg

Naast de jaarverslagen over het jaar 2020 en de herdenking van de overledenen in 2020 met 1 minuut stilte stond deze vergadering in het teken van het afscheid van de bestuursleden de heren B. Lohof en E. Schmaal. De heer Schmaal was verhinderd dus zijn afscheid volgt later. Er werd ook een nieuw bestuurslid voorgedragen door het bestuur : de heer G. Visscher – van der Zwaag uit Wildervank. Alle leden gingen akkoord met deze voordracht.

IMG_0012.jpg

Opmerkelijk en positief is het feit dat juist in coronatijd toen er niet vergaderd werd, er toch een 15 tal nieuwe leden zijn bij gekomen. Dit is te danken aan een paar bestuursleden die op pad gingen om nieuwe leden te werven.

Afscheid B. Lohof
Medebestuurslid de heer Levenga ,prees de heer Lohof. Hij heeft met grote toewijding en nauwkeurigheid als ledenadministrateur en als coördinator van de bezorging van de Magazines en Nieuwsbrieven zijn werk gedaan. Ook de doppenactie (voor blinde geleidehonden) was bij hem in goede handen En zijn vrouw zorgde elk jaar opnieuw voor de kerstbakjes .Voor deze trouwe dienst en alle werk ontving de heer Lohof een attentie en applaus uit de zaal .

IMG_0015.jpg

Huldiging
5 leden, de heer en mevrouw P. de Boer uit Muntendam, de heer St. Kuiper en de heer en mevrouw Tulp alle drie uit Veendam werden door de voorzitter mevr. Smid gehuldigd vanwege het 25-jarig lidmaatschap van de plaatselijke PCOB afdeling. Zij kregen een oorkonde met bijbehorend speldje uitgereikt. Namens de gehuldigden sprak de heer Tulp waarderende woorden naar het bestuur.

IMG_0022.jpg

Hierna volgde een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Voorzitter Smid sloot af met de mededeling dat notaris mevr. mr. Wouters uit Veendam op donderdagmiddag 21 oktober een lezing komt houden over nut en noodzaak van een testament. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

IMG_0028.jpg