Nieuws

Meijer Zorgbeheer Veendam - voor nu en later_DSC5038.jpg

Tekst Hans van Noort hansvannoort@parkstadveendam.nl]

Heeft u dat ook wel eens, een woord, waarvan je denkt: “Wat betekent dat eigenlijk.” Mij overkwam dat bij mijn bezoek aan Meijer Zorgbeheer aan de Langeleegte 5. Wat zullen ze toch bedoelen met Zorgbeheer? Welke inhoud moet ik hieraan geven? Al snel wordt duidelijk, dat Zorgbeheer een complexe zaak is. Herman Meijer en zijn dochter Ivette Rolf - Meijer runnen samen met hun deskundig team van 6 collega’s Meijer Zorgbeheer en geven graag uitleg. Per 5 juli is Meijer Zorgbeheer verhuisd van de E.E. Stolperlaan, vlakbij het station, naar bovengenoemd adres, waar voorheen Pas b.v. kantoor hield.

In de brochure staat het fraai verwoord. Ik citeer: “Meijer Zorgbeheer is een advies- en administratiekantoor, dat gespecialiseerd is in de begeleiding van senioren bij financiële en overlijdenszaken.” Hun dienstverlening richt zich voornamelijk op senioren, zeg maar 50-plussers. Hetgeen niet inhoudt dat er geen jongere klanten zijn! Maar de corebusiness ligt bij de mensen in de 2e helft van hun leven. Voor hen kunnen ze veel betekenen - nu en later! “Onze kracht is dat we dicht bij de mensen staan, toegankelijk zijn en veel investeren in persoonlijke contacten. Ook de kleinschaligheid spreekt aan. Bovendien kunnen we de clientèle in het Gronings te woord staan, hetgeen in deze levensfase voor velen een pre is. Met deze punten bouw je een vertrouwensband op met de klant, wat bij financiële en overlijdenszaken essentieel is,” aldus Ivette. “We zijn een écht dienstverlenend bedrijf.”

Die dienstverlening onderscheidt zich in 2 subgroepen. Eén bij leven en één bij overlijden. 

_DSC3702.jpg

Bij leven:
Hoe wil ik verzorgd worden als ik het zelf niet meer kan? En wie regelt mijn financiën als het mij niet meer lukt? “Ons motto luidt: Regel je zaken op het moment dat je zelf nog beslissingen kunt nemen. Wij hebben zeer goede contacten in de gehele regio, van Ter Apel tot Delfzijl en van de stad tot Bad Nieuweschans, met zorginstellingen, makelaars, notarissen, banken en vele ondernemers,” somt Herman Meijer op. “Door mijn en onze ervaring in het notariaat en met bank- en financiële zaken hebben we alle expertise in huis om zaken snel en efficiënt te kunnen regelen. Indien gewenst kunnen we persoonlijke begeleiding geven d.m.v. een mentorschap.” Bij de financiële zaken kun je een zaakwaarnemer aanstellen. Deze vertrouwenspersoon benoem je zelf via de notaris in een levenstestament. Je geeft als het ware deze persoon een volmacht om jouw zaken, onder jouw voorwaarden te regelen. Sommige mensen kunnen het zelf nog prima regelen, maar hebben er geen zin meer in. Ook dan kunnen ze een beroep doen op Meijer Zorgbeheer, dat kan in zowel een zorginstelling als gewoon thuis. De kantonrechter kan ook een bewindvoerder benoemen als je zelf je zaken niet meer kunt regelen. Hij beschermt de persoon tegen verkeerde beslissingen of misbruik.

Uw steun bij leven en daarna.JPG
Klik op de afbeelding voor een duidelijker beeld

Bij overlijden:
Hoe wil ik mijn uitvaart/afscheid geregeld hebben? En wat gaat er gebeuren met mijn nalatenschap? Velen stellen dit soort zaken uit en praten er liever niet over, wat ook begrijpelijk is. Als je midden in het leven staat, sta je niet stil dat het ook eens ophoudt. Bij het leven hoort ook de dood, dat is de enige zekerheid die we meekrijgen als we geboren worden! Het is goed om “en later” op de juiste manier te beschrijven. Een (levens)testament kan daar perfect bij helpen. Enkele zaken die daarin kunnen staan zijn:

_DSC3681.jpg

Wensen m.b.t. medische wilsverklaring -

  • Behandelverklaring, euthanasieverzoek, dementieverklaring, donorcodicil;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Wat te doen met de evt. huisdieren;
  • Geloofszaken;
  • Zorginstelling;
  • Uitvaart, crematie, begrafenis, as verstrooiing;
  • Nalatenschap/erfenis;
  • Verwijderen van profielen op sociale netwerken;

Onvoorziene omstandigheden –

  • Wie wilt u eventueel als uw beschermingsbewindvoerder, mentor of curator?

Meer informatie overeen (levens)testament: www.notaris.nl/levenstestament

_DSC3685.jpg

Uiteraard kan Meijer Zorgbeheer altijd meedenken met het opstellen of invullen hiervan. De notaris adviseert uiteindelijk over de inhoud van de akte en stelt de akte op.

Meijer Zorgbeheer wordt met grote regelmaat ingeschakeld als executeur en erfenisafwikkelaar. Een executeur kun je zelf vastleggen in je testament. Hij/zij wordt belast met het beheren en afhandelen van de nalatenschap/ erfenis en informeert instanties, zegt abonnementen op en doet aangifte bij de belastingdienst. 
Is er geen executeur, dan kan Meijer Zorgbeheer aangewezen worden als erfenisafwikkelaar, hetgeen met grote regelmaat gebeurt. “Een van de dingen die dan voorkomt is het opsporen van de nabestaanden. Het brengt ons tot over heel de wereld, van Australië, Canada tot in Thailand. Een tijdrovende maar machtig interessante bezigheid, altijd in samenwerking met een notaris.”

_DSC5026.jpg

Alliantie Ouderenmishandeling
Meijer Zorgbeheer is lid van de lokale Alliantie Midden-Groningen. Deze Alliantie heeft als doel de financiële zorg rondom ouderen veilig te stellen en de bewustwording te vergroten over het misbruik van ouderen, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg. Het is een netwerk van commerciële en niet commerciële private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen én bundelen. Andere deelnemers uit de regio zijn o.a.: Zorggroep Meander, ZINN, Humanitas, politie, banken, ouderenbonden, bewindvoerders en verschillende notarissen. Door het lidmaatschap en het netwerk hieromheen zijn de lijntjes kort en kan in voorkomende gevallen gezamenlijk opgetrokken worden. Een veilig gevoel! Jaarlijks komen zo’n 30.000 gevallen van financiële uitbuiting mede hierdoor aan het licht!

_DSC5014.jpg

Lezingen
Ivette en Herman met deskundigen vanuit hun team houden geregeld lezingen over zorg nu en later. Dit doen ze bijvoorbeeld voor groeperingen als Vrouwen van Nu, Alzheimer-café, Compaen en zorginstellingen. De belangstelling is over het algemeen groot. Een onderwerp dat vaak aan de orde komt: bij de verkoop van een huis moet door beide partners een handtekening gezet worden. Is een van de partners daartoe niet meer in staat bijv. door dementie, dan wordt het heel problematisch en moet de rechter eraan te pas komen. Dat wil je toch niet. Beschrijf het dus in je levenstestament. Ook als je nog jonger bent, want ge kent dag noch uur!”

Meijer Zorgbeheer is uniek. Een zaak van vertrouwen en persoonlijke aandacht. Dat heb je nodig in deze sector.

Wilt u meer weten?
Bel: 0598-621434 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur)
Mail: info@meijerzorgbeheer.nl
Kijk: www.meijerzorgbeheer.nl